Tłumaczenia na język niemiecki:

  • wirbelsaeulenkrankheit   

Przykładowe zdania z "choroby kręgosłupa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Leczenie produktem Humira powinni rozpoczynać i nadzorować lekarze specjaliści posiadający doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, wielostawowego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, choroby Leśniowskiego-Crohna lub łuszczycyDie Behandlung mit Humira sollte von einem Facharzt mit Erfahrung in der Diagnose und Behandlung der rheumatoiden Arthritis, der polyartikulären juvenilen idiopathischen Arthritis, der Psoriasis-Arthritis, der ankylosierenden Spondylitis, des Morbus Crohn oder der Psoriasis eingeleitet und überwacht werden
Adalimumab wiąże się ze swoistym białkiem (czynnik martwicy nowotworów – TNFα), które występuje w zwiększonym stężeniu w chorobach zapalnych takich, jak reumatoidalne zapalenie stawów, wielostawowe młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba Leśniowskiego-Crohna i łuszczycaAdalimumab bindet an ein spezifisches Protein (Tumornekrosefaktor oder TNF-), das bei entzündlichen Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis, polyartikulärer juveniler idiopathischer Arthritis, Psoriasis-Arthritis, ankylosierender Spondylitis, Morbus Crohn und Psoriasis in erhöhten Konzentrationen vorliegt
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa jest chorobą zapalną kręgosłupaDie ankylosierende Spondylitis ist eine entzündliche Erkrankung der Wirbelsäule
Inne choroby zawodowe i dolegliwości , np. nowotwory , problemy z kręgosłupem czy utrata słuchu , rozwijają się z czasem .Andere arbeitsbedingte Krankheiten und Gesundheitsschäden wie Krebs , Rückenleiden oder Hörverlust entwickeln sich über einen längeren Zeitraum .
Humira przeznaczona jest do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, wielostawowego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, choroby Leśniowskiego-Crohna i łuszczycyHumira wird zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis, der Psoriasis-Arthritis, der polyartikulären juvenilen idiopathischen Arthritis, der ankylosierenden Spondylitis, des Morbus Crohn und der Psoriasis eingesetzt
Wskazania dotyczące stosowania leku w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia kręgosłupa powinny mieć następujące brzmienieDie Indikationen hinsichtlich Osteoarthritis, rheumatoider Arthritis und Spondylitis ankylosans sollten wie folgt lauten
Adalimumab wiąże się ze swoistym białkiem (czynnik martwicy nowotworów – TNFα), które występuje w zwiększonym stężeniu w chorobach zapalnych takich, jak reumatoidalne zapalenie stawów, wielostawowe młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba Leśniowskiego-Crohna i łuszczycyAdalimumab bindet an ein spezifisches Protein (Tumornekrosefaktor oder TNF-), das bei entzündlichen Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis, polyartikulärer juveniler idiopathischer Arthritis, Psoriasis-Arthritis, ankylosierender Spondylitis, Morbus Crohn und Psoriasis in erhöhten Konzentrationen vorliegt
W badaniach tych uczestniczyli pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów o krótkim i długim przebiegu choroby, wielostawowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów oraz pacjenci z łuszczycowym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, chorobą Leśniowskiego-Crohna i łuszczycąDiese Studien umfassten Patienten mit kurz und langjährig bestehender rheumatoider Arthritis, mit polyartikulärer juveniler idiopathischer Arthritis sowie Patienten mit Psoriasis-Arthritis, ankylosierender Spondylitis, Morbus Crohn oder Psoriasis
nie doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa lub choroby Leśniowskiegoen Die Behandlung mit Trudexa sollte von einem Facharzt mit Erfahrung in der Diagnose und Behandlung der rheumatoiden Arthritis, der Psoriasis-Arthritis, der ankylosierenden Spondylitis oder
Produkty firmy Non Linear Technology ( NLT ) umożliwiają leczenie licznych chorób zwyrodnieniowych części lędźwiowej kręgosłupa w sposób jak najmniej inwazyjny .NonLinear Technologies ( NLT ) ermöglicht den Einsatz einer wahrhaft minimalinvasiven Methode zur Behandlung einer Reihe von degenerativen Erkrankungen der Lendenwirbelsäule .
Leczenie preparatem Remicade powinno być rozpoczęte i prowadzone przez wykwalifikowanego lekarza z doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, zapalnych chorób jelit, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, łuszczycowego zapalenia stawów lub łuszczycyDie Behandlung mit Remicade ist von qualifizierten Ärzten, die in der Diagnose und der Therapie der rheumatoiden Arthritis, entzündlicher Darmerkrankungen, ankylosierender Spondylitis, Psoriasis-Arthritis oder Psoriasis erfahren sind, einzuleiten und zu überwachen
Preparat Humira doprowadził również do większej poprawy niż placebo pod względem objawów w badaniach nad łuszczycowym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, indukcji i utrzymaniu faz leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna i łuszczycyAuch in den Studien über Psoriasis-Arthritis, ankylosierende Spondylitis, Morbus Crohn in der Induktions-und Erhaltungsphase der Behandlung und Psoriasis erzielte Humira gegenüber Placebo eine deutliche Verbesserung der Symptome
Preparat PROTELOS stosuje się w leczeniu osteoporozy (choroby powodującej łamliwość kości) u kobiet po menopauzie w celu ograniczenia ryzyka złamań kręgów (kręgosłupa) i szyjki kości udowejPROTELOS wird zur Behandlung der Osteoporose (eine Krankheit, die Knochen brüchig macht) bei Frauen nach den Wechseljahren angewendet, um das Risiko von Wirbel-und Hüftfrakturen (Knochenbrüche im Bereich von Wirbelsäule und Hüfte) zu senken
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania infliksymabu oceniono w dwóch wieloośrodkowych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych placebo badaniach przeprowadzonych u pacjentów z czynnym zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (wskaźnik aktywności choroby BASDAI [ Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index BASDAI ] ≥‧ oraz ból kręgosłupa ≥‧ w skaliDie Wirksamkeit und die Sicherheit von Infliximab wurden in zwei multizentrischen, doppelblinden, placebokontrollierten Studien bei Patienten mit aktiver ankylosierender Spondylitis (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index [ BASDAI ] ‧ Score ‧ und spinale Schmerzen ‧ auf einer Skala von ‧ bis ‧.) untersucht
Inne choroby zawodowe i dolegliw ości , np. nowotwory , problemy z kręgosłupem czy utrata słuchu , rozwijają się z czasem .Andere arbeitsbedingte Krankheiten und Gesundheitsschäden wie Krebs , R ückenleiden oder Hörverlust entwickeln sich über einen längeren Zeitraum .
Inne czynniki ryzyka krwawienia Należy zachować ostrożność stosując rywaroksaban, podobnie jak i inne produkty przeciwzakrzepowe, u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem krwawienia, czyli z: • wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami krzepnięcia krwi • niekontrolowalnym ciężkim nadciśnieniem tętniczym krwi • czynną chorobą wrzodową w obrębie przewodu pokarmowego • przebytymi ostatnio owrzodzeniami żołądka i jelit • retinopatią naczyniową • przebytym ostatnio krwotokiem wewnątrzczaszkowym lub śródmózgowym • nieprawidłowościami w obrębie naczyń wewnątrzrdzeniowych lub śródmózgowych • przebytym ostatnio zabiegiem operacyjnym mózgu, kręgosłupa lub okulistycznymWeitere Risikofaktoren für Blutungen Wie jedes Antikoagulanz ist Rivaroxaban mit Vorsicht bei Patienten einzusetzen, die ein erhöhtes Blutungsrisiko aufweisen, wie z.B. bei: angeborenen oder erworbenen Blutgerinnungsstörungen nicht eingestellter, schwerer arterieller Hypertonie aktive ulzerative Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts kürzlich aufgetretenen Ulcera im Gastrointestinaltrakt vaskulärer Retinopathie kürzlich erlittenen intrakraniellen oder intrazerebralen Blutungen intraspinalen oder intrazerebralen Gefäßanomalien kürzlich durchgeführten Operationen am Gehirn, Rückenmark oder Auge
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17461 zdań frazy choroby kręgosłupa.Znalezione w 4,232 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.