Tłumaczenia na język niemiecki:

  • thermische Behandlung   
     
    1) ogrzewanie i chłodzenie metalu lub stopu mające na celu otrzymanie pożądanych właściwości lub warunków; 2) sposób obrabiania niebezpiecznych odpadów w urządzeniu, w którym wykorzystuje się podwyższone temperatury jako środek zmieniający chemiczne, fizyczne lub biologiczne właściwości i skład
  • waermebehandlung   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

straty w obróbce cieplnejkochverlust

Przykładowe zdania z "obróbka cieplna", pamięć tłumaczeniowa

add example
produkty rybne Gravad oznaczają ryby peklowane w soli i cukrze bez obróbki cieplnejGraved-Fisch ohne Wärmebehandlung in Salz und Zucker gereiften Fisch
wyrobów mięsnych poddanych obróbce cieplnej w nieprzepuszczalnym opakowaniu, które nie są później poddawane dalszej obróbcein einer undurchlässigen Verpackung wärmebehandelte Fleischerzeugnisse, die anschließend nicht weiter bearbeitet werden
mleko poddane obróbce cieplnej o minimalnej zawartości tłuszczu ‧ %Wärmebehandelte Milch mit einem Fettgehalt von mindestens ‧ %
Moce produkcyjne obliczono jednak na podstawie ‧ zmian w ciągu ‧ dni przy uwzględnianiu wąskich gardeł produkcji, które najczęściej występowały na liniach technologicznych obróbki cieplnejDie Kapazität wurde indessen auf der Basis von ‧ Schichten an ‧ Tagen berechnet, und die zumeist in der Wärmebehandlungslinie auftretenden Produktionsengpässe wurden gebührend berücksichtigt
Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewaneTeigwaren, auch gekocht oder gefüllt
Dlatego też stwierdzono, że pomimo różnych możliwych typów produktu wynikających z różnej formy, średniej wielkości cząstek, obróbki cieplnej lub zawartości komonomerów oraz pomimo różnic w jakości, w celu niniejszego postępowania wszystkie z nich stanowią jeden i ten sam produkt, ponieważ wszystkie typy oraz jakości mają te same cechy fizyczne oraz zasadniczo takie same podstawowe zastosowanie końcoweAus diesem Grund wurde der Schluss gezogen, dass alle Warentypen ungeachtet der Unterschiede in Form, durchschnittlicher Partikelgröße, Wärmebehandlung oder Comonomergehalt und trotz qualitativer Unterschiede für die Zwecke dieses Verfahrens eine einzige Ware waren, da alle Typen und Qualitäten dieselben materiellen Eigenschaften und im Wesentlichen dieselben Endverwendungen hatten
Nie dopuszcza się miejscowej obróbki cieplnejEine örtliche Wärmebehandlung ist nicht zulässig
występowanie i odsetek próbek przekraczających limit ‧ jtk/g Listeria monocytogenes w serach miękkich i półmiękkich, rybach wędzonych i produktach rybnych Gravad oraz w wyrobach mięsnych poddanych obróbce cieplnej objętych skoordynowanym programem monitorowaniaPrävalenz von Listeria monocytogenes in Weichkäse und halbfestem Schnittkäse, Räucher- und Graved-Fisch sowie wärmebehandelten Fleischerzeugnissen, die vom koordinierten Überwachungsprogramm erfasst werden, und Anteil der Proben, bei denen das Ergebnis ‧ KBE/g überschreitet
nadzoru nad łańcuchem żywności poprzez kontrole mikrobiologiczne, obejmujące weryfikację zgodności surowców i produktów końcowych, łańcucha chłodniczego i bilansu cieplnego, przebiegu obróbki produktów i odpadów, higieny pracowników kuchni i innych służbÜberwachung der Lebensmittel durch mikrobiologische Kontrollen und der Einhaltung der Vorschriften für die Rohstoffe und Endprodukte, der Kühl- und Wärmeketten, der Behandlung der Waren und Abfälle und der Hygienepraxis des Küchen- und Dienstpersonals
Pakowane wyroby mięsne poddawane obróbce cieplnejVerpackte wärmebehandelte Fleischerzeugnisse
Wyrób po uwędzeniu jest poddawany obróbce cieplnej w temperaturze od ‧ °C do ‧ °C, dopóki nie osiągnie w środku temperatury ‧ °C, utrzymującej się przez ‧ minutDie geräucherten Erzeugnisse werden auf ‧ °C bis ‧ °C erhitzt, damit die Kerntemperatur über mindestens ‧ Minuten ‧ °C erreicht
certyfikat NADCAP przyznany przez Performance Review Institute na wybrane procesy specjalne: obróbki cieplnej (HT), badań nieniszczących (NDT), procesy chemiczne (CHP) oraz obróbki elektroerozyjnej (EDMNADCAP-Bescheinigung des Performance Review Institute für ausgewählte Spezialverfahren: Wärmebehandlung (HT), nicht zerstörende Prüfungen (NDT), chemische Verfahren (CHP) sowie Funkenerosion (EDM
właściwe jest zezwolenie na przywóz niektórych rodzajów pokarmu dla zwierząt domowych w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, które mogą zawierać przetworzone białko zwierzęce pochodzące z materiału wysokiego ryzyka produkowanego przy zastosowaniu alternatywnego systemu obróbki cieplnejEs ist angebracht, die Einfuhr von bestimmtem Heimtierfutter in hermetisch verschlossenen Behältnissen zu genehmigen, das verarbeitetes tierisches Eiweiß enthalten darf, welches mit Hilfe alternativer Hitzebehandlungsverfahren aus bestimmten gefährlichen Stoffen gewonnen wurde
Elektryczne piece przemysłowe lub laboratoryjne (włączając działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych); inne urządzenia przemysłowe lub laboratoryjne, do obróbki cieplnej materiałów, działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznychElektrische Industrie- oder Laboratoriumsöfen, einschlieβlich Induktionsöfen oder Öfen mit dielektrischer Erwärmung; andere Industrie- oder Laboratoriumsapparate zum Warmbehandeln von Stoffen mittels Induktion oder dielektrischer Erwärmung
W takich okolicznościach zastosowanie takich metod obróbki cieplnej nie ma wystarczającego skutku bakteriobójczego, co może prowadzić do przedwczesnego zepsucia się powstałego w ten sposób przetworu mlecznegoIn solchen Fällen wird durch die Hitzebehandlungen keine ausreichend bakterizide Wirkung erzielt, was zu einem frühzeitigen Verderb des Milcherzeugnisses führen kann
Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy wprowadzaniu do Wspólnoty mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów na bazie mleka oraz mleka surowego przeznaczonych do spożycia przez ludzi stanowi, że państwa członkowskie zezwalają na przywóz surowego mleka i przetworów surowego mleka jedynie z państw trzecich wymienionych w kolumnie A załącznika I do tej decyzjiGemäß der Entscheidung ‧/‧/EG der Kommission vom ‧. April ‧ mit Veterinärbedingungen und Veterinärbescheinigungen für die Einfuhr von wärmebehandelter Milch, Erzeugnissen auf Milchbasis und Rohmilch für den menschlichen Verzehr in die Gemeinschaft dürfen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Rohmilch und Erzeugnissen auf Rohmilchbasis nur aus den Drittländern gestatten, die in Spalte A des Anhangs I der genannten Entscheidung aufgeführt sind
mleko pełne poddane obróbce cieplnej smakowe z dodatkiem czekolady lub czegoś innego, zawierające wagowo przynajmniej ‧ % mleka pełnegoWärmebehandelte Schokoladenvollmilch oder wärmebehandelte aromatisierte Vollmilch mit einem Gewichtsanteil von mindestens ‧ % Vollmilch
Produkt poddaje się obróbce cieplnej wystarczającej do zapewnienia ścięcia białka mięsa w całości produktu, który nie może wykazywać żadnych śladów różowawej cieczy na odciętej powierzchni w chwili przecięcia wzdłuż linii przebiegającej przez jego najgrubszą częśćDas Erzeugnis ist einer Hitzebehandlung zu unterziehen, die ausreicht, um das Eiweiß im Fleisch bis ins Innere zu koagulieren, so dass dieses, wenn es an der dicksten Stelle durchschnitten wird, an der Schnittstelle keine Spuren einer rötlichen Flüssigkeit aufweist
zależnie od sytuacji zniszczenie drobiu hodowlanego lub różnicę między szacowaną wartością drobiu hodowlanego a dochodami ze sprzedaży mięsa poddanego obróbce cieplnej, otrzymanego z tego drobiufür die unschädliche Beseitigung des betroffenen Zuchtgefluegels bzw. aufgrund des Unterschieds zwischen dem Schätzwert des Zuchtgefluegels und den Einkünften aus dem Verkauf des von diesem Gefluegel gewonnenen und hitzebehandelten Fleisches
Produkty pozyskane z Zea mays L. linii T‧ (skrobia i wszystkie jej pochodne, olej surowy i rafinowany, wszystkie produkty wytworzone z Zea mays L. linii T‧ w procesie obróbki cieplnej lub w procesie fermentacji oraz pasza wyprodukowana z Zea mays L. linii T‧) są zatwierdzone na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i RadyVon der genetisch veränderten Maissorte Zea mays L., Linie T‧, abstammende Produkte (Lebensmittel und Lebensmittelinhaltstoffe aus Maismehl, Maiskleber, Maisgrieß, Maisstärke, Maisglukose und Maisöl, hergestellt aus Zea mays L., Linie T‧), sind gemäß der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ sowie der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Europäischen Parlaments und des Rates zugelassen
krótkotrwały proces pasteryzacji w wysokiej temperaturze (HTST) w temperaturze ‧°C przez ‧ sekund, stosowany dwukrotnie do mleka o pH równym lub większym niż ‧,‧ osiągając, jeżeli jest to możliwe, wynik negatywny w badaniu na obecność fosfatazy alkalicznej przeprowadzonym bezpośrednio po obróbce cieplnej; alboeiner zweimaligen Kurzzeiterhitzung bei ‧ °C für ‧ Sekunden bei Milch mit einem pH-Wert von ‧,‧ oder darüber, sodass gegebenenfalls bei einem Test auf alkalische Phosphatase unmittelbar nach der Wärmebehandlung eine negative Reaktion erreicht wird; oder
Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy wprowadzaniu do Wspólnoty mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów na bazie mleka oraz mleka surowego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zawiera w załączniku I do tej decyzji wykaz państw trzecich, z których, pod pewnymi warunkami, dozwolony jest przywóz mleka surowego i produktów na bazie mleka surowegoIn Anhang I der Entscheidung ‧/‧/EG der Kommission vom ‧. April ‧ mit Veterinärbedingungen und Veterinärbescheinigungen für die Einfuhr von wärmebehandelter Milch, Erzeugnissen auf Milchbasis und Rohmilch für den menschlichen Verzehr in die Gemeinschaft ist eine Liste der Drittländer festgelegt, aus denen die Einfuhr von Rohmilch und Rohmilcherzeugnissen in die Gemeinschaft vorbehaltlich bestimmter Bedingungen zugelassen ist
Ma on objąć pozostałe sery zrobione z mleka poddanego większej obróbce cieplnej niż obróbka termiczna (tzn. pasteryzacjiPasteurisierung) verwendet wird
sprzęt do wytapiania surowców w drodze obróbki cieplnej lub działania ciśnienia lub za pomocą innej odpowiedniej metodyGerätschaften zum Ausschmelzen der Ausgangsprodukte durch Erhitzen oder durch Druckanwendung oder nach anderen geeigneten Verfahren
Po przeprowadzeniu obróbki cieplnej surowca uzyskane w ten sposób paliwo ekologiczne jest uwalniane z konwertora i automatycznie przewożone w zablokowanym przenośniku do spalania lub współspalania w tym samym zakładzieNach der Wärmebehandlung des Materials wird der erzeugte Biobrennstoff aus dem Konverter ausgeladen und anschließend automatisch über ein vollständig abgedecktes und verriegeltes Förderband der Verbrennung oder Mitverbrennung auf demselben Gelände zugeführt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4238 zdań frazy obróbka cieplna.Znalezione w 1,579 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.