wymowa: IPA: ˈdrɔʒʤ̑ɛ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Hefe   
  (Noun  f) (noun   )
   
  spoż. spożywczy kulin. kulinaria masa z drożdży wykorzystywana w piekarnictwie i fermentacji
   
  bot. botanika jednokomórkowe grzyby bez tlenu i na podłożu zawierającym cukier wywołujące fermentację alkoholową;
   
  Saccharomyces, grzyby saprofityczne, jednokomórkowe z klasy workowców, rozmnażające się przez pączkowanie; żyją na podłożu zawierającym cukier, wywołując w warunkach beztlenowych fermentację alkoholową
 • Backhefe   
 • Germ   
 • Hefen   
 • Sauerteig   
 • hefe   
 • hefen   
 • sprosspilz   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

drożdże piekarskiebackhefe
drożdże piwowarskiebierhefe
drożdże sakesakehefe
drożdże winiarskieweinhefe

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "drożdże", pamięć tłumaczeniowa

add example
dodanie jednej lub kilku z następujących substancji wspomagających wzrost drożdżyVerwendung eines oder mehrerer der folgenden Stoffe zur Förderung der Hefebildung
drożdży używanych jako żywność lub paszaHefen, die als Lebens- oder Futtermittel verwendet werden
Strona zgłaszająca – przedsiębiorstwo ABF – jest producentem drożdży piekarskich na światową skalęDie Anmelderin ABF ist ein weltweit tätiger Backhefenhersteller
a/użycie w winach wytrawnych, w ilości nie przekraczającej ‧% świeżego drożdżowego osadu winiarskiego, który jest zdrowy i nierozcieńczony oraz zawiera drożdże pochodzące z ostatniej produkcji win wytrawnychin trockenen Weinen Verwendung-bis zu einem Grenzwert von ‧ % der Menge-von frischen, gesunden und nicht verdünnten Weinhefen, die Hefen aus der jüngsten Bereitung trockener Weine enthalten
Dojrzewanie pod warstwą drożdży kożuchujących, o której mowa w akapicie pierwszym, oznacza proces biologiczny, który zachodzi, gdy warstwa charakterystycznych drożdży powstaje samorodnie na wolnej powierzchni wina po całkowitej fermentacji alkoholu w moszczu, nadając produktowi specyficzne cechy analityczne i organoleptyczneMit der in Absatz ‧ genannten Herstellung unter dem Oberflächeneinfluss von Hefe ist ein biologischer Vorgang gemeint, der bei der spontanen Bildung eines typischen Hefeschleiers auf der freien Oberfläche des Weines nach vollständiger alkoholischer Gärung des Traubenmosts abläuft und dem Erzeugnis seine spezifischen analytischen und organoleptischen Merkmale verleiht
drożdży (Saccharomyces cerevisiae), adsorbowanyadsorbiertes Hepatitis B-Oberflächenantigen, hergestellt in rekombinanten Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae
Opracowanie nowych szczegółowych zasad produkcji w odniesieniu do niektórych gatunków zwierząt gospodarskich, ekologicznej akwakultury, wodorostów morskich i drożdży wykorzystywanych jako żywność lub pasza na poziomie wspólnotowym będzie wymagało więcej czasu, dlatego powinno stanowić przedmiot późniejszej procedury legislacyjnejDa die Erarbeitung neuer gemeinschaftlicher Produktionsvorschriften für bestimmte Tierarten, die ökologische/biologische Aquakultur, für Meeresalgen und Hefen, die als Lebens- oder Futtermittel Verwendung finden, mehr Zeit erfordert, sollten sie in einem späteren Verfahren festgelegt werden
W przeciwieństwie do bakterii (E. coli), nie opisywano, aby drożdże wywoływały efekty wspomagające modyfikację odpowiedzi immunologicznejIm Gegensatz zu Bakterien (E. coli) wurde für Hefe keine adjuvante Wirkung im Hinblick auf eine Modifizierung der Immunantwort beschrieben
stosowanie w winach wytrawnych, oraz w ilościach nieprzekraczających ‧ %, świeżych osadów, które są zdrowe i nierozcieńczone oraz zawierają drożdże pozostałe z niedawnego procesu produkcji wytrawnego winain trockenen Weinen Verwendung- bis zu einem Grenzwert von ‧ % der Menge- von frischen, gesunden und nicht verdünnten Weinhefen, die Hefen aus der jüngsten Bereitung trockener Weine enthalten
Co zawiera Refludan Substancją czynną leku jest lepirudyna, produkt rekombinacji DNA uzyskiwany z komórek drożdżyWas Refludan enthält Der Wirkstoff Lepirudin ist ein aus Hefezellen hergestelltes rekombinantes DNA-Produkt
jako komponenty białkowe: – śruty z łubinu, bobiku, grochu śruta poekstrakcyjna sojowa, śruta poekstrakcyjna rzepakowa, makuchy rzepakowe, drożdże pastewne, lub susze z zielonekEiweißfutter: Lupinen-, Ackerbohnen- und Erbsenschrot, Sojaextraktions- und Rapsextraktionsschrot, Rapskuchen, Futterhefe oder Trockengrünfutter
produkcja drożdży piekarskichHerstellung von Backhefe
Jako dodatki do kiszonek mogą być stosowane enzymy, drożdże i bakterieEnzyme, Hefen und Bakterien können als Silage-Zusatzstoffe verwendet werden
Po zmieleniu mięsa w maszynie do mielenia, dodaje się przyprawy (pieprz, kolender, gałkę muszkatołową czosnek), ewentualnie rum i małe ilości cukru (dekstrozy, sacharozy), elementy przyprawowe z dodatkiem drożdży i soli azotowej, a w razie konieczności sól i saletręUnter das im Fleischwolf zerkleinerte Fleisch werden schonend Gewürze (Pfeffer, Koriander, Muskat, Knoblauch), gegebenenfalls Rum und in geringen Mengen Zuckerstoffe (Dextrose, Saccharose), Starterkulturen mit zugesetzten Hefen und Nitritpökelsalz, gegebenenfalls Kochsalz und Salpeter beigemengt
sfermentowanym w wyniku działania drożdżymit Hefe vergoren
dla drożdży prasowanych rynki krajowe na terytorium Hiszpanii, Portugalii oraz FrancjiBei Frischhefe handelt es sich im Falle von Spanien, Frankreich und Portugal um nationale Märkte
Poza surowcami mlecznymi jedynymi składnikami lub środkami pomocniczymi lub substancjami dodatkowymi dozwolonymi do mleka oraz w procesie produkcji są podpuszczka, kultury bakterii, drożdże, pleśnie o wykazanej nieszkodliwości oraz sólNeben dem Ausgangsstoff Milch dürfen als Inhaltsstoffe oder Herstellungshilfsstoffe oder Zusatzstoffe in der Milch oder während der Herstellung nur Lab, nachweislich nicht schädliche Bakterien-, Hefe- und Schimmelkulturen sowie Salz hinzugefügt werden
drożdże suszoneTrockenhefe
Przetrzymanie nastawu na osadzie drożdżowym ponad czas fermentacji cichej wpływa niekorzystnie na cechy organoleptyczne z powodu autolizy drożdżyEin weiteres Verbleiben des Metansatzes über dem Hefeniederschlag, das über die stille Gärung hinaus andauert, würde sich wegen der Autolyse der Hefe ungünstig auf die organoleptischen Merkmale auswirken
Lepirudyna to produkt rekombinacji DNA uzyskiwany z komórek drożdżyLepirudin ist ein aus Hefezellen hergestelltes rekombinantes DNA-Produkt
Do celów stosowania art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ do produkcji drożdży, drożdżowych wyrobów cukierniczych i receptur na bazie drożdży można stosować następujące substancjeFür die Zwecke der Anwendung von Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ dürfen folgende Stoffe bei der Herstellung, Zubereitung und Formulierung von Hefe verwendet werden
Drożdże prasowaneFrischhefe
Minimalne ceny, które można oferować, wynoszą odpowiednio: ‧ EUR za hektolitr alkoholu w przeliczeniu na ‧ % obj. przeznaczonego do produkcji drożdży piekarskich, ‧,‧ EUR za hektolitr alkoholu w przeliczeniu na ‧ % obj. przeznaczonego do produkcji produktów chemicznych typu aminowego i chlorowego przeznaczonych na wywóz, ‧,‧ EUR za hektolitr alkoholu w przeliczeniu na ‧ % obj. przeznaczonego do produkcji wody kolońskiej przeznaczonej na wywóz oraz ‧ EUR za hektolitr alkoholu w przeliczeniu na ‧ % obj. przeznaczonego do innych zastosowań przemysłowychDie Mindestpreise, auf die sich die Angebote beziehen können, betragen ‧ EUR je Hektoliter Alkohol von ‧ % vol zur Herstellung von Backhefe, ‧,‧ EUR je Hektoliter Alkohol von ‧ % vol zur Herstellung von chemischen Erzeugnissen des Typs Amine und Chloral zur Ausfuhr, ‧,‧ EUR je Hektoliter Alkohol von ‧ % vol zur Herstellung von Eau de Cologne zur Ausfuhr und ‧ EUR je Hektoliter Alkohol von ‧ % vol zu anderen industriellen Verwendungen
* otrzymywany z rekombinowanych komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae (szczep* In rekombinanten Hefezellen Saccharomyces cerevisiae (Stamm ‧-‧) hergestellt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 327 zdań frazy drożdże.Znalezione w 0,404 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.