wymowa: IPA: ḍʒvji /d.ʐvi/    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Tür   
  (Noun  f)
   
  ruchome zakrycie otworu w ścianie umożliwiającego przejście; sam taki otwór
 • Pforte   
 • Türe   
  (Noun  f)
 • Türen   
  (Noun  p)
 • Falltür     
 • Tor   
  (noun   )
 • Tupfer   
 • tuer   
 • tür   

Pozostałe znaczenia:

 
zakrycie każdego otworu na podobieństwo drzwi

Picture dictionary

Pforte, Tür
Pforte, Tür

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (11)

drzwi balkonoweBalkontür
drzwi obrotoweDrehtür
Drzwi percepcjiDie Pforten der Wahrnehmung
drzwi skrzypiąTür knarrt
drzwi wejścioweEingangstür; Abschlußtür
drzwi wnękowe (np. do natrysku)Nischentür
dzwonek do drzwiTürklingeln
oszklone drzwiverglaste Tür
pi razy drzwiPi mal Daumen
półka na butelki (na drzwiach lodówki)Türfach für Flaschen
wycieraczka przed drzwiamiFußmatte

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "drzwi", pamięć tłumaczeniowa

add example
Możesz mi trzasnąć drzwiami prosto w twarz...... ale z drugiej strony bardziej mnie rozpaliszDu kannst mir diese Tür vor der Nase zuschlagen, aber dann werde ich auf der anderen Seite noch heißer
Możesz otworzyć te drzwi?Kannst du diese Tür öffnen?
Drzwi kabiny i miejsca reprezentacyjnego nie potrzebują kluczy do ich otwarcia z wewnątrzZum Aufschließen von Kabinen-und Kajüttüren von der Innenseite darf kein Schlüssel erforderlich sein
No i wyważymy drzwi, i jużWir benutzen sie nur, um die Türen einzuschlagen
są nadrzędne względem wszystkich innych urządzeń sterujących drzwiamiVorrang vor allen anderen Betätigungseinrichtungen haben
Dzień Otwartych Drzwi, który odbył się na początku czerwca, zgromadził ‧ gościDer Tag der offenen Tür Anfang Juni lockte ‧ Besucher an
Jeżeli w tym czasie pasażer wsiada lub wysiada z pojazdu, urządzenie zabezpieczające (np. płyta kontaktronowa w podłodze, fotokomórka lub bramka jednokierunkowa) zapewnia wystarczające wydłużenie czasu do momentu zamknięcia drzwiWenn ein Fahrgast während dieser Zeit in das Fahrzeug einsteigt oder es verlässt, muss durch eine Sicherheitseinrichtung (zum Beispiel Trittstufenkontakt, Lichtschranke, Klappschranke) gewährleistet sein, dass die Zeit bis zum Schließen der Tür ausreichend verlängert wird
Nie są to także drzwi przesuwne, z wyjątkiem pojazdów o pojemności nieprzekraczającej ‧ pasażerówAuch dürfen Nottüren nicht als Schiebetüren ausgeführt sein, außer bei Fahrzeugen zur Beförderung von bis zu ‧ Fahrgästen
wyłączenie zapłonu lub wyciągnięcie kluczyka z wyłącznika zapłonu i otwarcie drzwi kierowcy, przy włączonych lub wyłączonych światłach z (pkt ‧.‧.‧.‧.), jeżeli przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego jest włączony, musi uruchamiać sygnał ostrzegawczy, przynajmniej słyszalny, poza obowiązkowym wskaźnikiem kontrolnym (pktEine (zumindest akustische) Warnvorrichtung, die zusätzlich zur vorgeschriebenen Kontrollleuchte (Absatz ‧.‧.‧) vorhanden ist, muss sich auslösen, wenn die Zündung ausgeschaltet oder der Zündschlüssel abgezogen und die Fahrertür geöffnet wird, während sich der Schalter für die Nebelschlussleuchte(n) in Einschaltstellung befindet, und zwar unabhängig davon, ob die Leuchten nach Absatz ‧.‧.‧.‧ ein- oder ausgeschaltet sind
Otwieramy drzwi windyJetzt die Fahrstuhltür aufbrechen
Urządzenie lub element do rejestrowania otwierania drzwieine Vorrichtung oder ein Mittel zum Aufzeichnen des Türöffnungsvorgangs
Proszę zabrać tych ludzi na zewnątrz i zamknąć za sobą drzwiBitte geht raus und schließt die Tür
Frankenstein już puka do naszych drzwi!Frankenstein lässt grüßen!
zamykanie drzwi wodoszczelnychSchließen der wasserdichten Türen
Jest jednak coś zdecydowanie ważniejszego: poważnym błędem byłoby decydowanie za zamkniętymi drzwiami o obsadzeniu Tony'ego Blaira bądź innego kandydata na stanowisku przewodniczącego Rady.Aber etwas anderes ist noch wichtiger: Es wäre ein schwerer Fehler, Tony Blair oder irgendeinen anderen möglichen Kandidaten für die Präsidentschaft des Rates hinter verschlossenen Türen auszukungeln.
Zamknalem ci drzwi do kuchni?Hab ich dich ausgesperrt?
Drzwi wejściowe i wyjściowe powinny być zamykane i opatrzone napisami: KWARANTANNA – nieupoważnionym wstęp wzbronionyDie Eingangs-/Ausgangstüren müssen abschließbar sein und die Aufschrift QUARANTÄNE- Unbefugten ist der Zutritt untersagt tragen
podkreśla znaczenie ułatwiania wymiany informacji w transporcie intermodalnym w celu upowszechniania i popierania interakcji pomiędzy infrastrukturą niematerialną i materialną (takie systemy informacyjne, jak ERTMS/RIS/ITS/SESAR/Galileo), poprawy interoperacyjności, ulepszenia taboru kolejowego (sprzęt i oprogramowanie ERTMS w pociągach oraz zmniejszenie poziomu emisji hałasu z wagonów towarowych), zielonej logistyki, połączeń i węzłów łączących różne środki transportu, zdecentralizowanych usług łańcucha dostaw od drzwi do drzwi oraz zarządzania mobilnościąunterstreicht, wie wichtig es ist, den Informationsaustausch im intermodalen Verkehr zu ermöglichen, die Interaktion zwischen weicher und harter Infrastruktur (Informationssysteme wie ERTMS/RIS/ITS/SESAR/Galileo) zu fördern und zu unterstützen, sowie die Interoperabilität, das rollende Material (ERTMS-Hard- und Software-Ausrüstung in Zügen und Lärmreduzierung bei Güterwagen), grüne logistische Lösungen, intermodale Verbindungen und Drehkreuze, dezentralisierte Dienstleistungen von Tür zu Tür in der Versorgungskette und das Mobilitätsmanagement zu verbessern
Przez wiele lat Komisji Europejskiej nie udało się przekonać Stanów Zjednoczonych do rozszerzenia programu zniesienia wiz na wszystkie kraje UE na takich samych warunkach, otwierając w ten sposób drzwi dla dwustronnych negocjacji z poszczególnymi krajami.Seit Jahren versucht die Europäische Kommission vergeblich, die Vereinigten Staaten von einer Ausdehnung des Programms zum visafreien Reisen auf alle EU-Länder unter gleichen Bedingungen zu überzeugen und öffnet damit die Tür für bilaterale Verhandlungen mit einzelnen Ländern.
Data i współrzędne na tabliczce na drzwiach, widzisz?Datum und Kartenkoordinaten auf dem Türschild, siehst du?
Nie możesz zapukač do drzwi?Und wieso klopfst du nicht an seine Tür?
zaniepokojony faktem, że głosowanie odbyło się przez podniesienie ręki, naruszając tym samym regulamin i procedury Zgromadzenia Narodowego Kambodży, oraz że miało miejsce przy drzwiach zamkniętych po uprzednim poproszeniu dziennikarzy i dyplomatów o opuszczenie sali plenarnej; a także zaniepokojony faktem nieudostępnienia opinii publicznej protokołu posiedzeniamit der besorgten Feststellung, dass die entsprechende Abstimmung unter Verletzung der Bestimmungen und Verfahren der Nationalversammlung von Kambodscha durch Handheben und hinter verschlossenen Türen erfolgt ist, nachdem die Journalisten und Diplomaten aufgefordert worden waren, den Plenarsaal zu verlassen, wobei kein Protokoll dieser Sitzung veröffentlicht wurde
kontrola nadwozia, drzwi serwisowych, wyjść awaryjnych, urządzeń pierwszej pomocy, gaśnic oraz innych urządzeń bezpieczeństwa (wyłącznie kategorie D, D + E, D‧, D‧ + Edie Fahrzeugkarosserie, die Fahrgasttüren, die Notausgänge, die Erste-Hilfe-Ausrüstung, die Feuerlöscher und andere Sicherheitsausrüstung zu kontrollieren (nur für die Klassen D, D + E, D‧, D‧ + E
Tak przejdziemy przez pierwsze drzwi, potem schodami w dół i prosto do skarbcaDas bringt uns durch die erste Tür, dann ist es ein direkter Weg, der uns genau zum Tresor führt
urządzenia otwierające każde drzwi oddzielające przedział pasażerski od innych pomieszczeń, w których znajdują są wyjścia awaryjneeine Einrichtung zum Öffnen jeder Tür, die einen Fluggastraum von einem anderen Raum, der über einen Notausgang verfügt, trennt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2483 zdań frazy drzwi.Znalezione w 1,965 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.