wymowa: IPA: ˈʨ̑ɔ̃w̃ʒa [ˈt͡ɕɔ̃ʐa]

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Schwangerschaft   
    (Noun  f)
     
    u ssaków płci żeńskiej okres od zapłodnienia do porodu;
  • traechtigkeit   
  • trächtigkeit   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (20)

być w ciążyschwanger sein
ciąża bliźniaczazwillinge
ciąża brzusznabauchhoehlentraechtigkeit
ciąża jajowodowaeileitertraechtigkeit
ciąża kobietschwangerschaft
ciąża mnogamehrlingsgeburt
ciąża pozamacicznaExtrauteringravidität; extrauterine traechtigkeit; ektopische Schwangerschaft
ciąża ssakówträchtigkeit
ciąża urojonaScheinschwangerschaft; scheintraechtigkeit
długość ciążytragezeit
kobieta w ciążywerdende Mutter; Schwangere
nadciśnienie tętnicze w ciąży#rzucawkaeklampsie
okres ciążytraechtigkeitsdauer; tragezeit
powikłania ciążytraechtigkeitskomplikation
rozpoznawanie ciążytraechtigkeitsdiagnose
trwanie ciążyschwangerschaftsdauer
w ciążyschwanger
zajść w ciążęschwanger werden
zapobieganie ciążyEmpfängnisverhütung
zapobieganie ciąży u zwierzątkontrazeption (tier)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ciąża", pamięć tłumaczeniowa

add example
Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciążyBei der Anwendung in der Schwangerschaft ist Vorsicht geboten
Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny ‧ należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenieSobald eine Schwangerschaft diagnostiziert wurde, sollte die Behandlung mit einem AII-RA sofort abgesetzt und falls erforderlich mit einer Alternativbehandlung begonnen werden
Ciąża Nie należy stosować leku CYSTAGON w okresie ciążySchwangerschaft Nehmen Sie CYSTAGON nicht ein, wenn Sie schwanger sind
Wszelkie odpowiednie parametry dotyczące: płodności, okresu ciąży, porodu i warunków około-i poporodowych muszą być uważnie obserwowane i odnotowywaneAlle relevanten Fruchtbarkeits-, Trächtigkeits-und Wurfparameter sowie die peri-und postnatale Situation sind sorgfältig zu beobachten und aufzuzeichnen
A zatem na każdym z nas ciąży osobista odpowiedzialność, aby w maksymalnym stopniu zaangażować się w oszczędzanie energii.Darum sind wir alle dafür verantwortlich, einen Beitrag zur Maximierung der Energieeffizienz zu leisten.
Nie ulega wątpliwości, zarówno z moralnego, jak i ekonomicznego punktu widzenia, że powinniśmy zapewnić ochronę socjalną i zasiłki macierzyńskie kobietom w ciąży pracującym na własny rachunek oraz żonom i partnerkom życiowym mężczyzn pracujących na własny rachunek.Es ist nicht nur aus moralischer, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht klar, dass wir selbständig erwerbstätigen Schwangeren und schwangeren Ehefrauen oder Lebenspartnerinnen von selbständig erwerbstätigen Männern sozialen Schutz und Mutterschaftsleistungen gewähren müssen.
Ciąża i laktacjaSchwangerschaft und Stillzeit
U królików kladrybina wykazuje działanie teratogenne w dawkach wynoszących ‧, ‧ mg/kg/dobę (podawanych między ‧. a ‧. dniem ciążyCladribin ist beim Kaninchen bei einer Dosis von ‧ mg/kg/Tag teratogen (angewendet an Tag ‧ der Gestation
W ramach ostrożności zaleca się, by produktu leczniczego EXJADE nie stosować w ciąży, o ile nie jest to zdecydowanie konieczneZur Vorsicht wird empfohlen, EXJADE während der Schwangerschaft nicht zu verwenden, es sei denn, dies ist eindeutig erforderlich
Ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa u ludzi oraz budzące wątpliwości wyniki badań na zwierzętach, ten lek nie może być stosowany w okresie ciąży, chyba że spodziewane korzyści wyraźnie przewyższają potencjalne ryzyko dla płoduAufgrund der unzureichenden Datenlage zur Sicherheit beim Menschen und aufgrund der in den Reproduktionsstudien beim Tier entstandenen Bedenken darf dieses Arzneimittel in der Schwangerschaft nicht angewendet werden, es sei denn, der mögliche Nutzen rechtfertigt eindeutig das potenzielle Risiko für den Fötus
Może być stosowany w czasie ciąży u psówKann bei Hunden während der Trächtigkeit angewendet werden
te zobowiązania warunkowe, które powstały, ponieważ na wspólniku warunkowo ciążą zobowiązania innych wspólników wspólnego przedsięwzięciasolche Eventualschulden, welche aus der Haftung des Partnerunternehmens für die Schulden der anderen Partnerunternehmen des Joint Ventures entstehen
Należy rozważyć przerwanie stosowania preparatu Xefo, jeżeli istnieją trudności z zajściem w ciążę lub prowadzona jest diagnostyka niepłodnościBei Frauen, die Empfängnisschwierigkeiten haben bzw. sich Fruchtbarkeitstests unterziehen, sollte das Absetzen von Xefo in Betracht gezogen werden
Produktu RELISTOR nie wolno stosować w okresie ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczneRELISTOR sollte während der Schwangerschaft nicht angewendet werden, es sei denn, dies ist eindeutig erforderlich
Przepis ten nie powinien wpłynąć na uzasadnione oczekiwania tych beneficjentów programów pomocy, na których nie ciąży obowiązek zwrotu pomocyDiese Bestimmung sollte nicht die berechtigten Erwartungen von Beihilfeempfängern beeinträchtigen, gegenüber denen keine Rückforderungsansprüche bestehen
Oświadczenie to nie zwalnia przewoźników z obowiązków, które na nich ciążą zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi, między innymi w odniesieniu do oceny kwalifikowalności zwierząt do transportuDiese Erklärung entbindet die Transportunternehmer nicht von ihren gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere hinsichtlich der Transportfähigkeit der Tiere
U pacjentek z przewlekłą niewydolnością nerek epoetynę alfa należy stosować w okresie ciążyBei Patientinnen mit chronischer Niereninsuffizienz sollte Epoetin alfa in der Schwangerschaft
Ciąża i karmienie piersiąSchwangerschaft und Stillzeit
Do tej pory ograniczone dane dotyczące ekspozycji na lek w pierwszym trymestrze ciąży nie wykazały wzrostu częstości wad wrodzonych w porównaniu z ich częstością występowania w populacji ogólnejDie bisher vorliegenden, begrenzten Daten zur Verabreichung im ersten Schwangerschaftstrimenon lassen keine Zunahme der Häufigkeit angeborener Anomalien im Vergleich zu deren Häufigkeit in der Allgemeinbevölkerung erkennen
Stosowanie lumirakoksybu, podobnie jak innych leków hamujących COX-‧, nie jest zalecane u kobiet planujących zajść w ciążę (patrz punktWie für andere COX-‧-Hemmer wird die Anwendung von Lumiracoxib für Frauen, die eine Schwangerschaft planen, nicht empfohlen (siehe Abschnitt
• Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży, powinna o tym bezzwłocznie poinformować lekarzaWenn Sie schwanger sind oder glauben, schwanger zu sein, setzen Sie sofort Ihren Arzt darüber in Kenntnis
Pielęgniarka podejrzewa, że Jacklin jest w ciążyDie Schulärztin deutete an, das Jacqueline schwanger ist
Nie stosować na ‧ miesiące przed planowanym porodem u krów lub jałówek w okresie ciąży, które będą produkować mleko przeznaczone do spożycia przez ludziTrächtige Kühe und Färsen, die Milch für den menschlichen Verzehr liefern sollen, dürfen innerhalb von ‧ Monaten vor dem erwarteten Abkalbetermin nicht behandelt werden
przepis uregulowania dotyczącego zwolnień chorobowych, który przewiduje w odniesieniu do pracowników płci żeńskiej nieobecnych w pracy z powodu choroby związanej z ciążą występującej przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego tak jak w przypadku pracowników płci męskiej nieobecnych w pracy z powodu każdej innej choroby obniżenie wynagrodzenia, jeżeli nieobecność przekracza pewien ustalony okres czasu pod warunkiem, że pracownik płci żeńskiej jest traktowany w ten sam sposób co pracownik płci męskiej nieobecny w pracy z powodu choroby oraz, że kwota wypłacanego wynagrodzenia nie jest na tyle niska aby podważać cel jakim jest ochrona pracownic w ciążyeine Vorschrift einer Regelung über Krankheitsurlaub, die für weibliche Arbeitnehmer, die vor einem Mutterschaftsurlaub wegen einer mit ihrer Schwangerschaft zusammenhängenden Krankheit fehlen, ebenso wie für männliche Arbeitnehmer, die infolge irgendeiner anderen Krankheit fehlen, eine Kürzung der Vergütung vorsieht, wenn die Fehlzeit eine bestimmte Dauer überschreitet, sofern die Arbeitnehmerin zum einen genauso wie ein krankheitsbedingt fehlender männlicher Arbeitnehmer behandelt wird und zum anderen die gezahlten Leistungen nicht so niedrig sind, dass dadurch das Ziel des Schutzes schwangerer Arbeitnehmerinnen gefährdet würde
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5593 zdań frazy ciąża.Znalezione w 2,11 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.