Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Steuerung   
  • Verteilung   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

wałek rozrządunockenwelle; Nockenwelle

Przykładowe zdania z "rozrząd", pamięć tłumaczeniowa

add example
Materiał dodatkowy zawiera opis elektroniki kontroli systemu paliwowego, strategie ustawiania rozrządu oraz punkty przełączania w czasie wszystkich trybów pracyDie zusätzlichen Unterlagen umfassen Angaben zur Logik des Kraftstoffregelsystems, zu den Steuerstrategien und zu den Schaltpunkten bei allen Betriebszuständen
Układ OBD musi monitorować następujące elementy zmiennego ustawienia rozrządu (VVT), w przypadku silników wyposażonych w ten układ dla prawidłowego funkcjonowaniaDas OBD-System überwacht die folgenden Teile des Systems für variable Ventilsteuerzeiten (VVT) von damit ausgestatteten Motoren auf ordnungsgemäßen Betrieb
USTAWIENIE ROZRZĄDUVENTILSTEUERZEITEN
Rozrząd zaworów lub równoważne dane: ...Ventileinstellung oder entsprechende Angaben ...
Rozrząd wtryskuEinspritzzeitpunkt
Zmienny układ rozrządu zaworowego (tam gdzie ma zastosowanie oraz dla zasysania i/lub wydechuVariable Ventileinstellung (sofern anwendbar und an welcher Stelle: Einlass und/oder Auslass
Rozrząd zaworowy lub równoważne daneVentilsteuerzeiten oder entsprechende Daten
ROZRZĄD ZAWOROWYVENTILSTEUERUNG
Rozrząd zaworów lub równoważne daneVentilsteuerzeiten oder entsprechende Angaben
Układ zmiennych faz rozrządu (jeśli ma zastosowanie i gdzie: dolot lub wylotVariable Ventilsteuerung (falls zutreffend, wo: Einlass und/oder Auslass
Wzniosy maksymalne zaworów, kąty otwarcia i zamknięcia lub szczegóły na temat rozrządu alternatywnych układów rozdzielczych w odniesieniu do górnego martwego położeniaMaximale Ventilhübe und Öffnungs- sowie Schließwinkel oder gleichwertige Merkmale anderer Steuerungen, bezogen auf den oberen Totpunkt
Rozrząd wtrysku ...Einspritzzeitpunkt: ...
Rozrząd zapłonuZündeinstellung
Maksymalny wznios zaworów, kąty otwarcia i zamknięcia, lub szczegóły rozrządu alternatywnych układów rozdzielczych, w stosunku do punktów martwychgrößter Ventilhub, Öffnungs- und Schließwinkel oder Einzelheiten der Ventileinstellung in Bezug auf die Totpunkte bei anderen Verteilersystemen: ...
Przystosowanie do rozrządu grawitacyjnegoEignung zur Zugzerlegung mit Ablauf
Wał rozrządu/tłokNockenwelle/Kolben
W samochodach przyszłości materiały ceramiczne być może będą szeroko stosowane w samej konstrukcji silnika, w układzie paliwowym jako elementy odporne na zużycie, czy też jako elementy dodatkowe w układzie rozrządu, takie jak zawory czy gniazda zaworoweBei Autos der Zukunft könnten keramische Erzeugnisse integraler Bestandteil ihrer Motoren und von verschleißfesten Anwendungen in Kraftstoffzufuhrsystemen sowie zusätzlichen Bauteilen in Ventiltrieben sein, wie etwa Ventile und Ventilsitze
Ustawienie rozrząduVentileinstellung
Maksymalny wznios zaworów, kąty otwarcia i zamknięcia, lub szczegóły rozrządu alternatywnych układów rozdzielczych, w stosunku do punktów martwych: ...Größter Ventilhub, Öffnungs- und Schließwinkel oder Einzelheiten der Ventileinstellung in Bezug auf die Totpunkte bei anderen Verteilersystemen: ...
Maksymalny wznios zaworów, kąty otwarcia i zamknięcia, lub szczegóły rozrządu alternatywnych układów rozdzielczych, w stosunku do punktów martwych: ...Größter Ventilhub, Öffnungs- und Schließwinkel in Bezug auf die Totpunkte oder entsprechende Angaben bei anderen Steuersystemen: ...
powolna reakcja układu VVT: zdolność układu VVT do osiągnięcia ustalonej wartości ustawienia rozrządu w określonym przez producenta odstępie czasu po wydaniu polecenia – monitorowanie wydajnościLangsames Ansprechen des VVT-Systems: Fähigkeit des VVT-Systems, die angeforderten Ventilsteuerzeiten innerhalb der vom Hersteller angegebenen Zeit herbeizuführen- Leistungsüberwachung
Maksymalne wzniosy zaworów, kąty otwarcia i zamknięcia lub szczegóły dotyczące alternatywnych układów rozrządu, w odniesieniu do martwych punktówMaximaler Ventilhub, Öffnungs- und Schließwinkel oder Angaben über Steuerzeiten bei alternativen Steuerungssystemen bezogen auf die Totpunkte
W przypadku zmiennego układu rozrządu, minimalny i maksymalny rozrząd: ...Bei einem System mit variablen Steuerzeiten, minimale und maximale Steuerzeit: ...
USTAWIENIE ROZRZĄDUVENTILEINSTELLUNG
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 42 zdań frazy rozrząd.Znalezione w 0,322 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.