wymowa: IPA: ˈʨ̑ɔ̃w̃ʒa [ˈt͡ɕɔ̃ʐa]

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Schwangerschaft   
    (Noun  f)
     
    u ssaków płci żeńskiej okres od zapłodnienia do porodu;
  • traechtigkeit   
  • trächtigkeit   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (20)

być w ciążyschwanger sein
ciąża bliźniaczazwillinge
ciąża brzusznabauchhoehlentraechtigkeit
ciąża jajowodowaeileitertraechtigkeit
ciąża kobietschwangerschaft
ciąża mnogamehrlingsgeburt
ciąża pozamacicznaExtrauteringravidität; extrauterine traechtigkeit; ektopische Schwangerschaft
ciąża ssakówträchtigkeit
ciąża urojonaScheinschwangerschaft; scheintraechtigkeit
długość ciążytragezeit
kobieta w ciążywerdende Mutter; Schwangere
nadciśnienie tętnicze w ciąży#rzucawkaeklampsie
okres ciążytraechtigkeitsdauer; tragezeit
powikłania ciążytraechtigkeitskomplikation
rozpoznawanie ciążytraechtigkeitsdiagnose
trwanie ciążyschwangerschaftsdauer
w ciążyschwanger
zajść w ciążęschwanger werden
zapobieganie ciążyEmpfängnisverhütung
zapobieganie ciąży u zwierzątkontrazeption (tier)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ciąża", pamięć tłumaczeniowa

add example
U matek, którym podawano talidomid, częściej dochodziło do poronienia, a u ich młodych występowały redukcja przyrostu masy ciała, zmiany w procesie uczenia się i zapamiętywania, zmniejszona płodność oraz zmniejszona liczba ciążNachkommen von Muttertieren, die Thalidomid erhielten, wiesen erhöhte Abortraten, eine verlangsamte Zunahme des Körpergewichts, Veränderungen der Lern-und Gedächtnisleistung, eine verringerte Fertilität und eine reduzierte Trächtigkeitsrate auf
Stosowanie AIIRAs jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty ‧. ‧ iWährend des zweiten und dritten Schwangerschaftstrimesters ist die Anwendung von AIIRAs kontraindiziert (siehe Abschnitte ‧ und
Ze względu na możliwość interferencji przeciwciał matczynych, źrebięta nie powinny być szczepione przed ‧ miesiącem życia, szczególnie jeżeli pochodzą od klaczy szczepionych powtórnie w trakcie ostatnich ‧ miesięcy ciążyWegen möglicherweise interferierender maternaler Antikörper sollten Fohlen nicht vor einem Lebensalter von ‧ Monaten geimpft werden, insbesondere wenn sie von Stuten abstammen, die in den letzten beiden Monaten der Trächtigkeit nachgeimpft wurden
Ciąża i laktacjaSchwangerschaft und Stillzeit
Komisja twierdzi, że dopóki Republika Włoska toleruje istnienie takich składowisk, uchybia ona zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy przepisów art. ‧, art. ‧ i art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w sprawie odpadów, zmienionej dyrektywą ‧/‧/EWG oraz przepisu art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznychDie Kommission trägt vor, solange die Italienische Republik diese Deponien dulde, verstoße sie gegen ihre Verpflichtungen aus den Artikeln ‧, ‧ und ‧ der Richtlinie ‧/‧/EWG des Rates über Abfälle in der Fassung der Richtlinie ‧/‧/EWG und aus Artikel ‧ Absatz ‧ der Richtlinie ‧/‧/EWG des Rates über gefährliche Abfälle
To działanie można było przypisać hamującemu działaniu pioglitazonu na hiperinsulinemię u samic oraz na zwiększoną w czasie ciąży oporność na insulinę, co prowadziło do zmniejszonej dostępności substratów metabolicznych dla rozwijającego się płoduDies ist darauf zurückzuführen, dass unter Behandlung mit Pioglitazon die in der Gestation entstehende Hyperinsulinämie und erhöhte Insulinresistenz des Muttertieres vermindert und dadurch die Verfügbarkeit der metabolischen Substrate für das fötale Wachstum verringert wird
Może być stosowany w ciąży i okresie laktacjiKann während der Trächtigkeit und Laktation angewendet werden
Przed rozpoczęciem terapii pacjentki powinny być poinformowane o potencjalnym ryzyku wystąpienia ciąży mnogiejDie Patientinnen müssen vor Behandlungsbeginn über das potenzielle Risiko einer Mehrlingsschwangerschaft informiert werden
O ile kontynuacja leczenia za pomocą antagonisty receptora angiotensyny ‧ nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować leki przeciwnadciśnieniowe, które mają ustalony profil bezpieczeństwa stosowania w ciążySofern die Fortsetzung der Behandlung mit einem AII-RA nicht als unumgänglich angesehen wird, sollte vor einer geplanten Schwangerschaft auf eine alternative antihypertensive Behandlung umgestellt werden, die ein etabliertes Sicherheitsprofil für die Anwendung in der Schwangerschaft besitzt
Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania preparatu Kinzalkomb u kobiet w ciążyEs liegen keine hinreichenden Daten für die Verwendung von Kinzalkomb bei Schwangeren vor
Powodował on zależne od dawki wydłużenie czasu do krycia i zajścia w ciążę, zmniejszoną liczbę ciałek żółtych oraz zwiększoną liczbę zarodków utraconych przed implantacją i po, poronień, wcześnie obumarłych płodów, przedwczesnych porodów, a także wydłużenie czasu trwania poroduDie Substanz bewirkte eine dosisabhängige Verlängerung der Zeit bis zur Paarung und bis zur Trächtigkeit, eine verminderte Anzahl von Gelbkörpern und eine erhöhte Anzahl von Prä-und Postimplantationsverlusten, Aborten, frühembyronalen/fetalen Verlusten, Frühgeburten sowie eine längere Geburtsdauer
O ile kontynuacja leczenia za pomocą antagonisty receptora angiotensyny ‧ nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować leki przeciwnadciśnieniowe, które mają ustalony profil bezpieczeństwa stosowania w ciążySofern ein Fortsetzen der Angiotensin ‧ Rezeptor-Antagonisten-Therapie nicht als notwendig erachtet wird, sollten Patientinnen, die planen schwanger zu werden, auf eine alternative antihypertensive Therapie mit bewährtem Sicherheitsprofil für Schwangere umgestellt werden
Stosowanie leku Karvea jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży oraz w czasie karmienia piersiąDas Produkt darf während des zweiten oder dritten Drittels der Schwangerschaft oder während der Stillzeit nicht eingenommen werden
Z ostrożności lepiej jest unikać stosowania cyprofloksacyny w czasie ciążyAls Vorsichtsmaßnahme sollte die Anwendung von Ciprofloxacin während der Schwangerschaft vermieden werden
W przypadku pojawienia się tego rodzaju objawów podczas stosowania leku Rispolept Consta, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem; • Jeśli pacjent ma trudności z kontrolowaniem temperatury ciała lub z przegrzewaniem się; • Jeśli pacjent ma problemy z nerkami; • Jeśli pacjent ma problemy z wątrobą; • Jeśli u pacjenta stwierdzono nieprawidłowo duże stężenie hormonu prolaktyny we krwi lub guza, który jest prawdopodobnie zależny od prolaktyny • Jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje zajść w ciążę, bądź karmi piersią (patrz punkt „ Ciąża i karmienie piersią ”Falls Sie dies während der Anwendung von RISPERDAL CONSTA wahrnehmen, kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Arzt Sie Probleme haben, Ihre Körpertemperatur oder ein Überhitzen zu kontrollieren Sie Nierenprobleme haben Sie Leberprobleme haben Sie anomal hohe Werte des Hormons Prolaktin in Ihrem Blut haben oder wenn Sie an einem Tumor leiden, der möglicherweise prolactinabhängig ist
Nie ma dostępnych żadnych danych klinicznych dotyczących wpływu preparatu Omnitrope na przebieg ciążyFür Omnitrope liegen keine klinischen Daten über exponierte Schwangerschaften vor
środków zapobiegania ciążywirkungsvolle Empfängnisverhütung betreiben
Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są ostateczne; nie można jednak wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzykaDie epidemiologische Evidenz bezüglich des Teratogenitätsrisikos nach einer Behandlung mit einem ACE-Hemmer im ersten Schwangerschaftstrimester ist nicht schlüssig, jedoch kann ein leicht erhöhtes Risiko nicht ausgeschlossen werden
Stosowanie leku Kinzalmono jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciążyKinzalmono darf während des zweiten und dritten Schwangerschaftsdrittels nicht eingenommen werden
Nie zaleca się stosowania antagonistów receptora angiotensyny ‧ w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punktDie Anwendung von Angiotensin ‧ Rezeptor-Antagonisten wird im ersten Schwangerschaftsdrittel nicht empfohlen (siehe Abschnitt
Brak danych dotyczących podawania szczepionki Daronrix kobietom w ciążyEs liegen keine Daten zur Anwendung von Daronrix bei Schwangeren vor
W przypadku planowania ciąży lekarz zastąpi lek Pritor odpowiednim lekiem przeciwnadciśnieniowymGenerell muss Pritor vor Beginn einer Schwangerschaft durch geeignete blutdrucksenkende Arzneimittel ersetzt werden
Jeżeli Komisja uważa, że te środki przyczyniły się do zakłócenia konkurencji, powinna zastosować procedurę opisaną w art. ‧ Traktatu. HSY w uzupełnieniu dodaje, że na stoczni nie ciąży żaden prawny obowiązek prowadzenia odrębnych ksiąg rachunkowychSollte die Kommission der Ansicht sein, diese Maßnahmen hätten den Wettbewerb verzerrt, müsse sie nach Artikel ‧ des EG-Vertrags verfahren. HSY fügt hinzu, dass ihrerseits keine juristische Verpflichtung zu einer getrennten Buchführung bestehe
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5355 zdań frazy ciąża.Znalezione w 2,022 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.