wymowa: IPA: ˈpwutnɔ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Leinen   
  (Noun  n, neuter) []
   
  Stoff, der aus der Faser der Flachspflanze hergestellt wird.
 • Leinwand   
   
  Stoff, der aus der Faser der Flachspflanze hergestellt wird.
 • Linnen   
  (noun   )
   
  Stoff, der aus der Faser der Flachspflanze hergestellt wird.
 • Leinwandgewebe   
 • leinwand   

Pozostałe znaczenia:

 
tkanina o najprosztszym splocie (płóciennym), najczęściej z surowej lub bielonej przędzy;
 
tkanina rozpięta na ramie i zagruntowana, przeznaczona do malowania obrazów
 
obraz malowany na płótnie

Picture dictionary

Leinwand, Leinen, Linnen
Leinwand, Leinen, Linnen

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "płótno", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dostrzegamy to, obserwując farbę na płótnieNur vom Betrachten einer Leinwand
Podnieś płótnoEntfernen Sie die Plane
Biała jak płótnoDu bist ja kreidebleich
Okno główne & kturtle; składa się z dwóch głównych części: edytora kodu po lewej, można tam wprowadzać komendy & logo;, oraz płótna po prawej, gdzie można zobaczyć efekty wprowadzanych instrukcji. Płótno jest placem zabaw żółwia: żółw porusza się po płótnie i na nim rysuje. Trzy inne części w oknie głównym to: pasek menu gdzie mogą być wybrane wszystkie czynności, pasek narzędzi powalający na szybki wybór najczęściej używanych czynności, oraz pasek stanu, gdzie można zobaczyć aktualny stan działania & kturtleDas Hauptfenster von & kturtle; besteht aus drei Teilen: dem Quelltexteditor auf der linken Seite, wo Sie die & turtlelang;-Befehle eingeben, dem Kontrollfenster mit Informationen über die Variablen während der Programmausführung und der Zeichenfläche auf der rechten Seite, wo die Schildkröte zeichnet. Die Zeichenfläche ist also der Spielplatz der Schildkröte, hier bewegt sie sich und malt. Die anderen drei Bestandteile des Hauptfensters sind: Die Menüleiste, in der Sie alle Befehle erreichen können, die Werkzeugleiste für den direkten Zugriff auf häufig gebrauchte Befehle und die Statusleiste, wo Sie den Zustand von & kturtle; sehen können
idźx powoduje przesunięcie żółwia do pozycji X pikseli od lewej strony płótna, podczas gdy wysokość pozostaje bez zmianyMit dem Befehl gehex bewegt sich die Schildkröte auf X Pixel vom linken Rand der Zeichenfläche, bleibt dabei aber auf gleicher Höhe
Płótno jest obszarem na którym komendy rysują obrazy. Innymi słowami jest to plac zabaw żółwia. Po wprowadzeniu kodu do edytora kodu, i wykonaniu go przy użyciu menu Plik Wykonaj komendy, mogą zdarzyć się dwie rzeczy: kod wykona się poprawnie i zobaczymy zmiany na płótnie; bądź w kodzie został popełniony błąd i pojawi się komunikat opisujący ten błądDie Zeichenfläche ist der Bereich, wo die Ausgaben der Befehle dargestellt werden und ein Bild zeichnen. Dies ist also der Spielplatz für die Schildkröte. Nach der Eingabe des Quelltextes im Quelltexteditor und der Ausführung mit Datei Ausführen kann folgendes passieren: Entweder der Quelltext wird fehlerfrei ausgeführt und Sie sehen dann Änderungen auf der Zeichenfläche oder Sie haben einen Fehler im Quelltext und es erscheint ein Fenster, das Ihnen die Art des Fehlers meldet
po około ‧ minutach osadzony skrzep jest bezpośrednio ściskany ręcznie i formowany na kształt grudy przy użyciu płótnaNach etwa ‧ Minuten beginnt man damit, den abgesetzten Käsebruch direkt von Hand zu pressen und mithilfe eines Tuches zu Klumpen zu formen
Drukuje aktualny kod w edytorze bądź aktualny rysunek znajdujący się na płótnieDruckt entweder den aktuellen Quelltext oder die Zeichnung
Płótna malarskieBemalte Leinwand
nie jest specjalnym wyrazem, gdyż odnosi się tylko do jednego wyrażenia. nie zamienia fałsz na prawdę a prawdę na fałsz. Na przykład: a = ‧ b = ‧ jeśli nie ((a & lt; ‧) i (b == ‧)) [ pisz " cześć " ] przeciwnie [ pisz " nie cześć;-) " ] W tym przykładzie wyrażenie jest prawdziwe, ale nie zamienia je na fałszywe. Więc na końcu na płótnie " nie cześć;-) "nicht ist ein besonderer Verknüpfungsoperator, weil er nur mit einem Wert benutzt werden kann. nicht ändert wahr in falsch und falsch in wahr. Ein Beispiel: $ a = ‧ $ b = ‧ wenn nicht (($ a & lt; ‧) und ($ b == ‧)) { drucke " Hallo " } sonst { drucke " nicht Hallo;-) " } In diesem Beispiel ist der verknüpfte Vergleich wahr, aber das nicht ändert das zu falsch. So wird dann " nicht Hallo;-) " auf die Zeichenfläche geschrieben
Do dolnej części worka włoka można przymocować płótno, tkaninę sieciową lub jakikolwiek inny materiał w celu zminimalizowania uszkodzeń lub zapobiegania imSegeltuch, Netzwerk oder anderes Material darf an der Unterseite des Steerts angebracht sein, um Beschädigungen zu mindern oder zu verhüten
Tylko kawał płótnaNur eine alte Plane
Dla konfekcjonowanych wyrobów włókienniczych, do których umieszczony jest odsyłacz do niniejszej uwagi wprowadzającej, materiały włókiennicze, za wyjątkiem podszewek i płótna krawieckiego, które nie spełniają warunków reguły podanej w kolumnie ‧ wykazu dla danego wyrobu konfekcjonowanego, mogą być wykorzystywane, pod warunkiem że są klasyfikowane pod inną pozycją niż produkt i że ich wartość nie jest większa o więcej niż ‧ % od ceny ex-works produktuWird in der Liste auf diese Bemerkung verwiesen, so können textile Vormaterialien (ausgenommen Futter und Einlagestoffe), die nicht die Regel erfüllen, die in Spalte ‧ der Liste für die betreffenden Konfektionswaren vorgesehen ist, dennoch verwendet werden, vorausgesetzt, dass sie zu einer anderen Position gehören als das hergestellte Erzeugnis und ihr Wert ‧ v. H. des Ab-Werk-Preises des hergestellten Erzeugnisses nicht überschreitet
Wartość kontrolująca efekt wygładzania pędzla na płótnieDieser Wert simuliert den glättenden Effekt des Pinsels auf der Leinwand
powstaje przy zastosowaniu tradycyjnych metod przetwarzania (zakładających użycie naturalnych kultur bakterii, formowanie za pomocą płótna lnianego oraz okrągłej formy do sera Beaufort, której zastosowanie wymaga przewracania sera podczas prasowaniatraditionelle Verarbeitungspraktiken (Verwendung wilder Sauermilchkulturen und Formung des Käselaibs in Leintüchern und dem Beaufort-Reifen, wofür mehrmaliges Wenden während des Pressvorgangs erforderlich ist
Kawałki pakowane po co najmniej ‧ gramów mogą nie wykazywać śladów nacierania mieszanką morge, pod warunkiem że zawsze posiadają część ziarnistej skórki, na której widoczne są jeszcze ślady odbitego płótna lub formyBei abgepackten Portionen unter ‧ g kann die Schmiere entfernt werden, wenn ein Stück gekörnte Rinde erhalten bleibt, auf der sich der Abdruck des Tuchs oder der Form abzeichnet
Ser uformowany w płótnie wiesza się na haku, małe formowane sery wyciąga się z form, a tak powstałe kształty dojrzewają na drewnianej półce, której konstrukcja umożliwia odciekanie serwatkiDer in Tüchern geformte Käse wird an Haken aufgehängt, die geformten Käse werden aus den Modellen genommen und reifen auf hölzernen Regalen, die so konstruiert sind, dass die Molke abfließen kann
Płótna mogą być zapisywane jako obraz lub drukowaneDie Zeichenfläche kann als Bild gespeichert oder ausgedruckt werden
Jeżeli w wykazie dokonuje się odesłania do niniejszej uwagi, materiały włókiennicze (z wyjątkiem podszewek i płótna krawieckiego), które nie spełniają warunków reguły podanej w kolumnie ‧ wykazu dla danego produktu konfekcjonowanego, mogą być wykorzystywane, pod warunkiem że są klasyfikowane w pozycji innej niż produkt, a ich wartość nie przekracza ‧ % ceny ex-works produktuWird in der Liste auf diese Bemerkung verwiesen, so können textile Vormaterialien (ausgenommen Futter und Einlagestoffe), die nicht die Regel erfüllen, die in Spalte ‧ der Liste für die betreffenden Konfektionswaren vorgesehen ist, dennoch verwendet werden, vorausgesetzt, dass sie zu einer anderen Position gehören als das hergestellte Erzeugnis und ihr Wert ‧ % des Ab-Werk-Preises des hergestellten Erzeugnisses nicht überschreitet
Przy pomocy komendy zawijaj można włączyć zawijanie płótna. Znaczenie terminu zawijania znajduje się w słownikuMit dem Befehl umbruchan schalten Sie für die Zeichenfläche den Umbruch an. Im Glossar finden Sie mehr über die Bedeutung von Umbruch
Brezent, płótnoBeutel, Tüte
Komenda czyść usuwa wszystkie rysunki z płótna. Pozostałe rzeczy zostają: pozycja i kąt ruchu żółwia, kolor płótna, widoczność żółwia, i rozmiar płótna. czyść może być użyta za pomocą skrótu csMit lösche entfernen Sie alle Zeichnungen von der Zeichenfläche. Alle anderen Einstellungen bleiben erhalten: Die Position und die Bewegungsrichtung der Schildkröte, ob die Schildkröte sichtbar ist und Farbe und Größe der Zeichenfläche
Aby ułatwić odprowadzenie serwatki oraz wygładzenie skórki, sery owija się w bawełniane płótnoUm das Ablaufen der Molke zu erleichtern und die Rinde zu glätten, wird der Käse in Baumwolltücher eingewickelt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 55 zdań frazy płótno.Znalezione w 0,462 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.