Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Der gestiefelte Kater   

Przykładowe zdania z "kot w butach", pamięć tłumaczeniowa

add example
w przypadku zwierząt domowych innych niż koty i psy mieszanka paszowa pełnoporcjowa lub mieszanka paszowa uzupełniająca mogą być zastąpione oznaczeniem mieszanka paszowabei anderen Heimtieren als Katzen und Hunden kann der Begriff Alleinfuttermittel oder Ergänzungsfuttermittel ersetzt werden durch Mischfuttermittel
W Europie odnotowano sporadyczne przypadki ospy krowiej, zwykle spowodowane przez kontakt z zakażonymi zwierzętami, przeważnie gryzoniami i kotami.In Europa sind sporadisch aufgetretene menschliche Erkrankungsfälle mit Kuhpocken bekannt, meist in Zusammenhang mit dem Umgang mit infizierten Tieren, üblicherweise Nagern und Katzen.
Dlatego też koty nie powinny być trzymane w odosobnieniu przez okres powyżej dwudziestu czterech godzin bez uzasadnionych przyczyn natury weterynaryjnej lub dotyczących dobrostanu zwierzątDaher sollten Katzen außer in tierärztlich oder tierschützerisch gerechtfertigten Fällen nicht länger als ‧ Stunden einzeln untergebracht werden
Mój kot też miał coś takiego w tym czasieMeine Katze und ich hatten zur selben Zeit einen
Kotom należy również zapewnić możliwość schronienia i znalezienia prywatności w obrębie ich pomieszczenia oraz, w szczególności, odcięcia się od kontaktu wzrokowego z kotami w innych pomieszczeniachEbenso sollten die Katzen Gelegenheit haben, sich innerhalb ihres eigenen Bereichs zurückzuziehen und insbesondere vor den Blicken der Katzen in anderen Bereichen geschützt zu sein
Wydaje się, że zwłaszcza w Azji koty i psy są hodowane i zabijane w strasznych warunkach w celu wykorzystania ich futra do produkcji odzieży, dodatków konfekcyjnych lub zabawekOffenbar werden insbesondere in Asien unter beklagenswerten Bedingungen Katzen und Hunde gezüchtet und getötet, um ihre Felle für die Herstellung von Kleidungsstücken, Accessoires und Spielzeugen zu verwenden
Uczestniczyły w nich młode i dorosłe koty różnych ras, lecz nie małe kociętaDie Studien fanden mit jungen und adulten Katzen verschiedener Rassen statt, jedoch nicht mit jungen Kitten
Zabierając ze sobą kota lub psa , musisz pamiętać o paszporcie z po ś w i a d czenie m szczepień przeciwko wściekliźnie .Alle Katzen und Hunde brauchen einen Pass mit einer gültigen Tollwut-Impfbescheinigung .
Jesteś chyba wykończony./ Jeśli chcesz się powołać na tę/ domniemaną rozmowę.../ z Sally Akin, nie pisz, że to było w jej mieszkaniu./ Mam żonę, rodzinę, psa i kota!Ich habe Frau und Kinder, einen Hund und eine Katze." Frau und Kinder, einen Hund und eine Katze. " Ja, Ken, gut
Słyszę, jak kot drapie w okno.Ich kann eine Katze am Fenster kratzen hören.
Koty różnych ras (głównie europejskie koty krótkowłose), grup wiekowych i masie ciała, zarażone pchłami, leczono preparatem ProMeris lub innymi produktami dopuszczonymi w UE dla tego wskazaniaEs wurden Katzen verschiedener Rassen (vorwiegend Europäisch Kurzhaar), Altersgruppen und unterschiedlichen Gewichts, die mit Flöhen befallen waren, entweder mit ProMeris oder mit anderen in der EU für dieses Anwendungsgebiet zugelassenen Präparaten behandelt
Do zobaczenia w kolejnym zyciu..... kiedy oboje bedziemy kotamiIch sehe dich in einem anderen Leben wieder...... wenn wir beide Katzen sind
Koty mają zdolność widzenia w ciemności.Katzen haben die Fähigkeit, im Dunkeln zu sehen.
Dlatego zaleca się, aby koty przebywające w warunkach znacznego narażenia na zakażenie wirusem białaczki poddać przed zaszczepieniem badaniom serologicznym na obecność antygenu wirusa białaczki kotówVor der Impfung von Katzen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie FeLV ausgesetzt waren, wird daher ein Test auf FeLV-Antigene empfohlen
(DA) Panie Przewodniczący! Z jakiegoś powodu lektura komunikatu Komisji w sprawie Arktyki przywodzi mi na myśl kota oblizującego pyszczek na widok miseczki ze śmietaną.(DA) Herr Präsident! Aus irgendeinem Grund muss ich beim Lesen der Mitteilung der Kommission zur Arktis an eine Katze denken, die sich beim Gedanken an eine Schüssel Sahne die Lippen leckt.
Minimalna przestrzeń, w której można trzymać kocicę z młodymi, jest równa przestrzeni dla pojedynczego kota, jednak konieczne jest jej stopniowe zwiększanie, tak aby do czwartego miesiąca życia kocięta zostały przeniesione do pomieszczeń zgodnych z parametrami przestrzeni wymaganymi dla osobników dorosłychDer Mindestraum, auf dem eine Mutterkatze und ihr Wurf gehalten werden können, entspricht dem Platz für eine einzelne Katze, der allmählich vergrößert werden muss, bis der Wurf im Alter von vier Monaten umgesetzt wird und die Platzerfordernisse für ausgewachsene Tiere erfüllt werden
Oneko to mały program, w którym kot goni kursor myszy. Program nie jest już utrzymywany, lecz jego kod źródłowy jest dostępnyOneko ist eine kleine Anwendung, in der eine Katze den Mauszeiger jagt. Es scheint, als wird diese Anwendung nicht weiterentwickelt, aber die Quelle der letzten Version ist unter dieser URL noch verfügbar
Koty potrafią widzieć w ciemnościach.Katzen können im Dunklen sehen.
W bardzo rzadkich przypadkach może również wystąpić przejściowy świąd, stan zapalny lub łysienie w miejscu aplikacji preparatu na skórę kotaIn sehr seltenen Fällen kann es auch zu vorübergehendem Juckreiz, zu Entzündungen oder Haarausfall an der Stelle kommen, an der das Produkt auf die Haut der Katze aufgetragen wurde
Ale szkody jakie wyrządzacie Europie są może nawet większe niż szkody wyrządzane Włochom, ponieważ oferujecie obywatelom coś, co jest karykaturą Europy, łudząc ich, że rozdajecie nadane z woli ludu mandaty, nie po to, żeby chronić prawa obywateli, ale żeby odwracać kota ogonem w stalinowskim stylu, który paradoksalnie cechuje dzisiaj przedstawicieli grupy uważającej się za liberalną.Aber der Schaden, den Sie damit Europa zufügen, ist womöglich noch größer als der, den Sie Italien zugefügt haben, denn das, was Sie der Öffentlichkeit hier präsentieren, ist eine Karikatur von Europa, bei der Sie sich selbst vortäuschen, einen Wählerauftrag zu erfüllen, wobei das Ziel aber nicht die Wahrung der Rechte der Bürger ist, sondern eine Verdrehung der Realität im stalinistischen Stil, der paradoxerweise heute charakteristisch ist für die Vertreter einer Fraktion, die sich selbst als liberal bezeichnet.
Koty mogą być trzymane w szerokim zakresie temperatur, pod warunkiem że ich dobrostan nie zostanie naruszonyKatzen können in einem breiten Temperaturbereich gehalten werden, vorausgesetzt ihr Wohlbefinden wird nicht beeinträchtigt
W części ‧ załącznika E do dyrektywy ‧/‧/EWG ustanowiono wzór świadectwa zdrowia stosowanego w handlu zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw, w tym psami, kotami i fretkamiAnhang E Teil ‧ der Richtlinie ‧/‧/EWG enthält die Muster-Veterinärbescheinigung für den Handel mit Tieren (einschließlich Hunde, Katzen und Frettchen) aus Betrieben
W przypadku gdy pies, kot lub zwierzę z rzędu naczelnych jest przed odstawieniem od matki przenoszone do innego hodowcy, dostawcy lub użytkownika i gdy z praktycznych względów nie jest możliwe oznakowanie go przed tym przeniesieniem, przyjmujący musi prowadzić akta zwierzęcia, w szczególności identyfikujące jego matkę, aż do chwili, gdy zwierzę zostanie oznakowaneWird ein Hund, eine Katze oder ein nichtmenschlicher Primat vor dem Absetzen von einem Züchter, Lieferanten oder Verwender zu einem anderen verbracht und ist es aus praktischen Gründen nicht möglich, das Tier vorher zu kennzeichnen, so sind von dem Empfänger Aufzeichnungen, in denen insbesondere das Muttertier bezeichnet ist, solange zu führen, bis das Tier gekennzeichnet wird
Może być także stosowany w zapobieganiu objawom astmy wywoływanym przez wysiłek fizyczny lub inne czynniki wyzwalające, takie jak: kurz domowy, pyłki, koty, psy i dym papierosowyEs kann auch eingesetzt werden zur Vorbeugung von Asthmasymptomen, die durch Belastung oder andere auslösende Faktoren wie Hausstaub, Pollen, Katzen, Hunde und Zigarettenrauch verursacht werden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1600071 zdań frazy kot w butach.Znalezione w 255,932 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.