Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Winterferien   
    (  f)

Przykładowe zdania z "ferie zimowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pracodawcy, zapewniając możliwość wzięcia urlopu na okres ferii szkolnych czy choroby dzieci, mogą przyczynić się do łatwiejszego i lepszego godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowychIndem der Arbeitgeber eine Freistellung in den Schulferien bzw. bei Krankheit der Kinder gewährt, kann er zur leichteren und besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen
Zróżnicowanie terminów wakacji/ferii mogłoby przyczynić się do przedłużenia okresu działalności, przez co można by osiągnąć poprawę wykorzystania potencjału infrastruktury turystycznejEine Entzerrung der Ferienordnungen könnte einen positiven Beitrag zur Verlängerung der Saison leisten, wodurch eine Verbesserung der Kapazitätsauslastung der touristischen Infrastruktur erreicht werden könnte
Realizowana zdolność przewozowa musi być dostosowana do zapotrzebowania ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu wakacji, ferii szkolnych i świątDie angebotene Kapazität muss der Nachfrage entsprechen und insbesondere den Schulferien und Feiertagen Rechnung tragen
Realizowana zdolność przewozowa musi być dostosowana do zapotrzebowania, ze szczególnym uwzględnieniem terminów wakacji, ferii szkolnych i świątDie angebotene Kapazität muss der Nachfrage entsprechen und insbesondere den Schulferien und Feiertagen Rechnung tragen
A pragnę tylko cichych i spokojnych ferii świątecznychIch möchte einfach nur schöne, ruhige Feiertage haben
okresy wakacyjne : dwa tygodnie na Boże Na rodzenie , dwa tygodnie na Wielkanoc i osiem tygodni latem oraz krótkie ferie w połowie każdego trymestru .Leistungsbeurteilung und Abschlüsse
Jesteś pewien, że w ten sposób chcesz spędzić swoje ferieWillst du die Feiertage wirklich so verbringen?
Częściowo dzięki naciskom ze strony Unii Europejskiej, Rady Europy oraz niektórych ministrów spraw zagranicznych, w tym holenderskiego ministra Verhagena, dekret ten został tymczasowo zawieszony w okresie pomiędzy 20 grudnia a 20 stycznia, przez co ostatecznie umożliwiono wielu dzieciom wyjazd na ferie. Nie przyjęto jednak żadnych zapisów dotyczących okresu po 20 stycznia.Teilweise unter dem Druck der Europäischen Union, des Europarates und verschiedener Außenminister, einschließlich unseres niederländischen Ministers Verhagen, wurde diese Verordnung für die Dauer vom 20. Dezember bis zum 20. Januar aufgehoben, so dass überhaupt einige Kinder Urlaub bei uns machen konnten, doch für die Zeit nach dem 20. Januar wurden keine Vorkehrungen getroffen.
Rząd centralny ustala datę i czas ferii letnich , z wyjątkiem dla kształcenia MBO .Termine und Dauer der Sommerferien werden von der Zentralregierung festgelegt ( ausgenommen für die Ausbildungsgänge des MBO ) .
Niemniej jednak uważa się, że trasy te, obsługiwane z częstotliwością wymaganą na mocy porozumienia Hurtigruten, nie są ekonomicznie opłacalne w sezonie zimowymMan kann jedoch davon ausgehen, dass diese Routen, wenn sie in der nach dem Hurtigruten-Abkommen verlangten Frequenz bedient werden, während der Wintersaison nicht wirtschaftlich sind
Cztery loty powrotne tygodniowo przy całkowitej liczbie ‧ oferowanych miejsc tygodniowo dla każdego kierunku, podzielonych równo pomiędzy poszczególne części trasy w okresie zimowymVier Hin- und Rückflüge pro Woche mit insgesamt ‧ Sitzplätzen pro Woche und Strecke in der Winterflugplanperiode
czas trwania Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich oznacza okres od dnia ‧ stycznia ‧ r. do dnia ‧ marca ‧ r. dla Zimowych Igrzysk Olimpijskich w ‧ r. oraz okres od dnia ‧ lutego ‧ r. do dnia ‧ kwietnia ‧ r. dla Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w ‧ rDauer der Olympischen und Paralympischen Spiele den Zeitraum vom ‧. Januar ‧ bis zum ‧. März ‧ für die Olympischen Winterspiele ‧ sowie den Zeitraum vom ‧. Februar ‧ bis zum ‧. April ‧ für die Paralympischen Winterspiele
Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w ‧ r. oznacza komitet ustanowiony w dniu ‧ grudnia ‧ r. zgodnie z art. ‧ włoskiego kodeksu cywilnego (RD ‧/‧/‧ nr ‧) w celu zorganizowania Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Turynie w ‧ r., który decyduje o akredytacji członków rodziny olimpijskiej biorących udział w tych IgrzyskachOrganisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele ‧ das gemäß Artikel ‧ des Codice Civile (RD ‧/‧/‧ Nr. ‧) am ‧. Dezember ‧ zur Organisation der Olympischen und Paralympischen Winterspiele ‧ in Turin eingerichtete Komitee, das über die Akkreditierung der an diesen Spielen teilnehmenden Mitglieder der olympischen Familie entscheidet
Tego typu dostawy rzadko mają miejsce w okresie zimowym, a zatem środek przejściowy powinien mieć zastosowanie, począwszy od wiosny ‧ rEine derartige Abgabe kommt in den Wintermonaten nur selten vor; daher sollte die Übergangsmaßnahme ab Frühjahr ‧ gelten
Tegoroczne igrzyska zimowe w Turynie to niepowtarzalna szansa dla gospodarki naszego regionu , która przeżywa obecnie głębokie przemiany .Die Olympischen Spiele in Turin 2006 bieten eine einzigartige Gelegenheit , die regionale Wirtschaft anzukurbeln , die sich zurzeit in einem Stadium der grundlegenden Umstrukturierung befindet .
w zimowym sezonie lotniczym IATA, w wymiarze przynajmniej pięciu lotów w obie strony tygodniowo, z których trzy odbywają się od piątku do niedzieli, umożliwiając przewóz przynajmniej ‧ pasażerów w każdą stronę podczas każdego dnia, w którym odbywają wspomniane się lotywährend der IATA-Winterflugplanperiode mindestens fünf Hin- und Rückflüge wöchentlich, davon drei zwischen Freitag und Sonntag, wobei an jedem dieser betreffenden Tage mindestens ‧ Fluggäste in jede Richtung befördert werden können
Przycinanie zimowe polega na pozostawieniu średnio ‧,‧ do ‧,‧ gałęzi na zadrzewiony m‧ sadu, w zależności od odległości między nasadzeniamiBeim Winterschnitt werden auf der Plantage durchschnittlich ‧,‧ bis ‧,‧ Stöcke pro bewachsener m‧ je nach Pflanzabständen beibehalten
W pierwszej fazie stosowania rozkładu lotów termin, o którym mowa powyżej, jest skrócony do ‧ dni przed rozpoczęciem zimowego sezonu lotów w ‧ rFür die erste Anwendung wird diese Frist auf ‧ Tage vor Beginn der Winterflugplanperiode ‧ reduziert
Zachęca się państwa członkowskie, aby przyjęły i wdrożyły krajowe, regionalne lub lokalne plany działania lub polityki, które będą miały na celu powszechniejsze stosowanie szczepień przeciw grypie sezonowej, tak aby jak najszybciej – a najlepiej do sezonu zimowego ‧–‧ – objąć szczepieniami ‧ % grup osób starszych oraz – w miarę możliwości – innych grup ryzyka, o których mowa w pkt ‧ lit. a), o ile taki cel nie został jeszcze osiągniętyDie Mitgliedstaaten werden aufgerufen, je nach Sachlage nationale, regionale oder lokale Aktionspläne oder Strategien festzulegen und durchzuführen, die darauf abzielen, die Durchimpfung gegen die saisonale Grippe zu verbessern, damit so früh wie möglich und vorzugsweise bis zur Wintersaison ‧-‧ eine Durchimpfungsrate von ‧ % bei allen älteren Menschen und möglichst bei allen in Nummer ‧ Buchstabe a genannten anderen Risikogruppen, falls diese noch nicht erfasst wurden, erreicht wird
Na obszarach obejmujących pastwiska można było, i można do dziś, wydzielić fragmenty terenu przeznaczone do koszenia i przechowywać paszę potrzebną w okresie zimowymDurch die Almbetriebe wurden und werden immer noch Flurstücke im Tal zum Mähen und somit auch zum Lagern des Winterfutters freigehalten
Potrafią one aklimatyzować się do niższych temperatur w pomieszczeniach wewnętrznych nawet bez wykształcania okrywy zimowej, pod warunkiem że poziom wilgotności względnej jest niski, w pomieszczeniu nie ma przeciągów, a zwierzęta mają dostęp do miejsca odpowiednio wyłożonego ściółką, w którym mogą się położyćSie können sich unter Umständen auch ohne Winterfell an niedrigere Temperaturen im Innenbereich gewöhnen, sofern die relative Luftfeuchtigkeit gering ist, keine Zugluft herrscht und sie über einen Liegebereich mit ausreichender Einstreu verfügen
Przewoźnik może zaprzestać świadczenia usług wyłącznie w pierwszym dniu zimowego sezonu lotniczego IATA z zachowaniem co najmniej sześciomiesięcznego okresu wypowiedzeniaDie Flüge können vom Luftfahrtunternehmen nur am ersten Tag einer IATA-Winterflugplanperiode und nur dann eingestellt werden, wenn dies mindestens sechs Monate vorher angekündigt wurde
Na tyle, na ile można to określić (gdyż na bardzo konkurencyjnym rynku opon szczegóły nie są publicznie dostępne), dokonano już pewnych zastąpień – na przykład w oponach zimowych i w przypadku samochodów ciężarowych, gdzie elastyczność bieżnika jest mniej ważnaSo weit es sich ausmachen lässt (denn nähere Einzelheiten sind bei dem äußerst umkämpften Reifenmarkt nicht öffentlich zugänglich), hat ein gewisser Übergang zu Ersatzstoffen bereits stattgefunden – beispielsweise bei Winter- und LKW-Reifen, bei denen es weniger auf die Traktion der Lauffläche bei Nässe ankommt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 375 zdań frazy ferie zimowe.Znalezione w 0,315 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.