Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Bademeister   
  []
 • Retter   
 • Rettungsschwimmer   
  (Noun  m)
 • Rettungsschwimmerin   
  (Noun  f)
 • rettungsschwimmer   

Pozostałe znaczenia:

 
Wyratował z wody
 
służbowo na plaży
 
chłopak Moniki
 
Na plaży czuwa
 
Opiekun strzeżonej plaży
 
Goprowiec
 
nie da utopić Marzanny
 
Pomoc niesie w potrzebie
 
Musi być czujny na plaży
 
wybawcza profesja
 
Plażowy stróż
 
potencjalny wybawca
 
bohater "Słonecznego patrolu"
 
Monika z piosenki to jego dziewczyna
 
wśród znanych zawodów
 
Pracuje na strzeżonym kąpielisku
 
czuwa nad bezpieczeństwem plażowiczów
 
Pracuje na strzeżonej plaży
 
strzeże kąpielisko
 
Monika jego dziewczyną
 
Dyżuruje pod numerem 112
 
Członek GOPR-u lub WOPR-u

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

ratownik górskiBergretter
ratownik medycznyrettungsassistent
Ratownik MedycznyRettungsassistent

Przykładowe zdania z "ratownik", pamięć tłumaczeniowa

add example
– Staramy się jeszcze bardziej zminiaturyzować zawartość walizki – oznajmia Francisco Rojas z Instytutu Technologii Aragonii , jednego z dziesięciu partnerów SUP . – Na razie projekt już zdążył wpłynąć na prawodawstwo : w Aragonii pomocniczy personel medyczny i ratownicy już mogą wykonywać zabiegi wcześniej wykonywane jedynie przez lekarzy .Dieses grenzüberschreitende Vorgehen mit allen Akteuren ( Jägern , Züchtern , Förstern , Abgeordneten , Wanderern , Naturschützern , Erziehern und Lehrkräften ) des Gebiets , in dem der Bartgeier lebt , erlaubt uns , die jeweiligen Bedürfnisse besser zu verstehen .
Przedwczoraj, kiedy tam byłam, na miejscu było 1 200 ratowników ze służb ochrony ludności, ochrony środowiska, służb zdrowia i policyjnych, którzy niestrudzenie pracowali w terenie.Gestern, als ich da war, haben rund 1200 Helfer von Katastrophenschutz, Umwelt-, Gesundheits- und Polizeidiensten unermüdlich vor Ort gearbeitet.
Chciałabym tutaj złożyć hołd nie tylko ofiarom i ich rodzinom, ale także strażakom i wszystkim ratownikom za ich wyjątkową odwagę.Ich möchte an dieser Stelle nicht nur den Opfern und ihren Familien gedenken, sondern auch den herausragenden Mut der Feuerwehrleute und aller Rettungskräfte hervorheben.
Ratownicy medyczniFeldscher und vergleichbare paramedizinische Praktiker
Międzynarodowi ratownicy, poszukiwaczeInternationale Retter, Lehrer
Miejscowi ochotnicy pomagali setkom ukraińskich ratowników .Freiwillige vor Ort unterstützten Hunderte ukrainischer Einsatzkräfte .
Cieszę się, że ratownicy słowaccy znaleźli się wśród pierwszych, którzy przyszli z pomocą naszym węgierskim kolegom.Ich bin sehr erfreut darüber, dass slowakische Retter unter den ersten waren, die unseren ungarischen Freunden zu Hilfe kamen.
Banki niemieckie są tak głęboko uwikłane w kryzys w irlandzkim sektorze finansowym, że ratunek jest równie ważny dla ratowników, jak i dla ratowanych.Deutsche Banken sind so tief in die Krise des irischen Finanzsektors verstrickt, dass der Schirm für die Retter ebenso notwendig ist wie für die Geretteten.
(SV) Panie Przewodniczący! W Czarnobylu i wokół niego mieszkańcy i ratownicy bardzo mocno ucierpieli w wyniku katastrofy, ale konsekwencje dosięgły znacznie bardziej oddalonych regionów.(SV) Herr Präsident! Die Bevölkerung und das Rettungspersonal in und um Tschernobyl mussten einen hohen Preis für die Katastrophe bezahlen, aber diese hatte auch Folgen für viel weiter entfernte Gebiete.
To samo dotyczy pracowników socjalnych i ich podopiecznych, jak również straży pożarnej i ratowników medycznych, kiedy są na służbie, innymi słowy podczas gaszenia pożarów lub gdy zabierają kogoś do szpitala. Zgodnie z art.Das trifft auch für Sozialarbeiter und ihre Klienten sowie für Feuerwehrleute und Rettungsassistenten im Einsatz, also beim Löschen eines Brandes oder auf der Fahrt zum Krankenhaus, zu.
Kabiny maszynisty na końcach pociągu powinny mieć przynajmniej jedną parę drzwi albo korytarz zapewniający dostęp dla ratowników w sytuacji awaryjnejDie Führerstände an den Fahrzeugenden müssen mindestens eine Tür oder einen Gang aufweisen, über die das Rettungspersonal bei einem Notfall in den Führerstand gelangen kann
Chciałbym również wyrazić swoje pełne poparcie oraz najwyższy podziw dla ratowników oraz pracowników elektrowni w Fukuszimie.Ich möchte außerdem meine volle Unterstützung und meine ganze Bewunderung den Rettern und dem Mitarbeiterstab des Atomkraftwerkes Fukushima ausdrücken.
M. Jerzy Płókarz (Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy) (nrHerr Jerzy Płókarz (Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy) (Nr
Ponadto w przypadku wszystkich grup musi być umieszczona w taki sposób, by jej przeznaczenie i sposób działania były oczywiste dla ratownika w razie niebezpieczeństwaAußerdem muss er bei allen Gewichtsklassen so angebracht sein, dass seine Funktion und Handhabung im Notfall für den Retter sofort deutlich zu erkennen sind
Bez bezgranicznego poświęcenia ratowników, łącznie z wolontariuszami z sąsiednich krajów, poradzenie sobie z tego typu katastrofą, jaką jest trzęsienie ziemi, jest praktycznie niemożliwe; w takiej sytuacji przydaje się wyłącznie natychmiastowa pomoc.Ohne den unermüdlichen Einsatz von Hilfskräften - zu denen auch Freiwillige aus den Nachbarländern gehören - ist eine solche Erdbebenkatastrophe kaum zu bewältigen, denn nur schnelle Hilfe hilft.
kroków, które powinni podjąć pracownicy, wliczając ratowników, w razie zagrożenia lub w celu zapobiegania zagrożeniuMaßnahmen, die von den Arbeitnehmern, insbesondere von den Rettungsmannschaften, bei Zwischenfällen und zur Verhütung von Zwischenfällen zu treffen sind
W konsekwencji przepisy krajowe , które jeśli chodzi o okresy dyżurów pełnionych przez ratowników , skutkują w tym wypadku zezwoleniem na przekroczenie maksymalnego tygodniowego czasu pracy wynoszącego 48 godzin , w drodze zapisów ponadzakładowego układu zbiorowego lub zakładowego układu zbiorowego opartego na takim układzie , są niezgodne z wymogami dyrektywy 93 / 104 .Eine nationale Regelung , die bei der von Rettungsassistenten geleisteten Arbeitsbereitschaft gegebenenfalls über einen Tarifvertrag oder eine aufgrund eines Tarifvertrags getroffene Betriebsvereinbarung eine Überschreitung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 48 Stunden zulasse , sei daher mit den Anforderungen der Richtlinie 93/ 104 unvereinbar .
Przypłynęli ratownicy?Ist die Küstenwache da?
Konieczna jest lepsza organizacja systemu medycznego na szczeblu krajowym, podobnie jak uczulenie ratowników medycznych na takie nagłe przypadki.Dafür ist es notwendig, die medizinischen Systeme auf nationaler Ebene besser zu organisieren und die Mitarbeiter des Rettungsdienstes für Notfälle dieser Art zu sensibilisieren.
Być może udałoby się uratować więcej osób, gdyby ratownicy mogli dotrzeć do rejonu trzęsienia, lecz napotykają na obiektywne trudności, a brakuje też odpowiedniego sprzętu.Vielleicht wäre es möglich, mehr Leben zu retten, wenn die Rettungsmannschaften in die betroffenen Gebieten gelangen könnten, aber objektive Schwierigkeiten sowie ein Mangel an geeigneter Ausrüstung verhindern dies.
Chciałabym także wspomnieć o strażakach, ratownikach i wolontariuszach, którzy ciężko pracowali przez ostatnie kilka tygodni we wszystkich dotkniętych regionach. Należą im się podziękowania.Ich möchte aber auch all die Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Freiwilligen erwähnen und ihnen danken, die in den letzten Wochen in allen betroffenen Regionen sehr aktiv waren.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41 zdań frazy ratownik.Znalezione w 0,442 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.