Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Der gestiefelte Kater   

Przykładowe zdania z "kot w butach", pamięć tłumaczeniowa

add example
Koty niezmiennie agresywne w stosunku do innych kotów powinny być trzymane pojedynczo, jeśli znalezienie zgodnego towarzysza nie jest możliweKatzen, die sich gegenüber anderen Katzen wiederholt aggressiv verhalten, sollten nur dann einzeln untergebracht werden, wenn kein zu ihnen passendes Tier gefunden werden kann
Powiem ci w innym zyciu, kiedy oboje bedziemy kotamiIch sag' s dir in einem anderen Leben, wenn wir beide Katzen sind
Koty potrafią widzieć w ciemnościach.Katzen können im Dunkeln sehen.
Dlatego zaleca się, aby koty przebywające w warunkach znacznego narażenia na zakażenie wirusem białaczki poddać przed zaszczepieniem badaniom serologicznym na obecność antygenu wirusa białaczki kotówVor der Impfung von Katzen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie FeLV ausgesetzt waren, wird daher ein Test auf FeLV-Antigene empfohlen
Chociaż ryzyko, że osoby o obniżonej odporności ulegną infekcji Bordetella bronchiseptica jest niezmiernie niskie, zalecane jest, aby koty będące w bliskim kontakcie z osobami o upośledzonej odporności nie były poddawane szczepieniu niniejszą szczepionkąObwohl das Risiko, dass immunsuppremierte Personen mit Bordetella bronchiseptica infiziert werden, als äußerst gering einzustufen ist, wird empfohlen, Katzen, die in sehr engem Kontakt zu immunsuppremierten Personen gehalten werden, nicht mit diesem Impfstoff zu impfen
są to koty i psy w wieku poniżej ośmiu tygodni, chyba że towarzyszy im matkaEs handelt sich um weniger als acht Wochen alte Hunde und Katzen, es sei denn, sie werden von den Muttertieren begleitet
Przy (U) w przypadku nieparzystokopytnych tylko przeznaczone do zoo; a przy (O) tylko jednodniowe kurczęta, ryby, psy, koty, owady i inne zwierzęta przeznaczone do zooFür (U) bei Pferden, nur die für einen Zoo bestimmten Tiere; und für (O), nur eintägige Küken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere
Słyszę, jak kot drapie w okno.Ich höre eine Katze, die an das Fenster kratzt.
Przy (U) w przypadku koniowatych tylko przeznaczone do zoo; a przy (O) tylko jednodzienne kurczęta, ryby, psy, koty, owady i inne zwierzęta przeznaczone do zooFür (U) bei Pferden, nur die für einen Zoo bestimmten Tiere; und für (O), nur eintägige Küken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere
W art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG ustanowiono wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel psami, kotami i fretkamiIn Artikel ‧ der Richtlinie ‧/‧/EWG sind die Tiergesundheitsanforderungen festgelegt, die für den Handel mit Hunden, Katzen und Frettchen gelten
Zabierając ze sobą kota lub psa , musisz pamiętać o paszporcie z po ś w i a d czenie m szczepień przeciwko wściekliźnie .Alle Katzen und Hunde brauchen einen Pass mit einer gültigen Tollwut-Impfbescheinigung .
Przy odpowiedniej socjalizacji we wczesnym wieku, kot zdolny jest do manifestacji takich zachowań zarówno w stosunku do przedstawicieli swojego gatunku, jak też człowiekaBei entsprechender Sozialisierung im frühen Alter kann dieses Verhalten sowohl Artgenossen als auch Menschen gegenüber zum Ausdruck kommen
Skuteczność preparatu Purevax RC oceniano w kilku badaniach prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, w których koty zostały zaszczepione, a następnie zakażone wirulentnym szczepem herpeswirusa i kaliciwirusaDie Wirksamkeit von Purevax RC wurde in mehreren Studien unter Laborbedingungen überprüft, bei denen Katzen geimpft und mit virulentem Herpesvirus und Calicivirus infiziert wurden
Psy, koty i fretki są wymienione w części A i B tego załącznikaKatzen, Hunde und Frettchen sind in den Teilen A und B dieses Anhangs aufgeführt
Zaleca się, aby kotom zamieszkującym, lub podróżującym do obszarów, gdzie występuje endemicznie nicień wywołujący robaczycę serca (Dirofilarioza) nanosić preparat co miesiąc, w celu ochrony ich przed inwazją tego pasożytaEs wird empfohlen, Katzen, die in Herzwurm-endemischen Gebieten leben oder in solche Gebiete reisen, monatlich mit dem Tierarzneimittel zu behandeln, um sie vor einer Herzwurmerkrankung zu schützen
Po wstrzyknięciu ta niewielka ekspozycja pomaga układowi odpornościowemu kota w rozpoznaniu i zwalczeniu wirusów i bakteriiWenn sie der Katze gespritzt werden, bewirkt dieser schwache Kontakt mit den Erregern, dass das Immunsystem der Katze die Viren und das Bakterium erkennt und bekämpft
Żyjemy w czasach, kiedy ciała leżą na ulicach jak kocie łbyWir leben in einer Zeit, wo Leichen wie Pflastersteine herumliegen
Każdy pies, kot lub zwierzę z rzędu naczelnych podlega oznakowaniu, nie później niż w chwili odstawienia od matki i w sposób jak najmniej bolesny, trwałym indywidualnym znakiem identyfikacyjnymJeder Hund, jede Katze und jeder nichtmenschliche Primat erhält spätestens zum Zeitpunkt des Absetzens unter Verwendung der am wenigsten schmerzhaften Methode, die möglich ist, eine dauerhafte individuelle Kennzeichnung zur Identifizierung
W części ‧ załącznika E do dyrektywy ‧/‧/EWG ustanowiono wzór świadectwa zdrowia stosowanego w handlu zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw, w tym psami, kotami i fretkamiAnhang E Teil ‧ der Richtlinie ‧/‧/EWG enthält die Muster-Veterinärbescheinigung für den Handel mit Tieren (einschließlich Hunde, Katzen und Frettchen) aus Betrieben
W niektórych przypadkach zwierzęta powinny powrócić do właściwego siedliska przyrodniczego lub systemu hodowlanego, a takim zwierzętom, jak psy i koty, powinno się umożliwić znalezienie nowego domu w rodzinach, ponieważ istnieje duże zaniepokojenie opinii publicznej losem takich zwierzątIn einigen Fällen sollten die Tiere in einen geeigneten Lebensraum oder in ein geeignetes Haltungssystem zurückgebracht und Tiere wie Hunde und Katzen sollten in Familien privat untergebracht werden, da die Sorge der Öffentlichkeit um das Schicksal dieser Tiere groß ist
Nie należy dopuszczać, aby leczone koty lub inne koty przebywające w tym samym miejscu wylizywały miejsce podania preparatu dopóki jest ono wilgotneEs ist darauf zu achten, dass nach der Anwendung weder die behandelte Katze noch andere Katzen im gleichen Haushalt die Applikationsstelle ablecken, solange diese nass ist
Rezolucja "przypomina Komisji raz jeszcze o ostatecznym celu umów o partnerstwie gospodarczym, jakim jest wspomaganie integracji regionalnej i wzmacnianie pozycji gospodarczej krajów AKP i, w tym kontekście, podkreśla szczególnie pozycję krajów Afryki Zachodniej”, próbując sprzedać tym krajom "kota w worku.”Die Entschließung "gemahnt die Kommission erneut, sich für die Endziele der WPA einzusetzen, d. h. für die regionale Integration und die Stärkung der wirtschaftlichen Position der AKP-Länder, und hebt in diesem Zusammenhang insbesondere die Haltung der westafrikanischen Länder hervor", das ist der Versuch, diesen Ländern die "Katze im Sack zu verkaufen".
Ale szkody jakie wyrządzacie Europie są może nawet większe niż szkody wyrządzane Włochom, ponieważ oferujecie obywatelom coś, co jest karykaturą Europy, łudząc ich, że rozdajecie nadane z woli ludu mandaty, nie po to, żeby chronić prawa obywateli, ale żeby odwracać kota ogonem w stalinowskim stylu, który paradoksalnie cechuje dzisiaj przedstawicieli grupy uważającej się za liberalną.Aber der Schaden, den Sie damit Europa zufügen, ist womöglich noch größer als der, den Sie Italien zugefügt haben, denn das, was Sie der Öffentlichkeit hier präsentieren, ist eine Karikatur von Europa, bei der Sie sich selbst vortäuschen, einen Wählerauftrag zu erfüllen, wobei das Ziel aber nicht die Wahrung der Rechte der Bürger ist, sondern eine Verdrehung der Realität im stalinistischen Stil, der paradoxerweise heute charakteristisch ist für die Vertreter einer Fraktion, die sich selbst als liberal bezeichnet.
Koty mają zdolność widzenia w ciemności.Katzen haben die Fähigkeit, im Dunkeln zu sehen.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1600071 zdań frazy kot w butach.Znalezione w 513,819 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.