Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Bademeister   
  []
 • Retter   
 • Rettungsschwimmer   
  (Noun  m)
 • Rettungsschwimmerin   
  (Noun  f)
 • rettungsschwimmer   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

ratownik górskiBergretter
ratownik medycznyrettungsassistent
Ratownik MedycznyRettungsassistent

Przykładowe zdania z "ratownik", pamięć tłumaczeniowa

add example
To samo dotyczy pracowników socjalnych i ich podopiecznych, jak również straży pożarnej i ratowników medycznych, kiedy są na służbie, innymi słowy podczas gaszenia pożarów lub gdy zabierają kogoś do szpitala. Zgodnie z art.Das trifft auch für Sozialarbeiter und ihre Klienten sowie für Feuerwehrleute und Rettungsassistenten im Einsatz, also beim Löschen eines Brandes oder auf der Fahrt zum Krankenhaus, zu.
Wyślijcie tam ratowników, trzeba to zgasićEin Sanitätsteam in den Schaltraum
ochronę ratowników i osób trzecichSchutz der Feuerwehr-und/oder Katastrophenschutzleute sowie der Umstehenden
Ratownicy nas dzisiaj nie znajdąHeute findet man uns nie
Korzystając z okazji, chciałbym wyrazić swój szacunek wobec tysięcy ratowników i wolontariuszy z całego świata, w tym z Tajwanu, Japonii, Australii, a przede wszystkim z Chin, których solidarność i poświęcenie w tych tragicznych okolicznościach zasługują na szczególną pochwałę.Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um den tausenden Mitgliedern von Rettungsteams und den freiwilligen Helfern aus aller Welt, aus Taiwan, Japan, Australien und vor allem aus China, meine Hochachtung auszusprechen. Die unter diesen tragischen Umständen gezeigte Solidarität und das Engagement dieser Menschen verdienen besondere Anerkennung.
Ratownicy są prawie na miejscuDer Bergungstrupp ist unterwegs
Być może udałoby się uratować więcej osób, gdyby ratownicy mogli dotrzeć do rejonu trzęsienia, lecz napotykają na obiektywne trudności, a brakuje też odpowiedniego sprzętu.Vielleicht wäre es möglich, mehr Leben zu retten, wenn die Rettungsmannschaften in die betroffenen Gebieten gelangen könnten, aber objektive Schwierigkeiten sowie ein Mangel an geeigneter Ausrüstung verhindern dies.
Chciałbym również wyrazić swoje pełne poparcie oraz najwyższy podziw dla ratowników oraz pracowników elektrowni w Fukuszimie.Ich möchte außerdem meine volle Unterstützung und meine ganze Bewunderung den Rettern und dem Mitarbeiterstab des Atomkraftwerkes Fukushima ausdrücken.
Kabiny maszynisty na końcach pociągu powinny mieć przynajmniej jedną parę drzwi albo korytarz zapewniający dostęp dla ratowników w sytuacji awaryjnejDie Führerstände an den Fahrzeugenden müssen mindestens eine Tür oder einen Gang aufweisen, über die das Rettungspersonal bei einem Notfall in den Führerstand gelangen kann
Międzynarodowi ratownicy, poszukiwaczeInternationale Retter, Lehrer
M. Jerzy Płókarz (Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy) (nrHerr Jerzy Płókarz (Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy) (Nr
Nie martw się, mam plan jak dać znać ratownikomKeine Sorge.Ich habe einen Rettungsplan
Ratownicy medyczniFeldscher und vergleichbare paramedizinische Praktiker
Konieczna jest lepsza organizacja systemu medycznego na szczeblu krajowym, podobnie jak uczulenie ratowników medycznych na takie nagłe przypadki.Dafür ist es notwendig, die medizinischen Systeme auf nationaler Ebene besser zu organisieren und die Mitarbeiter des Rettungsdienstes für Notfälle dieser Art zu sensibilisieren.
Ja również chciałabym na zakończenie wyrazić swoje współczucie dla ofiar, ich rodzin oraz osób dotkniętych tragedią, ale jestem szczególnie dumna, jako Włoszka pochodząca z tego terenu, że mogę również podziękować za wysiłki podjęte przez instytucje, wszystkie partie polityczne, a nade wszystko zespoły ratowników, służby ochrony ludności i czerwony krzyż.Ich möchte abschließend den Opfern, ihren Familien und allen betroffenen Menschen mein tiefes Mitgefühl ausdrücken. Als Italienerin aus dieser Region möchte ich mich erneut bei den Institutionen, allen Parteien und vor allem bei den Rettungsteams, dem Katastrophenschutz und dem Roten Kreuz für ihre Bemühungen besonders bedanken.
Liczne helikoptery dowożą ratowników i sprzęt.Retter und Hilfe werden von zahlreichen Hubschraubern eingeflogen.
Przedwczoraj, kiedy tam byłam, na miejscu było 1 200 ratowników ze służb ochrony ludności, ochrony środowiska, służb zdrowia i policyjnych, którzy niestrudzenie pracowali w terenie.Gestern, als ich da war, haben rund 1200 Helfer von Katastrophenschutz, Umwelt-, Gesundheits- und Polizeidiensten unermüdlich vor Ort gearbeitet.
Cieszę się, że ratownicy słowaccy znaleźli się wśród pierwszych, którzy przyszli z pomocą naszym węgierskim kolegom.Ich bin sehr erfreut darüber, dass slowakische Retter unter den ersten waren, die unseren ungarischen Freunden zu Hilfe kamen.
kroków, które powinni podjąć pracownicy, wliczając ratowników, w razie zagrożenia lub w celu zapobiegania zagrożeniuMaßnahmen, die von den Arbeitnehmern, insbesondere von den Rettungsmannschaften, bei Zwischenfällen und zur Verhütung von Zwischenfällen zu treffen sind
Chciałabym także wspomnieć o strażakach, ratownikach i wolontariuszach, którzy ciężko pracowali przez ostatnie kilka tygodni we wszystkich dotkniętych regionach. Należą im się podziękowania.Ich möchte aber auch all die Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Freiwilligen erwähnen und ihnen danken, die in den letzten Wochen in allen betroffenen Regionen sehr aktiv waren.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37 zdań frazy ratownik.Znalezione w 0,821 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.