wymowa: IPA: maˈtɛrjjaw  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Gewebe   
  (Noun  n)
   
  tkanina
 • Stoff   
  (Noun  n, m)
 • Material   
   
  to, z czego są wytwarzane przedmioty
 • Werkstoff   
   
  substancja, z której jest wytworzony lub z której składa się określony wyrób
 • Materie   
 • Textil   
  (Noun  n)
 • Tuch   
  (Noun  n) (noun   )
 • Zeug   
  (noun   )
 • Zutat   
  (noun   )
 • material   

Pozostałe znaczenia:

 
zbiór wiadomości z jakiejś dziedziny

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (76)

badanie materiałówWerkstoffprüfung
badanie materiałuMaterialprüfung
bank materiału genowegogenmaterialbank
cebule i bulwy (materiał rozmnożeniowy)setzpflanze
cykl życia materiałuStoffkreislauf
czas i materiałynach Aufwand
jadalne materiały opakowanioweessbares verpackungsmaterial; essbarer film
Kreator materiałów przenośnychGo-Assistent
lokalny materiał budowlanyörtliche Baustoffe
materiał alternatywnyErsatzstoff
materiał budowlanyBaustoff; baustoff; baumaterial
materiał do budowy drógStraßenbaustoffe
materiał dowodowybeweis
materiał elektronicznyelektronisches Material
materiał filtracyjnyFilterstoff
materiał genetycznyErbgut; genetisches material
materiał izolacyjnyisoliermaterial; Isolierstoff
materiał konstrukcyjnybaustoff; baumaterial
materiał łatwopalnybrennbarer Stoff
materiał nietkanyVliesstoff
materiał obcyfremdmaterial
materiał ochronnyschutzmaterial
materiał opakowaniaVerpackungsmaterial
materiał opakowaniowyverpackungsmaterial
materiał pędnytreibladung
materiał pochodzenia naturalnegoNaturstoff
materiał pochodzenia zwierzęcegotierische Substanz
materiał rozmnożeniowyvermehrungsmaterial
materiał sadzeniowyPflanzgut
materiał siewnySaatgut
materiał szkółkarskibaumschulpflanze; pflanzgut; pflanzmaterial
materiał tematycznyStoff
materiał wapienny do glebduengekalk
materiał wikliniarskiflechtfaser
materiał wulkanicznyvulkanisches material
materiał wybuchowysprengstoff; Sprengstoff; Explosivstoff
materiał wykładzinowyDichtungsbahn
materiał zasadzeniowysteckling
materiał, tworzywoWerkstoff
materiały amorficzneamorpher Werkstoff
materiały antykorozyjnebeschichtungsmaterial
materiały bitumicznebituminöses Material
materiały budowlaneBaustoffe; baustoff
Materiały do pobraniaDownloads
materiały dodatkoweBegleitmaterialien
materiały dydaktyczneUnterrichtsmaterial; lehrmaterial
materiały kompozytoweVerbundmaterial
materiały konferencyjneKongressakte
materiały łatwopalnefeuergefährlicher Stoff
materiały ogniotrwałefeuerfestes Material
materiały przemysłoweindustrieller Stoff
materiały reklamoweAnzeigematerialien; Werbematerial
materiały sprzedażoweVertriebsdokumentation
materiały włóknistefiber; faser
materiały wybuchoweExplosivstoffe
materiały zaawansowanefortgeschrittener Werkstoff
materiały zapalnebrennbare Materialien
naturalne materiały budowlanenatürliche Baustoffe
niebezpieczny materiałgefährlicher Arbeitsstoff
nieograniczona dostępność materiałówunbegrenztes Material
nieograniczone materiałyunbegrenztes Material
nowoczesne materiałyneuartige Materialien
ochrona materiałów jądrowychnukleare Sicherung
odrost (materiał rozmnożeniowy)schoessling
ograniczona dostępność materiałówbegrenztes Material
ograniczone materiałybegrenztes Material
plastyczny materiał wybuchowyplastiksprengstoff
podłożenie materiałów wybuchowychBombenattentat
połów ryb z użyciem materiałów wybuchowychfischen mit sprengstoff
ponowne użytkowanie materiałówRohstoffwiederverwendung
projekt typu czas i materiałyAufwandsprojekt
przemieszczanie materiału w glebiestoffverlagerung im boden
przemysł materiałów budowlanychBaustoffindustrie
stałe zużycie materiałufester Materialverbrauch
szczepienie materiału siewnegosaatgutimpfung
szerokie spektrum materiałów powstałych w czasie przeróbki uranuWiederaufarbeitung kontaminierten Ableitungen

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "materiał", pamięć tłumaczeniowa

add example
Materiał używany w znakowaniu musi spełniać wszelkie wymogi higieny, a widniejąca na nim informacja, określona w ust. ‧ musi być całkowicie czytelnaDas Kennzeichnungsmaterial muß aus einem Stoff bestehen, der allen hygienischen Anforderungen entspricht und auf dem die in Absatz ‧ aufgeführten Angaben gut lesbar angebracht sind
wszelkich, niezbędnych materiałów, w tym szacunki ich ilości, a także instrukcje dotyczące przechowywania i obsługialle benötigten Materialien mit Angabe der in etwa erforderlichen Mengen, sowie Anweisungen für deren Lagerung und Handhabung
Etykiety oraz oficjalne lub inne dokumenty, dołączone do materiału rozmnożeniowego lub towarzyszące mu na mocy przepisów niniejszej decyzji, wyraźnie wskazują, że materiał rozmnożeniowy przeznaczony jest wyłącznie do wprowadzania na rynek danego Państwa CzłonkowskiegoAuf jedem amtlichen oder anderweitigen Etikett oder Dokument, mit dem die Partie nach Maßgabe der vorliegenden Entscheidung gekennzeichnet ist bzw. das die Partie begleitet, muss klar angegeben sein, dass das Vermehrungsgut dazu bestimmt ist, ausschließlich im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaates in Verkehr gebracht zu werden
Celem programu jest zarówno wspieranie organizacji imprez związanych z produkcją rolną w departamencie Moselle, tworzenia i publikacji materiałów promujących rolnictwo w departamencie Moselle, jak i waloryzacja chowu w tym departamencie poprzez prezentację zwierząt na wystawach zwierząt hodowlanychZweck der Beihilfe ist zum einen, die Organisation von landwirtschaftlichen Veranstaltungen im Departement Moselle sowie die Konzeption und Durchführung von Absatzförderungsmaßnahmen für die Landwirtschaft im Departement Moselle zu unterstützen und zum anderen, durch die Vorstellung von Tieren bei Wettbewerben das Zuchtgebiet Moselle aufzuwerten
Materiały niepochodzące użyte do wytworzenia produktów pochodzących ze Wspólnoty, z Albanii lub z jednego z krajów lub terytoriów, o których mowa w art. ‧ i ‧, dla których dowód pochodzenia jest wystawiany lub sporządzany zgodnie z postanowieniami tytułu V, nie są obejmowane we Wspólnocie lub w Albanii zwrotem żadnego rodzaju należności celnych ani zwolnieniem z nichVormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, die in der Gemeinschaft, in Albanien oder in einem der in den Artikeln ‧ und ‧ genannten anderen Länder und Gebiete bei der Herstellung von Ursprungserzeugnissen verwendet worden sind, für die nach Titel V ein Ursprungsnachweis ausgestellt oder ausgefertigt wird, dürfen in der Gemeinschaft oder in Albanien nicht Gegenstand einer wie auch immer gearteten Zollrückvergütung oder Zollbefreiung sein
SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH, JEŚLI WŁAŚCIWEBESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH
grupa lub grupy materiałów i wyrobów, do których można dodać lub w których skład można włączyć ten składnikder Gruppe bzw. den Gruppen von Materialien und Gegenständen, denen der Bestandteil hinzugefügt oder in die er integriert werden darf
poczynienia przygotowań do wspólnotowych prób i analiz porównawczych przeprowadzanych na nasionach oraz materiale rozmnożeniowym niektórych gatunków roślin rolniczych i warzyw oraz winorośli zgodnie z przepisami dyrektywy ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/WE, ‧/‧/WE, ‧/‧/WE oraz ‧/‧/WE w latach ‧–mit Verfahrensvorschriften für gemeinschaftliche Vergleichsprüfungen und-tests mit Saatgut und Vermehrungsmaterial bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen, Gemüsesorten und Reben im Rahmen der Richtlinien ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EG, ‧/‧/EG, ‧/‧/EG und ‧/‧/EG des Rates für die Jahre ‧ bis
zakup papieru, kopert, materiałów biurowych oraz materiałów do działalności wydawniczejdes Ankaufs von Papier, Umschlägen und Bürobedarf
W celu osiągnięcia celów wzmocnienia bezpieczeństwa każdej ze Stron we wszystkich aspektach niniejszą Umowę stosuje się do informacji lub materiałów niejawnych we wszelkiej postaci, przekazywanych lub wymienianych między StronamiIm Hinblick auf das Ziel der Vertragsparteien, ihre Sicherheit in allen ihren Formen zu stärken, findet dieses Abkommen Anwendung auf als Verschlusssachen eingestufte Informationen bzw. als Verschlusssache eingestuftes Material jedweder Form, die (das) von den Vertragsparteien bereitgestellt oder zwischen den Vertragsparteien ausgetauscht werden (wird
Cordex wytwarza liny i szpagat z sizalu i materiałów syntetycznychCordex stellt Sisal- und Kunstfaserseile und –zwirne her
strona mająca kontakt z żywnością oznacza powierzchnię materiału lub wyrobu, która jest w bezpośrednim kontakcie z żywnościąLebensmittelkontaktseite bezeichnet die Oberfläche eines Materials oder Gegenstands, die unmittelbar mit Lebensmitteln in Berührung kommt
W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. określającą warunki wspólnotowych porównawczych prób i analiz nasion i materiału rozmnożeniowego niektórych gatunków roślin uprawnych i warzyw oraz winorośli zgodnie z dyrektywami Rady ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/WE, ‧/‧/WE, ‧/‧/WE i ‧/‧/WE na lataDie Entscheidung ‧/‧/EG der Kommission vom ‧. Dezember ‧ mit Verfahrensvorschriften für gemeinschaftliche Vergleichsprüfungen und-tests mit Saatgut und Vermehrungsmaterial bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen, Gemüsesorten und Reben im Rahmen der Richtlinien ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EG, ‧/‧/EG, ‧/‧/EG und ‧/‧/EG des Rates für die Jahre ‧ und ‧ ist in das Abkommen aufzunehmen
Apeluje o wprowadzenie przepisów dotyczących ustanowienia rejestru przedsiębiorstw sektora akwakultury, który umożliwiałby administracji publicznej dokładne zapoznanie się z ich sytuacją produkcyjną, a także z dopuszczonym materiałem obsadowym i jego pochodzeniem, gęstością materiału obsadowego i realizowanymi programami zdrowotnymidringt darauf, Rechtsvorschriften über die Einrichtung eines Registers für Aquakulturproduktionen zu erlassen, aus dem den Behörden die genaue Situation der Kulturen, der zugelassene Besatz und seine Herkunft, die Besatzdichte sowie die jeweils laufenden Gesundheitsprogramme ersichtlich sind
Środki te przeznaczone są również na wszelkie materiały, niezależnie od formy, które Centrum musi dostarczyć na żądanie mediów, w związku z wytycznymi zatwierdzonymi przez RadęVeranschlagt ist ebenfalls sämtliches Material, in jedweder Form, das die Beobachtungsstelle entsprechend den vom Verwaltungsrat genehmigten Leitlinien auf Anfrage an die Medien liefert
Nie jest konieczne, aby materiały takie zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniuDiese Vormaterialien brauchen nicht in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden zu sein
włączenie do materiałów dotyczących spotkania instrukcji na temat bezpieczeństwa, uwzględniających wymogi określone w niniejszych przepisach oraz wszelkich innych instrukcji odnoszących się do bezpieczeństwa, jakie zostaną uznane za konieczneEinfügung von Sicherheitsanweisungen in das Sitzungsdossier unter gebührender Berücksichtigung der Erfordernisse, die in diesen Sicherheitsvorschriften und anderen für erforderlich erachteten Sicherheitsanweisungen enthalten sind
materiał(-y) użyty(-e) jako okładzina półek bagażowych, przewodów grzewczych i wentylacyjnychWerkstoffe für die Innenverkleidung von Gepäckablagen und für Heizungs-und Belüftungsrohre
CPA ‧.‧.‧: Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu i węglanu magnezu; wyroby z takich mieszanin lub z azbestu; materiały cierne do hamulców, sprzęgieł lub podobnych, niezmontowaneCPA ‧.‧.‧: Bearbeitete Asbestfasern; Mischungen auf der Grundlage von Asbest und Magnesiumcarbonat; Erzeugnisse aus solchen Mischungen oder aus Asbest; Reibungsbeläge für Bremsen, Kupplungen und dergleichen, nicht eingebaut
CPA ‧.‧.‧: Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; modele kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiałuCPA ‧.‧.‧: Hutstumpen aus Filz; Hutplatten, Bandeaux, aus Filz; Hutstumpen oder Hutrohlinge, geflochten oder durch Verbindung von Streifen aus Stoffen aller Art hergestellt
CPA ‧.‧.‧: Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogoweCPA ‧.‧.‧: Holz (einschließlich Stäbe und Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt, Leisten und Stangen), entlang einer oder mehrerer Kanten, Enden oder Flächen profiliert
Ponadto przepis dotyczący znaku "CE”, będącego znakiem zaufania do produktów, da podmiotom realizującym własne projekty pewność, że materiały, które stosują, są bezpieczne.Weiterhin wird die Anbringung eines Vertrauensbeweises in Form der CE-Kennzeichnung auf den Produkten dafür sorgen, dass diejenigen, die eigene Projekte in diesem Bereich durchführen, darauf vertrauen können, dass die Materialien, die sie verwenden, sicher sind.
CPA ‧.‧.‧: Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczneCPA ‧.‧.‧: Pflanzliche Stoffe, Abfälle, Rückstände und Nebenerzeugnisse
materiały do produkcji papieru i papierMaterialien für die Papierherstellung und Papier
Nie przepuszczono papieru dla szkół, odzieży, mebli, sprzętu elektrycznego ani materiałów budowlanych.Es wurde kein Schreibpapier für die Schulen durchgelassen, keine Kleidung, keine Möbel, keine Elektroartikel und kein Baumaterial.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17092 zdań frazy materiał.Znalezione w 3,382 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.