Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Bademeister   
  []
 • Retter   
 • Rettungsschwimmer   
  (Noun  m)
 • Rettungsschwimmerin   
  (Noun  f)
 • rettungsschwimmer   

Pozostałe znaczenia:

 
Wyratował z wody
 
służbowo na plaży
 
chłopak Moniki
 
Na plaży czuwa
 
Opiekun strzeżonej plaży
 
Goprowiec
 
nie da utopić Marzanny
 
Pomoc niesie w potrzebie
 
Musi być czujny na plaży
 
wybawcza profesja
 
Plażowy stróż
 
potencjalny wybawca
 
bohater "Słonecznego patrolu"
 
Monika z piosenki to jego dziewczyna
 
wśród znanych zawodów
 
Pracuje na strzeżonym kąpielisku
 
czuwa nad bezpieczeństwem plażowiczów
 
Pracuje na strzeżonej plaży
 
strzeże kąpielisko
 
Monika jego dziewczyną
 
Dyżuruje pod numerem 112
 
Członek GOPR-u lub WOPR-u

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

ratownik górskiBergretter
ratownik medycznyrettungsassistent
Ratownik MedycznyRettungsassistent

Przykładowe zdania z "ratownik", pamięć tłumaczeniowa

add example
– Staramy się jeszcze bardziej zminiaturyzować zawartość walizki – oznajmia Francisco Rojas z Instytutu Technologii Aragonii , jednego z dziesięciu partnerów SUP . – Na razie projekt już zdążył wpłynąć na prawodawstwo : w Aragonii pomocniczy personel medyczny i ratownicy już mogą wykonywać zabiegi wcześniej wykonywane jedynie przez lekarzy .Dieses grenzüberschreitende Vorgehen mit allen Akteuren ( Jägern , Züchtern , Förstern , Abgeordneten , Wanderern , Naturschützern , Erziehern und Lehrkräften ) des Gebiets , in dem der Bartgeier lebt , erlaubt uns , die jeweiligen Bedürfnisse besser zu verstehen .
To samo dotyczy pracowników socjalnych i ich podopiecznych, jak również straży pożarnej i ratowników medycznych, kiedy są na służbie, innymi słowy podczas gaszenia pożarów lub gdy zabierają kogoś do szpitala. Zgodnie z art.Das trifft auch für Sozialarbeiter und ihre Klienten sowie für Feuerwehrleute und Rettungsassistenten im Einsatz, also beim Löschen eines Brandes oder auf der Fahrt zum Krankenhaus, zu.
Wyślijcie tam ratowników, trzeba to zgasićEin Sanitätsteam in den Schaltraum
ochronę ratowników i osób trzecichSchutz der Feuerwehr-und/oder Katastrophenschutzleute sowie der Umstehenden
Ratownicy nas dzisiaj nie znajdąHeute findet man uns nie
Korzystając z okazji, chciałbym wyrazić swój szacunek wobec tysięcy ratowników i wolontariuszy z całego świata, w tym z Tajwanu, Japonii, Australii, a przede wszystkim z Chin, których solidarność i poświęcenie w tych tragicznych okolicznościach zasługują na szczególną pochwałę.Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um den tausenden Mitgliedern von Rettungsteams und den freiwilligen Helfern aus aller Welt, aus Taiwan, Japan, Australien und vor allem aus China, meine Hochachtung auszusprechen. Die unter diesen tragischen Umständen gezeigte Solidarität und das Engagement dieser Menschen verdienen besondere Anerkennung.
Miejscowi ochotnicy pomagali setkom ukraińskich ratowników .Freiwillige vor Ort unterstützten Hunderte ukrainischer Einsatzkräfte .
Ratownicy są prawie na miejscuDer Bergungstrupp ist unterwegs
Być może udałoby się uratować więcej osób, gdyby ratownicy mogli dotrzeć do rejonu trzęsienia, lecz napotykają na obiektywne trudności, a brakuje też odpowiedniego sprzętu.Vielleicht wäre es möglich, mehr Leben zu retten, wenn die Rettungsmannschaften in die betroffenen Gebieten gelangen könnten, aber objektive Schwierigkeiten sowie ein Mangel an geeigneter Ausrüstung verhindern dies.
Chciałbym również wyrazić swoje pełne poparcie oraz najwyższy podziw dla ratowników oraz pracowników elektrowni w Fukuszimie.Ich möchte außerdem meine volle Unterstützung und meine ganze Bewunderung den Rettern und dem Mitarbeiterstab des Atomkraftwerkes Fukushima ausdrücken.
Kabiny maszynisty na końcach pociągu powinny mieć przynajmniej jedną parę drzwi albo korytarz zapewniający dostęp dla ratowników w sytuacji awaryjnejDie Führerstände an den Fahrzeugenden müssen mindestens eine Tür oder einen Gang aufweisen, über die das Rettungspersonal bei einem Notfall in den Führerstand gelangen kann
Międzynarodowi ratownicy, poszukiwaczeInternationale Retter, Lehrer
M. Jerzy Płókarz (Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy) (nrHerr Jerzy Płókarz (Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy) (Nr
Nie martw się, mam plan jak dać znać ratownikomKeine Sorge.Ich habe einen Rettungsplan
Ratownicy medyczniFeldscher und vergleichbare paramedizinische Praktiker
Konieczna jest lepsza organizacja systemu medycznego na szczeblu krajowym, podobnie jak uczulenie ratowników medycznych na takie nagłe przypadki.Dafür ist es notwendig, die medizinischen Systeme auf nationaler Ebene besser zu organisieren und die Mitarbeiter des Rettungsdienstes für Notfälle dieser Art zu sensibilisieren.
Ja również chciałabym na zakończenie wyrazić swoje współczucie dla ofiar, ich rodzin oraz osób dotkniętych tragedią, ale jestem szczególnie dumna, jako Włoszka pochodząca z tego terenu, że mogę również podziękować za wysiłki podjęte przez instytucje, wszystkie partie polityczne, a nade wszystko zespoły ratowników, służby ochrony ludności i czerwony krzyż.Ich möchte abschließend den Opfern, ihren Familien und allen betroffenen Menschen mein tiefes Mitgefühl ausdrücken. Als Italienerin aus dieser Region möchte ich mich erneut bei den Institutionen, allen Parteien und vor allem bei den Rettungsteams, dem Katastrophenschutz und dem Roten Kreuz für ihre Bemühungen besonders bedanken.
W konsekwencji przepisy krajowe , które jeśli chodzi o okresy dyżurów pełnionych przez ratowników , skutkują w tym wypadku zezwoleniem na przekroczenie maksymalnego tygodniowego czasu pracy wynoszącego 48 godzin , w drodze zapisów ponadzakładowego układu zbiorowego lub zakładowego układu zbiorowego opartego na takim układzie , są niezgodne z wymogami dyrektywy 93 / 104 .Eine nationale Regelung , die bei der von Rettungsassistenten geleisteten Arbeitsbereitschaft gegebenenfalls über einen Tarifvertrag oder eine aufgrund eines Tarifvertrags getroffene Betriebsvereinbarung eine Überschreitung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 48 Stunden zulasse , sei daher mit den Anforderungen der Richtlinie 93/ 104 unvereinbar .
Liczne helikoptery dowożą ratowników i sprzęt.Retter und Hilfe werden von zahlreichen Hubschraubern eingeflogen.
Przedwczoraj, kiedy tam byłam, na miejscu było 1 200 ratowników ze służb ochrony ludności, ochrony środowiska, służb zdrowia i policyjnych, którzy niestrudzenie pracowali w terenie.Gestern, als ich da war, haben rund 1200 Helfer von Katastrophenschutz, Umwelt-, Gesundheits- und Polizeidiensten unermüdlich vor Ort gearbeitet.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41 zdań frazy ratownik.Znalezione w 0,538 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.