wymowa: IPA: /rɔˈʥina/ rɔˈʥ̑ĩna    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Familie     
  (Noun  f, female) (noun   ) [hyphenation: Fa·mi·lie;]
   
  Eine Gruppe bestehend aus Eltern, Nachkommen und anderen nah mit ihnen verwandten oder verbundenen Personen.
   
  małżonkowie i ich dzieci; także: osoby związane pokrewieństwem, powinowactwem; krewni, powinowaci
   
  Biologisches Taxon, eine Gruppe (verwandter) Arten, Teil einer Ordnung und bestehend aus einer oder mehreren Gattungen
 • familie   
  [biologie]
 • Familienplanung   
  (Noun  f)
 • Geschlecht   
  (noun   )
 • Haushalt   
 • Sippe   
 • Sprachfamilie   
  (Noun  f)
 • verwandtschaft   

Pozostałe znaczenia:

 
grupa osób, które łączy pokrewieństwo, małżeństwo, powinowactwo lub inne prawo
 
mat. matematyka, matematyczny zbiór, szczególnie zbiór zbiorów
 
rodzice wraz z ich dziećmi (zwana też rodziną elementarną)
 
pot. potocznie grupa osób które łączy społeczna więź

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (33)

Brytyjska Rodzina KrólewskaBritische Königsfamilie
członek rodzinyFamilienmitglied
głowa rodzinyHaushaltsvorstand
Kronika Rodziny KentówDie Chronik der Kent-Familie
Liga Polskich RodzinLiga Polnischer Familien
ochrona rodzinySchutz der Familie
planowanie rodzinyfamilienplanung; Familienplanung
podatek od członków rodzinyKopfsteuer
praca rodzinyfamilienarbeitskraft
pracownik-członek rodzinymitarbeitender Familienangehöriger; Familienarbeiter
przemoc w rodziniehäusliche Gewalt; familiäre Gewalt
przyjaciel rodzinyHausfreund
ptaki z rodziny brzytwodziobówtordalk
RodzinaKinder Gottes
Rodzina AddamsówThe Addams Family
rodzina bezdzietnakinderlose Familie
rodzina elementarnaKernfamilie
rodzina niepełnaFamilie mit einem Elternteil
rodzina nośnikówMedienfamilie
rodzina nuklearnaKernfamilie
rodzina produktówProduktfamilie
rodzina pszczelabienenvolk
Rodzina SopranoDie Sopranos
rodzina wielodzietnakinderreiche Familie
rodzina zastępczaPflegefamilie; Pflegeverhältnis
rodzina zrekonstruowanaPatchwork-Familie
Święta rodzinaDie heilige Familie
węże z rodziny ColubridaeNattern
wielkość rodzinyfamiliengroesse
Wszystko zostaje w rodzinieMord im Pfarrhaus
założyć rodzinęFamilie gründen
zawartość przyjazna dla rodzinyfamilienfreundliche Inhalte
Znajomi i rodzinaFreunde und Familie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rodzina", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ i uchylająca dyrektywy ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG, sprzeciwia się obowiązywaniu przepisów państwa członkowskiego, które wymagają, dla skorzystania z przepisów tej dyrektywy, aby obywatel państwa trzeciego, będący współmałżonkiem obywatela Unii zamieszkującego w tym państwie członkowskim, którego obywatelstwa nie posiada, przebywał wcześniej zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim, przed jego przybyciem do przyjmującego państwa członkowskiegoDie Richtlinie ‧/‧/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom ‧. April ‧ über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ und zur Aufhebung der Richtlinien ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG und ‧/‧/EWG steht der Regelung eines Mitgliedstaats entgegen, wonach sich ein Drittstaatsangehöriger, der der Ehegatte eines Unionsbürgers ist, der sich in einem Mitgliedstaat aufhält, dessen Staatsangehörigkeit er nicht besitzt, vor seiner Einreise in den Aufnahmemitgliedstaat rechtmäßig in einem anderen Mitgliedstaat aufgehalten haben muss, um sich auf die Bestimmungen dieser Richtlinie berufen zu können
Pod pewnymi warunkami organ zatwierdzający może uznać, że najmniej korzystna wielkość emisji w rodzinie silników może być najskuteczniej określona przez przetestowanie innego silnikaUnter Umständen kann die Genehmigungsbehörde zu dem Schluß gelangen, daß es am günstigsten ist, den schlechtesten Emissionswert der Familie durch Überprüfung eines zweiten Motors zu bestimmen
Formalności związane z prawem pobytu przez okres dłuższy niż trzy miesiące zależą od tego , czy członkowie rodziny pracownika są obywatelami UE , czy obywatelami państw trzecich .Die Formalitäten im Zusammenhang mit dem Recht auf einen Aufenthaltvon über drei Monaten richten sich danach , ob Ihre Familienangehörigen EU-Bürger oder Staatsangehörige eines Drittlandes sind .
Określa ona, że przywóz zwierząt z rodziny koniowatych do Wspólnoty jest dozwolony jedynie z krajów trzecich lub części ich terytoriów, które są wolne od nosacizny przez okres co najmniej sześciu miesięcyNach dieser Richtlinie ist die Einfuhr von Equiden in die Gemeinschaft nur aus Drittländern oder Teilen von Drittländern zugelassen, die seit mindestens sechs Monaten frei von Rotz sind
Przeniesienie członków rodziny do innego Państwa Członkowskiego w celach łączenia rodzin na podstawie ust. ‧, skutkuje wycofaniem dokumentu pobytowego oraz wygaśnięciem, w stosunku do danych osób, zobowiązań Państwa Członkowskiego które jest opuszczane, odnoszących się do tymczasowej ochronyBei Überstellungen in das Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats zwecks Familienzusammenführung nach Absatz ‧ werden die ausgestellten Aufenthaltstitel eingezogen; die Verpflichtungen gegenüber den Personen, die vorübergehenden Schutz genießen, in dem verlassenen Mitgliedstaat erlöschen
Prawdę mówiąc kobiety są zbyt często zmuszone do poświęcenia swoich własnych ambicji zawodowych na rzecz podejmowania roli i obowiązków wynikających z niedorzecznego założenia, że powinny poświęcić się rodzinie.Tatsächlich sind Frauen zu oft gezwungen, ihre eigenen Karrierepläne der Übernahme einer bestimmten Rolle und einer Arbeitsbelastung wegen zu opfern, die sich aus der absurden Annahme ergibt, sie müssten sich ihrer Familie widmen.
W zakładach przetwórczych, z których większość należy do rodzin będących właścicielami stad reniferów, nadal stosuje się tradycyjne metody wytwarzania mięsa reniferaDas traditionelle Herstellungsverfahren von Rentierfleisch wird auch heute noch in den meisten Verarbeitungsbetrieben für Rentierfleisch angewendet, die den Rentierbesitzerfamilien gehören
W przypadku gdy świadczenie z tytułu urlopu rodzicielskiego jest wypłacane zgodnie z przepisami art. ‧ niniejszego rozporządzenia na rzecz członka rodziny, który nie jest zatrudniony, świadczenie to jest wypłacane w kwocie, której wysokość odpowiada podstawowemu lub najniższemu poziomowiWenn nach Artikel ‧ dieser Verordnung Elterngeld an einen Familienangehörigen gezahlt wird, der keine Beschäftigung ausübt, wird das Elterngeld in Höhe des Grundbetrags oder des Mindestbetrags gewährt
Wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie mogą dopuścić przywóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz produktów z krwi (z wyjątkiem produktów z krwi zwierząt z rodziny koniowatych) przeznaczonych do celów technicznych, w tym farmaceutycznych (świadectwo zdrowia, rozdziały ‧C i ‧BListe der Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von tierischen Nebenprodukten und Blutprodukten (ausgenommen Blutprodukte von Equiden) für technische einschließlich pharmazeutischer Verwendungszwecke zulassen können (Veterinärbescheinigung gemäß Kapitel ‧ (C) und ‧ (B
W ciągu ostatnich kilku lat ceny energii w Irlandii wzrosły, co najmocniej uderzyło w zwyczajne rodziny i pracowników.In Irland sind die Energiepreise gestiegen, was in den letzten Jahren vor allem für einfache Familien und Arbeiter von Nachteil war.
Należy raz jeszcze podkreślić , że sytuacja członków rodziny obywatela Unii różni się w zależności od tego czy są oni obywatelami UE , czy nie .Um den Schutz der Familie zu stärken und angesichts der Bedeutung , die das Gemeinschaftsrecht den Grundrechten beimisst , sieht die Richtlinie unter bestimmten Bedingungen bei Ihrem Tod oder Wegzug oder der Beendigung der familiären Beziehung ( durch Scheidung , Aufhebung der E he oder Beendigung der
To dziwne, moja rodzina mówi, że jest podobny do mojej matkiKomisch, meine FamiIie sagt, er sähe wie meine Mutter aus
Emisji papierów wartościowych (SEC, ang. securities issues), identyfikator rodziny kluczy ECB_SECWertpapieremissionen (SEC), Schlüsselstrukturkennzeichen: ECB_SEC
Zakłada ona wyraźnie prawo dziecka do życia w rodzinie i prawo rodziców do wyboru edukacji, którą uznają za właściwą dla dziecka.Dadurch hat das Kind ausdrücklich das Recht, in einer Familie aufzuwachsen, und Eltern können die Schulbildung wählen, die ihrer Meinung nach für ihr Kind am besten ist.
Państwa Członkowskie mogą wycofać dokument pobytowy członków rodziny lub odmówić przedłużenia jego ważności ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne lub zdrowie publiczneDie Mitgliedstaaten können aus Gründen der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit den Aufenthaltstitel eines Familienangehörigen entziehen oder dessen Verlängerung ablehnen
Dotyczy: badań na temat przemocy w rodzinieBetrifft: Studie über häusliche Gewalt
Należy rozważyć poproszenie członka rodziny lub bliskiego przyjaciela, aby pomógł pacjentowi rozpoznać objawy depresji lub zmiany w jego zachowaniuVielleicht hilft es Ihnen, Familienangehörige oder enge Freunde zu bitten, Sie bei der Erkennung von etwaigen Anzeichen einer Depression oder von Verhaltensänderungen zu unterstützen
w przypadku przedsiębiorstwa P&G: produkcja, opracowywanie, dystrybucja i marketing środków czystości, w tym odświeżaczy powietrza pod marką Febreze, kosmetyków, środków ochrony zdrowia i pielęgnacji urody, produktów do pielęgnacji niemowląt oraz dla całej rodzinyP&G: Herstellung, Entwicklung, Vertrieb und Vermarktung von Haushaltsreinigern einschließlich Lufterfrischern der Marke Febreze, von Körperpflege-, Gesundheitspflege-, Wellness- und Babypflegeprodukten sowie sonstigen Pflegeprodukten für die ganze Familie
Jedna karta medyczna wystawiana jest dla całej rodziny i powinna być używana przez wszystkich jej członków .Die Personen , die Anspruch auf eine kostenlose Versorgung in den staatlichen Gesundheitseinrichtungen haben , sind in zwei Personengruppen unterteilt :
Jeżeli chodzi o pracę w rodzinie połączoną z życiem zawodowym, nie chcemy, aby dotyczyło to jedynie kobiet pracujących.Was die Verbindung der Arbeit innerhalb der Familie mit dem Berufsleben anbetrifft, fordern wir, dass nicht nur arbeitende Frauen einbezogen werden.
W odniesieniu do badań opisanych w pkt ‧ załącznika ‧ należy służbie technicznej odpowiedzialnej za przeprowadzenie badania homologacyjnego dostarczyć reprezentatywny egzemplarz typu pojazdu lub rodziny pojazdów wyposażonych w pokładowe systemy diagnostyczne, które mają być homologowaneFür die Prüfungen nach Anhang ‧ Absatz ‧ ist dem Technischen Dienst, der die Genehmigungsprüfungen durchführt, ein mit dem OBD-System ausgerüstetes Fahrzeug zur Verfügung zu stellen, das dem zu genehmigenden Fahrzeugtyp oder der Fahrzeugfamilie entspricht
Niniejsze sprawozdanie wydaje służba administracyjna zgodnie z pkt ‧.‧.‧. i ‧.‧. po przebadaniu układu OBD lub rodziny emisji OBD, jeżeli układ ten lub rodzina spełniają wymagania niniejszego dodatkuDieser Bericht wird von der Genehmigungsbehörde gemäß den Absätzen ‧.‧.‧ und ‧.‧ nach Prüfung eines OBD-Systems oder einer OBD-Motorenfamilie hinsichtlich der Emissionen ausgestellt, wenn das System oder die Familie den Vorschriften dieser Anlage entspricht
mając na uwadze, że dla znacznej większości więźniów palestyńskich przetrzymywanych w więzieniach znajdujących się na terytorium Izraela korzystanie z prawa do odwiedzin członków rodziny jest często niemożliwe lub niezwykle trudne pomimo apeli kierowanych w tym celu do Izraela przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyżain der Erwägung, dass es für die große Mehrheit der in innerhalb Israels gelegenen Gefängnissen festgehaltenen palästinensischen Gefangenen häufig unmöglich oder sehr schwierig ist, von ihrem Recht auf Besuche von Familienangehörigen Gebrauch zu machen, obwohl das Internationale Komitee des Roten Kreuzes entsprechende Appelle an Israel gerichtet hat
Wykaz elementów rodziny osprzętu zbiornikaListe der Behälterfamilie
Czy nie wydaje się panu, że istnieje ryzyko wysyłania dzieci nielegalnie do państw członkowskich, tak aby ich rodzice dołączali do nich później w ramach łączenia rodzin, co prowadzi w prostej linii do zwiększenia zjawiska nielegalnej imigracji?Sehen Sie nicht eine gewisse Gefahr darin, dass Kinder vorgeschickt werden, um dann im Wege der Familienzusammenführung Eltern nachkommen zu lassen und damit die illegale Einwanderung einfach über diesen Umweg zu beschleunigen?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8254 zdań frazy rodzina.Znalezione w 3,811 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.