Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Tintenfleck   
    (  m)

Przykładowe zdania z "plama z atramentu", pamięć tłumaczeniowa

add example
dpi, wydruk próbny, odcienie szarości, pojemniki z atramentami czarnym i kolorowymidpi, Entwurfsqualität, Graustufen, Schwarz-& Farbpatrone
dpi, kolor, pojemniki z atramentami czarnym i kolorowymidpi, Farbe, Schwarz-& Farbpatrone
Organy Państwa Członkowskiego przyjmują informacje przekazane za pomocą dowolnego czytelnego i zrozumiałego środka, łącznie z formularzami wypełnionymi atramentem lub ołówkiem kopiowym lub wyprodukowane przez techniki automatycznego przetwarzanie danychDie Behörden des Mitgliedstaates akzeptieren Informationen in jeder lesbaren und verständlichen Form einschließlich der mit Tinte oder nicht löschbarem Stift ausgefuellten oder mit automatischer Datenverarbeitungstechnik erstellten Formulare
Świadectwa sporządza się w jednym z tych języków i zgodnie z przepisami prawa krajowego państwa wywozu; jeśli są one sporządzone odręcznie, należy je wypełniać atramentem i drukowanymi literamiDas Formblatt ist nach den Rechtsvorschriften des Ausfuhrlandes in einer dieser Sprachen auszufüllen; wird es handschriftlich ausgefüllt, so muss dies mit Tinte in Druckschrift erfolgen
Odcienie szarości (pojemnik z atramentem czarnymGraustufen (schwarze Tintenpatrone
Świadectwa są wypisywane maszynowo, albo ręcznie z użyciem atramentu i drukowanymi literamiSie ist maschinenschriftlich oder handschriftlich mit Tinte in Druckschrift auszufüllen
dpi, wydruk próbny, kolor, pojemniki z atramentami czarnym i kolorowymidpi, Entwurfsqualität, Farbe, Schwarz-& Farbpatrone
odpady z produkcji, formowania i użycia atramentów, barwników, pigmentów, farb, lakierów, pokostuAbfälle aus der Herstellung, Zubereitung und Verwendung von Tinten, Farbstoffen, Pigmenten, Anstrichfarben und Lacken
Wysoka jakość (pojemnik z atramentami kolorowymiHohe Qualität (Farbpatrone
wygląd powierzchni i barwa: produkt jest gładki lub lekko pomarszczony, kolor używanych osłonek jest jasnobrązowy lub ciemnobrązowy, na powierzchni osłonki dopuszczalne są oczka zaschniętego soku i plamy wynikające z niedowędzeniaAussehen der Oberfläche und Farbe: Das Produkt ist glatt oder leicht gefurcht, die Farbe der verwendeten Hülle ist hell- oder dunkelbraun; gegebenenfalls kann die Hülle Tropfen von eingetrocknetem Saft und Flecken vom Rauchvorgang aufweisen
Tusze nie mogą być zabrudzone substancjami pochodzącym z jakiegokolwiek źródła skażenia, w szczególności substancjami fekalnymi lub znaczącymi krwawymi plamamiDie Schlachtkörper dürfen nicht verunreinigt sein, insbesondere nicht durch Kot oder größere Blutflecke
Pamiętam plamy krwi na asfalcie, krzyki głodnych dzieci, pustkę spojrzenia dziesięcioletniej dziewczynki, gdy opowiadała o tym, jak wraz z braćmi i siostrami musiała pogrzebać rodziców, a następnie przenieść ich ciała do innego grobu, gdy żołnierze próbowali usunąć dowody masowych mordów w wiosce nieopodal miasta, w którym mieszkałam.Ich erinnere mich an Blutflecken auf dem Asphalt, die Schreie hungriger Kinder, den leeren Ausdruck eines zehnjährigen Mädchens, als sie erzählte, wie sie und ihre Geschwister ihre toten Eltern erst begraben und ihre Leichen dann umbetten mussten, als die Soldaten versuchten, die Beweise für einen Massenmord in einem Dorf in der Nähe meiner Stadt zu beseitigen.
Właściwości fizyczne i morfologiczne: Powierzchnia soczewicy jest w kolorze brązowym lub brązowo-szarym z czarnymi punktami, w niektórych przypadkach może być pokryta plamami również w kolorze czarnym, które mogą pokrywać całą powierzchnięPhysische und morphologische Eigenschaften: Die Schale der Linsen ist kastanienfarben oder braun mit schwarzer Punktmusterung und weist gelegentlich eine ebenfalls schwarze Marmorierung auf, die sich auf die gesamte Schale erstrecken kann
Wygląd – Wygląd żadnego z fragmentów powierzchni badanej próbki nie może wskazywać na wystąpienie pęknięcia, rozszczelnienia, wżerów, pęcherzy, rozwarstwienia, odkształcenia, wykwitów, plam lub korozjiSichtprüfung: Kein Teil der Fläche der geprüften Probe darf Anzeichen von Rissbildung, Abblätterungen, Narbenbildung, Blasenbildung, Ablösungen, Verformungen, Belagbildung, Verfärbung oder Korrosion aufweisen
Należy unikać długotrwałego narażenia na silne światło słoneczne, lampy kwarcowe i inne źródła promieniowania ultrafioletowego. • Jeżeli niemożliwe jest uniknięcie narażenia na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe należy stosować krem ochronny z filtrem UV. • Jeżeli mimo to dojdzie do pojawienia się takich objawów jak gorączka, wysypka, świąd czy małe czerwone plamy na skórze, należy zasięgnąć porady lekarza odnośnie ewentualnego przerwania leczenia. • reakcja alergiczna po pierwszym podaniu lekuSie sollten es vermeiden, sich länger starkem Sonnenlicht, Höhensonnen oder anderen UV-Strahlungsquellen auszusetzen. Wenn es unmöglich ist, sich der Einwirkung von UV-Licht zu entziehen, sollten Sie eine Sonnencreme verwenden, um sich zu schützen. Sollte es trotzdem zu Fieber, Hautausschlag, Juckreiz, kleinen roten Flecken auf der Haut kommen, sollten Sie sich an Ihren Arzt wenden, da es gegebenenfalls erforderlich ist, die Behandlung abzubrechen. allergische Reaktionen nach der ersten Verabreichung dieses Arzneimittels
Czyszczenie na sucho-Każda czynność przemysłowa lub handlowa, stosująca LZO w urządzeniu do czyszczenia odzieży, mebli i podobnych dóbr konsumpcyjnych, z wyjątkiem ręcznego usuwania brudu i plam w przemyśle tekstylnym i odzieżowymJede industrielle oder gewerbliche Tätigkeit, bei der flüchtige organische Verbindungen in einer Anlage zur Reinigung von Kleidung, Heimtextilien und ähnlichen Verbrauchsgütern eingesetzt werden, mit Ausnahme der manuellen Entfernung von Flecken in der Textil-und Bekleidungsindustrie
mając na uwadze, że gwałtowne sztormy spowodowały rozprzestrzenianie się plam ropy, które zagroziły miejscowym społecznościom i środowisku naturalnemu, oraz mając na uwadze, że zanieczyszczenie ropą i siarką, oprócz powodowania ofiar w ludziach, mają również bezpośredni wpływ na florę i faunę, z możliwymi długotrwałymi skutkami jeśli chodzi ekologiczną jakość dotkniętych siedlisk przyrodniczychin der Erwägung, dass heftige Stürme zur Ausbreitung des ausgelaufenen Öls und zur Verseuchung der Küstengemeinden und der Umgebung geführt haben, und die Verschmutzung durch Öl und Schwefel nicht nur Menschenleben gefordert hat, sondern auch direkte Auswirkungen auf die Fauna und Flora hatte, mit möglichen langfristigen Folgen für die ökologische Qualität der betroffenen natürlichen Lebensräume
Rzymski odciążek znaleziony w Murillo de Río Leza i zbiornik na oliwę odkryty w tłoczni w Alfaro z dwoma dużymi plamami oliwy są na to dowodamiHiervon zeugen das in Murillo de Río Leza gefundene römische Gegengewicht und das Ölgefäß, das in einem Presshaus in Alfaro entdeckt wurde und in dem zwei große Ölreste zu erkennen sind
Obecność na powierzchni drobnych spękań i ewentualnych mniej lub bardziej intensywnych plam o żółtej barwie ochry jest jedną z cech produktuEin Merkmal des Produkts sind feine Risse und gelegentlich das Vorhandensein mehr oder weniger ausgeprägter ockergelber Flecken auf der Oberfläche
sztuki uszkodzone oznaczają owoce z odbarwieniami na powierzchni lub plamami wyraźnie kontrastującymi z kolorem całości i mogącymi sięgać w głąb miąższu, w szczególności są to obicia, parch lub ciemne odbarwieniafleckige Einheiten: Früchte mit Verfärbungen an der Oberfläche oder Flecken, die sich von der Gesamtfarbe deutlich abheben und auch in das Fruchtfleisch eingedrungen sein können, namentlich Druckstellen, Schorf und dunkle Flecken
Wiem, że to było dawno temu, lecz każdy naród musi rozliczyć się ze swoją historią, a Turcja nie rozliczyła się z tą krwawą plamą na karcie dziejów.Zwar ist das lange her, aber eine Nation muss sich ihrer Geschichte stellen, und bis jetzt hat die Türkei dieses blutige Kapitel ihrer Geschichte nicht aufgearbeitet.
Preparat Arava stosowany jest w leczeniu dorosłych osób z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów (choroba układu odpornościowego powodująca stan zapalny stawów) lub z aktywną postacią artropatii łuszczycowej (choroba powodująca występowanie czerwonych, łuszczących się plam na skórze oraz stan zapalny stawówArava wird zur Behandlung von Erwachsenen mit aktiver rheumatoider Arthritis (einer Immunkrankheit, die eine Gelenkentzündung verursacht) oder aktiver Psoriasis-Arthritis (einer Krankheit, die rote, schuppige Flecken auf der Haut und Gelenkentzündung verursacht) angewendet
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 824372 zdań frazy plama z atramentu.Znalezione w 89,414 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.