Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Winterferien   
    (  f)

Przykładowe zdania z "ferie zimowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
A pragnę tylko cichych i spokojnych ferii świątecznychIch möchte einfach nur schöne, ruhige Feiertage haben
Realizowana zdolność przewozowa musi być dostosowana do zapotrzebowania, ze szczególnym uwzględnieniem terminów wakacji, ferii szkolnych i świątDie angebotene Kapazität muss der Nachfrage entsprechen und insbesondere den Schulferien und Feiertagen Rechnung tragen
Pracodawcy, zapewniając możliwość wzięcia urlopu na okres ferii szkolnych czy choroby dzieci, mogą przyczynić się do łatwiejszego i lepszego godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowychIndem der Arbeitgeber eine Freistellung in den Schulferien bzw. bei Krankheit der Kinder gewährt, kann er zur leichteren und besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen
Częściowo dzięki naciskom ze strony Unii Europejskiej, Rady Europy oraz niektórych ministrów spraw zagranicznych, w tym holenderskiego ministra Verhagena, dekret ten został tymczasowo zawieszony w okresie pomiędzy 20 grudnia a 20 stycznia, przez co ostatecznie umożliwiono wielu dzieciom wyjazd na ferie. Nie przyjęto jednak żadnych zapisów dotyczących okresu po 20 stycznia.Teilweise unter dem Druck der Europäischen Union, des Europarates und verschiedener Außenminister, einschließlich unseres niederländischen Ministers Verhagen, wurde diese Verordnung für die Dauer vom 20. Dezember bis zum 20. Januar aufgehoben, so dass überhaupt einige Kinder Urlaub bei uns machen konnten, doch für die Zeit nach dem 20. Januar wurden keine Vorkehrungen getroffen.
Zróżnicowanie terminów wakacji/ferii mogłoby przyczynić się do przedłużenia okresu działalności, przez co można by osiągnąć poprawę wykorzystania potencjału infrastruktury turystycznejEine Entzerrung der Ferienordnungen könnte einen positiven Beitrag zur Verlängerung der Saison leisten, wodurch eine Verbesserung der Kapazitätsauslastung der touristischen Infrastruktur erreicht werden könnte
Realizowana zdolność przewozowa musi być dostosowana do zapotrzebowania ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu wakacji, ferii szkolnych i świątDie angebotene Kapazität muss der Nachfrage entsprechen und insbesondere den Schulferien und Feiertagen Rechnung tragen
Dwa przeloty wraz z przelotami powrotnymi tygodniowo, łącznie ‧ oferowanych miejsc tygodniowo na każdy rejs w okresie zimowymZwei Hin- und Rückflüge pro Woche mit insgesamt ‧ Sitzplätzen pro Woche und Strecke in der Winterflugplanperiode
w celu znacznego ograniczenia możliwości wymywania na glebach piaskowych i lessowych po kukurydzy uprawia się trawę lub inne uprawy zapewniające dobre pokrycie gleby w okresie zimowymBei Sand- und Lössböden werden nach der Maisernte Gras oder andere Kulturen angebaut, die während des Winters die Bodenbedeckung sichern, so dass das Auswaschungspotenzial deutlich verringert wird
w zimowym sezonie lotniczym IATA, w wymiarze przynajmniej pięciu lotów w obie strony tygodniowo, z których trzy odbywają się od piątku do niedzieli, umożliwiając przewóz przynajmniej ‧ pasażerów w każdą stronę podczas każdego dnia, w którym odbywają wspomniane się lotywährend der IATA-Winterflugplanperiode mindestens fünf Hin- und Rückflüge wöchentlich, davon drei zwischen Freitag und Sonntag, wobei an jedem dieser betreffenden Tage mindestens ‧ Fluggäste in jede Richtung befördert werden können
Dotyczy: zmiany czasu z letniego na zimowyBetrifft: Umstellung zwischen Winter- und Sommerzeit
Sześć lotów tygodniowo w obie strony oraz ogółem ‧ miejsca tygodniowo w każdą stronę podczas całego sezonu zimowegoSechs Hin- und Rückflüge pro Woche mit insgesamt ‧ Sitzplätzen pro Woche und Strecke in der Winterflugplanperiode
Wizy na Zimowe Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie w Turynie w ‧ r. ***IVisa für die Olympischen und/oder Paralympischen Winterspiele ‧ in Turin ***I
Linie lotnicze bezczelnie wykorzystały to w obecnej sytuacji: kryzys plus zła pogoda zimowa.In der aktuellen Situation - Krise plus schlechtes Winterwetter - nutzen die Fluglinien das schamlos aus.
Podczas tego okresu zimowego susz paszowy także jest dostarczany w ilości nieprzekraczającej zazwyczaj ‧ % całości paszy, aby zaspokoić potrzeby zwierząt w czasie silnych opadów deszczu, śniegu oraz mrozuIn der Winterzeit wird ferner Trockenfutter eingesetzt (gewöhnlich beträgt der Anteil höchstens ‧ %), um an Tagen mit starkem Niederschlag, Schnee und Kälte den Bedarf zu decken
Rozkład musi umożliwić pasażerowi przemieszczanie się pomiędzy Bragançą a Lizboną oraz Vila Real a Lizboną, a także obejmować jeden lot w obie strony w ciągu dnia z przerwą od co najmniej pięciu do siedmiu godzin w miejscu przeznaczenia, odpowiednio w okresie zimowym i letnimFluggäste zwischen Bragança und Lissabon sowie Vila Real und Lissabon müssen die Möglichkeit haben, innerhalb eines Tages einen Hin- und Rückflug mit einer mindestens fünfstündigen Aufenthaltsdauer am Zielort während der Winter-Flugplanperiode bzw. einer mindestens siebenstündigen Aufenthaltsdauer während der Sommer-Flugplanperiode durchzuführen
Szereg wydarzeń wymienionych w ramach środków przyjętych przez Austrię, w tym letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, w których uczestniczy reprezentacja narodowa Austrii, jak również mecze inauguracyjne, półfinały i finały tych turniejów (drużyny męskie), stanowią wydarzenia kategorii tradycyjnie uznawanej za mającą doniosłe znaczenie dla społeczeństwa, wymienione wprost w motywie ‧ dyrektywy ‧/‧/WEEinige der in der Liste der österreichischen Maßnahmen aufgeführten Veranstaltungen, darunter die Olympischen Sommer- und Winterspiele, die Spiele der Fußballweltmeisterschaft und der Fußballeuropameisterschaft, an denen die österreichische Nationalmannschaft teilnimmt, sowie die Eröffnungsspiele, die Halbfinalspiele und die Endspiele dieser Turniere (Herren), werden üblicherweise der Kategorie der Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung zugerechnet, auf die in Erwägung ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG ausdrücklich verwiesen wird
Zimowy festiwal odbył się pomimo bardzo niekorzystnych warunków.Unter widrigsten Umständen fand das Winterfestival statt.
Dzięki sprzyjającym im niskim temperaturom zimowym nabierają charakterystycznego intensywnego ciemnoczerwonego koloru i układając się jedne na drugich, tworzą charakterystyczną spójną główkęDurch die niedrigen Wintertemperaturen begünstigt nehmen sie die typische intensive dunkle Rotfärbung an und durch die überlappende eng aufeinander gepresste Position verleihen sie dem Kopf die typisch kompakte Herzform
Władze norweskie powołują się na sekcję ‧ porozumienia Hurtigruten, na mocy której istotna część zysków osiąganych przez spółki Hurtigruten w sezonie letnim powinna być wykorzystywana na finansowanie nierentownej działalności w sezonie zimowymDie norwegischen Behörden verweisen auf Abschnitt ‧ des Hurtigruten-Abkommens, wonach ein wesentlicher Teil der von den Hurtigruten-Unternehmen während der Sommersaison erwirtschafteten Gewinne verwendet werden sollte, um den unwirtschaftlichen Betrieb in der Wintersaison zu finanzieren
Dwa loty w obie strony z Tingwall w poniedziałki, środy i piątki (rozkład obowiązujący w sezonie zimowymVon Tingwall zwei Hin- und Rückflüge montags, mittwochs und freitags (Winterflugdienst
w zimowym sezonie lotniczym IATA: ‧ miejsc przeznaczonych na okresy największego szczytu w sezoniewährend der IATA-Winterflugplanperiode: ‧ Sitze in den Hauptverkehrszeiten
w zimowym sezonie lotniczym IATA- co najmniej pięć lotów w obie strony tygodniowo, z których trzy odbywają się od piątku do niedzieli a jeden w środku tygodnia, umożliwiając przewóz przynajmniej ‧ pasażerów w każdą stronę podczas każdego dnia, w którym odbywają się wspomniane lotywährend der IATA-Winterflugplanperiode mindestens fünf Hin- und Rückflüge wöchentlich, davon drei zwischen Freitag und Sonntag, einer in der Mitte der Woche, wobei an jedem dieser betreffenden Tage mindestens ‧ Fluggäste in jede Richtung befördert werden können
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 340 zdań frazy ferie zimowe.Znalezione w 0,692 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.