wymowa: IPA: ˈdrɔʒʤ̑ɛ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Hefe   
  (Noun  f) (noun   )
   
  spoż. spożywczy kulin. kulinaria masa z drożdży wykorzystywana w piekarnictwie i fermentacji
   
  bot. botanika jednokomórkowe grzyby bez tlenu i na podłożu zawierającym cukier wywołujące fermentację alkoholową;
   
  Saccharomyces, grzyby saprofityczne, jednokomórkowe z klasy workowców, rozmnażające się przez pączkowanie; żyją na podłożu zawierającym cukier, wywołując w warunkach beztlenowych fermentację alkoholową
 • Backhefe   
 • Germ   
 • Hefen   
 • Sauerteig   
 • hefe   
 • hefen   
 • sprosspilz   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

drożdże piekarskiebackhefe
drożdże piwowarskiebierhefe
drożdże sakesakehefe
drożdże winiarskieweinhefe

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "drożdże", pamięć tłumaczeniowa

add example
Preparat białka opóźniającego zamarzanie (ISP) jest jasnobrązowym płynem wytwarzanym w drodze fermentacji wgłębnej genetycznie zmodyfikowanego szczepu spożywczych drożdży piwnych (Saccharomyces cerevisiae), do których genomu został wprowadzony syntetyczny gen kodujący ISPDie Eis-strukturierende Proteinzubereitung ist eine hellbraune Flüssigkeit, die durch Submersfermentation eines genetisch veränderten Stamms der Backhefe (Saccharomyces cerevisiae) hergestellt wird, in deren Genom ein synthetisches Gen für das Eis-strukturierende Protein eingefügt wurde
w przypadku GBI Business: produkcja i sprzedaż różnego rodzaju drożdży (w tym drożdży świeżych i suszonych dla piekarni rzemieślniczych, przemysłowych i domowychGBI Business: Herstellung und Vertrieb von Hefe, inklusive frischer und trockener Hefe für Industriekunden, Bäckereien und Haushalte
Mimo że istnieje pewna substytucyjność po stronie podaży, gdyż procesy produkcji poszczególnych postaci drożdży są ze sobą powiązane, przejście z jednego procesu na drugi również podlega pewnym ograniczeniomWenngleich ein gewisser Grad an angebotsseitiger Substituierbarkeit besteht, da die Herstellungsverfahren der einzelnen Hefesorten miteinander verbunden sind, ist auch die Umstellung der Herstellungsverfahren mit bestimmten Sachzwängen verbunden
Stosowanie dodatku jednej lub kilku następujących substancji wspomagających wzrost drożdżyZusatz eines oder mehrerer der folgenden Stoffe zur Förderung der Hefebildung
Co zawiera Refludan Substancją czynną leku jest lepirudyna, produkt rekombinacji DNA uzyskiwany z komórek drożdżyWas Refludan enthält Der Wirkstoff Lepirudin ist ein aus Hefezellen hergestelltes rekombinantes DNA-Produkt
Chociaż w trakcie badań klinicznych produktu ORACEA nie zaobserwowano wzrostu oportunistycznych mikroorganizmów, takich jak drożdże, terapia przy użyciu tetracyklin w większych dawkach może spowodować wzrost mikroorganizmów, włącznie z grzybami, które nie są podatne na lekObgleich während der klinischen Studien zu ORACEA kein Überwachsen durch opportunistische Mikroorganismen wie Hefen beobachtet wurde, kann die Therapie mit Tetracyclinen in höheren Dosen zu einem Überwachsen mit nicht empfindlichen Mikroorganismen einschließlich Pilzen führen
Bezpieczeństwa Żywności (Urząd) stwierdził w opinii z dnia ‧ lipca ‧ r., że preparat drożdży gatunku Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc ‧) nie wywiera negatywnego oddziaływania na zdrowie zwierząt, człowieka ani na środowisko naturalneJuli ‧ zu dem Schluss, dass die Zubereitung von Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc ‧) sich nicht schädlich auf die Gesundheit von Tier und Mensch oder auf die Umwelt auswirkt
drobnoustroje kwasotwórcze – Streptococcus lactis, Leuconostos mesenteroides, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, drożdże i pleśnie – Torulopsis candida, Geotrichum candidum, Geotrichum caseiSäurebildende Mikroorganismen: Streptococcus lactis, Leuconostos mesenteroides, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum; Hefe- und Schimmelpilze: Torulopsis candida, Geotrichum candidum, Geotrichum casei
Niniejsze rozporządzenie stosuje się także do drożdży przeznaczonych do spożycia lub używanych jako paszaDiese Verordnung gilt auch für als Lebensmittel oder Futtermittel verwendete Hefen
całkowita zawartość drożdży musi być mniejsza niż ‧ na gram proszku lub na mililitrder Gesamtgehalt an Hefen muss weniger als ‧/g Pulver oder ml betragen
Krok ‧-Dodaj ‧ łyżki stołowej drożdżySchritt ‧-Fügen Sie einen Viertel Teelöffel Hefe hinzu
ciasto półfrancuskie- listkujące, zawierające jako surowce: mąkę pszenną, margarynę, mleko, jaja, cukier, drożdże, sól, aromat cytrynowyder Plunderteig mit seiner blättrigen Struktur, der folgende Rohstoffe enthält: Weizenmehl, Margarine, Milch, Eier, Zucker, Hefe, Salz, Zitronenaromat
Z uwagi na zbyt wysokie stężenie cukru dla pracy drożdży w procesie fermentacji przygotowuje się brzeczkę w proporcji: ‧ objętość miodu i ‧ objętości wody z ewentualnym dodatkiem przypraw ziołowo- korzennychWegen der für die Hefevermehrung im Gärungsprozess zu hohen Zuckerkonzentration wird zunächst eine Maische mit folgendem Verhältnis der Ausgangserzeugnisse zubereitet: ‧ Volumenteil Honig auf ‧ Volumenteile Wasser unter etwaiger Zugabe von Kräutern und Gewürzen
miligrama Al‧+ Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym ‧ Uzyskiwany z hodowli komórek drożdży (Saccharomyces cerevisiae) z wykorzystaniem technologii rekombinowanego DNA ‧, ‧ miligrama Al‧+ Adsorbowany na fosforanie glinuHergestellt in Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae) durch rekombinante DNA-Technologie
Zważyć ‧ ± ‧ g zawiesiny drożdży (ppkt± ‧ g der Hefesuspension (Nummer ‧.‧) abwiegen
użycie preparatów ściany komórkowej drożdży w maksymalnej ilości ‧ gramów na hektolitrVerwendung von Heferindenzubereitungen bis zu einem Grenzwert von ‧ g/hl
uzyskiwany z hodowli komórek drożdży (Saccharomyces cerevisiae) z wykorzystaniem technologii rekombinowanego DNAhergestellt in Hefezellen (Saccharomyces cerevisiae) durch rekombinante DNA-Technologie
Poza surowcami mlecznymi jedyne składniki lub substancje pomocnicze bądź dodatki dozwolone w mleku i w trakcie produkcji to: podpuszczka, obojętne kultury bakterii, drożdże, pleśń, chlorek wapnia i sólDem Rohstoff Milch dürfen als Zutaten, Hilfsstoffe oder Zusatzstoffe bei der Herstellung ausschließlich Lab, unschädliche Bakterienkulturen, Hefen, Edelpilze, Kalziumchlorid und Salz zugesetzt werden
Rynki drożdży prasowanych w Portugalii i Hiszpanii mają pewne cechy wspólne w zakresie struktury, ułatwiające cichą koordynacjęDer portugiesische und der spanische Markt für Presshefe weisen einige strukturelle Merkmale auf, die eine stillschweigende Koordinierung erleichtern
wykorzystanie drożdży w produkcji winaVerwendung von Weinhefen
drożdże: środowisko Malt-WickerhamaHefen: Malt-Wickerham-Medium
Nawet gdyby możliwe było przestawienie procesu produkcji, wytwórcy dostarczający drożdże prasowane do regionów znacznie oddalonych napotkaliby trudności niekiedy wręcz uniemożliwiające im dostarczanie drożdży płynnych do swoich odbiorcówSelbst wenn eine Umstellung auf Produktionsebene möglich wäre, wäre es für Hersteller, die Presshefe aus einer weiteren Entfernung in eine bestimmte Region liefern, schwierig, wenn nicht unmöglich, Flüssighefe in die jeweilige Region zu liefern
Do magazynowania prasowanych drożdży klienci również potrzebują chłodniZur Lagerung der Presshefe benötigen die Kunden einen Kühlraum
Drożdże sproszkowane Celuloza, mikrokrystalina Powidon (K-‧) Krospowidon Krzemionka koloidalna, bezwodna Stearynian magnezuTrockenhefe aus Saccharomyces cerevisiae Mikrokristalline Cellulose Povidon (K‧) Crospovidon Hochdisperses Siliciumdioxid Magnesiumstearat
Podstawowymi surowcami, charakterystycznymi dla Pizza Napoletana są: mąka pszenna typ ‧, ewentualnie z dodatkiem mąki typu ‧, drożdże piwne, naturalna woda pitna, pomidory bez skórki i/lub świeże pomidorki, sól morska lub sól kuchenna, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczeniaDie Pizza Napoletana besteht aus folgenden Grundrohstoffen: Weichweizenmehl Tipo ‧, eventuell unter Zugabe von Mehl Tipo ‧, Bierhefe, natürliches Trinkwasser, geschälte Tomaten und/oder kleine Frischtomaten, Meersalz oder Kochsalz, natives Olivenöl extra
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 324 zdań frazy drożdże.Znalezione w 0,498 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.