wymowa: IPA: ˈʦ̑ɨfra /ˈt͡s̪ɨfra/    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Ziffer   
  (Noun  f) (noun   )
   
  symboliczna reprezentacja cyfry .
   
  mat. matematyka, matematyczny abstrakcyjny obiekt matematyczny, stanowiący element ciągu, reprezentującego liczbę w danym systemie liczbowym.
   
  pot. potocznie znak pisarski symbolizujący cyfrę systemu dziesiętnego: , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 • Chiffre   
 • Nummer   
  (Noun  ) (noun   )
 • Stelle   
  (noun   )
 • Zahl   
  (noun   )
 • Zahlzeichen   

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie → aparat cyfrowy
 
etn. etnografia ornament, wzór, deseń
 
daw. dawniej, dawny monogram, inicjały imienia i nazwiska

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (6)

cyfra arabskaarabische Ziffer
cyfra mantysyDezimale
cyfra po przecinkuDezimale
cyfry arabskiearabischen Ziffern
cyfry rzymskierömischen Ziffern
suma wszystkich cyfrQuersumme

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cyfra", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dwie pierwsze cyfry numeru homologacji wskazują, że w dniu udzielenia danej homologacji regulamin nr ‧ obowiązywał w wersji pierwotnej, a regulamin nr ‧ uwzględnia już serię poprawekDie ersten zwei Ziffern der Genehmigungsnummer geben an, dass zum Zeitpunkt der erteilten Genehmigungen die Regelung Nr. ‧ noch nicht geändert worden war, dagegen die Regelung Nr. ‧ schon die Änderung ‧ enthielt
kod składa się z ośmiu cyfrDer Code besteht aus acht Ziffern
Znak ten zawiera oznaczenie Edam Holland razem z kombinacją cyfr i liter (w rosnącej kolejności alfabetycznej i liczbowejAuf dieser Marke steht eine nur einmal vergebene Kombination aus Zahlen und Buchstaben (alphabetisch und numerisch aufwärts
Dwie ostatnie cyfry oznaczają numer programu: dopuszcza się cyfry od ‧ doDie letzten ‧ Ziffern bezeichnen das betreffende Programm, wobei hierfür Zahlen zwischen ‧ und ‧ zulässig sind
Dwie pierwsze cyfry numeru (obecnie ‧, odpowiadające serii poprawek ‧, które weszły w życie z dniem ‧ czerwca ‧ r.) oznaczają serię poprawek uwzględniających najbardziej aktualne ważniejsze zmiany techniczne w niniejszym regulaminie w czasie udzielania homologacjiIhre ersten beiden Ziffern (gegenwärtig ‧ entsprechend der am ‧. Juni ‧ in Kraft getretenen Änderungsserie ‧) bezeichnen die Änderungsserie mit den neuesten, wichtigsten technischen Änderungen, die zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung in die Regelung aufgenommen sind
kod CN (przynajmniej cztery pierwsze cyfryder KN-Code (mindestens die ersten vier Ziffern
Hiszpania potwierdziła, że AESA uregulowała długi stoczni, aby je sprzedać firmie Bazán, żeby lepiej odzwierciedlić wartość tych stoczni, ale nie podała żadnych cyfrSpanien bestätigte, dass AESA eine Berichtigung der Schulden der Werften für deren Verkauf an Bazán vorgenommen habe, um den Wert der Werften besser darstellen zu können, legte jedoch keine Zahlen vor
W pobliżu prostokąta musi znajdować się podstawowy numer homologacji zawarty w pkt ‧ numeru homologacji typu, określonym w załączniku ‧ do dyrektywy ‧/EWG, poprzedzony dwiema cyframi odpowiadającymi kolejnemu numerowi przyporządkowanemu najnowszej znaczącej zmianie technicznej wprowadzonej do dyrektywy ‧/EWG z datą udzielenia homologacji WE częściEs muß in der Nähe des Rechtecks die
W celu monitorowania różnych etapów produkcji, oznakowanie można uzupełnić dwoma innymi cyframi mającymi na celu identyfikację innych podmiotów, które ewentualnie mogły uczestniczyć w łańcuchu produkcjiZur Rückverfolgbarkeit der diversen Herstellungsphasen kann das Brandmal noch durch zwei weitere Ziffern vervollständigt werden, anhand deren sich etwaige weitere an der Herstellung Beteiligte identifizieren lassen
Dwie pierwsze cyfry numerów homologacji oznaczają, że w momencie udzielenia poszczególnych homologacji, Regulamin Nr ‧ obejmował już serię ‧ poprawek, natomiast Regulamin Nr ‧ obejmował już serię ‧ poprawek, kiedy homologacja została udzielonaAus den ersten beiden Ziffern der Genehmigungsnummern geht hervor, dass bei der Erteilung der jeweiligen Genehmigungen die Regelung Nr. ‧ in ihrer ursprünglichen Fassung vorlag, während die Regelung Nr. ‧ bereits die Änderungsserie ‧ enthielt
Jak wygląda lek Vivanza i co zawiera opakowanie Vivanza ‧ mg tabletki powlekane mają pomarańczowy kolor; z jednej strony tabletki wytłoczone jest „ v ”, z drugiej cyfra odpowiadająca dawce leku (‧ mgWie Vivanza aussieht und Inhalt der Packung Vivanza ‧ mg Filmtabletten sind orangefarbene Tabletten, die mit einem V auf einer Seite und mit der Tablettenstärke auf der anderen Seite gekennzeichnet sind
Zarówno na potrzeby obliczeń emisji, jak i sprawozdawczości dane dotyczące działalności, wskaźniki emisji oraz współczynniki utleniania lub konwersji zaokrągla się do cyfr znaczącychTätigkeitsdaten, Emissionsfaktoren und Oxidations- oder Umsetzungsfaktoren sind so zu runden, dass die Werte nur für die Emissionsberechnung bzw. die Berichterstattung signifikante Stellen aufweisen
Wyjątek dopuszcza się wtedy, gdy cyfra wprowadzona zostaje na pojedynczą linię na tablicy danych producentaVon dieser Bestimmung kann abgewichen werden, wenn die Nummer auf dem Fabrikschild in einer Zeile angegeben wird
oblicza się sumę wszystkich cyfr na pozycjach parzystych i wszystkich cyfr występujących w iloczynach cząstkowych otrzymanych dla pozycji nieparzystychDanach werden die Summen der Ziffern an den geraden Stellen sowie aller Teilprodukte der Ziffern an den ungeraden Stellen gebildet
Kod producenta składa się z cyfr i liter określonych w pkt ‧ załącznika do dyrektywy ‧/‧/WEDer Erzeugercode besteht aus den unter Nummer ‧ des Anhangs der Richtlinie ‧/‧/EG vorgesehenen Codes und Buchstaben
dD-parametr wyświetlający dzień, używa jednej lub dwóch cyfr (‧ dodD-Der Tag als ein-oder zweistelliger Zahlenwert
Funkcja ROUNDDOWN(wartość; [ cyfry ]) zwraca wartość zaokrągloną w dół. Cyfry to liczba cyfr, do których chcesz zaokrąglić liczbę. Jeśli wartość cyfry jest równa zero lub została pominięta, wartość jest zaokrąglana w dół do najbliższej liczby całkowitejDie Funktion ROUNDDOWN(Wert;[Ziffern ]) gibt die abgerundete Zahl zurück. Ziffern ist dabei die Anzahl der Nachkommaziffern, auf welche Sie die Zahl runden möchten. Falls Sie Ziffern weglassen oder auf ‧ setzen, wird die angegebene Zahl auf den nächsten ganzzahligen Wert abgerundet
Liczba cyfr, które odgrywają rolę w liczbieDie Anzahl der Stellen, welche in einer Zahl notwendig sind
Y jest cyfrą sprawdzającą wyliczoną zgodnie z metodą ISBN (Międzynarodowy Znormalizowany Numer KsiążkiKontrollziffer, die nach der ISBN-Methode (Internationale Standardbuchnummer) berechnet wird
Jednakże pieczęć organu wystawiającego może być zastąpiona przez wytłaczający odcisk połączony z literami lub cyframi uzyskanymi za pomocą perforacji lub wydrukowanie na pozwoleniuDer Stempel der erteilenden Behörde kann jedoch durch einen Trockenstempel in Verbindung mit einem durch Lochen hergestellten Buchstaben- und Zahlensatz oder durch einen Aufdruck auf der Genehmigung ersetzt werden
Pierwsze dwie cyfry numeru homologacji oznaczają, że homologacji udzielono zgodnie z wymogami regulaminu nr ‧ w wersji pierwotnejAus den ersten beiden Ziffern der Genehmigungsnummer geht hervor, dass die Genehmigung nach den Vorschriften der Regelung Nr. ‧ in ihrer ursprünglichen Fassung erteilt wurde
pierwsze cztery cyfry toDie ersten vier Ziffern sind
Władze wydające stosują taką zabezpieczającą przed fałszerstwem metodę wpisywania przyznanych ilości, która uniemożliwi wstawianie cyfr lub odniesień (np. *ECU* ‧*Die genehmigten Mengen werden von der erteilenden Behoerde faelschungssicher angegeben, so daß der Zusatz von Ziffern oder sonstigen Angaben unmoeglich ist (z. B. *‧* ECU
Dlaczego brunetki nie potrafią napisać cyfry ‧?Warum können Schwarzhaarige keine " ‧ " schreiben?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 947 zdań frazy cyfra.Znalezione w 0,38 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.