Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Streptokokkus   
  • streptokokken   

Pozostałe znaczenia:

 
bakteria o owalnym lub kulistym kształcie
 
streptokok
 
bakteria
 
cystozyra, glon z O.Atlantyckiego i O.Indyjskiego
 
chorobotwórcza bakteria

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

paciorkowceStreptokokken; streptokokken
PaciorkowceStreptokokken

Przykładowe zdania z "paciorkowiec", pamięć tłumaczeniowa

add example
PACIORKOWIEC ZAPALENIA PŁUC, CHOROBA INWAZYJNASTREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INVASIVE ERKRANKUNG
Liczbę parametrów zmniejszono z 19 do 2 ważnych parametrów bakteriologicznych : paciorkowce kałowe i Escherichia coli .Die Anzahl der Parameter wurde von den derzeit 19 auf 2 bakteriologische Parameter reduziert : intestinale Enterokokken und Escherichia coli .
Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń streptokokowych układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skutecznośćInfektionen des Genitaltraktes Epididymo-orchitis und entzündliche Erkrankungen des Beckens können durch Fluorchinolon-resistente Neisseria gonorrhoeae verursacht werden
Jest również skuteczna w stosunku do drobnoustrojów Gram-dodatnich, takich jak gronkowce (Staphylococcus spp.) i paciorkowce (Streptococcus sppEs ist auch gegen Gram-positive Erreger wie Staphylokokken und Streptokokken wirksam
pokarmowego związane z E. coli; zakażenia układu moczowo-płciowego związane z paciorkowcami beta-hemolizującymi; zakażenia ran i ropnie związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureusStaphylococcus aureus; Magendarminfektionen in Zusammenhang mit E. coli; Urogenitale Infektionen in Zusammenhang mit beta-hämolytischen Streptokokken; Wundinfektionen und Abszesse in Zusammenhang mit Streptococcus spp. und Staphylococcus aureus
Ostatnie badania pokazują, że flora mikrobiologiczna, wyselekcjonowana na określonym obszarze na przestrzeni lat, zawiera inne niż paciorkowce termofilne (Streptococcus termophilus) szczepy bakterii, których właściwości i aktywność metaboliczna są kluczowe nie tylko dla procesu zakwaszania, ale także ze względu na ich wpływ na wyczuwalne właściwości produktu, takie jak charakterystyczny lekko kwaskowaty smak dojrzałego seraNeueren Studien zufolge enthält die in dem typischen Gebiet über die Jahre entstandene Mikrobenflora auch verschiedene Bakterienstämme von Streptococcus thermophilus, deren Stoffwechselmerkmale und-tätigkeit nicht nur in Bezug auf die Säuerung, sondern auch wegen ihres Beitrags zu den geschmacklichen Besonderheiten des Erzeugnisses, etwa des typischen leicht säuerlichen Geschmacks des gereiften Käses, wichtig sind
Zakażenia paciorkowcami (w tym Streptococcus pneumoniae) Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skutecznośćInfektionen
Gatunki ogólnie wrażliwe Staphylococcus aureus * Staphylococcus haemolyticus Gronkowce koagulazoujemne Streptococcus agalactiae * Streptococcus dysgalactiae subsp equisimilis * Streptococcus pyogenes * Paciorkowce Grupa G Clostridium perfringens Peptostreptococcus spp Gatunki naturalnie oporne Gram-ujemne bakterie * gatunek, którego wrażliwość na lek została dostatecznie potwierdzona w badaniu klinicznymÜblicherweise empfindliche Spezies Staphylococcus aureus * Staphylococcus haemolyticus Koagulasenegative Staphylokokken Streptococcus agalactiae* Streptococcus dysgalactiae subsp equisimilis* Streptococcus pyogenes* Streptokokken der Gruppe G Clostridium perfringens Peptostreptococcus spp Von Natur aus resistente Organismen Gramnegative Organismen * kennzeichnet Spezies, gegen die sich im Rahmen klinischer Studien in zufrieden stellender Weise Aktivität gezeigt hat
Średnie miano przeciwciał w odniesieniu do zestawu antygenów (paciorkowca zapalenia płuc, grypy A, świnki, różyczki, ospy) utrzymywało się na tym samym poziomie co przed rozpoczęciem leczenia przynajmniej przez ‧ miesięcy po leczeniu preparatem MabTheraDie mittleren Antikörpertiter gegen eine Reihe von Antigenen (Streptococcus pneumoniae, Influenza A, Mumps, Rubella, Varizellen) blieben bezogen auf die Werte vor Behandlungsbeginn über einen Zeitraum von mindestens ‧ Monaten nach der Behandlung mit MabThera stabil
Zakażenia paciorkowcowami (w tym Streptococcus pneumoniae) Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skutecznośćInfektionen
brak paciorkowców kałowych w ‧ mldie Abwesenheit von Fäkal-Streptokokken in einer Probe von ‧ ml
Bakteriemia gronkowcowa Gruźlica Odoskrzelowe zapalenie płuc Półpasiec oczny Infekcja paciorkowcem beta hemolizującym Kandydoza Kandydoza genitaliów Zakażenie dróg moczowych Zapalenie pęcherza Grzybica ciała Zapalenie nosogardzieli Nieżyt nosaStaphylokokken-Bakteriämie Tuberkulose Bronchopneumonie Herpes ophthalmicus Beta-hämolytische Streptokokken-Infektion Candidose Genitalcandidose Infektion der Harnwege Zystitis Tinea corporis Nasopharyngitis Rhinitis
Zakażenia dróg oddechowych związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureus; zakażenia przewodu pokarmowego związane z E. coli; zakażenia układu moczowo-płciowego związane z paciorkowcami beta-hemolizującymi; zakażenia ran i ropnie związane ze Streptococcus spp. i Staphylococcus aureusAtemwegsinfektionen in Zusammenhang mit Streptococcus spp. und Staphylococcus aureus; Magendarminfektionen in Zusammenhang mit E. coli; Urogenitale Infektionen in Zusammenhang mit beta-hämolytischen Streptokokken; Wundinfektionen und Abszesse in Zusammenhang mit Streptococcus spp. und
Leczenie stanów podklinicznych zapalenia gruczołu mlekowego (mastitis) u krów w laktacji wywołanego przez Gram-dodatnie ziarniaki wrażliwe na pirlimycynę, w tym gronkowce takie jak Staphylococcus aureus, gronkowce penicylinazo-dodatnie, penicylinazo-ujemne i koagulazo-dodatnie oraz paciorkowce takie jak Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactie oraz Streptococcus uberisZur Behandlung von subklinischer Mastitis bei laktierenden Kühen hervorgerufen durch Pirlimycin-empfindliche, grampositive Kokken einschließlich Staphylokokken wie Staphylococcus aureus, sowohl Penicillinase-positive als auch Penicillinase-negative und Koagulase-negative Staphylokokken; Streptokokken, einschließlich Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae und Streptococcus uberis
Zakażenia paciorkowcami (w tym Streptococcus pneumoniae) Cyprofloksacyna nie jest zalecana do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce, ze względu na niewystarczającą skutecznośćStreptokokken-Infektionen (einschließlich Streptococcus pneumoniae) Wegen seiner unzureichenden Wirksamkeit wird Ciprofloxacin nicht für die Behandlung von Streptokokken-Infektionen empfohlen
W Tajlandii paciorkowiec Streptococcus suis stanowi drugą pod względem częstości przyczynę występowania ostrego bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u osób dorosłych.Streptococcus suis meningitis ist zurzeit die zweithäufigste Ursache für eine akute bakterielle Meningitis bei Erwachsenen in Thailand.
Leczenie stanów podklinicznych zapalenia gruczołu mlekowego (mastitis) u krów w laktacji wywołanego przez Gram-dodatnie ziarniaki wrażliwe na pirlimycynę, w tym gronkowce takie jak Staphylococcus aureus, gronkowce penicylinazo-dodatnie, penicylinazo-ujemne i koagulazo-dodatnie oraz paciorkowce takie jak Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactie oraz Streptococcus uberisZur Behandlung von subklinischer Mastitis bei laktierenden Kühen hervorgerufen durch gegenüber Pirlimycin empfindliche, grampositive Kokken einschließlich Staphylokokken wie Staphylococcus aureus, sowohl Penicillinase-positive als auch Penicillinase-negative und Koagulase-negative Staphylokokken; Streptokokken, einschließlich Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae und Streptococcus uberis
Zakażenia paciorkowcami (w tym Streptococcus pneumoniae) Cyprofloksacyna nie jest zalecany do leczenia zakażeń układu oddechowego wywołanych przez paciorkowce,, ze względu na niewystarczającą skutecznośćInfektionen
Zgodnie z zaleceniami Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI) drobnoustroje inne niż paciorkowce o wartości MIC ≤ ‧μg/ml uważa się za wrażliwe na doksycyklinę, szczepy o wartości MIC ‧ μg/ml – za średnio wrażliwe, natomiast dla wartości MIC ≥ ‧ μg/ml – za oporne na lekNach der CLSI-Norm (Clinical and Laboratory Standard Institute) werden von Streptokokken verschiedene Organismen mit MHK-Werten von ‧ μg/ml als empfindlich, mit MHK-Werten von ‧ μg/ml als mittelresistent und mit MHK-Werten ‧ als resistent gegenüber Doxycyclin eingestuft
Celem badania bakteriologicznego jest zidentyfikowanie wszystkich mikroorganizmów chorobotwórczych. Nie może być ono ograniczone jedynie do wykrycia określonych szczepów chorobotwórczych paciorkowców i gronkowcówDie bakteriologische Untersuchung muß auf die Feststellung aller Krankheitskeime ausgerichtet sein; sie darf sich nicht auf den Nachweis spezifisch-pathogener Streptokokken und Staphylokokken beschränken
Stężenie graniczne (ang. breakpoints) Minimalne stężenie hamujące (MIC) ustalone przez Europejski Komitet Badania Wrażliwości Drobnoustrojów (EUCAST) dla gronkowców i paciorkowców (z wyjątkiem S. pneumoniae) wynosi dla szczepów wrażliwych ≤ ‧ mg/l, dla szczepów opornych > ‧ mg/lGrenzwerte (Breakpoints) Die von EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) für Staphylokokken und Streptokokken (mit Ausnahme von S. pneumoniae) festgelegten Grenzwerte für die minimale Hemmkonzentration (MHK) entsprechen: empfindlich ‧ mg/l und resistent > ‧ mg/l
escherichia coli i innych bakterii grupy coli oraz paciorkowców kałowych w ‧ ml każdej badanej próbkiEscherichia coli und anderen coliformen Keimen sowie Fäkal-Streptokokken in jeder untersuchten Probe von ‧ ml
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 32 zdań frazy paciorkowiec.Znalezione w 0,191 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.