wymowa: IPA: [ˈmɔt̪ɨl] ˈmɔtɨl  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Schmetterling   
  (Noun  male) (noun   ) [hyphenation: Schmet·ter·ling;]
   
  ent. entomologia dorosły owad z rodziny motyli (Lepidoptera);
   
  Lepidoptera, rząd owadów obejmujący około 150 tysięcy gatunków, mających ciało wydłużone, dwie pary błoniastych skrzydeł, pokrytych barwnymi łuskami, głowę opatrzoną czułkami oraz narządami gębowymi ssącymi; żywią się nektarem kwiatów za pomocą ssawki, biorąc przy tym udział w zapylaniu kwiatów, przechodzą przeobrażenie zupełne, roślinożerne ich larwy (zwane gąsienicami) przeważnie są szkodnikami; zasiedlają lądy całego świata
 • Falter   
  (Noun  )
   
  ent. entomologia dorosły owad z rodziny motyli (Lepidoptera);
 • Summervogl   
  (Noun  )
 • Delfin   
 • Tagfalter   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (9)

Efekt motylaSchmetterlingseffekt
Gromada MotylMessier 6
motyl dziennySchmetterling; Tagfalter
Motyl i skafanderSchmetterling und Taucherglocke
motyl jedwabnikaseidenspinner
motyl nocnyNachtfalter
motyleschmetterling; Schmetterlinge
MotyleSchmetterlinge
ryba motylPazifischer Rotfeuerfisch

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "motyl", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zdaniem badaczy komercyjna uprawa genetycznie zmodyfikowanych roślin może wywierać znaczący wpływ na otaczającą florę, a tym samym na motyle i pszczołyDer kommerzielle Anbau von genetisch veränderten Pflanzen könnte nach Ansicht von Forschern große Wirkungen auf die umliegenden Gewächse und damit auch auf Schmetterlinge und Bienen haben
Od roku 2000 projekty LIFE w sposób pośredni lub bezpośredni koncentrowały się na ochronie 10 zagrożonych gatunków motyli . Najwięcej projektów związanych jest z gatunkiem zwanym przeplatka aurinia ( Euphydryas aurinia ) .Seit dem Jahr 2000 haben LIFE-Projekte sich direkt und indirekt auf zehn gefährdete Schmetterlingsarten konzentriert , insbesondere auf den Skabiosen-Scheckenfalter ( Euphyd ryas aurinia ) .
Opró cz trzech najnowszych opracowań obejmujących motyle , ważki i chrząszcze saproksyliczne , kompleksowa ocena stanu gatunków została wcześniej przeprowadzona dla ssaków , gadów oraz płazów .Neben den drei aktuellen Berichten wurde bereits der Erhaltungsstatus von Säugetieren , Reptilien und Amphibien umfassend dokumentiert .
Ja jestem motylemIch bin ein Schmetterling
wyłącznie motyle birdwing (motyle z rodzaju Ornithoptera, Trogonoptera i Troidesnur Vogelfalter
Ale , fru ! – motyl odl eciał już daleko .Doch der ist schon weit weg geflattert .
Dlatego też, ponieważ UE mierzy się z alarmującymi statystykami dotyczącymi utraty różnorodności biologicznej, które pokazują, że zagrożonych wyginięciem jest 42 % ssaków, 43 % ptaków, 45 % motyli, 30 % płazów, 45 % gadów i 52 % ryb słodkowodnych, jestem przekonany, że przepisy, które właśnie wprowadzono mają podstawowe i zasadnicze znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej, a nawet poprawy jej stanu.Da die EU mit alarmierenden Zahlen beim Verlust an biologischer Vielfalt konfrontiert wird, auf deren Grundlage 42 % der Säugetiere, 43 % der Vögel, 45 % aller Schmetterlinge, 30 % der Amphibien, 45 % der Reptilien und 52 % des Süßwasserfischbestands vom Aussterben bedroht sind, glaube ich, dass die soeben umgesetzten Rechtsvorschriften unverzichtbar und entscheidend für den Erhalt und sogar für die Stärkung der biologischen Vielfalt sind.
Co to jest?Motyl?Was ist das, ein Schmetterling?
Czas życia motyla jest krótki.Das Leben eines Schmetterlings ist kurz.
Poczwara, ale w parę tygodni zrobię z niej motylaIn ein paar Wochen sieht er aus wie ein schnittiger Schmetterling
Niewesoła przyszłość czeka także europejskie ptaki , motyle , oraz wiele gatunków gadów i płazów .Trotz der bislang erzielten Ergebnisse setzt sich der Verlust der biologischen Vielfalt in einem nie dagewesenen lempo fort . I
Spójrz na motylaDa, der Schmetterling!
Życie motyla trwa trzy dni.Die Lebenszeit eines Schmetterlings beträgt drei Tage.
Raport UNEP stwierdza, że w niektórych krajach europejskich nawet około ‧ % gatunków z pewnych grup, takich jak motyle, ptaki i ssaki, zostało w międzyczasie wytępionych (tłumaczenie nieoficjalne- przyp. tłumIm UNEP-Bericht heißt es, dass in manchen europäischen Ländern bis zu ‧ % der Arten bestimmter Kategorien wie Schmetterlinge, Vögel und Säugetiere inzwischen landesweit ausgerottet sind
Zagrożone są już nie tylko rzadkie gatunki , takie jak niedźwiedzie , motyle czy rośliny endemiczne .Bedroht sind nicht nur die seltenen Arten wie Bären , Schmetterlinge und endemisch vorkommende Panzenarten .
Zmodyfikowana genetycznie kukurydza SYN-BTØ‧-‧, zgodnie z opisem we wniosku, wykazuje ekspresję białka Cry‧Ab nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (motyle) oraz białka PAT nadającego tolerancję na herbicyd glufosynat amonowyDer genetisch veränderte Mais SYN-BTØ‧-‧ gemäß dem Antrag exprimiert das Cry‧Ab-Protein, das Schutz gegen bestimmte Lepidoptera-Schädlinge gewährt, und das PAT-Protein, das Toleranz gegenüber dem Herbizid Glufosinatammonium verleiht
Najnow sze opracowanie dotyczące europejskich czerwonych list gatunków zagrożonych podaje , że w cał ej Europie 9 proc. motyli , 14 proc. ważek oraz 11 proc. chrząszczy saproksylicznych , które żywią się obumarłym drewnem , zagrożonych jest wyginięciem .Laut den aktuellen Roten Listen der gef ährdeten Arten sind in Europa 9 % aller Schmetterlingsart en , 14 % aller Libellenarten und 11 % der xylobionten Käferarten ( auf Totholzstrukturen angewiesene Käfer ) vom Aussterben bedroht .
Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN ‧-‧-‧-‧ [dla motyli z rodzaju Ornithoptera, Trogonoptera i Troides]Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN ‧-‧-‧-‧. [für Vogelflügler der Gattungen Ornithoptera, Trogonoptera und Troides]
Tomek bardzo chciał , żeby motyl usiadł mu na dłoni .Tom hätte sich so gewünscht , dass sich der Schmetterling auf seine Hand setzt .
Zagrożone są już nie tylko rzadkie gatunki , takie jak niedźwiedzie , motyle czy rośliny endemiczne .Bedroht sind nicht nur die seltenen Arten wie Bären , Schmetterlinge und endemisch vorkommende Pflanzenarten .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 40 zdań frazy motyl.Znalezione w 0,24 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.