wymowa: IPA: [pʂɛˈvɔdɲik] pʃɛˈvɔdjɲik  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Leiter   
  (Noun  m)
   
  osoba, która czemuś przewodzi, pokazuje drogę
   
  osoba zajmująca się oprowadzaniem wycieczek turystycznych, pokazująca turystom miejsca warte
   
  fiz. fizyka substancja, która dobrze przewodzi prąd elektryczny
 • Führer   
   
  osoba, która czemuś przewodzi, pokazuje drogę
   
  osoba zajmująca się oprowadzaniem wycieczek turystycznych, pokazująca turystom miejsca warte
 • Reiseführer   
  (  m)
   
  książka, ulotka, także nagranie audiowizualne, przeznaczone dla turystów, zawierające opis okolicy, ciekawe zabytki, mapy itp.
 • Anführer   
 • Begleiter   
 • Fremdenführer   
 • Handbuch   
 • Leitfaden   
 • Platzanweiser   
 • Reisebegleiter   
 • Reiseleiter   
 • Richtwert   
 • Wegweiser   
 • führen     

Pozostałe znaczenia:

 
rel. religia guru, przywódca duchowy

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (8)

Krótki przewodnikSchnelleinführung
pies przewodnikBlindenhund
Pomoc z przewodnikiemInteraktiver Begleiter
przewodnik górskiBergführer
przewodnik planuPlanhinweisliste
Przewodnik po programachTV-Programm
Przewodnik Szybki startErste Schritte
przewodnik żywieniowyernaehrungsrichtlinie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przewodnik", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszenia(-ń) można uzyskać w Komisji pod następującymi adresamiDiese Leitfäden und Leitlinien ebenso wie das Arbeitsprogramm und weitere Informationen zu der (den) Aufforderung(en) sind bei der Europäischen Kommission unter folgenden Adressen erhältlich
Ponadto w ‧ r. państwom członkowskim przesłano przewodnik po Funduszu Spójności na okres ‧–Den Mitgliedstaaten wurde ‧ zudem eine Anleitung zum Kohäsionsfonds ‧-‧ übermittelt
W następnych latach terminy składania wniosków w ramach programu Kultura będą przypadały w dni kalendarzowe podane w Przewodniku programowymDie Fristen für die Einreichung von Anträgen im Rahmen des Programms Kultur für die folgenden Jahre fallen auf die gleichen Kalenderdaten, wie im Programmleitfaden (Hinweise für den Antragsteller) aufgeführt
W stosownych wypadkach, naziemna obsługa certyfikowanych psów przewodnikówGegebenenfalls Abfertigung anerkannter Begleithunde am Boden
Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszenia(ń) można uzyskać w Komisji pod następującymi adresamiDiese Leitfäden und Leitlinien ebenso wie das Arbeitsprogramm und weitere Informationen zu den Aufforderungen sind bei der Europäischen Kommission unter folgenden Adressen erhältlich
Po uaktualnieniu, czy przewodnik zawiera wykaz wszystkich nowych samochodów dostępnych w dniu publikacji tego uaktualnienia?Enthält der Leitfaden nach einer Neuauflage eine Übersicht sämtlicher neuer Personenkraftwagen, die zum Zeitpunkt der Neuauflage verfügbar sind?
Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszenia można uzyskać w Komisji pod następującymi adresamiDiese Leitfäden und Leitlinien ebenso wie das Arbeitsprogramm und weitere Informationen zur Aufforderung sind bei der Europäischen Kommission unter folgenden Adressen erhältlich
Komisja udostępnia wnioskodawcom przewodniki dla wnioskodawców odnoszące się do poszczególnych zaproszeń, które zawierają informacje o sposobie przygotowania i złożenia wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznegoDie Kommission stellt den Antragstellern für diese Aufforderungen Leitfäden zur Verfügung, die Informationen zur Abfassung und Einreichung von Vorschlägen für indirekte FTE-Maßnahmen enthalten
Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszenia można uzyskać w Komisji pod następującymi adresamiDiese Leitfäden und Leitlinien ebenso wie das Arbeitsprogramm und weitere Informationen zu der Aufforderung sind bei der Europäischen Kommission unter folgender Adresse erhältlich
Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszenia (zaproszeń) można uzyskać w Komisji pod następującymi adresamiDiese Leitfäden und Leitlinien ebenso wie das Arbeitsprogramm und weitere Informationen zu den Aufforderungen sind bei der Europäischen Kommission unter folgenden Adressen erhältlich
Jestem przekonana, że ta znakomita nowa strona jest odpowiedzią na problem dotyczący interaktywnego przewodnika pomagającego obywatelom w określeniu najodpowiedniejszego forum dla zgłaszanych przez nich problemów.Bezüglich der Entwicklung eines interaktiven Leitfadens zur Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei der Ermittlung des geeignetsten Forums zur Lösung ihrer Probleme bin ich überzeugt, dass diese ausgezeichnete neue Website zur Abwicklung der Beschwerden hinreichend beitragen wird.
w świetle potrzeby większego uzupełniania się funduszy unijnych popiera propozycje zawarte w komunikacie Komisji zatytułowanym Konkurencyjne regiony europejskie poprzez badania i innowacje (COM‧); z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym praktyczny przewodnik Komisji dotyczący koordynacji funduszy UE pochodzących ze źródeł regionalnych, krajowych, z UE i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w dziedzinie badań i rozwoju oraz innowacji; zgadza się z Komisją, że istnieje potrzeba lepszego informowania zainteresowanych stron o postanowieniach art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ dotyczącego wykorzystania funduszy pochodzących z dwóch różnych źródeł wspólnotowych celem pokrycia jednych i tych samych kosztów kwalifikowalnychunterstützt die Vorschläge in der Mitteilung der Kommission Wettbewerbsfähige europäische Regionen durch Forschung und Innovation (KOM‧), weil eine größere Komplementarität der EU-Fonds gefordert ist; begrüßt in diesem Zusammenhang den praktischen Leitfaden der Kommission zur Koordinierung der aus regionalen, nationalen, gemeinschaftlichen und EIB-Quellen stammenden EU-Mittel im Bereich FuE und Innovation; stimmt der Kommission darin zu, dass Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates, der die Verwendung von Finanzmitteln aus zwei unterschiedlichen Gemeinschaftsquellen zur Deckung derselben förderwürdigen Kosten betrifft, den Beteiligten besser vermittelt werden muss
Czy inne mylące znaki, symbole i napisy odnoszące się do zużycia paliwa lub emisji CO‧, które nie są zgodne z przepisami dyrektywy, zostały użyte w przewodniku?Wurden in dem Leitfaden sonstige irreführende Zeichen, Symbole oder Angaben in Verbindung mit dem Kraftstoffverbrauch und den CO‧-Emissionen verwendet, welche die Bestimmungen der Richtlinie nicht erfuellen?
Na żądanie Komisji, Urząd wydał opinię na temat przewodnika naukowo-technicznego w sprawie przygotowania i przedstawiania wniosków dotyczących oświadczeń zdrowotnychAuf Ersuchen der Kommission hat die Behörde eine Stellungnahme über wissenschaftliche und technische Leitlinien zur Erstellung und Vorlage von Anträgen auf Zulassung gesundheitsbezogener Angaben herausgegeben
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznawania wsparcia znajdują się w przewodniku programowym w sekcjiEinzelheiten zu den Vergabekriterien sind in Abschnitt ‧ des Programmleitfadens enthalten
Opis profilu ogólnego pożądanego kandydata znajduje się w pkt ‧.‧ przewodnika mającego zastosowanie do konkursów otwartychDas allgemeine Anforderungsprofil kann im Leitfaden für allgemeine Auswahlverfahren unter Ziffer ‧.‧ nachgelesen werden
uważa, że do wszelkich wniosków sporządzonych w tym celu powinna w razie konieczności zostać dołączona ocena wpływu obejmująca aspekty prawne wraz ze szczegółowymi porównawczymi analizami prawa, oraz aspekty gospodarcze i społeczne zgodnie z podejściem zalecanym w przewodniku dotyczącym oceny wpływu zatwierdzonym przez Radę dsvertritt die Auffassung, dass entsprechende Vorschläge gegebenenfalls einer Folgenabschätzung unter Berücksichtigung der rechtlichen Aspekte unterzogen werden sollten mit detaillierten rechtsvergleichenden Studien, aber auch Studien zu den wirtschaftlichen und sozialen Aspekten im Einklang mit dem Ansatz, der im Rahmen des vom Rat Wettbewerbsfähigkeit am
Warunki mające zastosowanie do kwalifikujących się uczestników oraz do składu konsorcjów są określone w przewodniku programowym w sekcjiDie Bedingungen für förderfähige Teilnehmer sowie für die Zusammensetzung von Konsortien sind in Abschnitt ‧.‧.‧ des Programmleitfadens aufgeführt
techniki pomagania osobom z upośledzeniem wzroku oraz obchodzenia się z certyfikowanymi psami przewodnikami i ich przewozuTechniken der Begleitung von Fahrgästen mit Sehbehinderungen sowie des Umgangs mit und der Beförderung von anerkannten Begleithunden
Aplikacje muszą spełniać warunki opisane w przewodniku i być złożone na odpowiednich formularzachDie Anträge müssen die Kriterien der ausführlichen Fassung erfüllen und unter Verwendung der vorgesehenen Formulare eingereicht werden
W odniesieniu do wnioskodawców i partnerów: datowany i podpisany formularz dotyczący konfliktu interesów sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym w przewodniku dla wnioskodawcówFür Antragsteller und Partner: datiertes und unterzeichnetes Formular zu Interessenkonflikten entsprechend dem Muster im Leitfaden für Antragsteller
mając na uwadze, że do przyczyn poważnych różnic w wysokości wskaźnika pięcioletniej przeżywalności w przypadku większości nowotworów w całej Europie należą zaskakujące i będące nie do przyjęcia różnice dotyczące jakości zaplecza przeznaczonego do leczenia nowotworów, programów badań przesiewowych, opartych na dowodach naukowych przewodników najlepszych praktycznych wzorców, sprzętu do radioterapii, a także dostępności leków antynowotworowychin der Erwägung, dass die bestürzenden und inakzeptablen Unterschiede in der Qualität von Krebsbehandlungseinrichtungen, Krebsfrüherkennungsprogrammen, faktengestützten Leitlinien für beste Praktiken, Einrichtungen für Radiotherapie und beim Zugang zu Medikamenten gegen Krebs Gründe für die großen Unterschiede bei den Fünf-Jahres-Überlebensraten bei den meisten Krebsarten in Europa sind
wspiera działania promujące Europę jako cel podróży na skalę światową poprzez Europejski Portal Turystyki dostępny dla turystów europejskich i turystów z dużych krajów pozaeuropejskich o znacznym popycie na usługi turystyczne; zachęca Komisję, Europejską Komisję Turystyki i innych partnerów projektu do promowania umieszczania w sieci informacji ogólnych (praktyczny przewodnik Podróże po Europie) i danych na temat wspólnych zasobów i motywów turystycznych (gastronomia, turystyka górska i wyspiarska, turystyka sanatoryjna, turystyka kulturowa związana z obiektami sakralnymi, turystyka powiązana z konferencjami i wyjazdami służbowymi itp.); proponuje również, aby zapewnić dostęp do portali krajowych poprzez portal europejski w ramach ujednoliconych odsyłaczy tematycznychunterstützt die Maßnahmen zur Förderung des Reiseziels Europa weltweit über ein Europäisches Tourismusportal, das allen europäischen Touristen und den Touristen aus den großen außereuropäischen Herkunftsländern zugänglich ist; ermutigt die Kommission, die Europäische Tourismuskommission (ETK) und die anderen Partner des Projekts, allgemeine Informationen (praktischer Leitfaden Unterwegs in Europa) und Angaben zu den gängigen touristischen Attraktionen und Themen (Gastronomie, Bergtourismus, Inseltourismus, Thermaltourismus, religiöser Tourismus, Kulturtourismus, Kongress- und Geschäftstourismus usw.) über das Internet zugänglich zu machen; schlägt auch vor, dass der Zugang vom europäischen Portal zu den nationalen Portalen über eine Seite mit vereinheitlichten thematischen Links eingerichtet wird
Prowincja León (przewodnik ogólny), dzieło José Mourille López z ‧ r., stwierdza w odniesieniu do La Bañeza, że eksportowana w dużych ilościach fasola przyczynia się do renomy regionuIn La provincia de Leon (Guía general), einem Werk von José Mourille López aus dem Jahr ‧, heißt es über des Gebiet von La Bañeza: Das Gebiet ist berühmt für seine Bohnen, die in großen Mengen exportiert werden
Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszeń można uzyskać w Komisji pod następującymi adresamiDiese Leitfäden und Leitlinien ebenso wie das Arbeitsprogramm und weitere Informationen zu den Aufforderungen sind bei der Europäischen Kommission unter folgender Adresse erhältlich
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 866 zdań frazy przewodnik.Znalezione w 1,213 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.