wymowa: IPA: [ˈpʂɨlɔt̪]

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Ankunft   
    (  f)
  • Anflug   
  • Eintreffen   
    (noun   )
  • Vögel   

Pozostałe znaczenia:

 
bocianów z Afryki-w marcu
 
Przybycie samolotu
 
Lądowanie samolotu
 
lądowanie, przyziemienie, przybycie
 
ptaków z ciepłych krajów
 
Przybycie ptaków
 
wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Warka.
 
zapowiadany na Okęciu
 
Samolotu – bywa opóźniony

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przylot", pamięć tłumaczeniowa

add example
Statki powietrzne użytkowane przez użytkownika z państwa trzeciego w celu przylotu na terytorium Wspólnoty, odbycia lotu na jej terytorium lub odlotu z niegoVon einem Drittlandsbetreiber auf Strecken in die, innerhalb der oder aus der Gemeinschaft eingesetzte Luftfahrzeuge
Wyznaczenie punktów przylotu i wylotuBestimmung von Ankunfts- und Abfahrtsorten
Pierwszy przylot do Bodø następuje nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Bodø nie wcześniej niż o godzdie erste Ankunft in Bodø muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Bodø darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Jednakże, po przylocie spotkacie się z moim kuzynem, Andilo MollarimWie dem auch sei, bei eurer Ankunft werdet ihr von meinem ‧. Cousin AndiIo MoIIari abgehoIt
lot międzykontynentalny, inny niż lot w obszarze europejskim, oznacza lot, którego punkty wylotu i przylotu leżą na różnych kontynentachinterkontinentale Flüge: Flüge, die keine innereuropäischen Flüge sind und deren Abflug- und Bestimmungsort in verschiedenen Erdteilen liegen
Nie mniej niż pięć wylotów i przylotów dziennieMindestens fünf Abflüge und Landungen täglich
Pierwszy przylot do Hammerfest nastąpi nie później niż oErste Ankunft in Hammerfest bis spätestens ‧.‧ Uhr
marca – ‧ września: między pierwszym przylotem do Bodø a ostatnim wylotem z Bodø upłynie przynajmniej ‧ godz. ‧ minIn der Zeit vom ‧. März bis zum ‧. September müssen zwischen der ersten Ankunft in Bodø und dem letzten Abflug ab Bodø mindestens ‧ Stunden und ‧ Minuten liegen
Jeśli chodzi o rozkłady lotów, przyloty i wyloty samolotów powinny być wykonywane w ramach godzin pracy portów lotniczych, zgodnie z właściwą decyzją Ministra Transportu i ŁącznościWas die Flugpläne anbelangt, so müssen die Starts und Landungen der Luftfahrzeuge innerhalb der Flughafenbetriebszeiten gemäß dem entsprechenden Beschluss des Ministers für Verkehr und Kommunikation erfolgen
w przypadku zmiany trasy w trakcie lotu kontynuuje lot poza punkt, od którego ma zastosowanie zmieniony plan lotu, wyłącznie jeśli uzyska informacje wskazujące, że spodziewane warunki meteorologiczne w czasie przylotu na lotnisko docelowe lub określone w OPS ‧.‧ lotnisko lub lotniska zapasowe spełniają lub przewyższają minima dla planowania określone w OPSden Flug über den Punkt, ab dem im Falle einer Umplanung während des Fluges ein geänderter Flugplan gilt, fortsetzen, wenn Informationen vorliegen, nach denen zur Ankunftzeit auf dem Bestimmungsflugplatz und/oder den nach OPS ‧.‧ vorgeschriebenen Ausweichflugplätzen die zu erwartenden Wetterbedingungen den nach OPS ‧.‧ vorgeschriebenen Planungsmindestbedingungen entsprechen oder diese übertreffen
Pierwszy przylot do Vadsø nastąpi nie później niż o ‧:‧, a ostatni wylot z Vadsø nie wcześniej niż oErste Ankunft in Vadsø bis spätestens ‧.‧ Uhr und letzter Abflug von Vadsø frühestens um ‧.‧ Uhr
przylot do Frankfurtu: ‧:‧ (piątek), ‧:‧ (od poniedziałku do czwartku), ‧:‧ (od poniedziałku do piątku), ‧:‧ (od poniedziałku do piątkuan Frankfurt: ‧:‧ Uhr (Fr), ‧:‧ Uhr (Mo- Do), ‧:‧ Uhr (Mo- Fr), ‧:‧ Uhr (Mo- Fr
Czas trwania podróży w ramach każdej usługi pojedynczego przewoźnika nie może być dłuższy niż ‧ godziny ‧ minut od pierwszego wylotu do ostatniego przylotuDie Flugzeit für einen Flug mit einer Fluggesellschaft darf ‧,‧ Stunden nicht überschreiten, gerechnet ab dem ersten Abflug bis zur Ankunft am Zielort
Pierwszy przylot do Trondheim następuje nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Trondheim nie wcześniej niż o godzdie erste Ankunft in Trondheim muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Trondheim darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Organizator rozkładów doradza przewoźnikom lotniczym i zaleca alternatywne czasy przylotu i/lub odlotu, jeżeli prawdopodobnie wystąpią problemy z przepustowościąDer Flugplanvermittler berät Luftfahrtunternehmen und empfiehlt alternative Ankunft-und/oder Abflugzeiten, wenn eine Überlastung wahrscheinlich ist
Przewoźnicy lotniczy muszą dążyć do tego, aby możliwy był przelot na trasie Pajala- Sztokholm przez Luleå i przylot na lotnisko w Sztokholmie najpóźniej o godzDas Luftfahrtunternehmen muss nach Möglichkeit einen Flug von Pajala nach Stockholm über Luleå mit Ankunft auf dem Flugplatz Stockholm spätestens um ‧.‧ Uhr anbieten
Co najmniej pięć wylotów i przylotów dziennie od poniedziałku do piątkuMindestens fünf Abflüge und Landungen von Montag bis Freitag
W sytuacji , gdy pierwotnie obsługa ruchu w porcie lotniczym już przy niewielkiej liczbie przylotów była przez dłuższy czas ograniczona ze względu na niewystarczającą przepustowość odprawy oraz niewystarczającą ilość stanowisk postojowych , dodatkowa przepustowość w tym zakresie może skutkować znacznym wzrostem natężenia ruchu .Wenn der Flughafen ursprünglich aufgrund unzureichender Abfertigungskapazitäten und Stellplätze berei ts durch wenige Anflüge lange blockiert war , können zusätzliche Kapazitäten in diesen Bereichen eine erhebliche Steigerung des Verkehrsaufkommens bewirken .
wchodzić na pokład i schodzić na ląd w porcie lotniczym międzylądowania lub w porcie lotniczym przylotu znajdującym się na terytorium Państwa Członkowskiegoin einem im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats gelegenen Zwischenlande- oder Zielflughafen an Bord und von Bord ihres Flugzeugs gehen
Pierwszy przylot do Bergen ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Bergen nie wcześniej niż o godzDie erste Ankunft in Bergen muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Bergen darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Wykaz przylotów jest wywieszony przy okienku informacyjnymDie Landezeiten der Flugzeuge hängen an der Informationsstelle aus
Przede wszystkim nie powinna powodować przeniesienia ruchu, którego nie uzasadnia ani częstotliwość, ani rentowność usług świadczonych przez inny port lotniczy mieszczący się w tym samym mieście lub konurbacji, lub w tym samym systemie portów lotniczych, obsługującym te same miejsca przylotu lub miejsca przylotu porównywalne według tych samych kryteriówSie darf vor allem zu keiner ungerechtfertigten Beeinträchtigung der Frequenzen oder der Wirtschaftlichkeit bestehender Verbindungen führen, die bereits von einem anderen Flughafen derselben Stadt, desselben Ballungsgebiets oder Flughafensystems aus nach demselben oder einem vergleichbaren Zielort bedient werden
Przylot do Sztokholmu/Arlanda- w przypadku lotu porannego- musi mieć miejsce najpóźniej o godzinieDie Ankunft des Morgenflugs in Stockholm/Arlanda muss spätestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Liczba przylotów i odlotów będzie nie mniejsza niż w dniach od poniedziałku do piątku dla Hammerfest, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn i HonningsvågInsgesamt mindestens so viele Abflüge und Landungen wie die von Montag bis Freitag vorgeschriebene Anzahl von täglichen Flügen für Hammerfest, Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn und Honningsvåg
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 245 zdań frazy przylot.Znalezione w 0,213 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.