Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Gürtelrose   
    (Noun  f)
  • Herpes Zoster   
    (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
pojawia się w okolicy pasa
 
objawia się m.in. bolesnymi wykwitami na skórze na klatce pierwsiowej
 
objawia się bolesnymi wykwitami na skórze
 
Choroba wirusowego zapalenia nerwu, zwykle po jednej stronie ciała i w obrębie klatki piersiowej
 
wirusowe zapalenie nerwu
 
objawia się bolesnymi wykwitami występującymi na skórze
 
choroba zakaźna wywoływana przez herpeswirusy;

Przykładowe zdania z "półpasiec", pamięć tłumaczeniowa

add example
Co to jest nerwoból wywołany półpaścem?Was ist postherpetische Neuralgie (PHN)?
W grupie osób zaszczepionych ryzyko wystąpienia PHN po przebyciu półpaśca wynosiło ‧ %, natomiast w grupie placebo wynosiło ‧ %In der Impfstoffgruppe betrug das Risiko, eine PHN nach Zoster zu entwickeln, ‧ %, in der Placebogruppe betrug das Risiko ‧ %
ZOSTAVAX zmniejszał częstość występowania półpaśca o ‧ % (‧ % CIZOSTAVAX reduzierte die Inzidenz des Zoster um ‧ % (‧ % KI
Półpasiec jest to choroba przebiegająca z bolesną wysypką w postaci pęcherzykówGürtelrose ist ein schmerzhafter Ausschlag mit Bläschen
* Skuteczność szczepionki = względna poprawa wyników oceny parametru końcowego w grupie zaszczepionej w porównaniu z grupą placebo ** Znaczący klinicznie ból związany z półpaścem, który utrzymuje się lub pojawia w okresie przynajmniej ‧ dni po wystąpieniu wysypki *** Skala nasilenia bólu w przebiegu półpaśca jest to złożona skala, która uwzględnia częstość występowania, nasilenie i czas trwania ostrego i przewlekłego bólu związanego z półpaścem w ciągu ‧-miesięcznej obserwacji* Wirksamkeit des Impfstoffs = relativer Rückgang des Endpunkts in der ZOSTAVAX-Gruppe im Vergleich zur Placebogruppe ** Klinisch signifikanter Zoster-Schmerz, der ‧ Tage nach Ausbruch des Exanthems oder länger persistiert oder neu aufgetreten ist. *** Die HZ-Schmerz-Skala umfasst Inzidenz, Schwere und Dauer von akutem und chronischem Zoster-Schmerz über einen Beobachtungszeitraum von ‧ Monaten
Immunogenność u osób z półpaścem przebytym przed zaszczepieniem W kontrolowanym placebo, randomizowanym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, ZOSTAVAX podano ‧ osobom w wieku ‧ lat lub starszym, z półpaścem przebytym przed zaszczepieniem, w celu oceny immunogenności i bezpieczeństwa (patrz punkt ‧. ‧) szczepionki ZOSTAVAXImmunogenität bei Personen mit Herpes zoster in der Anamnese In einer doppelblinden, placebokontrollierten, randomisierten klinischen Studie zur Immunogenität und Sicherheit von ZOSTAVAX (siehe Abschnitt ‧) wurde ZOSTAVAX ‧ Probanden ab ‧ Jahren mit Herpes zoster in der Anamnese verabreicht
ZOSTAVAX proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce szczepionka przeciw półpaścowi (żywaZOSTAVAX Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension in einer Fertigspritze Zoster-Lebendimpfstoff
W innych badaniach klinicznych z zastosowaniem wcześniej zarejestrowanej szczepionki ZOSTAVAX, do przechowywania w stanie zamrożenia częstość występowania wysypki podobnej jak w półpaścu i w ospie w miejscu innym niż miejsce wstrzyknięcia szczepionki w okresie ‧ dni po szczepieniu również była mała, zarówno u osób, którym podano szczepionkę, jak i u osób, które otrzymały placeboIn anderen klinischen Studien, die im Rahmen der Zulassung der ursprünglich tiefgekühlten Formulierung von ZOSTAVAX durchgeführt wurden, wurde innerhalb von ‧ Tagen nach Impfung sowohl in der ZOSTAVAX-als auch in der Placebogruppe nur über wenige Fälle eines zoster-und varizellenartigen Exanthems, das nicht an der Injektionsstelle auftrat, berichtet
Zakażenia, kandydoza jamy ustnej, półpasiec, zakażenia układu moczowegoInfektion, orale Moniliasis, Herpes zoster, Harnwegs-infektion
Choroby skóry, takie jak: trądzik, opryszczka, półpasiec, utrata włosów, wysypka, świądStörungen der Haut wie Akne, Fieberbläschen, Gürtelrose, Haarverlust, Hautausschlag, Juckreiz
Czasami, po wielu latach, ten wirus uaktywnia się i wywołuje półpasiecManchmal wird das Virus nach vielen Jahren wieder aktiv und verursacht Gürtelrose
W badaniu tym, PHN zdefiniowano jako znaczący klinicznie ból w przebiegu półpaśca, który utrzymuje się lub pojawia w okresie przynajmniej ‧ dni po wystąpieniu wysypkiIn dieser Studie wurde PHN definiert als klinisch signifikanter Zoster-Schmerz, der ‧ Tage nach Ausbruch des Exanthems oder länger persistierte oder neu auftrat
Po zaniku pęcherzyków, które są objawem półpaśca, ból może utrzymywać się przez miesiące lub lata i może być silnyNachdem die Gürtelrose-Bläschen abgeheilt sind, kann der Schmerz über Monate oder Jahre andauern und sehr stark sein
Szczep dziki ospy wietrznej-półpaśca stwierdzono w ‧ próbkach (w ‧ próbkach od osób zaszczepionych szczepionką ZOSTAVAX, w ‧ próbkach od osób, które otrzymały placeboVZV-Wildtyp konnte in ‧ dieser Proben nachgewiesen werden (in ‧ Proben aus der ZOSTAVAX-Gruppe, in ‧ Proben aus der Placebogruppe
W oparciu o ograniczone dane pochodzące z ‧ badań klinicznych z udziałem osób seronegatywnych lub słabo seropozytywnych względem wirusa ospy wietrznej-półpaśca (‧ osób w wieku ‧ lat lub starszych otrzymało szczepionkę zawierającą żywe, atenuowane wirusy półpaśca), zaobserwowano działania niepożądane, w miejscu wstrzyknięcia oraz ogólnoustrojowe, na ogół podobne do tych zgłoszonych przez inne osoby, które otrzymały ZOSTAVAX w badaniachBasierend auf limitierten Daten aus ‧ klinischen Studien, die auch VZV-negative oder niedrig seropositive Probanden (‧ Probanden im Alter von ‧ Jahren oder älter erhielten attenuierten Zoster-Lebendimpfstoff) einschlossen, waren Nebenwirkungen an der Injektionsstelle und systemische Nebenwirkungen generell jenen Nebenwirkungen ähnlich, die von anderen Probanden berichtet wurden, die ZOSTAVAX im Rahmen klinischer Studien erhielten, wobei ‧ der ‧ Probanden über Fieber berichteten
Wirus ospy wietrznej-półpaśca, szczep Oka/Merck, (żywy, atenuowany) ≥ ‧ PFU * * PFU = jednostki określające miano wirusaVaricella-Zoster-Virus, Stamm Oka/Merck (lebend, attenuiert) ‧ PBE* *PBE:Plaquebildende Einheiten
Mechanizm działania U każdego, kto był zakażony wirusem ospy wietrznej, w tym także u osób, u których nie występowała ospa wietrzna w wywiadzie, istnieje ryzyko wystąpienia półpaścaWirkungsmechanismus Jeder, der eine VZV-Infektion durchgemacht hat, auch ohne klinische Varizellen-Anamnese, kann an Zoster erkranken
Spośród ‧ przypadków wysypki podobnej jak w półpaścu ‧ przypadków diagnozowano za pomocą metody PCRVon diesen insgesamt ‧ Fällen mit zosterähnlichem Exanthem standen ‧ für eine PCR-Untersuchung geeignete Proben zur Verfügung
W badaniu tym reaktywacja wirusa półpaśca była częstsza w grupie pacjentów leczonych Vc + M + P, w porównaniu ze skojarzoną terapią M + P (częstość uczynnienia wirusa wynosiła odpowiednio ‧ % i ‧ %In dieser Studie kam es bei Patienten, die mit Vc+M+P behandelt wurden, im Vergleich zu den Patienten, die mit M+P behandelt wurden, häufiger zu einer Herpes-zoster-Reaktivierung (‧ % vs ‧ %
Informacje dotyczące półpaścaInformationen über Gürtelrose
Bakteriemia gronkowcowa Gruźlica Odoskrzelowe zapalenie płuc Półpasiec oczny Infekcja paciorkowcem beta hemolizującym Kandydoza Kandydoza genitaliów Zakażenie dróg moczowych Zapalenie pęcherza Grzybica ciała Zapalenie nosogardzieli Nieżyt nosaStaphylokokken-Bakteriämie Tuberkulose Bronchopneumonie Herpes ophthalmicus Beta-hämolytische Streptokokken-Infektion Candidose Genitalcandidose Infektion der Harnwege Zystitis Tinea corporis Nasopharyngitis Rhinitis
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134 zdań frazy półpasiec.Znalezione w 0,499 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.