Tłumaczenia na język niemiecki:

  • MP3-Player   
    (Noun  m)
  • MP3-Spieler   
    (Noun  m)

Przykładowe zdania z "odtwarzacz MP3", pamięć tłumaczeniowa

add example
Bateria w odtwarzaczu mp3 rozładowała się.Die Batterie meines MP3-Spielers war leer.
Wszyscy zgodziliśmy się z tym, że pod nieobecność jakichkolwiek konkretnych informacji dotyczących tych negocjacji, na blogach i gdzie indziej szerzą się plotki mówiące na przykład o propozycjach konfiskaty laptopów i odtwarzaczy MP3 na granicach.Ein Punkt, in dem wir uns einig waren, war angesichts des Mangels an aussagekräftigen Informationen im Zusammenhang mit diesen Verhandlungen die Tatsache, dass in der Blogosphäre und anderswo Gerüchte über Vorschläge wie z. B. die Beschlagnahmung von Laptops und MP3-Geräten kursierten.
A więc na przykład, czy będziemy wspierać projekty, które - jak wynika z doniesień w blogosferze - zostały przedstawione, a mianowicie, że odtwarzacze MP3 i komputery przenośne mogą być konfiskowane na granicach?Unterstützen wir beispielsweise die angeblich auf dem Tisch liegenden Vorschläge, nach denen laut Blogosphäre unsere MP3-Spieler und Laptops an den Grenzen beschlagnahmt werden können?
W tym kontekście chcę przypomnieć opracowanie "Gospodarka kultury w Europie”, sporządzone w roku 2006 przez prywatnego konsultanta, KEA European Affairs, które przedstawia imponujące liczby dla sektora kulturalnego; liczby te nie są jednak zupełnie wiarygodne, ponieważ w opracowaniu uwzględniono odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i reklamę jako elementy "kultury”.In diesem Zusammenhang verweise ich auf die 2006 von dem privaten Beratungsunternehmen KEA European Affairs durchgeführte Studie mit dem Titel "Die Kulturwirtschaft in Europa", die wichtige Daten für den Kultursektor herausgearbeitet hat, auch wenn diese Zahlen auch strittig sind, da bei dieser Studie auch MP3-Player, Mobiltelefone und Werbetätigkeit als "Kultur" gelten.
Niektórzy mogą powiedzieć, że osoba z 500 piosenkami na swoim odtwarzaczu MP3 bezsprzecznie działa w celach handlowych, lecz dlaczego inni mieliby sobie odmawiać wyznaczenia takiego limitu na 300, 100, 50 lub 10?Einige sagen jetzt, dass eine Person mit 500 Titeln auf ihrem MP3-Spieler notwendigerweise kommerzielle Ziele verfolgt, aber warum weigern sich dann andere, für sich selbst diese Grenze bei 300, 50 oder 10 zu setzen?
Kiedy czytam, że świat technologii cyfrowych ma obejmować zarówno technologie online, jak i offline, czy w istocie nie oznacza to, że restrykcje i przeszukiwania na granicach obejmą również laptopy, iPody i odtwarzacze MP3?Wenn ich lese, dass online und offline beides die digitale Welt darstellen sollen, heißt das im Grunde, dass es auch Restriktionen, Durchsuchungen von Laptops, I-Pods und MP3-Playern an der Grenze geben soll?
Chciałbym odtwarzacz MP3!Ich will einen MP3-Player!
Liczę też, że taki przełom w przypadku telefonów komórkowych doprowadzi do automatycznego rozwiązania problemu z innymi urządzeniami, takimi jak kamery cyfrowe i odtwarzacze MP3.Ich erwarte, dass sich für andere Geräte wie Digitalkameras oder MP3-Geräte das Problem automatisch lösen wird, wenn einmal der Durchbruch für Handys erzielt ist.
Służby celne mogłyby przeszukiwać odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i laptopy wszystkich obywateli podejrzewanych o to, że nielegalnie pobrali pliki.Zollbehörden könnten die MP3-Player, Mobiltelefone und Laptops eines jeden Bürgers untersuchen, den sie des illegalen Herunterladens von Dateien verdächtigen.
Czy oznacza to, że organy celne mogą przeszukiwać nasze telefony komórkowe, nasze odtwarzacze MP3 i nasze komputery w poszukiwaniu nielegalnie ściągniętych plików?Bedeutet dies, dass unsere Mobiltelefone, unsere MP3-Spieler und unsere Rechner von Zollbehörden durchsucht werden dürfen, die nach illegal heruntergeladenen Dateien suchen?
Lecz dzisiaj złodziej nie kłopotałby się kradzieżą ciężarówki - po prostu nielegalnie pobrałby odpowiedni plik na swój komputer przenośny lub odtwarzacz MP3 i przewiózłby to przez granicę.Heute würde sich der Dieb nicht damit aufhalten, einen LKW zu stehlen; er würde das Buch einfach illegal auf seinen Laptop oder MP3-Spieler herunterladen und es über die Grenze bringen.
przedsiębiorstwo Philips APM business: sprzedaż odtwarzaczy muzycznych do samochodów oraz aplikacji do nawigacji samochodowejPhilips APM Geschäftsbereich: Vertrieb von Abspielgeräten für multi-mediale und Navigations-Anwendungen in Automobilen
Ta fabryka produkuje odtwarzacze CD.Diese Fabrik produziert CD-Spieler.
Powiązanie przez Microsoft Windows Media Player ze swoim systemem operacyjnym dla komputerów osobistych stwarza poważne zagrożenie wykluczenia konkurencji i ograniczenia innowacyjności na rynku odtwarzaczy mediówdass durch die Bündelung des Windows Media Player mit dem Client-PC-Betriebssystem das Risiko der Ausschaltung des Wettbewerbs und der Bremsung der Innovationstätigkeit auf dem Markt für Medienabspielgeräte besteht
adaptery, magnetofony szpulowe, magnetofony kasetowe, odtwarzacze płyt kompaktowych, sprzęt stereo, zestawy stereo i ich części składowe (gramofony, tunery radiowe, wzmacniacze, zestawy głośnikowe itd.), mikrofony i słuchawkiPlattenspieler, Tonbandgeräte, Kassettenrecorder, CD-Spieler, Stereoanlagen und deren Bauteile (Plattenspieler, Tuner, Verstärker, Lautsprecher usw.), Mikrofone und Kopfhörer
W celu dokonania oceny wagi nadużycia przyjmuje się, że rynek systemów operacyjnych dla komputerów osobistych spełniających funkcje terminala, rynek systemów operacyjnych dla serwerów grup roboczych i rynek odtwarzaczy multimediów obejmują cały obszar EOGFür die Bemessung der Schwere der Missbrauchshandlungen handelt es sich bei den Märkten der Client-PC-Betriebssysteme, der Arbeitsgruppenserver-Betriebssysteme und der Medienabspielprogramme um EWR-weite Märkte
Przenośne odtwarzacze muzyczne są skonstruowane i produkowane w sposób gwarantujący, że w racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania są one z założenia bezpieczne i nie powodują uszkodzeń słuchuTragbare Abspielgeräte sind so zu konzipieren und herzustellen, dass gewährleistet ist, dass sie bei vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung inhärent sicher sind und keine Hörschäden verursachen
Okno odtwarzacza XMMSCommentXMMS-Wiedergabe-FensterComment
Odtwarzacze muzyczneAbspielprogramme für Musik
Wtyczka odtwarzacz multimediów KTorrent oparta na PhononNamePhonon-basiertes Mediaplayer-Modul für KTorrentName
Odtwarzacz i wypalacz CDNameCDs wiedergeben und auslesenName
& kaboodle; jest " jednostrzałowym " odtwarzaczem. Oznacza to, że otworzy się, zagra plik i zatrzyma się. & kaboodle; jest użyteczny, gdy chcesz przesłuchać jeden plik, bez konieczności ingerowania w aktualnie używaną listę odtwarzania innego programu& kaboodle; ist ein kleinen, schnelles Abspielprogramm, es spielt die gewünschte Datei und beendet sich danach wieder. & kaboodle; ist sehr nützlich um schnell einen einzelnen Titel zu hören, ohne dabei die Wiedergabeliste eines anderen Programmes unterbrechen zu müssen
PBC (kontrola odtwarzania) włączona. Odtwarzacze nie mogą dostać się do segmentów (obrazków w strumieniu MPEG) bez PBCPBC aktiviert. Video-Player können ohne Wiedergabekontrolle keine Segmente (Standbilder) Ansteuern
Utworzyć CD Audio odpowiedni dla odtwarzaczy CD czy CD Data odpowiedni dla komputerów i innych cyfrowych odtwarzaczy?Soll eine Audio-CD für normale CD-Player oder eine Daten-CD für Computer und andere digitale Wiedergabegeräte erstellt werden?
Zaawansowany, wszechstronny odtwarzacz muzyczny. Może odgrywać pliki MP‧, WAV, OGG i wiele innych. Nie jest to miejsce na opisanie wszystkich funkcji & amarok-dopelniacz;, ale domyślnie ten program potrafi ściągnąć okładki na płyty & CD;, wyświetlać słowa piosenki z lyrics i pokazywać estetycznie wizualizacje. & amarok; używa całego potencjału & kde;; jest wysoce dostosowywalny, korzysta z potężnego interfejsu skryptowego, a przeglądarka kontekstowa może zostać dostosowana przy pomocy arkuszy & CSS;. & amarok; wspiera także różne silniki dźwięku, jak np. GStreamer, xine, NMM, MAS, aKode i & artsEin fortschrittliches und modern gestaltetes Audio Wiedergabeprogramm, das die Formate MP‧, WAV, OGG und weitere unterstützt. Eine ausführliche Beschreibung des kompletten Funktionsumfanges & amarok;s würde diesen Rahmen sprengen, dennoch sollte erwähnt werden, dass & amarok; zum Beispiel automatisch Cover und Liedtexte herunterladen oder ästhetisch schöne Visualisierungen anzeigen kann. & amarok; kann, wie der größte Teil von & kde;, nach den eigenen Wünschen angepasst werden; es ist sowohl ein Skript-Interface als auch die Möglichkeit zum Anpassen des Kontext-Browsers mittels & CSS; integriert. Des Weiteren unterstützt & amarok; mehrere verschiedene Backends, wie zum Beispiel GStreamer, xine, NMM, MAS, aKode oder & arts
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 139 zdań frazy odtwarzacz MP3.Znalezione w 0,38 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.