wymowa: IPA: [ˈpʂɨlɔt̪]

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Ankunft   
    (  f)
  • Anflug   
  • Eintreffen   
    (noun   )
  • Vögel   

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przylot", pamięć tłumaczeniowa

add example
Konsument otrzymuje możliwość przynajmniej wglądu na żądanie w główny wykaz, uporządkowany według czasów odlotów lub przylotów i/lub czasów trwania podróżyDem Verbraucher wird zumindest die Möglichkeit gegeben, die Hauptanzeige auf Wunsch in der Reihenfolge der Abflug-oder Ankunftszeiten und/oder der Flugzeiten zu erhalten
Inne godziny odlotów oraz przylotów muszą być dostosowane do zapotrzebowania w sposób optymalnyWeitere Ankunfts- und Abflugzeiten müssen bestmöglich auf die Nachfrage abgestimmt werden
CBP będzie wyciągać dane zawarte w PNR związane z konkretnym lotem nie wcześniej niż na ‧ godziny przed odlotem, i będzie powtórnie sprawdzać system nie więcej niż trzykrotnie pomiędzy odpowiednio pierwszym wyciąganiem informacji, odlotem z miejsca poza granicami Stanów Zjednoczonych a przylotem do Stanów Zjednoczonych, lub pomiędzy pierwszym wyciąganiem informacji a odlotem ze Stanów Zjednoczonych, w celu sprawdzenia, czy nie zaszły zmiany w informacjachDas CBP wird PNR-Daten zu einem bestimmten Flug frühestens ‧ Stunden vor Abflug abrufen und das System zwischen dem ersten Abruf, dem Abflug von einem Ort außerhalb und der Ankunft in den Vereinigten Staaten bzw. dem ersten Abruf und dem Abflug aus den Vereinigten Staaten höchstens drei Mal auf etwaige Änderungen der Informationen hin überprüfen
Pierwszy przylot do Tromsø ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Tromsø nie wcześniej niż o godzDie erste Ankunft in Tromsø muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Tromsø darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
zakodowane lotnisko odlotu i zakodowane lotnisko przylotu oznaczają kod portu lotniczego z wykorzystaniem czteroliterowego kodu ICAO lub trzyliterowego kodu IATAcodierter Startflughafen (Encoded Aerodrome of Departure) und codierter Zielflughafen (Encoded Aerodrome of Destination) ist der Flughafencode unter Verwendung der ‧ Zeichen langen ICAO-Flughafenkennung oder der ‧ Zeichen langen IATA-Flughafenkennung
Mogą wiele powiedzieć o trudnościach, z jakimi muszą się zmierzyć, aby uzyskać amerykańską wizę i o tym, co muszą znosić po przylocie, będąc przedmiotem kontroli i rewizji tak, jakby byli potencjalnymi terrorystami.Sie können viel berichten über ihre Schwierigkeiten bei der Erlangung eines Visums für die USA und auch darüber, was sie erdulden müssen, wenn sie in die USA einreisen, wo sie sich Kontrollen und Durchsuchungen unterziehen müssen, als wären sie potenzielle Terroristen.
odległość oznacza długość ortodromy między lotniskiem odlotu a lotniskiem przylotu powiększoną o dodatkowy stały współczynnik wynoszący ‧ km; orazFlugstrecke die Großkreisentfernung zwischen Abflug- und Ankunftsflugplatz zuzüglich eines zusätzlichen unveränderlichen Faktors von ‧ km, und
Pierwszy przylot do Trondheim ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Trondheim nie wcześniej niż o godzDie erste Ankunft in Trondheim muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Trondheim darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Pierwszy przylot do Hammerfest nastąpi nie później niż oErste Ankunft in Hammerfest bis spätestens ‧.‧ Uhr
Dany lot jest uważany za lot bez międzylądowania do Dublina lub za lot bez międzylądowania do Shannon, w zależności od tego, który z punktów był pierwszym punktem w ramach przylotu do Irlandii lub ostatnim punktem w ramach wylotu z tego państwaEin Flug gilt als Non-Stopp-Flug nach Dublin oder nach Shannon entsprechend dem ersten Punkt des Einflugs nach oder dem letzten Punkt des Ausflugs aus Irland
Przed wykonaniem lotu operatorzy przekazują do portu lotniczego odlotu i przylotu niezbędne informacje, umożliwiające powiązanie oznaczenia lotu podanego w planie lotu z oznaczeniem podanym do celów przydziału odpowiedniego czasu na start lub lądowanieVor dem Flug übermitteln die Betreiber den Start- und Zielflughäfen die notwendigen Informationen, damit eine Korrelation zwischen der Flugkennung im Flugdurchführungsplan und der für die entsprechenden Flughafenzeitnischen gemeldeten Flugkennung möglich ist
Liczba przylotów i odlotów będzie co najmniej taka sama jak każdego dnia od poniedziałku do piątku dla Hammerfest, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn i HonningsvågInsgesamt mindestens so viele Abflüge und Landungen wie die von Montag bis Freitag vorgeschriebene Anzahl von täglichen Flügen für Hammerfest, Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn und Honningsvåg
Rozkłady lotów powinny być dostosowane do kalendarza sesji parlamentarnych, czyli przewidywać jeden przylot do Strasburga w poniedziałki około godziny ‧ i nie później, w przypadku sesji zaczynających się o godzinie ‧, oraz jeden wylot ze Strasburga w czwartki około godziny ‧ i nie wcześniej, gdyż jest to godzina zakończenia sesjiDie Flugpläne sind an die Zeiten der Parlamentssitzungen anzupassen, d. h. eine Ankunft in Straßburg am Montag gegen ‧ Uhr, aber nicht später, zum Beginn der Sitzungen um ‧ Uhr, und ein Abflug ab Straßburg am Donnerstag gegen ‧ Uhr, aber nicht früher, zum Ende der Sitzungen
lot w obszarze europejskim oznacza lot inny niż krajowy, którego punkty wylotu i przylotu leżą w obrębie obszaru określonego w dodatku ‧ do OPS ‧.‧ lit. f); orazinnereuropäische Flüge: Flüge, die keine Inlandsflüge sind und deren Abflug- und Bestimmungsort innerhalb des in Anlage ‧ zu OPS ‧.‧ Buchstabe f dargestellten Bereichs liegen, und
Statki powietrzne użytkowane przez użytkownika z państwa trzeciego w celu przylotu na terytorium Wspólnoty, odbycia lotu na jej terytorium lub odlotu z niegoVon einem Drittlandsbetreiber auf Strecken in die, innerhalb der oder aus der Gemeinschaft eingesetzte Luftfahrzeuge
lot krajowy oznacza lot z punktami wylotu i przylotu leżącymi w granicach jednego państwaInlandsflüge: Flüge mit Abflug- und Bestimmungsort innerhalb der Grenzen eines Staates
W szczególności nie może zostać przyznana pomoc dla przedsiębiorstwa lotniczego, które, wyczerpawszy pomoc na rzecz określonej trasy, ubiega się o pomoc w odniesieniu do konkurencyjnej trasy z innego portu lotniczego mieszczącego się w tym samym mieście lub konurbacji lub w tym samym systemie portów lotniczych do tego samego lub podobnego portu przylotuInsbesondere sind Beihilfen für Luftfahrtunternehmen unzulässig, die bereits für eine bestimmte Flugverbindung eine Beihilfe ausgeschöpft haben und für eine konkurrierende Verbindung von einem anderen Flughafen derselben Stadt, desselben Ballungsgebiets oder Flughafensystems aus nach demselben oder einem vergleichbaren Zielort eine Beihilfe beantragen
przewozy wykonywane przez certyfikowanego przewoźnika lotniczego zgodnie z prawem UEMOA nie mają w większości miejsca wylotu i przylotu w porcie lotniczym lub w portach lotniczych jednego z państw członkowskich UEMOA albo jego personel operacyjny, techniczny i zarządzający nie składa się głównie z obywateli państw członkowskich UEMOAdie Strecken, die von dem nach dem gemeinschaftlichen Recht der UEMOA zugelassenen Luftfahrtunternehmen bedient werden, nicht mehrheitlich einen oder mehrere Flughäfen in einem UEMOA-Mitgliedstaat als Ausgangs- oder als Zielpunkt haben und das technische Personal des Luftfahrtunternehmens für Betrieb und Verwaltung nicht mehrheitlich aus Angehörigen von UEMOA-Mitgliedstaaten besteht
odlot następuje z portu lotniczego na terytorium państwa trzeciego, a przylot następuje do portu lotniczego na terytorium Państwa Członkowskiego, do którego stosuje się Traktat, lubder Flug von einem Flughafen in einem Drittstaat ausgeht und auf einem Flughafen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, für das der Vertrag gilt, ankommt, oder
Pierwszy przylot do Vadsø nastąpi nie później niż o godz. ‧:‧, a ostatni wylot z Vadsø nie wcześniej niż o godzErste Ankunft in Vadsø bis spätestens ‧.‧ Uhr und letzter Abflug von Vadsø frühestens um ‧.‧ Uhr
W momencie, gdy przewoźnicy lotniczy będą mieli możliwość wysyłania danych zawartych w PNR, CBP będzie musiało otrzymywać dane na ‧ godziny przed odlotem, zakładając, że wszystkie zmiany w danych zawartych w PNR dokonane pomiędzy chwilą otrzymania danych a momentem przylotu do lub odlotu ze Stanów Zjednoczonych zostaną również przesłane do CBPFalls es für die Fluggesellschaften möglich wird, PNR-Daten aktiv zu übermitteln (push), muss das CBP diese Daten ‧ Stunden vor Abflug erhalten; alle Änderungen der PNR-Daten zwischen diesem Zeitpunkt und der Ankunft des Fluges in den Vereinigten Staaten oder seinem Abflug von dort müssen ebenfalls an das CBP übermittelt werden
Ogólna łączna ilość emisji CO‧ ze wszystkich lotów z krajów trzecich, gdzie miejscem przylotu jest państwo członkowskieAggregierte CO‧-Emissionen aus allen Flügen, die aus einem Mitgliedstaat oder einem Drittland ankommen
Pierwszy przylot do Trondheim następuje nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Trondheim nie wcześniej niż o godzdie erste Ankunft in Trondheim muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Trondheim darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
przyznać każdemu pasażerowi, który złoży odpowiedni wniosek, kredyt w wysokości ‧,‧ EUR do wykorzystania przy zakupie kolejnego biletu w przypadku opóźnienia przylotu z winy przewoźnika o ponad ‧ minut w stosunku do planowego przylotubei Verspätungen von mehr als ‧ Minuten, die dem Luftfahrtunternehmen anzulasten sind, stellt dieses jedem Fluggast auf Ersuchen eine Gutschrift von ‧ EUR aus, die auf den Kauf eines neuen Flugscheins angerechnet wird
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 239 zdań frazy przylot.Znalezione w 0,983 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.