wymowa: IPA: [ˈbilɛt] ˈbjilɛt    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Fahrkarte   
  (Noun  f, female) [hyphenation: Fahr·kar·te;]
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp. albo wstęp do kina lub teatru
   
  Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wie zum Beispiel Bahn oder Bus, berechtigt.
 • Ticket   
  (Noun  n, neuter) []
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp. albo wstęp do kina lub teatru
   
  Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wie zum Beispiel Bahn oder Bus, berechtigt.
 • Fahrschein     
  (Noun  male, m) [hyphenation: Fahr·schein;]
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp. albo wstęp do kina lub teatru
   
  Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wie zum Beispiel Bahn oder Bus, berechtigt.
 • Billett   
  (Noun  n, neuter) [Switzerland, Austria, Liechtenstein, obsolete in Germany, hyphenation: Bil·lett;]
   
  Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wie zum Beispiel Bahn oder Bus, berechtigt.
 • Eintrittskarte   
  (Noun  f)
 • Fahrausweis   
  (Noun  m)
 • Karte   
  (Noun  f) (noun   )
 • Schein   
  (Noun  m) (noun   )
 • Beförderungsausweis   
 • Billet   
  (Noun  n) [rare]
 • Briefchen   
 • Coupon   
 • Menü   
 • Speisekarte   
  (noun   )
 • Zinsabschnitt   
  (noun   )
 • eintrittskarte   

Pozostałe znaczenia:

 
środ. środowiskowy wojsk. wojskowość wezwanie do wojska

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (25)

automat z biletamiFahrkartenautomat
bilet bankowyGeldschein
bilet całodziennyTagesticket
bilet lotniczyFlugkarte; Flugticket
bilet miesięcznyMonatskarte
bilet na samolotFlugticket
bilet pierwszejFahrkarte erster; zweiter Klasse
bilet powrotnyRückfahrkarte
bilet semestralnySemesterticket
bilet sypialnySchlafwagenkarte
bilet tam i z powrotemhin und zurück
bilet tygodniowyWochenkarte
bilet usługiDienstticket
bilet uwierzytelnieniaAuthentifizierungsticket
bilet wstępuEintrittskarte
bilet ze zniżkąeine Fahrkarte mit Ermäßigung
bilet zwykłyeine einfache Fahrkarte
cena biletuFahrpreis
Jak długo ważny jest bilet?Wie lange ist diese Fahrkarte gültig?
jeździć bez ważnego biletuschwarzfahren
kontrola biletówFahrkartenkontrolle; Fahrausweiskontrolle; Fahrscheinkontrolle
kupić biletkaufen; eine Fahrkarte lösen
kupować biletyFahrkarten kaufen
pasażer bez ważnego biletuSchwarzfahrer
skasować biletden Fahrschein entwerten

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "bilet", pamięć tłumaczeniowa

add example
W ramach limitu wynoszącego ‧ % dziennej zdolności przewozowej na odcinek na każdej trasie, w odniesieniu do wyżej wymienionych kategorii pasażerów, przewoźnik zobowiązany jest zezwolić na sprzedaż biletów bez ograniczeń, aż do wyczerpania wszystkich dostępnych miejscDie Luftfahrtunternehmen müssen für Fluggäste dieser Kategorien die verfügbaren Plätze auf jeder Strecke ohne jede Einschränkung bis zu mindestens ‧ % der Tageskapazität in jeder Richtung zur Verfügung stellen
Ceny biletówTicketpreis
Oddaj moje bilety na Puchar Świata i już mnie tu nie maGib mir meine Eintrittskarten wieder, und ich gehe
Te nowe przepisy przyniosą również prawdziwe ułatwienia dla pasażerów kupujących on-line bilety na transport.Die neuen Vorschriften werden auch für Reisende, die online Fahrkarten oder Flugtickets kaufen, echte Verbesserungen mit sich bringen.
CPA ‧.‧.‧: Maszyny do księgowania, kasy rejestrujące, maszyny do frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia licząceCPA ‧.‧.‧: Abrechnungsmaschinen, Registrierkassen, Frankiermaschinen, Fahrkarten- oder Eintrittskarten-Ausgabemaschinen und ähnliche Maschinen, mit eingebautem Rechenwerk
Niezależnie od art. ‧ ust. ‧, przewoźnicy, biura podróży i organizatorzy wycieczek mogą odmówić przyjęcia rezerwacji, wydania lub udostępnienia w inny sposób biletu lub przyjęcia danej osoby na pokład ze względu na niepełnosprawność lub ograniczenie ruchoweUnbeschadet des Artikels ‧ Absatz ‧ können Beförderer, Reisevermittler und Reiseveranstalter sich aufgrund der Behinderung oder eingeschränkten Mobilität einer Person weigern, eine Reservierung vorzunehmen, einen Fahrschein auszustellen oder auf sonstige Weise zur Verfügung zu stellen oder die Person an Bord des Fahrzeugs zu nehmen
Nasz bilet do KanadyDas ist unsere Eintrittskarte für die Brücke
Odcinek biletu na koncert Barry ManilowaEine Eintrittskarte vom Barry- ManiIow- Konzert
trzech kuponów biletu lotniczego (mieszkańcy i studencidrei Flugscheinabschnitte für Ansässige und Studenten
Osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, które odjeżdżają ze stacji kolejowej, na której obecny jest personel, przejeżdżają przez nią lub przyjeżdżają na nią, zarządca stacji zapewnia nieodpłatnie pomoc w taki sposób, aby osoby te były w stanie wsiąść do odjeżdżającego pociągu, przesiąść się do pociągu skomunikowanego lub wysiąść z pociągu przyjeżdżającego, na przejazd którym zakupiły bilet, bez uszczerbku dla zasad dostępu ustanowionych na mocy art. ‧ ustUnbeschadet der Zugangsregeln nach Artikel ‧ Absatz ‧ hat der Bahnhofsbetreiber bei Abfahrt, Umsteigen oder Ankunft einer Person mit eingeschränkter Mobilität in einem mit Personal ausgestatteten Bahnhof für kostenlose Hilfeleistung in einer Weise zu sorgen, dass die Person in den abfahrenden Verkehrsdienst einsteigen, zum Anschlussverkehrsdienst umsteigen und aus dem ankommenden Verkehrsdienst aussteigen kann, für den sie eine Fahrkarte erworben hat
Zawiadomienia te na ogół towarzyszą rezerwacji biletów i przekazywane są liniom lotniczymEine solche Benachrichtigung der Fluggesellschaften erfolgt im Allgemeinen bei der Buchung von Flügen
Taryfa ze zniżką nie jest objęta żadnymi ograniczeniami, nie dotyczą jej żadne restrykcje, żadne kary za zmianę daty, godziny, biletu ani żadne kary z powodu zwrotu biletuFür den reduzierten Tarif gelten keinerlei Beschränkungen, und Preisaufschläge für Änderungen des Reisedatums oder der Abflugzeit bzw. für den Tausch oder die Rückgabe des Flugscheins sind unzulässig
Na warunkach, określonych w zasadach przewidzianych w drugim akapicie art. ‧ ust. ‧ załącznika ‧ do regulaminu pracowniczego Wspólnot Europejskich, pracownicy, którzy wyjeżdżają w delegację w szczególnie uciążliwych warunkach, na mocy decyzji dyrektora, mogą otrzymać zwrot kosztów podróży w klasie, którą podróżowali po okazaniu biletówNach Maßgabe der in Anhang ‧ Artikel ‧ Absatz ‧ Unterabsatz ‧ des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften vorgesehenen Regelung kann einem Bediensteten, der Dienstreisen unter besonders ermüdenden Bedingungen ausführt, durch Verfügung des Direktors gegen Vorlage der Flugkarte der Flugpreis der benutzten Klasse erstattet werden
W analogiczny sposób cena biletu na opóźnione połączenie odbywane na podstawie każdej innej formy umowy transportu, która pozwala na podróż na kilku kolejnych odcinkach trasy, obliczana jest proporcjonalnie do pełnej ceny biletuIn gleicher Weise wird der Preis für einen verspäteten Verkehrsdienst, der im Rahmen eines sonstigen Beförderungsvertrags mit mehreren aufeinanderfolgenden Teilstrecken angeboten wird, anteilig zum vollen Preis berechnet
Przewoźnik odpowiada za udostępnienie przez wszystkie kanały sprzedaży, jakimi dysponuje, biletów w cenie, która nie przekracza taryfy maksymalnejDie Fluggesellschaft trägt dafür Sorge, dass die über die eigenen Absatzkanäle vertriebenen Flugscheine den maximal zulässigen Grundtarif nicht überschreiten
Sądzę, że pasażerowie powinni mieć możliwość wyboru biletu, który najbardziej im odpowiada i dlatego pasażer powinien być odpowiednio i w pełni informowany.Meiner Ansicht nach sollten Fluggäste die Möglichkeit haben, das günstigste Ticket auszuwählen. Zu diesem Zweck sollte der Passagier über ausreichende und vollständige Informationen verfügen.
Instrumenty rynku pieniężnego obejmują te zbywalne instrumenty, którymi normalnie nie dokonuje się obrotu na uregulowanych rynkach, tylko na rynku pieniężnym, takie jak krótkookresowe obligacje skarbu państwa czy obligacje władz lokalnych, świadectwa depozytowe, bilet skarbowy, średniookresowe papiery wartościowe i akcepty bankoweAls Geldmarktinstrumente gelten die übertragbaren Instrumente, die üblicherweise nicht auf geregelten Märkten, sondern auf dem Geldmarkt gehandelt werden, wie Schatzwechsel, Kommunalobligationen, Einlagenzertifikate, Commercial Paper, Medium-Term-Notes und Bankakzepte
W regionach tych, na tych odległych wyspach, cena biletu lotniczego jest ceną za odległość do wolności i jest to coś, co powinniśmy zrozumieć.In den Regionen in äußerster Randlage, auf den entlegenen Inseln ist der Preis für ein Flugticket der Preis für die Entfernung zur Freiheit, und das müssen wir begreifen.
Za każde opóźnienie powyżej ‧ minut przewoźnik wystawi każdemu pasażerowi voucher o wartości ‧,‧ EUR do wykorzystania przy zakupie kolejnego biletuBei Verspätungen über ‧ Minuten erhält jeder Fluggast von dem Luftfahrtunternehmen eine Gutschrift von ‧ EUR, die auf den Kauf eines neuen Flugscheins angerechnet wird
materiały drukowane, w tym bilety lotnicze, okładki biletów, lotnicze listy przewozowe i inne powiązane materiały reklamowe dystrybuowane nieodpłatnie przez przedsiębiorstwo lotniczeDrucksachen, einschließlich Flugscheinen, Flugscheinumschlägen, Luftfrachtbriefen und sonstigem zugehörigen, kostenlos vom Luftfahrtunternehmen verteiltem Werbematerial
Jednakże czasowe zwolnienie nie ma zastosowania do przepisów niniejszego rozporządzenia gwarantujących osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do podróżowania koleją i prawo osób zamierzających nabyć bilety na podróż koleją do uczynienia tego bez niepotrzebnych trudności, jak również do przepisów dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorstw kolejowych za pasażerów i ich bagaż, do wymogu, aby przedsiębiorstwa te były odpowiednio ubezpieczone, i do wymogu, aby przyjęły one odpowiednie środki w celu zapewnienia pasażerom osobistego bezpieczeństwa na stacjach kolejowych i w pociągach, a także zarządzania ryzykiemDie vorübergehende Ausnahme sollte sich jedoch weder auf die Bestimmungen dieser Verordnung erstrecken, die Personen mit Behinderungen und Personen mit eingeschränkter Mobilität den Zugang zu Bahnreisen gewähren, noch auf das Recht derjenigen, die Bahnfahrkarten kaufen wollen, dies ohne unangemessene Schwierigkeiten zu tun, noch auf die Bestimmungen über die Haftung der Eisenbahnunternehmen im Zusammenhang mit den Reisenden und ihrem Gepäck, das Erfordernis, dass die Unternehmen ausreichend versichert sein müssen, und das Erfordernis, dass diese Unternehmen geeignete Maßnahmen treffen, um die persönliche Sicherheit der Reisenden in Bahnhöfen und Zügen zu gewährleisten und Risiken zu steuern
Ten bilet jest ważny trzy dni.Die Fahrkarte bleibt drei Tage gültig.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1331 zdań frazy bilet.Znalezione w 1,317 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.