wymowa: IPA: ˈɔdlɔt [ˈɔd̪lɔt̪]

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Abflug   
    (  m)

Pozostałe znaczenia:

 
środ. środowiskowy młodz. młodzieżowy oderwanie się od rzeczywistości, stan uniesienia, upojenia (pod wpływem środków odurzających)

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

czas odlotuAbflugzeit

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "odlot", pamięć tłumaczeniowa

add example
lotnisko odlotuAbflugflughafen
Występująca przed odlotem niezdolność do działania u któregokolwiek członka załogi, jeśli uważa się, że mogłaby oznaczać niezdolność również po starcieEinsatzunfähigkeit eines Mitglieds der Flugbesatzung-auch vor dem Abflug, falls anzunehmen ist, dass es zu einer Einsatzunfähigkeit nach dem Start hätte kommen können
Pierwszy odlot z Bergen następuje nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Førde nie wcześniej niż o godzder erste Abflug von Bergen muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Førde darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
W dni od poniedziałku do piątku popołudniowe odloty z lotniska Helsinki-Vantaa muszą odbywać się około godziny ‧:‧; powrót do Helsinek najpóźniej o godzinieVon Montag bis Freitag muss es nachmittags möglich sein, gegen ‧.‧ Uhr von Helsinki-Vantaa aus nach Varkaus zu fliegen, wobei der Rückflug nach Helsinki spätestens um ‧.‧ Uhr erfolgen muss
Konsument otrzymuje możliwość przynajmniej wglądu na żądanie w główny wykaz, uporządkowany według czasów odlotów lub przylotów i/lub czasów trwania podróżyDem Verbraucher wird zumindest die Möglichkeit gegeben, die Hauptanzeige auf Wunsch in der Reihenfolge der Abflug-oder Ankunftszeiten und/oder der Flugzeiten zu erhalten
Pierwszy odlot z Bergen ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Florø nie wcześniej niż o godzDer erste Abflug von Bergen muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Florø darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Inne godziny odlotów oraz przylotów muszą być dostosowane do zapotrzebowania w sposób optymalnyWeitere Ankunfts- und Abflugzeiten müssen bestmöglich auf die Nachfrage abgestimmt werden
Operator zapewnia stosowanie ustanowionych przez państwo, na którego terytorium znajduje się lotnisko, procedur odlotu i podejścia według wskazań przyrządówDer Luftfahrtunternehmer hat sicherzustellen, dass die Instrumentenabflug- und Instrumentenanflugverfahren, die von dem Staat festgelegt wurden, auf dessen Gebiet der Flugplatz gelegen ist, angewandt werden
CBP będzie wyciągać dane zawarte w PNR związane z konkretnym lotem nie wcześniej niż na ‧ godziny przed odlotem, i będzie powtórnie sprawdzać system nie więcej niż trzykrotnie pomiędzy odpowiednio pierwszym wyciąganiem informacji, odlotem z miejsca poza granicami Stanów Zjednoczonych a przylotem do Stanów Zjednoczonych, lub pomiędzy pierwszym wyciąganiem informacji a odlotem ze Stanów Zjednoczonych, w celu sprawdzenia, czy nie zaszły zmiany w informacjachDas CBP wird PNR-Daten zu einem bestimmten Flug frühestens ‧ Stunden vor Abflug abrufen und das System zwischen dem ersten Abruf, dem Abflug von einem Ort außerhalb und der Ankunft in den Vereinigten Staaten bzw. dem ersten Abruf und dem Abflug aus den Vereinigten Staaten höchstens drei Mal auf etwaige Änderungen der Informationen hin überprüfen
Pierwszy przylot do Tromsø ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Tromsø nie wcześniej niż o godzDie erste Ankunft in Tromsø muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Tromsø darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Odlot- w przypadku lotu popołudniowego- musi mieć miejsce najpóźniej o godzinieDer letzte Nachmittagsflug ab Stockholm/Arlanda muss spätestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
zakodowane lotnisko odlotu i zakodowane lotnisko przylotu oznaczają kod portu lotniczego z wykorzystaniem czteroliterowego kodu ICAO lub trzyliterowego kodu IATAcodierter Startflughafen (Encoded Aerodrome of Departure) und codierter Zielflughafen (Encoded Aerodrome of Destination) ist der Flughafencode unter Verwendung der ‧ Zeichen langen ICAO-Flughafenkennung oder der ‧ Zeichen langen IATA-Flughafenkennung
odległość oznacza długość ortodromy między lotniskiem odlotu a lotniskiem przylotu powiększoną o dodatkowy stały współczynnik wynoszący ‧ km; orazFlugstrecke die Großkreisentfernung zwischen Abflug- und Ankunftsflugplatz zuzüglich eines zusätzlichen unveränderlichen Faktors von ‧ km, und
Możliwymi przyczynami opóźnionego odlotu mogą być, między innymi, wątpliwości dotyczące poprawności przeprowadzenia procedury przygotowawczej do lotu, zdatności do lotu statku powietrznego lub wszelkich kwestii bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem statku powietrznego i osób na jego pokładzieMögliche Gründe für eine Verzögerung können unter anderem Zweifel im Hinblick auf die ordnungsgemäße Flugvorbereitung, die Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeugs oder jeden unmittelbar für die Sicherheit des Luftfahrzeuges und seiner Insassen relevanten Umstand sein
rozkładowy czas odlotu (odblokowania) oznacza datę i godzinę, na którą zaplanowane jest opuszczenie przez statek powietrzny stanowiska odlotuplanmäßige Abflugzeit (Off Block) (Scheduled Time of Departure (Off-Block)) ist der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem ein Flug planmäßig die Abflugposition verlassen soll
Pierwszy przylot do Trondheim ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Trondheim nie wcześniej niż o godzDie erste Ankunft in Trondheim muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Trondheim darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
paliwa na przelot z lotniska odlotu przez z góry wyznaczony punkt do lotniska zapasowego docelowego; orazStreckenkraftstoff vom Startflugplatz zum Ausweichzielflugplatz über den vorher festgelegten Punkt, und
W dni od poniedziałku do piątku poranne odloty z lotnisk Savonlinna i Varkaus muszą odbywać się odpowiednio wcześnie, aby na lotnisku Helsinki-Vantaa lądować w czasie umożliwiającym kontynuowanie podróży na głównych trasach międzynarodowych, natomiast wieczorem odloty na lotniska Savonlinna i Varkaus muszą odbywać się odpowiednio późno, aby podróżni przybywających z głównych tras międzynarodowych mogli na nie zdążyćMontags bis freitags müssen die morgendlichen Flüge ab Savonlinna und Varkaus das Umsteigen auf wichtige internationale Anschlussflüge ab Helsinki-Vantaa ermöglichen, und abends ist eine Umsteigemöglichkeit von wichtigen internationalen Flügen in Helsinki-Vantaa nach Savonlinna und Varkaus vorzusehen
Przed wykonaniem lotu operatorzy przekazują do portu lotniczego odlotu i przylotu niezbędne informacje, umożliwiające powiązanie oznaczenia lotu podanego w planie lotu z oznaczeniem podanym do celów przydziału odpowiedniego czasu na start lub lądowanieVor dem Flug übermitteln die Betreiber den Start- und Zielflughäfen die notwendigen Informationen, damit eine Korrelation zwischen der Flugkennung im Flugdurchführungsplan und der für die entsprechenden Flughafenzeitnischen gemeldeten Flugkennung möglich ist
Liczba przylotów i odlotów będzie co najmniej taka sama jak każdego dnia od poniedziałku do piątku dla Hammerfest, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn i HonningsvågInsgesamt mindestens so viele Abflüge und Landungen wie die von Montag bis Freitag vorgeschriebene Anzahl von täglichen Flügen für Hammerfest, Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn und Honningsvåg
Pierwszy odlot z Trondheim ma być nie później niż o godz. ‧.‧, a ostatni odlot z Brønnøysund nie wcześniej niż o godzDer erste Abflug von Trondheim muss spätestens um ‧.‧ Uhr und der letzte Abflug von Brønnøysund darf frühestens um ‧.‧ Uhr erfolgen
Dowódca nie przystępuje do startu, jeżeli warunki meteorologiczne na lotnisku odlotu nie są równe lub lepsze od obowiązujących minimów do lądowania na tym lotnisku, chyba że jest dostępne odpowiednie lotnisko zapasowe po starcieDer Kommandant darf einen Start ohne geeigneten Startausweichflugplatz nur beginnen, wenn die Wetterbedingungen am Startflugplatz den für diesen geltenden Landemindestbedingungen entsprechen oder diese übertreffen
osobom, które w dniu odlotu nie ukończyły ‧ latPersonen, die am Tage des Abflugs noch keine ‧ Jahre alt sind
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 362 zdań frazy odlot.Znalezione w 0,715 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.