wymowa: IPA: ˈɔdlɔt [ˈɔd̪lɔt̪]

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Abflug   
    (  m)

Pozostałe znaczenia:

 
środ. środowiskowy młodz. młodzieżowy oderwanie się od rzeczywistości, stan uniesienia, upojenia (pod wpływem środków odurzających)

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

czas odlotuAbflugzeit

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "odlot", pamięć tłumaczeniowa

add example
przygotowanie lotu w porcie odlotu lub każdym innym miejscudie Vorbereitung des Fluges am Abflughafen oder anderenorts
Statki powietrzne użytkowane przez użytkownika z państwa trzeciego w celu przylotu na terytorium Wspólnoty, odbycia lotu na jej terytorium lub odlotu z niegoVon einem Drittlandsbetreiber auf Strecken in die, innerhalb der oder aus der Gemeinschaft eingesetzte Luftfahrzeuge
paliwo na start i wznoszenie z poziomu wzniesienia lotniska na poziom przelotowy lub wysokość przelotową, z uwzględnieniem przewidzianej trasy odlotu; orazden Kraftstoff für Start und Steigflug vom Niveau des Flugplatzes bis zur Anfangsreiseflughöhe unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Flugbahn während des Starts, und
jeżeli nie jest określona godzina, nie później niż jedną godzinę przed opublikowaną godziną odlotuwenn keine Zeit angegeben wurde, spätestens zwei Stunden vor der veröffentlichten Abflugzeit
Pierwszy przylot do Bodø następuje nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Bodø nie wcześniej niż o godzdie erste Ankunft in Bodø muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Bodø darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Systemy kontroli odlotów oraz systemy odpraw biletowo-bagażowych w portach lotniczych są kontrolowane w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób niepowołanychZur Vermeidung unbefugten Zugangs sind die Abflugkontroll- und Abfertigungssysteme in Flughäfen zu kontrollieren
Pierwszy odlot z Bergen ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Sogndal nie wcześniej niż o godzDer erste Abflug von Bergen muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Sogndal darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Wszystkie przeszukania i kontrole bezpieczeństwa statku powietrznego przeprowadza się po opuszczeniu pokładu przez wszystkich usługodawców (jak pracownicy kateringu, sprzątacze, obsługujący strefę wolnocłową i inni) niepełniących funkcji związanych z bezpieczeństwem, a sterylność utrzymuje się do i podczas wpuszczania pasażerów na pokład i przed odlotemDie Luftfahrzeug-Sicherheitsdurchsuchungen und die Luftfahrzeug-Sicherheitskontrollen werden durchgeführt, sobald alle Dienstleister (Reinigung, Bordverpflegung, Verkauf zollfreier Waren usw.), mit Ausnahme der Personen mit Sicherheitsaufgaben, von Bord gegangen sind; der Sicherheitsstatus ist bis zum Abschluss des Anbordgehens und der Abflugvorbereitungen aufrechtzuerhalten
przewidywany czas odblokowania oznacza przewidywany czas, kiedy statek powietrzny rozpocznie ruch związany z odlotemgeschätzte Abblockzeit: geschätzte Zeit, zu der das Luftfahrzeug seine mit dem Abflug in Verbindung stehenden Bewegungen beginnen wird
Jeśli pasażerowie wysiadają ze statku powietrznego, statek powietrzny poddany zostaje sprawdzeniu statku powietrznego przed odlotem w celu upewnienia się, że na pokładzie nie ma przedmiotów zabronionychNach dem Aussteigen der Fluggäste aus einem Luftfahrzeug wird dieses vor dem Abflug einer Luftfahrzeug-Sicherheitskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass sich keine verbotenen Gegenstände an Bord befinden
Pierwszy odlot z Trondheim ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Brønnøysund nie wcześniej niż o godzDer erste Abflug von Trondheim muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Brønnøysund darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Wobec powyższego pasażerowie , których pierwszym miejscem odlotu było lotnisko znajdujące się na terytorium państwa członkowskiego , mogliby korzystać z tej ochrony tylko jeden raz , jeśli ponieśliby tę samą szkodę w ramach lotu do miejsca przeznaczenia i z powrotem .Somit könnten Fluggäste , die ursprünglich von einem Flughafen in einem Mitgliedstaat abgeflogen sind , den entsprechenden Schutz nur einmal beanspruchen , wenn sie auf der Hin- und auf der Rückreise den gleichen Schaden erleiden sollt en .
czas odlotu (czas rozpoczęcia kołowaniaAbflugzeit (Abblockzeit
miejsce odlotuStartflugplatz
Pierwszy odlot z Bergen następuje nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Førde nie wcześniej niż o godzder erste Abflug von Bergen muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Førde darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Pierwszy przylot do Trondheim następuje nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Trondheim nie wcześniej niż o godzdie erste Ankunft in Trondheim muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Trondheim darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Organizator rozkładów doradza przewoźnikom lotniczym i zaleca alternatywne czasy przylotu i/lub odlotu, jeżeli prawdopodobnie wystąpią problemy z przepustowościąDer Flugplanvermittler berät Luftfahrtunternehmen und empfiehlt alternative Ankunft-und/oder Abflugzeiten, wenn eine Überlastung wahrscheinlich ist
Odlot- w przypadku lotu popołudniowego- musi mieć miejsce najpóźniej o godzinieDer letzte Nachmittagsflug ab Stockholm/Arlanda muss spätestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Odlot ze Sztokholmu/Arlanda- w przypadku lotu porannego- musi mieć miejsce najpóźniej o godzinieDer letzte Morgenflug ab Arlanda muss spätestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Kiedy mamy odlot?Wann geht unser Flug?
Pierwszy odlot z Oslo ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Florø nie wcześniej niż o godzDer erste Abflug von Oslo muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Florø darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Pierwszy przylot do Bergen ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Bergen nie wcześniej niż o godzDie erste Ankunft in Bergen muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Bergen darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Odlot w przypadku lotu popołudniowego musi mieć miejsce najpóźniej o godzinieDer letzte Nachmittagsflug ab Stockholm/Arlanda muss spätestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 374 zdań frazy odlot.Znalezione w 0,28 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.