wymowa: IPA: ˈljipa

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Linde   
  (Noun  f)
   
  bot. botanika gatunek drzewa;
 • Limette   
  (Noun  f)
 • Limone   
  (Noun  f)
 • Lindenbaum   
  (Noun  m) (noun   )
 • linden   

Pozostałe znaczenia:

 
moneta zdawkowa waluty chorwackiej równa 1/100 kuny

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

lipa drobnoziarnistaLindenblüten

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "lipa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Następnie Parlament przyjął rezolucje w sprawie procesu przystąpienia i stanu przygotowań tych krajów ( lipie c i grudzień ) .In der Fo lge verabschiedete das Parlament Entschließungen zum Beitrittsprozess und dem Grad der Vorbereitung dieser Länder ( Juli und September ) .
Panie Pośle Turmes, określenie "lipa” to nie argument.Quatsch, ist kein Argument, Herr Kollege Turmes.
Mezyjskie lasy z lipy srebrzystejMoesische Silberlindenwälder
W lip cu Komisja ustanowiła wspólnotowy lizboński program działań na poziomie unijnym , a zbiór zintegrowanych wytycznych dla polityk gospodarczych i zatrudnienia pomoże państwom członkowskim wyznaczyć kierunek krajowej polityki reform .Die Europäische Kommission verfolgt die wertvolle Arbeit des Ausschusses der Regionen mit großem Interesse und begrüßt seine Bemühungen , die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in die praktische Realisierung der Partnerschaft für Wachstum und Arbeitsplätze einzubinden .
Mianem lipowego miodu drahimskiego określa się miód wyprodukowany na bazie lipy (TiliaLindenhonig Miód drahimski stammt von der Tracht der Linden (Tilia
Ministerstwo uznało za bezzasadne zażalenie wniesione przez Gemeente Rotterdam na decyzje z dnia 28 maja 1999 r. i 18 lip ca 2001 r .Der Minister wies den gegen die Entscheidungen vom 28. Mai 1999 und vom 18. Juli 2001 eingelegten Rechtsbehelf als unbegründet zurück .
Dzień dobry.Czy możemy obejrzeć lipę Boileau?Dürfen wir den Lindenbaum von Boileau sehen?
Na wyznaczonym obszarze występuje wiele okazów pomnikowych lipy, ok. ‧ % dróg przebiegających przez wsie na obszarze produkcji miodu drahimskiego, bocznych dróg i ścieżek obsadzone jest starymi lipamiIn dem abgegrenzten Gebiet finden sich zahlreiche als Naturdenkmal eingestufte Linden
"Lipa” to nie jest słowo, które chcielibyśmy widzieć w protokole, ale jeśli to Pana uszczęśliwi, to je przyjmę.Quatsch ist ein Wort, das man im Protokoll ungern findet, aber wenn es Ihnen Freude macht, dann nehme ich es entgegen.
( do tej pory zrealizowano 14 programów w okresie od lip-Medienprofis ausbilden = Nachhaltigkeit sichern
Miody jednokwiatowe odzwierciedlają specyficzne dla tego obszaru gatunki, uznawane za najlepsze z punktu widzenia pszczelarstwa pod względem występowania pyłków i nektarów, takie jak robinia akacjowa, rododendron, mniszek lekarski, lipa, kasztanowiec, z których większość występuje tylko na górskich obszarach, dzięki czemu Miele delle Dolomiti bellunesi jest tak cenionyDie Sortenhonige entsprechen den in dem Gebiet vorkommenden Arten, die aus Sicht des Pollen- und Nektarertrags zu den besten zählen, so etwa Akazie-Robinie, Rhododendron, Löwenzahn, Linde oder Kastanie, die zumeist nur in Berggebieten vorkommen und deshalb den Honig aus den Belluneser Dolomiten so begehrt machen
SLOVENSKÁ REPUBLIKA; po napisie następują trzy symbole (gwiazda- liść lipy- gwiazdaSLOWAKISCHE REPUBLIK, gefolgt von drei Symbolen (Stern- Lindenblatt- Stern
Powinni się nazywać Lip... kopaccyDie sollten Lippenkicker heißen
odczas swojej szeÊciomiesi ́ cznejprezydencji , która rozpocz ́ ∏ a si ́ 1 lip ca ,ie Themen Klimawandel und biologische Vielfalt , die fraglos eng
Transpozycja europejskiej dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko ( ELD ) zakończyła się w całej Unii w lip cu 2010 r . , a jej skutki są odczuwalne już teraz .Die Umsetzung der europäischen Umwelthaftungsrichtlinie ( UHRL ) wurde in der gesamten Union im Juli 2010 abgeschlossen , und die Auswirkungen sind bereits feststellbar .
10 w drugim czytaniu podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu , które odbędz ie się w lip cu 2008 r. w Strasburgu .10 und schwach und in ihrer aktuellen Form nicht in der Lage sei , die Öffentlichkeit und die Politiker für die grundlegenden Aufgaben der Zukunft zu mobilisieren .
Bardzo istotnym elementem środowiskowym jest brak zanieczyszczeń przemysłowych powietrza, na które lipa jest szczególnie wrażliwaHerausragendes Merkmal der Umwelt dieses Gebiets ist nämlich, dass es hier keine durch Industriebetriebe verursachte Luftverschmutzung gibt, auf die Linden besonders empfindlich reagieren
Pomoc państwa C ‧/‧ – Węgry – LIP – Pomoc dla Audi Hungaria Motor KftStaatliche Beihilfe C ‧/‧- Ungarn- LIP- Beihilfe für Audi Hungaria Motor Kft
Praca ta została zakończona przez Konwent w lip cu 2003 r .Diese Arbeitensind vom Konvent im Laufe des Juli abgeschlossen worden .
Pomoc państwa – Węgry – Pomoc państwa C ‧/‧ – Węgry – LIP – Pomoc dla Audi Hungaria Motor Kft. – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejStaatliche Beihilfe- Ungarn- Staatliche Beihilfe C ‧/‧- Ungarn- LIP- Beihilfe für Audi Hungaria Motor Kft.- Aufforderung zur Stellungnahme gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
Tak powszechne występowanie lipy związane jest z odpowiednimi warunkami glebowymi oraz czystością tego obszaruDiese allgemeine Verbreitung der Linden hängt mit den für sie günstigen Bodenverhältnissen und der intakten Umwelt zusammen
Dekret nr 2005-770 z dnia 8 lipca 2005 r. dotyczy publikacji tej konwencji ( JORF z dnia 10 lip ca 2005 r . , s . 11358 ) .Mit dem Dekret Nr. 2005-770 vom 8. Juli 2005 wurde das Übereinkommen veröffentlicht ( JORF vom 10. Juli 2005 , S. 11358 ) .
Granica tego obszaru biegnie z miejscowości Kostanjevica na Krasu do miejscowości Opatje selo, stamtąd do granicy słoweńsko-włoskiej i wzdłuż tej granicy do przejścia granicznego Lipica, następnie wzdłuż drogi do miejscowości Lokev, przez którą przechodzi, następnie wzdłuż drogi do miejscowości Divača, a stamtąd w linii prostej do wsi Brestovica pri Povirju i dalej do wsi Štorje, Kazlje, Dobravlje, Ponikve, Kobdilj i Štanjel, następnie w linii prostej przez Mali Dol do Škrbiny, dalej do Lipy i Temnicy i z powrotem do Kostanjevicy na KrasuDie Grenze dieses Gebietes verläuft von Kostanjevica na Krasu bis Opatje selo, von dort bis zur Staatsgrenze mit Italien und entlang der Grenze bis zum Grenzübergang Lipica, dann entlang der Straße bis zur Ortschaft Lokev (einschließlich der Ortschaft), dann die Straße entlang bis Divača, von hier geradlinig in Richtung Brestovica pri Povirju bis zu den Dörfern Štorje, Kazlje, Dobravlje, Ponikve, Kobdilj, Štanjel und weiter geradlinig über Mali Dol bis Škrbina in Richtung Lipa und Temnica bis Kostanjevica na Krasu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25 zdań frazy lipa.Znalezione w 0,348 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.