Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Bademeister   
  []
 • Retter   
 • Rettungsschwimmer   
  (Noun  m)
 • Rettungsschwimmerin   
  (Noun  f)
 • rettungsschwimmer   

Pozostałe znaczenia:

 
Wyratował z wody
 
służbowo na plaży
 
chłopak Moniki
 
Na plaży czuwa
 
Opiekun strzeżonej plaży
 
Goprowiec
 
nie da utopić Marzanny
 
Pomoc niesie w potrzebie
 
Musi być czujny na plaży
 
wybawcza profesja
 
Plażowy stróż
 
potencjalny wybawca
 
bohater "Słonecznego patrolu"
 
Monika z piosenki to jego dziewczyna
 
wśród znanych zawodów
 
Pracuje na strzeżonym kąpielisku
 
czuwa nad bezpieczeństwem plażowiczów
 
Pracuje na strzeżonej plaży
 
strzeże kąpielisko
 
Monika jego dziewczyną
 
Dyżuruje pod numerem 112
 
Członek GOPR-u lub WOPR-u

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

ratownik górskiBergretter
ratownik medycznyrettungsassistent
Ratownik MedycznyRettungsassistent

Przykładowe zdania z "ratownik", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ponadto w przypadku wszystkich grup musi być umieszczona w taki sposób, by jej przeznaczenie i sposób działania były oczywiste dla ratownika w razie niebezpieczeństwaAußerdem muss er bei allen Gewichtsklassen so angebracht sein, dass seine Funktion und Handhabung im Notfall für den Retter sofort deutlich zu erkennen sind
Ratownicy nas dzisiaj nie znajdąHeute findet man uns nie
Przedwczoraj, kiedy tam byłam, na miejscu było 1 200 ratowników ze służb ochrony ludności, ochrony środowiska, służb zdrowia i policyjnych, którzy niestrudzenie pracowali w terenie.Gestern, als ich da war, haben rund 1200 Helfer von Katastrophenschutz, Umwelt-, Gesundheits- und Polizeidiensten unermüdlich vor Ort gearbeitet.
ochronę ratowników i osób trzecichSchutz der Feuerwehr-und/oder Katastrophenschutzleute sowie der Umstehenden
Międzynarodowi ratownicy, poszukiwaczeInternationale Retter, Lehrer
Korzystając z okazji, chciałbym wyrazić swój szacunek wobec tysięcy ratowników i wolontariuszy z całego świata, w tym z Tajwanu, Japonii, Australii, a przede wszystkim z Chin, których solidarność i poświęcenie w tych tragicznych okolicznościach zasługują na szczególną pochwałę.Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um den tausenden Mitgliedern von Rettungsteams und den freiwilligen Helfern aus aller Welt, aus Taiwan, Japan, Australien und vor allem aus China, meine Hochachtung auszusprechen. Die unter diesen tragischen Umständen gezeigte Solidarität und das Engagement dieser Menschen verdienen besondere Anerkennung.
ochronę ratowników i osób trzecichSchutz von Katastrophenschutzleuten und Umstehenden
Chciałbym również wyrazić swoje pełne poparcie oraz najwyższy podziw dla ratowników oraz pracowników elektrowni w Fukuszimie.Ich möchte außerdem meine volle Unterstützung und meine ganze Bewunderung den Rettern und dem Mitarbeiterstab des Atomkraftwerkes Fukushima ausdrücken.
Bez bezgranicznego poświęcenia ratowników, łącznie z wolontariuszami z sąsiednich krajów, poradzenie sobie z tego typu katastrofą, jaką jest trzęsienie ziemi, jest praktycznie niemożliwe; w takiej sytuacji przydaje się wyłącznie natychmiastowa pomoc.Ohne den unermüdlichen Einsatz von Hilfskräften - zu denen auch Freiwillige aus den Nachbarländern gehören - ist eine solche Erdbebenkatastrophe kaum zu bewältigen, denn nur schnelle Hilfe hilft.
Przypłynęli ratownicy?Ist die Küstenwache da?
Ratownicy są prawie na miejscuDer Bergungstrupp ist unterwegs
M. Jerzy Płókarz (Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy) (nrHerr Jerzy Płókarz (Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy) (Nr
(SV) Panie Przewodniczący! W Czarnobylu i wokół niego mieszkańcy i ratownicy bardzo mocno ucierpieli w wyniku katastrofy, ale konsekwencje dosięgły znacznie bardziej oddalonych regionów.(SV) Herr Präsident! Die Bevölkerung und das Rettungspersonal in und um Tschernobyl mussten einen hohen Preis für die Katastrophe bezahlen, aber diese hatte auch Folgen für viel weiter entfernte Gebiete.
Chiny przyjęły pomoc zagraniczną, włączając japońskich ratowników, którzy obecnie pracują w obszarze katastrofy, zezwalając zarówno chińskim, jak i zagranicznym mediom na śledzenie tragedii i jej następstw.China hat die Hilfe des Auslands begrüßt, einschließlich der japanischen Rettungskräfte, die gegenwärtig in dem Gebiet tätig sind, und hat auch den chinesischen und ausländischen Medien die Berichterstattung über die Katastrophe und deren Folgen gestattet.
kroków, które powinni podjąć pracownicy, wliczając ratowników, w razie zagrożenia lub w celu zapobiegania zagrożeniuMaßnahmen, die von den Arbeitnehmern, insbesondere von den Rettungsmannschaften, bei Zwischenfällen und zur Verhütung von Zwischenfällen zu treffen sind
Ratownicy medyczniFeldscher und vergleichbare paramedizinische Praktiker
GHS (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów): wprowadzony w UE na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ system proponujący klasyfikację substancji i mieszanin według znormalizowanych rodzajów i poziomów zagrożeń fizycznych, zdrowotnych i środowiskowych oraz omawiający odpowiednie elementy komunikacyjne, takie jak piktogramy, hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności i karty charakterystyki substancji i produktów niebezpiecznych, aby przekazać informacje na temat ich działań niepożądanych w celu zapewnienia ochrony ludzi (w tym pracowników, robotników, przewoźników, konsumentów i ratowników) i środowiskaGHS (Globales Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien): Ein System zur Klassifizierung von Substanzen und Gemischen nach standardisierten Typen und Stufen physikalischer, gesundheitlicher und ökologischer Gefahren und zur entsprechenden Kennzeichnung durch Piktogramme, Signalwörter, Gefahrenhinweise, Sicherheitshinweise und Sicherheitsdatenbögen, um zum Schutz des Menschen (einschließlich Arbeitgeber, Arbeiter, Spediteure, Verbraucher und Notfall-Einsatzkräfte) und der Umwelt Informationen über die schädlichen Wirkungen der betreffenden Chemikalien zu verbreiten ; in der EU umgesetzt durch die Verordnung (EG) Nr
Wyślijcie tam ratowników, trzeba to zgasićEin Sanitätsteam in den Schaltraum
Nie martw się, mam plan jak dać znać ratownikomKeine Sorge.Ich habe einen Rettungsplan
Kabiny maszynisty na końcach pociągu powinny mieć przynajmniej jedną parę drzwi albo korytarz zapewniający dostęp dla ratowników w sytuacji awaryjnejDie Führerstände an den Fahrzeugenden müssen mindestens eine Tür oder einen Gang aufweisen, über die das Rettungspersonal bei einem Notfall in den Führerstand gelangen kann
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37 zdań frazy ratownik.Znalezione w 0,678 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.