wymowa: IPA: ˈpwutnɔ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Leinen   
  (Noun  n, neuter) []
   
  Stoff, der aus der Faser der Flachspflanze hergestellt wird.
 • Leinwand   
   
  Stoff, der aus der Faser der Flachspflanze hergestellt wird.
 • Linnen   
  (noun   )
   
  Stoff, der aus der Faser der Flachspflanze hergestellt wird.
 • Leinwandgewebe   
 • leinwand   

Pozostałe znaczenia:

 
tkanina o najprosztszym splocie (płóciennym), najczęściej z surowej lub bielonej przędzy;
 
tkanina rozpięta na ramie i zagruntowana, przeznaczona do malowania obrazów
 
obraz malowany na płótnie

Picture dictionary

Leinen, Linnen, Leinwand
Leinen, Linnen, Leinwand

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "płótno", pamięć tłumaczeniowa

add example
2 — Zajmując się od lat wykładnią pewnego wspólnotowego przepisu na podstawie odesłań prejudycjalnych mających bardzo różne pochodzenie i stan faktyczny , rzecznik generalny upodabnia się do malarza , który po uwiecznieniu na płótnie jakiegoś wizerunku ponownie ujmuje go z innego profilu lub w innej tonacji , gdyż zmieniło się światło , otoczenie lub jego nastrój .2 Über die Jahre aufgrund von Vorabentscheidungsersuchen , deren Herkunft und Sachverhalte sehr unterschiedlich sind , mit der Auslegung einer Gemeinsch aftsvorschrift konfrontiert , ähnelt der Generalanwalt einem Maler , der ein Motiv , nachdem er es auf der Leinwand festgehalten hat , mit anderen Umrissen und Farbtönen erneut einfängt , da sich das Licht , die Umgebung oder sein Gemütszustand verändert haben .
Łańcuchy mogą być przechowywane w kontenerach tak jak liczby. Łańcuchy są bardzo podobne do zmiennych. Największą różnicą jest to, że zamiast liczb zawierają tekst. Z tego powodu łańcuchy nie mogą być używane w wyrażeniach matematycznych i pytaniach. Przykład użycia łańcuchów: x = " Cześć " imię = okno_ wejścia " Podaj swoje imię... " pisz x + imię + ", jak się masz? " W pierwszej linii x jest ustawiane jako Cześć. W drugiej linii łańcuch imię jest ustawiany jako wyjście komendy okno_ wejścia. W kolejnej linii program wypisuje kompozycję trzech linii na płótnieZeichenketten können ebenso wie Zahlen in Container gepackt werden, sie sind den Variablen sehr ähnlich. Der größte Unterschied liegt darin, das Zeichenketten Text anstatt Zahlen enthalten. Deshalb können sie nicht in mathematischen Berechnungen und Vergleichen benutzt werden. Ein Beispiel für Zeichenketten: $ x = " Hallo " $ Name = frage " Bitte geben Sie Ihren Namen ein... " drucke $ x + $ Name + ", wie gehts? " In der ersten Zeile erhält x den Wert Hallo. In der zweiten Zeile erhält die Zeichenkette Name den Rückgabewert des Befehls frage. In der dritten Zeile druckt das Programm drei Zeichenketten zusammen auf die Zeichenfläche
Komenda czyść usuwa wszystkie rysunki z płótna. Pozostałe rzeczy zostają: pozycja i kąt ruchu żółwia, kolor płótna, widoczność żółwia, i rozmiar płótna. czyść może być użyta za pomocą skrótu csMit lösche entfernen Sie alle Zeichnungen von der Zeichenfläche. Alle anderen Einstellungen bleiben erhalten: Die Position und die Bewegungsrichtung der Schildkröte, ob die Schildkröte sichtbar ist und Farbe und Größe der Zeichenfläche
Dostrzegamy to, obserwując farbę na płótnieNur vom Betrachten einer Leinwand
Tylko kawał płótnaNur eine alte Plane
Do dolnej części worka włoka można przymocować płótno, tkaninę sieciową lub jakikolwiek inny materiał w celu zminimalizowania uszkodzeń lub zapobiegania imSegeltuch, Netzwerk oder anderes Material darf an der Unterseite des Steerts angebracht sein, um Beschädigungen zu mindern oder zu verhüten
Brezent, płótnoBeutel, Tüte
Jeżeli w wykazie dokonuje się odesłania do niniejszej uwagi, materiały włókiennicze (z wyjątkiem podszewek i płótna krawieckiego), które nie spełniają warunków reguły podanej w kolumnie ‧ wykazu dla danego produktu konfekcjonowanego, mogą być wykorzystywane, pod warunkiem że są klasyfikowane w pozycji innej niż produkt, a ich wartość nie przekracza ‧ % ceny ex-works produktuWird in der Liste auf diese Bemerkung verwiesen, so können textile Vormaterialien (ausgenommen Futter und Einlagestoffe), die nicht die Regel erfüllen, die in Spalte ‧ der Liste für die betreffenden Konfektionswaren vorgesehen ist, dennoch verwendet werden, vorausgesetzt, dass sie zu einer anderen Position gehören als das hergestellte Erzeugnis und ihr Wert ‧ % des Ab-Werk-Preises des hergestellten Erzeugnisses nicht überschreitet
Komenda idź przesuwa żółwia na wskazaną lokalizację na płótnie. Ta lokalizacja to X pikseli od lewej strony płótna oraz Y pikseli od góry płótna. Użycie komendy idź nie powoduje, że żółw rysuje liniegehe bewegt die Schildkröte an eine bestimmten Stelle auf der Zeichenfläche. Dieser Ort ist X Pixel vom linken Rand und Y Pixel vom oberen Rand der Zeichenfläche entfernt
Komendy do zarządzania płótnemBefehle für die Zeichenfläche
x = ‧ kontener x zawiera teraz liczbę ‧ W = " Mój wiek to: " ‧ kontener W zawiera teraz łańcuch" Mój wiek to: " ‧ poniższa instrukcja drukuje na płótnie zawartość kontenerów ' W ' i ' x ' pisz W + x$ x = ‧ Der Container x enthält jetzt die Zahl ‧ $ W = " Mein Alter ist: " ‧ Der Container W enthält jetzt die Zeichenkette " Mein Alter ist: " ‧ Dies druckt den Inhalt der Container ' W ' und ' x ' auf die Zeichenfläche drucke $ W + $ x
& kturtle; bierze swoją nazwę od żółwia, który odgrywa kluczową rolę w środowisku programistycznym. Użytkownik programuje żółwia korzystając z poleceń & logo;, aby ten rysował rysunek na płótnie& kturtle; ist nach der Schildkröte benannt, die in der Programmierumgebung die Hauptrolle spielt. Der Benutzer programmiert die Schildkröte mit den & turtlelang;-Befehlen, um ein Bild auf der Zeichenfläche zu malen
Ser uformowany w płótnie wiesza się na haku, małe formowane sery wyciąga się z form, a tak powstałe kształty dojrzewają na drewnianej półce, której konstrukcja umożliwia odciekanie serwatkiDer in Tüchern geformte Käse wird an Haken aufgehängt, die geformten Käse werden aus den Modellen genommen und reifen auf hölzernen Regalen, die so konstruiert sind, dass die Molke abfließen kann
idźy powoduje przesunięcie żółwia do pozycji Y pikseli od góry płótna, podczas gdy odległość od lewego brzegu pozostaje bez zmianMit dem Befehl gehey bewegt sich die Schildkröte auf Y Pixel vom oberen Rand der Zeichenfläche, bleibt dabei aber auf gleicher Entfernung vom linken Rand der Zeichenfläche
Istnieje kilka komend sterujących płótnemEs gibt mehrere Befehle für die Zeichenfläche
Pomijając bardziej oczywiste różnice , pociągnięcia pędzla na obrazie „ Maja ubrana ” , mniejszej , są maziste i gęste , jakby pośpiesznie zapełniał płótno , i daleko im do akademickiej perfekcji obrazu „ Maja naga ” , wykonanego z drobiazgową dokładnością i wymaganą w tamtej chwili delikatnością dostrzegalną w pociągnięciach składających się na leżankę , poduszkę i prześcieradło , co bez wątpienia odzwierciedla namiętność mistrza do Cayetany de Silva y Álvarez de Toledo , XIII księżnej de Alba .Abgesehen von dem offensichtlichsten Unterschied sind die Pinselstriche bei der kleineren bekleideten pastos und dicht , so als ob Eile bei der Bedeckung der Leinwand bestanden habe , und weit entfernt von der akademischen Perfektion der nackten , die mit minutiöser Sorgfalt und dem zum damaligen Zeitpunkt erforderlichen Taktgefühl ausgeführt wurde , erkennbar an den Pinselstrichen , die den Diwan , das Kissen und die Decke formen und zweifelsohne die Leidenschaft des Meisters für Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo , die 13. Herzogin von Alba , widerspiegeln .
Płótno jest obszarem na którym komendy rysują obrazy. Innymi słowami jest to plac zabaw żółwia. Po wprowadzeniu kodu do edytora kodu, i wykonaniu go przy użyciu menu Plik Wykonaj komendy, mogą zdarzyć się dwie rzeczy: kod wykona się poprawnie i zobaczymy zmiany na płótnie; bądź w kodzie został popełniony błąd i pojawi się komunikat opisujący ten błądDie Zeichenfläche ist der Bereich, wo die Ausgaben der Befehle dargestellt werden und ein Bild zeichnen. Dies ist also der Spielplatz für die Schildkröte. Nach der Eingabe des Quelltextes im Quelltexteditor und der Ausführung mit Datei Ausführen kann folgendes passieren: Entweder der Quelltext wird fehlerfrei ausgeführt und Sie sehen dann Änderungen auf der Zeichenfläche oder Sie haben einen Fehler im Quelltext und es erscheint ein Fenster, das Ihnen die Art des Fehlers meldet
Biała jak płótnoDu bist ja kreidebleich
Komenda kolor_ tła ustawia kolor płótna. kolor_ tła przyjmuje kombinację RGB jako argument wejściowy. kolor_ tła może być użyty za pomocą skrótu ktpapierfarbe setzt die Farbe der Zeichenfläche. papierfarbe braucht eine RGB-Kombination als Eingabewert. papierfarbe kann als pf abgekürzt werden
opuść kładzie ołówek na płótnie. Gdy ołówek jest położony będzie rysowana linia gdy porusza się żółw. Zobacz także podnieś. opuść może być użyte za pomocą skrótu opustiftrunter drückt den Stift auf die Zeichenfläche. Wenn der Zeichenstift runter ist, zeichnet die Schildkröte eine Linie bei ihrer Bewegung. Siehe auch stifthoch. stiftrunter kann als sr abgekürzt werden
Ser uformowany w płótnie wiesza się na haku, a następnie układa na półce, której konstrukcja umożliwia odciekanie serwatkiDer in dem Tuch geformte Käse wird an Haken aufgehängt und später auf ein Brett gelegt, das so konstruiert ist, dass die Molke abfließen kann
Płótno, tkanina sieciowa lub jakikolwiek inny materiał może zostać przymocowywany do dolnej części worka włoka w celu zmniejszenia lub zapobiegania uszkodzeniomSegeltuch, Netzwerk oder anderes Material darf an der Unterseite des Steerts angebracht sein, um Beschädigungen zu mindern oder zu verhüten
podnieś podnosi ołówek z płótna. Gdy ołówek jest podniesiony nie będzie rysowana linia gdy porusza się żółw. Zobacz także opuść. podnieś może być użyte za pomocą skrótu podstifthoch hebt den Stift von der Zeichenfläche. Wenn der Zeichenstift hoch ist, zeichnet die Schildkröte bei ihrer Bewegung keine Linie. Siehe auch stiftrunter. stifthoch kann als sh abgekürzt werden
Autor : Isa Dahl Tytuł : „ eben still ” , 2004 r.Materiał : płótno , olej ; Format : ∅ 1 90 cmKünstlerin : Isa Dahl Titel : eben still , 2004Material : Öl auf Leinwand , Format : ø 190 cm
Płótna mogą być zapisywane jako obraz lub drukowaneDie Zeichenfläche kann als Bild gespeichert oder ausgedruckt werden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60 zdań frazy płótno.Znalezione w 0,471 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.