Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Gürtelrose   
    (Noun  f)
  • Herpes Zoster   
    (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
pojawia się w okolicy pasa
 
objawia się m.in. bolesnymi wykwitami na skórze na klatce pierwsiowej
 
objawia się bolesnymi wykwitami na skórze
 
Choroba wirusowego zapalenia nerwu, zwykle po jednej stronie ciała i w obrębie klatki piersiowej
 
wirusowe zapalenie nerwu
 
objawia się bolesnymi wykwitami występującymi na skórze
 
choroba zakaźna wywoływana przez herpeswirusy;

Przykładowe zdania z "półpasiec", pamięć tłumaczeniowa

add example
Taki długotrwały nerwoból nazywany jest nerwobólem wywołanym półpaścem lub PHNDieser lang anhaltende Nervenschmerz wird postherpetische Neuralgie oder PHN genannt
Należą do nich: ropnie (o różnej lokalizacji), bakteriemia, zapalenie oskrzeli, zapalenie kaletek stawowych, zapalenie tkanki łącznej, zapalenie pęcherzyka żółciowego, biegunka, zapalenie uchyłków, zapalenie wsierdzia (podejrzewane), zapalenie żołądka i jelit, zapalenie wątroby typu B, półpasiec, owrzodzenie podudzi, zakażenie jamy ustnej, zapalenie szpiku, zapalenie ucha, zapalenie otrzewnej, zapalenie płuc, odmiedniczkowe zapalenie nerek, posocznica, septyczne zapalenie stawów, zapalenie zatok, zakażenie skóry, owrzodzenie skóry, zakażenie układu moczowego, zapalenie naczyń i zakażenie ranyDiese Infektionen umfassten Abszess (an unterschiedlichen Stellen), Bakteriämie, Bronchitis, Bursitis, Erysipel, Cholezystitis, Diarrhöe, Divertikulitis, Endokarditis (vermutet), Gastroenteritis, Hepatitis B, Herpes zoster, Unterschenkelgeschwür, Mundinfektion, Osteomyelitis, Otitis, Peritonitis, Pneumonie, Pyelonephritis, Sepsis, septische Arthritis, Sinusitis, Hautinfektion, Hautgeschwür, Harnwegsinfektion, Vaskulitis und Wundinfektion
Rozwój półpaśca po zastosowaniu szczepionki ZOSTAVAX wystąpił u mniejszej liczby osób niż po podaniu placeboNach der Impfung mit ZOSTAVAX entwickelten weniger Personen Gürtelrose als nach der Impfung mit Placebo
Co to jest nerwoból wywołany półpaścem?Was ist postherpetische Neuralgie (PHN)?
Opryszczka zwykła, półpasiec, objawy grypopodobneHerpes simplex, Herpes zoster, Grippe-ähnliche Symptome
Ocena bólu w przebiegu półpaśca w skali nasilenie-czas trwania bólu u osób zaszczepionych, u których doszło do rozwoju półpaśca W odniesieniu do bólu ostrego (ból w okresie ‧ dni) nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy pomiędzy grupą osób zaszczepionych a grupą placeboVerringerung von Zoster-Schmerz (gemessen mittels kombiniertem Schmerz-Score) bei Probanden der ZOSTAVAX-Gruppe, die Zoster entwickelten Hinsichtlich des akuten Schmerzes (Schmerzdauer zwischen ‧ und ‧ Tagen) gab es keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen der Impfstoffgruppe und der Placebogruppe
Przykładami wyżej wymienionych ciężkich zakażeń wirusowych są zakażenia wywołane przez wirusy z grupy Herpes (wirus cytomegalii, wirus ospy wietrznej-półpaśca oraz wirus opryszczki), wirus JC (postępująca leukoencefalopatia wieloogniskowa (PML)) oraz wirus zapalenia wątroby typu Cschwerwiegenden Virusinfektionen sind Infektionen, die durch Herpesviren (Cytomegalievirus, Varicella-Zoster-Virus und Herpes-Simplex-Virus), das JC-Virus (progressive multifokale Leukoenzephalopathie [ PML ]) oder das Hepatitis-C-Virus verursacht wurden
Dodatkowo, w badaniach klinicznych z zastosowaniem produktu PREZISTA w skojarzeniu z rytonawirem w dawce ‧ mg obserwowano reaktywację wirusa opryszczki i półpaścaDarüber hinaus wurde in klinischen Studien mit einer gleichzeitigen Anwendung von PREZISTA und ‧ mg Ritonavir eine Reaktivierung von Herpes simplex und Herpes zoster beobachtet
Choroby skóry, takie jak: trądzik, opryszczka, półpasiec, przerost skóry, utrata włosów, wysypka, świądStörungen der Haut wie Akne, Fieberbläschen, Gürtelrose, Hautwachstum, Haarverlust, Hautausschlag, Juckreiz
Po zastosowaniu szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce produkowanej przez Merck & Co., Inc., jednoskładnikowej szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce produkowanej przez Merck & Co., Inc., lub żywej szczepionki przeciw ospie wietrznej (Oka/Merck) zaobserwowano następujące działania niepożądane: wybroczyny lub zasinienia podskórne, obrzęk jąder; mrowienie skóry, półpasiec; zapalenie mózgu; poważne zmiany skórne; zakażenia skóry; udar mózgu; drgawki bez gorączki; ból stawu i (lub) obrzęk (przemijający lub przewlekły); zapalenie płucAndere Nebenwirkungen wurden nach Anwendung von Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff, hergestellt von Merck & Co., Inc., den jeweiligen Einzelkomponenten oder Varizellen-Lebendimpfstoff (Oka/Merck) berichtet: ungewöhnliches Bluten oder Blutergüsse unter der Haut, Hodenschwellung; Hautkribbeln, Herpes Zoster (Gürtelrose); Gehirnentzündung (Enzephalitis); schwere Hauterkrankungen; Infektion der Haut; Schlaganfall; Krampfanfälle ohne Fieber; Gelenkschmerzen und/oder-schwellung (die sowohl vorübergehend als auch chronisch sein können); Lungenentzündung (Pneumonie/Pneumonitis
Wysypka ustępuje przeważnie po kilku miesiącach, jednakże silny ból może utrzymywać się przez kilka miesięcy w miejscu gdzie występowała wysypka (nerwoból wywołany półpaścemDer Ausschlag klingt normalerweise erst nach einigen Wochen wieder ab, und es können nachher in dem Bereich, der von dem Ausschlag befallen war, weiterhin schwere und monatelang anhaltende Schmerzen (postherpetische Neuralgie) auftreten
ZOSTAVAX zmniejszał częstość występowania półpaśca o ‧ % (‧ % CIZOSTAVAX reduzierte die Inzidenz des Zoster um ‧ % (‧ % KI
Taki wynik oznacza, że zaszczepienie ‧ osób preparatem ZOSTAVAX ograniczy liczbę przypadków półpaśca w ciągu roku z ‧ doDies bedeutet, dass die Impfung von ‧ Personen mit ZOSTAVAX die Zahl der über ein Jahr beobachteten Fälle von Gürtelrose von etwa ‧ auf ‧ senkt
W oparciu o ograniczone dane pochodzące z ‧ badań klinicznych z udziałem osób seronegatywnych lub słabo seropozytywnych względem wirusa ospy wietrznej-półpaśca (‧ osób w wieku ‧ lat lub starszych otrzymało szczepionkę zawierającą żywe, atenuowane wirusy półpaśca), zaobserwowano działania niepożądane, w miejscu wstrzyknięcia oraz ogólnoustrojowe, na ogół podobne do tych zgłoszonych przez inne osoby, które otrzymały ZOSTAVAX w badaniachBasierend auf limitierten Daten aus ‧ klinischen Studien, die auch VZV-negative oder niedrig seropositive Probanden (‧ Probanden im Alter von ‧ Jahren oder älter erhielten attenuierten Zoster-Lebendimpfstoff) einschlossen, waren Nebenwirkungen an der Injektionsstelle und systemische Nebenwirkungen generell jenen Nebenwirkungen ähnlich, die von anderen Probanden berichtet wurden, die ZOSTAVAX im Rahmen klinischer Studien erhielten, wobei ‧ der ‧ Probanden über Fieber berichteten
W kontrolowanym placebo, randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, w którym ZOSTAVAX podano ‧ osobom w wieku ‧ lat lub starszym, z półpaścem przebytym przed zaszczepieniem, profil bezpieczeństwa był zasadniczo podobny do profilu obserwowanego w badaniu dodatkowym do badania SPS, dotyczącym monitorowania występowania działań niepożądanychIn einer doppelblinden, placebokontrollierten, randomisierten klinischen Studie wurde ZOSTAVAX ‧ Probanden ab ‧ Jahren mit Herpes zoster in der Anamnese verabreicht.Das Nebenwirkungsprofil war ähnlich wie bei den Probanden der Untergruppe der SP-Studie zur Erfassung der Nebenwirkungen
Immunogenność u osób z półpaścem przebytym przed zaszczepieniem W kontrolowanym placebo, randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, ZOSTAVAX podano ‧ osobom w wieku ‧ lat lub starszym, z półpaścem przebytym przed zaszczepieniem, w celu oceny immunogenności i bezpieczeństwa (patrz punkt ‧. ‧) szczepionki ZOSTAVAXImmunogenität bei Personen mit Herpes zoster in der Anamnese In einer doppelblinden, placebokontrollierten, randomisierten klinischen Studie zur Immunogenität und Sicherheit von ZOSTAVAX (siehe Abschnitt ‧) wurde ZOSTAVAX ‧ Probanden ab ‧ Jahren mit Herpes zoster in der Anamnese verabreicht
Jedynie w przypadku osób, u których rozwinął się półpasiec, stwierdzono zmniejszenie ryzyka wystąpienia PHN w późniejszym okresieBezogen nur auf Probanden, die an Zoster erkrankten, war das Risiko, anschließend eine PHN zu entwickeln, geringer
ZOSTAVAX istotnie zmniejszał częstość występowania półpaśca w porównaniu z placebo (‧ przypadków [ ‧, ‧ ‧ osobolat ] w porównaniu z ‧ przypadkami [ ‧, ‧ ‧ osobolat ], odpowiednio; pZOSTAVAX verringerte im Vergleich zu Placebo die Inzidenz des Zoster signifikant (‧ Fälle [ ‧/‧ Personen-Jahre ] versus ‧ Fälle [ ‧/‧ Personen-Jahre ], p
Półpasiec jest wywoływany przez tego samego wirusa, co ospa wietrznaDie Gürtelrose wird von dem gleichen Virus ausgelöst, das auch Windpocken verursacht
W innych badaniach klinicznych z zastosowaniem wcześniej zarejestrowanej szczepionki ZOSTAVAX, do przechowywania w stanie zamrożenia częstość występowania wysypki podobnej jak w półpaścu i ospie w miejscu innym niż miejsce wstrzyknięcia szczepionki w okresie ‧ dni po szczepieniu również była mała, zarówno u osób, którym podano szczepionkę, jak i u osób, które otrzymały placeboIn anderen klinischen Studien, die im Rahmen der Zulassung der ursprünglich tiefgekühlten Formulierung von ZOSTAVAX durchgeführt wurden, wurde innerhalb von ‧ Tagen nach Impfung sowohl in der ZOSTAVAX-als auch in der Placebogruppe nur über wenige Fälle eines zoster-und varizellenartigen Exanthems, das nicht an der Injektionsstelle auftrat, berichtet
Substancją czynną jest atenuowany (osłabiony) wirus ospy wietrznej-półpaścaBei dem Wirkstoff handelt es sich um das abgeschwächte (gemilderte) Varicella-Zoster-Virus
Bardzo częste działania niepożądane występujące u więcej niż ‧ na ‧ pacjentów • Biegunka, wymioty, nudności • Zmniejszenie liczby różnych krwinek, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia zakażeń, siniaków, krwawień, duszności i osłabienia • Zakażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe przewodu pokarmowego i dróg moczowych, opryszczka i półpasiecSehr häufige Nebenwirkungen betreffen wahrscheinlich mehr als ‧ von ‧ Patienten: Durchfall, Erbrechen, Übelkeit Eine Verminderung der Normalwerte von verschiedenen Blutkörperchen, was zu einem erhöhten Risiko für Infektionen, Blutergüsse, Blutungen, Atemlosigkeit und Schwäche führen kann Durch Bakterien, Pilze und Viren verursachte Infektionen des Verdauungstraktes und des Harntraktes, Fieberbläschen und Gürtelrose
Wirus ospy wietrznej-półpaśca, szczep Oka/Merck, (żywy, atenuowany) ≥ ‧ PFU * * PFU = jednostki określające miano wirusaVaricella-Zoster-Virus, Stamm Oka/Merck (lebend, attenuiert) ‧ PBE* *PBE:Plaquebildende Einheiten
Bakteriemia gronkowcowa Gruźlica Odoskrzelowe zapalenie płuc Półpasiec oczny Infekcja paciorkowcem beta hemolizującym Kandydoza Kandydoza genitaliów Zakażenie dróg moczowych Zapalenie pęcherza Grzybica ciała Zapalenie nosogardzieli Nieżyt nosaStaphylokokken-Bakteriämie Tuberkulose Bronchopneumonie Herpes ophthalmicus Beta-hämolytische Streptokokken-Infektion Candidose Genitalcandidose Infektion der Harnwege Zystitis Tinea corporis Nasopharyngitis Rhinitis
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134 zdań frazy półpasiec.Znalezione w 0,27 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.