wymowa: IPA: ˈdrɔʒʤ̑ɛ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Hefe   
  (Noun  f) (noun   )
   
  spoż. spożywczy kulin. kulinaria masa z drożdży wykorzystywana w piekarnictwie i fermentacji
   
  bot. botanika jednokomórkowe grzyby bez tlenu i na podłożu zawierającym cukier wywołujące fermentację alkoholową;
   
  Saccharomyces, grzyby saprofityczne, jednokomórkowe z klasy workowców, rozmnażające się przez pączkowanie; żyją na podłożu zawierającym cukier, wywołując w warunkach beztlenowych fermentację alkoholową
 • Backhefe   
 • Germ   
 • Hefen   
 • Sauerteig   
 • hefe   
 • hefen   
 • sprosspilz   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

drożdże piekarskiebackhefe
drożdże piwowarskiebierhefe
drożdże sakesakehefe
drożdże winiarskieweinhefe

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "drożdże", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zważyć ‧ ± ‧ g zawiesiny drożdży (ppkt± ‧ g der Hefesuspension (Nummer ‧.‧) abwiegen
drobnoustroje kwasotwórcze – Streptococcus lactis, Leuconostos mesenteroides, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, drożdże i pleśnie – Torulopsis candida, Geotrichum candidum, Geotrichum caseiSäurebildende Mikroorganismen: Streptococcus lactis, Leuconostos mesenteroides, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum; Hefe- und Schimmelpilze: Torulopsis candida, Geotrichum candidum, Geotrichum casei
Drożdży prasowanych w HiszpaniiFrischhefe in Spanien
Przyjmuje się, że ‧ g drożdży zawiera ‧ gMan geht davon aus, daß ‧ g Hefesuspension ‧ g
stosowanie w winach wytrawnych, oraz w ilościach nieprzekraczających ‧ %, świeżych osadów, które są zdrowe i nierozcieńczone oraz zawierają drożdże pozostałe z niedawnego procesu produkcji wytrawnego winain trockenen Weinen Verwendung- bis zu einem Grenzwert von ‧ % der Menge- von frischen, gesunden und nicht verdünnten Weinhefen, die Hefen aus der jüngsten Bereitung trockener Weine enthalten
uzyskiwany z hodowli komórek drożdży (Saccharomyces cerevisiae) z wykorzystaniem technologii rekombinowanego DNAhergestellt in Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae) durch rekombinante DNA-Technologie
Co zawiera Refludan Substancją czynną leku jest lepirudyna, produkt rekombinacji DNA uzyskiwany z komórek drożdżyWas Refludan enthält Der Wirkstoff Lepirudin ist ein aus Hefezellen hergestelltes rekombinantes DNA-Produkt
a/użycie w winach wytrawnych, w ilości nie przekraczającej ‧% świeżego drożdżowego osadu winiarskiego, który jest zdrowy i nierozcieńczony oraz zawiera drożdże pochodzące z ostatniej produkcji win wytrawnychin trockenen Weinen Verwendung-bis zu einem Grenzwert von ‧ % der Menge-von frischen, gesunden und nicht verdünnten Weinhefen, die Hefen aus der jüngsten Bereitung trockener Weine enthalten
Główny obszar działalności GBI Business to produkcja i sprzedaż drożdży różnego rodzaju, w tym drożdży świeżych (w postaci płynnej i prasowanej) oraz drożdży suszonych do piekarni rzemieślniczych i przemysłowych oraz do wypieków domowychDas Kerngeschäft von GBI Business besteht in der Herstellung und dem Vertrieb verschiedener Hefearten, u.a
Drożdże płynneFlüssighefe
Do produkcji drożdży ekologicznych wykorzystywane są wyłącznie podłoża wytworzone ekologicznieFür die Herstellung ökologischer/biologischer Hefe dürfen nur ökologisch/biologisch erzeugte Substrate verwendet werden
Artykuł ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ przewiduje przyznanie refundacji wywozowych dla niektórych produktów określonych we wspomnianym rozporządzeniu, kiedy są wywożone w formie towarów wymienionych w jego załączniku V, w szczególności w postaci żywych kultur drożdży objętych kodami CN ‧ iGemäß Artikel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧ können für die Ausfuhr bestimmter unter die genannte Verordnung fallender Erzeugnisse, die in Form von in Anhang V genannten Waren, insbesondere in Form lebender Hefen der KN-Codes ‧ ‧ und ‧ ‧ ausgeführt werden, Ausfuhrerstattungen gewährt werden
Ciasto sporządza się z mąki, wody, drożdży, soli i sacharozy w miesiarceEin Teig wird aus Mehl, Wasser, Hefe, Salz und Saccharose in einem vorgeschriebenen Kneter hergestellt
Fermentacja masy kwaśnej odbywa się dzięki dynamicznej równowadze między bakteriami kwasu mlekowego a drożdżamiDie Gärung des Sauerteigs wird einem dynamischen Gleichgewicht anvertraut, das zwischen den Milchsäurebakterien und der Hefe entsteht
Mimo iż część wody dodana z zawiesiną drożdży jest wchłaniana przez drożdże, zawiesina również zawieraObgleich ein Teil des Wassers, das mit der Hefesuspension zugesetzt wird, von der Hefe absorbiert wird, enthält auch diese Suspension
Poza surowcami mlecznymi jedynymi składnikami, środkami pomocniczymi produkcji lub dodatkami dozwolonymi w mleku i podczas produkcji są podpuszczka, nieszkodliwe kultury bakteryjne, drożdże, pleśnie, chlorek wapnia i sólNeben dem Ausgangsstoff Milch dürfen als Inhaltsstoffe oder Herstellungshilfsstoffe oder Zusatzstoffe in der Milch oder während der Herstellung nur Lab, nicht schädliche Bakterien-, Hefe- und Schimmelkulturen sowie Calciumchlorid und Salz hinzugefügt werden
Głównymi surowcami do produkcji piwa czeskobudziejowickiego są woda, słód i chmiel, a także drożdże piwowarskie dolnej fermentacjiDie hauptsächlich verwendeten Rohstoffe für die Herstellung von Českobudějovické pivo sind: Wasser, Malz und Hopfen unter Verwendung von untergäriger Bierhefe
Mimo że istnieje pewna substytucyjność po stronie podaży, gdyż procesy produkcji poszczególnych postaci drożdży są ze sobą powiązane, przejście z jednego procesu na drugi również podlega pewnym ograniczeniomWenngleich ein gewisser Grad an angebotsseitiger Substituierbarkeit besteht, da die Herstellungsverfahren der einzelnen Hefesorten miteinander verbunden sind, ist auch die Umstellung der Herstellungsverfahren mit bestimmten Sachzwängen verbunden
Dzieje się tak również, ale rzadziej, w przypadku drożdży czystej kultury górnej fermentacji, o ile nie są one tradycyjnie hodowane w browarze lub przez browar w danym obszarze geograficznymT. auch Brauwasser, soweit kein eigener Brunnen zur Verfügung steht, seltener auch obergärige Reinzuchthefe, soweit sie nicht selbst seit jeher in/von der Brauerei im geographischen Gebiet gezüchtet wird
dodanie jednej lub kilku z następujących substancji wspomagających wzrost drożdżyVerwendung eines oder mehrerer der folgenden Stoffe zur Förderung der Hefebildung
Poza surowcami mlecznymi jedynymi składnikami lub środkami pomocniczymi lub substancjami dodatkowymi dozwolonymi do mleka oraz w procesie produkcji są podpuszczka, kultury bakterii, drożdże, pleśnie o wykazanej nieszkodliwości oraz sólNeben dem Ausgangsstoff Milch dürfen als Inhaltsstoffe oder Herstellungshilfsstoffe oder Zusatzstoffe in der Milch oder während der Herstellung nur Lab, nachweislich nicht schädliche Bakterien-, Hefe- und Schimmelkulturen sowie Salz hinzugefügt werden
Do zacieru z owoców należy dodać wybrane szczepy drożdży do produkcji alkoholu, zgodnie z instrukcjami dla użytkownikówDen eingemaischten Früchten sollten ausgewählte Hefestämme für die Alkoholherstellung entsprechend den Anweisungen für die Verwendung hinzugefügt werden
Studzenie brzeczki do temperatury ‧-‧ °C, optymalnej dla namnażania drożdżyAbkühlen der Maische auf eine Temperatur von ‧ bis ‧ °C, die optimal für die Vermehrung der Hefezellen ist
Drożdże miodowe wysokiego odfermentowania- przystosowane do odfermentowania wysokich ekstraktów w nastawachGärkräftige Methefe, die geeignet ist, die Vergärung eines hohen Extraktanteils im Metansatz zu erreichen (hoher Alkoholgehalt
charakterystyczny zapach oliwy pozyskanej z oliwek zaatakowanych przez grzybice i drożdże na skutek przechowywania owoców przez szereg dni w wilgocitypisches Flavour bei Ölen aus Oliven mit Schimmel- und Hefepilzbefall wegen mehrtägiger Lagerung der Früchte unter feuchten Bedingungen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 327 zdań frazy drożdże.Znalezione w 0,252 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.