wymowa: IPA: ḍʒvji /d.ʐvi/    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Tür   
  (Noun  f)
   
  ruchome zakrycie otworu w ścianie umożliwiającego przejście; sam taki otwór
 • Pforte   
 • Türe   
  (Noun  f)
 • Türen   
  (Noun  p)
 • Falltür     
 • Tor   
  (noun   )
 • Tupfer   
 • tuer   
 • tür   

Pozostałe znaczenia:

 
zakrycie każdego otworu na podobieństwo drzwi

Picture dictionary

Tür, Pforte
Tür, Pforte

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (11)

drzwi balkonoweBalkontür
drzwi obrotoweDrehtür
Drzwi percepcjiDie Pforten der Wahrnehmung
drzwi skrzypiąTür knarrt
drzwi wejścioweEingangstür; Abschlußtür
drzwi wnękowe (np. do natrysku)Nischentür
dzwonek do drzwiTürklingeln
oszklone drzwiverglaste Tür
pi razy drzwiPi mal Daumen
półka na butelki (na drzwiach lodówki)Türfach für Flaschen
wycieraczka przed drzwiamiFußmatte

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "drzwi", pamięć tłumaczeniowa

add example
Za chwilę otworze te drzwiJamie, es wird alles gut werden
Drzwi wejściowe dla pasażerówEinstiegstür
Pozycja zawiasu musi symulować położenie pojazdu (drzwi całkowicie zamknięte) względem linii przechodzącej przez środek zawiasuDie Scharniere müssen sich in Bezug auf die Scharniermittellinie in derselben Lage wie im Fahrzeug (bei vollständig geschlossener Tür) befinden
Drzwi muszą być zamknięte, ale nie zablokowaneDie Türen müssen geschlossen sein, sie dürfen aber nicht verriegelt sein
Możesz mi trzasnąć drzwiami prosto w twarz...... ale z drugiej strony bardziej mnie rozpaliszDu kannst mir diese Tür vor der Nase zuschlagen, aber dann werde ich auf der anderen Seite noch heißer
Drzwi awaryjne, w czasie ich wykorzystywania w tym charakterze, nie są drzwiami otwieranymi mechanicznie, chyba że, kiedy urządzenie sterujące określone w ppkt ‧.‧.‧.‧ zostało włączone i powróciło do swojego normalnego położenia, drzwi nie zamykają się ponownie do czasu uruchomienia przez kierowcę mechanizmu zamykaniaSolange Nottüren als solche benutzt werden, dürfen sie nur dann fremdkraftbetätigt sein, wenn sich die Türen, nachdem die Betätigungseinrichtung nach Nummer ‧.‧.‧.‧ aktiviert wurde und in ihre normale Stellung zurückgekehrt ist, nicht wieder schließen, bis der Fahrzeugführer den Schließvorgang auslöst
Na takim znaku wyświetlają się wyrazy przystanek autobusowy lub równorzędne i/lub odpowiedni symbol graficzny, i pozostają podświetlone do czasu otwarcia drzwi głównychAuf dieser Anzeige müssen die Worte Bus hält erscheinen oder eine entsprechende Angabe und/oder ein geeignetes Piktogramm; diese Anzeige bleibt bis zur Öffnung der Betriebstür(en) beleuchtet
Jeżeli uruchamiane automatycznie drzwi główne zostaną otwarte, zamykają się one automatycznie po upływie określonego czasuWenn sich eine automatische Betriebstür geöffnet hat, muss sie sich nach Ablauf einer bestimmten Zeit wieder selbsttätig schließen
Jeżeli to konieczne, w celu spełnienia niniejszych warunków podstawa ładunkowa musi być całkowicie zabudowana, z drzwiami wyposażonymi w urządzenie blokujące, zapobiegające niebezpiecznym ruchom podstawy ładunkowej, jeżeli drzwi nie są zamknięteWenn es zur Erfüllung dieser Anforderung erforderlich ist, muss der Lastträger selbst vollständig umschlossen sein und über Türen mit einer Verriegelungseinrichtung verfügen, die gefährliche Bewegungen des Lastträgers nur dann zulässt, wenn die Türen geschlossen sind
Zastosowanie ograniczone jest do drzwi zapewniających dostęp do siedzeń przeznaczonych do normalnego użytkowania, jeśli pojazd porusza się na drodze oraz jeśli odległość między punktem R siedzenia i środkową płaszczyzną powierzchni drzwi, mierzona prostopadle do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu, nie przekracza ‧ mmDie Vorschriften gelten nur für diejenigen Türen, die Zugang zu Sitzen gestatten, die zum üblichen Gebrauch während der Fahrt bestimmt sind und bei denen der Abstand zwischen dem R-Punkt des Sitzes und der durchschnittlichen Oberfläche der Tür, quer zur Längsmittelebene des Fahrzeugs gemessen, nicht größer als ‧ mm ist
Kiedy ci powiem, otworzysz drzwi, chyba ze chcesz, bym rozwalil ci lebWenn ich' s dir sage, öffnest du diese Tür, sonst blase ich dir das Hirn raus
Hydrauliczne dźwignie sterujące drzwi wodoszczelnych znajdujących się w pomieszczeniach mieszkalnych powinny, jeżeli do otwierania wymagana jest tylko jedna dźwignia, być umieszczone w taki sposób, aby nie mogły zostać uruchomione przez dzieci, to znaczy za drzwiami płycinowymi, ze śrubami usytuowanymi na wysokości co najmniej ‧ cm nad poziomem pokładuWenn der die Tür schließende Mechanismus mit nur einem Betätigungsvorgang ausgelöst werden kann, sind in Räumen, die der Unterbringung dienen, hydraulische Bedienungshebel für wasserdichte Türen so anzubringen, dass sie nicht von Kindern betätigt werden können, z. B. hinter Füllungstüren, wobei sich die Verriegelung mindestens ‧ cm über dem Deck befinden muss
Życie staje się o wiele pro stsze , gdy nie musimy wyważać otwartych drzwi !Das Leben wird so viel leichter , wenn man das Rad nicht immer wieder neu ernden muss !
Sprawozdanie pani poseł Oomen-Ruijten wychodzi od tego założenia i stanowi prawdopodobnie najlepszy dokument, jaki można by sporządzić w Parlamencie. Powinniśmy jednak odważyć się zmienić całościowy kontekst: za obecny polityczny i wojskowy kryzys na granicy turecko-irackiej częściowo odpowiada Unia Europejska, zważywszy że z politycznego punktu widzenia zamknęliśmy drzwi przed nosem Turcji, choć negocjacje wciąż się toczą.Der Bericht Oomen-Ruijten geht von dieser Annahme aus und der Text ist möglicherweise der Beste, der in diesem Hause entstehen konnte, aber wir müssen den Mut haben, den Gesamtkontext zu ändern: Die Europäische Union ist zum Teil verantwortlich für die gegenwärtige politische und militärische Krise an der Grenze zwischen der Türkei und dem Irak, weil wir der Türkei politisch betrachtet die Tür vor der Nase zugeschlagen haben, obwohl die entsprechenden Verhandlungen fortgesetzt werden.
interoperacyjne pociągi dużych prędkości muszą być wyposażone w urządzenia awaryjne umożliwiające ewakuację pasażerów przez drzwi wejściowe z dala od stacji (schodki awaryjne lub drabinkiDie interoperablen Hochgeschwindigkeitszüge müssen mit Notvorrichtungen versehen sein, die die Evakuierung der Fahrgäste durch die Einstiegstüren außerhalb der Bahnhöfe (Not-und Hilfsleitern usw.) erlauben
Wypuscimy to calkiem nowymi drzwiami!Ab sofort wird der Verwendungszweck total geändert
Liczba i rozmieszczenie drzwi: ...Anzahl und Anordnung der Türen
Związek pomiędzy globalizacją i Lizboną daje nam świetną okazję do pokazania, dlaczego - w obecnym czasie - europejski program gospodarczy nie stanowi zbędnego dodatku: jest on bowiem kluczem otwierającym drzwi do świetlistej przyszłości Europy.Die Verbindung zwischen der Globalisierung und Lissabon bietet uns eine ausgezeichnete Möglichkeit, um zu demonstrieren, dass die europäische Wirtschaftsagenda in der heutigen Zeit unverzichtbar ist: Sie ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zukunft für Europa.
wyjście to spełnia wymogi odnoszące się do wymiarów drzwi awaryjnych podanych w ppkter den Anforderungen hinsichtlich der Abmessungen von Nottüren nach Nummer ‧.‧.‧.‧ entspricht
Jestem poważnie zaniepokojony populistyczną, skrajnie prawicową nacjonalistyczną retoryką, która jest bardzo niebezpieczna i prowadzi Unię na drogę nietolerancji, rasizmu, dyskryminacji oraz bezmyślnego zamykania drzwi.Ich bin sehr über die populistische und rechtsextreme nationalistische Rhetorik besorgt, die die Union auf sehr gefährliche Weise zu Intoleranz, Rassismus, Diskriminierung und dem gedankenlosen Schließen von Türen führt.
Lepiej zamknij te drzwi!Du schließt besser diese verdammte Tür!
Jeśli bezpośrednie pole widzenia nie jest wystarczające, pojazd wyposażony jest w urządzenia optyczne lub inne, pozwalające kierowcy zauważyć ze swojego miejsca, obecność pasażera znajdującego się, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pojazdu, w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi głównych po każdej ze stron, które nie są drzwiami uruchamianymi automatycznieBei ungenügender direkter Sicht müssen optische oder andere Einrichtungen eingebaut sein, mit deren Hilfe der Fahrzeugführer von seinem Sitz aus erkennen kann, ob sich innen oder außen in unmittelbarer Nähe jeder nicht automatischen Betriebstür ein Fahrgast aufhält
odległość między osią pojazdu a krawędzią drzwi, gdy drzwi są najbardziej wysunięteAbstand zwischen der Fahrzeugmittellinie und der Türkante, wenn die Tür maximal vorsteht
Otwórz drzwi!Öffne die Tür!
Rysunek zamków i zawiasów oraz ich umieszczenie w drzwiachZeichnung der Schlösser und Scharniere sowie ihrer Lage in den Türen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2561 zdań frazy drzwi.Znalezione w 1,54 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.