Tłumaczenia na język niemiecki:

  • konservierungsmittel   

Przykładowe zdania z "konserwant", pamięć tłumaczeniowa

add example
W drodze odstępstwa od ust. ‧, dla dodatków należących do grup funkcjonalnych konserwanty, przeciwutleniacze i barwniki, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, należy podać tylko dane grupy funkcjonalneAbweichend von Absatz ‧ kann für Zusatzstoffe der Funktionsgruppen Konservierungsmittel, Antioxidationsmittel und Farbstoffe gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ lediglich die betreffende Funktionsgruppe angegeben werden
Zawiera także: maltitol, konserwanty E‧, EEnthält auch:Maltitol, Konservierungsstoffe E‧, E
Państwa Członkowskie wymagają, aby w przypadku pożywienia dla zwierząt domowych zawierającego barwniki, konserwanty lub substancje mające działanie antyutleniaczowe i są zapakowane w paczki, których waga netto nie przekracza ‧ kilogramów, waga ta była wystarczająca, aby na paczkach zostały umieszczone napisyDie Mitgliedstaaten schreiben vor, daß für Heimtierfuttermittel in Verpackungen mit einem Gewicht des Inhalts von nicht mehr als ‧ kg bei Verwendung von färbenden Stoffen, Konservierungsstoffen oder Stoffen mit antioxidierender Wirkung die entsprechende auf der Verpackung angebrachte Angabe
W badaniach klinicznych przeprowadzonych ze szczepionką o obecnym składzie częstość występowania bólu, zaczerwienienia, obrzęku, zmęczenia, zapalenia żołądka i jelit, bólu głowy i gorączki była porównywalna do obserwowanej w przypadku poprzedniej szczepionki zawierającej tiomersal oraz konserwantIn einer klinischen Studie, die mit dieser Formulierung durchführt wurde, war die Häufigkeit von Schmerzen, Rötung, Schwellung, Mattigkeit, Gastroenteritis, Kopfschmerzen und Fieber vergleichbar mit der Häufigkeit, die bei der früheren Thiomersal-und Konservierungsmittel-haltigen Impfstoffformulierung beobachtet wurde
Powyższe dane dotyczą szczepionki Twinrix o poprzednim składzie zawierającej tiomersal i konserwantDiese Daten wurden mit der früheren Twinrix-Formulierung, die Thiomersal und ein Konservierungsmittel enthielt, generiert
W składzie roztworu nie ma konserwantów i jest on wyłącznie do jednorazowego użyciaDie Formulierung enthält kein Konservierungsmittel
Nie jest dozwolone stosowanie innych składników, dodatków, barwników ani konserwantówEs sind keine weiteren Zutaten, Zusatzstoffe, Farbstoffe oder Konservierungsmittel zulässig
Cornish Pasty nie może zawierać sztucznych barwników, substancji wzmacniających smak ani konserwantówDie Cornish Pasty darf keine künstlichen Farbstoffe, Aromastoffe und Konservierungsstoffe enthalten
Przewidywane wykorzystanie (np.: środki owadobójcze, odkażające, konserwantyVorgesehene Verwendung (z. B. Insektizid, Desinfektionsmittel, Antifouling-Anstrichmittel
W związku z tym, że produkt nie zawiera przeciwbakteryjnych konserwantów, należy zwrócić szczególną uwagę na sterylne przygotowanie roztworuBesonders sorgfältig auf die Sterilität der zubereiteten Lösung achten, da diese keine antimikrobiellen Konservierungsstoffe enthält
Konserwanty są produktami dojrzałymi technologicznie i nie wymagają istotnego wkładu badawczo-rozwojowego, zaś perspektywy wejścia na rynek nowych konserwantów są minimalneBei Konservierungsstoffen handelt es sich um bereits ausgereifte Produkte, die wenig Forschungs- und Entwicklungsaufwand erfordern, weshalb kaum neuartige Konservierungsstoffe auf den Markt kommen dürften
Obecny skład szczepionki Twinrix nie zawiera tiomersalu (organicznego związku rtęci) jak również żadnego konserwantaDie jetzige Formulierung von Twinrix enthält weder Thiomersal (eine organische Quecksilberverbindung) noch irgendein Konservierungsmittel
Dodaje się tam konserwanty do jedzenia?Leckere Marmeladen und Gelees?
Uważam, żen narażamy na szwank dzieci i ich zdolności uczenia się poprzez dopuszczanie mieszanek barwników, konserwantów i dodatków spożywczych.Ich habe das Gefühl, dass wir Kinder und ihre Lernfähigkeit ernsthaft gefährden, wenn wir Cocktails aus Farbstoffen, Konservierungsstoffen und Zusatzstoffen in Lebensmitteln zulassen.
Jedna ampułka zawiera ‧ ml rozpuszczalnika (woda do wstrzykiwań z alkoholem benzylowym i chlorkiem benzalkoniowym jako konserwantamiEine Ampulle enthält ‧ ml Lösungsmittel (Wasser für Injektionszwecke mit Benzylalkohol und Benzalkoniumchlorid als Konservierungsmittel
konserwantyKonservierungsmittel
Produkt MabCampath nie zawiera żadnych przeciwbakteryjnych konserwantów, dlatego zaleca się sporządzenie roztworu produktu MabCampath do infuzji dożylnej w warunkach aseptycznych i podanie go w ciągu ‧ godzin od sporządzenia oraz przechowywanie bez dostępu światłaMabCampath enthält keine antimikrobiellen Konservierungsstoffe, deshalb wird empfohlen, MabCampath unter streng aseptischen Bedingungen für die intravenöse Infusion vorzubereiten und die Infusionslösung innerhalb von ‧ Stunden nach der Rekonstitution zu infundieren und vor Licht zu schützen
Kwas sorbinowy i jego sole (w tym sorbat potasowy) należą do głównych konserwantów stosowanych w Europie ZachodniejDie Sorbinsäure und ihre Salze (darunter auch Kaliumsorbat) gehören in Westeuropa zu den am meisten verwendeten Konservierungsstoffen
Zezwala się na stosowanie substancji należącej do grupy konserwanty, opisanej w załączniku III, jako dodatku w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w tym załączniku, bez ograniczeń czasowychDer in Anhang ‧ genannte Stoff der Gruppe Konservierungsstoffe wird als Zusatzstoff in Futtermitteln unter den in diesem Anhang aufgeführten Bedingungen auf unbegrenzte Zeit zugelassen
Powyższe dane dotyczą wcześniej stosowanej szczepionki Ambirix zawierającej tiomersal i konserwantDiese Daten wurden mit der früheren Ambirix-Formulierung, die Thiomersal und ein Konservierungsmittel enthielt, generiert
We wszystkich przypadkach zabronione jest dodawanie skrobi (ziemniaczanej lub z batatów), jabłek, konserwantów i sztucznych barwnikówAuf jeden Fall verboten ist die Zugabe von Stärke (Kartoffeln oder Süßkartoffeln), Äpfeln sowie künstlichen Konservierungs- und Farbstoffen
Fiolka nie zawiera żadnych konserwantów i musi być zużyta do wykonania wyłącznie pojedynczego wstrzyknięciaDie Durchstechflasche enthält keinerlei Konservierungsstoffe und darf nur für eine einmalige Injektion verwendet werden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 101 zdań frazy konserwant.Znalezione w 0,708 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.