wymowa: IPA: [ˈbilɛt] ˈbjilɛt    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Fahrkarte   
  (Noun  f, female) [hyphenation: Fahr·kar·te;]
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp. albo wstęp do kina lub teatru
   
  Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wie zum Beispiel Bahn oder Bus, berechtigt.
 • Ticket   
  (Noun  n, neuter) []
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp. albo wstęp do kina lub teatru
   
  Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wie zum Beispiel Bahn oder Bus, berechtigt.
 • Fahrschein     
  (Noun  male, m) [hyphenation: Fahr·schein;]
   
  dokument zezwalający na przejazd pociągiem, autobusem, samolotem itp. albo wstęp do kina lub teatru
   
  Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wie zum Beispiel Bahn oder Bus, berechtigt.
 • Billett   
  (Noun  n, neuter) [Switzerland, Austria, Liechtenstein, obsolete in Germany, hyphenation: Bil·lett;]
   
  Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels, wie zum Beispiel Bahn oder Bus, berechtigt.
 • Eintrittskarte   
  (Noun  f)
 • Fahrausweis   
  (Noun  m)
 • Karte   
  (Noun  f) (noun   )
 • Schein   
  (Noun  m) (noun   )
 • Beförderungsausweis   
 • Billet   
  (Noun  n) [rare]
 • Briefchen   
 • Coupon   
 • Menü   
 • Speisekarte   
  (noun   )
 • Zinsabschnitt   
  (noun   )
 • eintrittskarte   

Pozostałe znaczenia:

 
środ. środowiskowy wojsk. wojskowość wezwanie do wojska

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (25)

automat z biletamiFahrkartenautomat
bilet bankowyGeldschein
bilet całodziennyTagesticket
bilet lotniczyFlugkarte; Flugticket
bilet miesięcznyMonatskarte
bilet na samolotFlugticket
bilet pierwszejFahrkarte erster; zweiter Klasse
bilet powrotnyRückfahrkarte
bilet semestralnySemesterticket
bilet sypialnySchlafwagenkarte
bilet tam i z powrotemhin und zurück
bilet tygodniowyWochenkarte
bilet usługiDienstticket
bilet uwierzytelnieniaAuthentifizierungsticket
bilet wstępuEintrittskarte
bilet ze zniżkąeine Fahrkarte mit Ermäßigung
bilet zwykłyeine einfache Fahrkarte
cena biletuFahrpreis
Jak długo ważny jest bilet?Wie lange ist diese Fahrkarte gültig?
jeździć bez ważnego biletuschwarzfahren
kontrola biletówFahrkartenkontrolle; Fahrausweiskontrolle; Fahrscheinkontrolle
kupić biletkaufen; eine Fahrkarte lösen
kupować biletyFahrkarten kaufen
pasażer bez ważnego biletuSchwarzfahrer
skasować biletden Fahrschein entwerten

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "bilet", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wiesz, myślę, że też kupię jeden z tych biletów loteryjnychIch werde auch Lotto spielen
W uzupełnieniu ust. ‧, osoby niepełnosprawne lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej powiadamiają przewoźnika, biuro podróży lub organizatora wycieczek w momencie dokonywania rezerwacji lub kupowania biletu w przedsprzedaży o szczególnych potrzebach w zakresie miejsc siedzących, pod warunkiem że potrzeby te są w tym czasie znaneZusätzlich zu Absatz ‧ müssen behinderte Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität dem Beförderer, Reisevermittler oder Reiseveranstalter zum Zeitpunkt der Reservierung oder des Vorauskaufs des Fahrscheins spezifische Bedürfnisse bezüglich Sitzgelegenheiten melden, sofern die Bedürfnisse ihnen zu diesem Zeitpunkt bekannt sind
Sprzedawcy muszą być dostępni dla wszystkich operatorów kolejowych w celu udostępnienia informacji oraz sprzedaży biletówSystemverkäufer müssen für Informationserteilung und Fahrkartenverkäufe für alle Eisenbahnunternehmen offen stehen
Informacje na temat cen biletów i rozkładów lotów muszą być dostępne w międzynarodowym systemie rezerwacji i sprzedaży biletówDas internationale System für die Reservierung und Ausstellung von Flugscheinen muss Auskunft über Tarife und Flugpläne geben
cena biletu na przelot w jedną stronę na trasie z Glasgow do Tiree nie może przekraczać ‧ GBP (łącznie z opłatą za obsługę pasażerską i opłatą bezpieczeństwa, ale bez podatku lotniskowego), orazder Preis für einen einfachen Flug auf der Strecke Glasgow-Tiree darf maximal ‧ GBP (einschließlich Abfertigungs- und Sicherheitsgebühren und zuzüglich Fluggastgebühren) betragen
Przewoźnik odpowiada za zapewnienie dostępu do biletów po cenie nieprzekraczającej maksymalnej podstawowej taryfy w jedną stronę przynajmniej jednym kanałem sprzedażyEs obliegt dem Luftfahrtunternehmen, die Flugscheine, deren Preis den höchst zulässigen Grundtarif für einen Hinflug nicht übersteigen darf, über mindestens einen Absatzkanal anzubieten
Jak on dostał bilety?Woher hat er die Karten?
dostępność usług oferowanych pasażerom (sieć sprzedaży biletów, obsługa przez Internet, itpZugang der Nutzer zu den angebotenen Dienstleistungen (Flugscheinverkaufsnetz, internetgestützte Dienste usw
Przewoźnicy lotniczy, którzy zamierzają świadczyć usługi w zakresie regularnych połączeń lotniczych na danej trasie, zobowiązani są do podania do publicznej wiadomości cen i rozkładów lotów nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem świadczenia usług w zakresie regularnych połączeń lotniczych, aby umożliwić rezerwację i zakup biletówLuftfahrtunternehmen, die die Erbringung von Flugdiensten auf der Strecke beabsichtigen, müssen ihre Tarife und Flugpläne so rechtzeitig bekannt machen, dass die Buchung und der Kauf von Flugscheinen mindestens zwei Monate vor Aufnahme des Linienflugbetriebs möglich ist
Jest dziś niezła walka i mam ‧ biletyHeute ist was Gutes in der Arena und ich hab ‧ Karten
uznaje potrzebę wspólnych działań ze strony europejskich i krajowych organów zarządzających piłką nożną oraz europejskich i krajowych władz politycznych na wielu szczeblach w celu przeciwdziałania niektórym negatywnym zmianom, takim jak nadmierna komercjalizacja i nieuczciwa konkurencja klubów, aby zapewnić pozytywną przyszłość zawodowej piłki nożnej charakteryzującej się fascynującymi rozgrywkami, wysokim stopniem identyfikacji kibiców z ich klubami oraz szerokim dostępem społeczeństwa do rozgrywek np. poprzez wprowadzenie specjalnych cen biletów dla młodzieży oraz rodzin, zwłaszcza na najważniejsze mecze międzynarodoweräumt ein, dass gemeinsame Bemühungen seitens Führungsgremien in Fußball und Politik auf mehreren Ebenen erforderlich sind, um einigen negativen Entwicklungen, wie übermäßiger Kommerzialisierung und unlauterem Wettbewerb, entgegenzuwirken und eine positive Zukunft für den Profifußball mit spannenden Wettbewerben, einem hohen Grad an Identifizierung der Anhänger mit ihren Vereinen und einem breiten Zugang der Öffentlichkeit zu den Veranstaltungen zu gewährleisten, u.a. durch Sondereintrittspreise für Jugendliche und Familien, insbesondere für wichtige internationale Begegnungen
Zgubił swój bilet na film.Er verlor seine Eintrittskarte fürs Kino.
Bilety w ramach PSO powinny- pod pewnymi warunkami- podlegać refundacji, tak samo jak ma to miejsce w przypadku innych biletów lotniczychFlugscheine für im Rahmen gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen durchgeführte Flüge sollten genau wie alle anderen Flugtickets unter bestimmten Bedingungen zurückgegeben werden können
Dane osobowe gromadzone w ramach działalności KSR w celu dokonywania rezerwacji lub wystawiania biletów na produkty transportowe są przetwarzane wyłącznie w sposób odpowiadający tym celomPersonenbezogene Daten, die im Rahmen der Funktion eines CRS zum Zwecke der Vornahme von Reservierungen oder der Ausstellung von Beförderungsdokumenten für Verkehrsprodukte gesammelt werden, dürfen ausschließlich in einer Weise verarbeitet werden, die mit diesen Zwecken vereinbar ist
W analogiczny sposób cena biletu na opóźnione połączenie odbywane na podstawie każdej innej formy umowy transportu, która pozwala na podróż na kilku kolejnych odcinkach trasy, obliczana jest proporcjonalnie do pełnej ceny biletuIn gleicher Weise wird der Preis für einen verspäteten Verkehrsdienst, der im Rahmen eines sonstigen Beförderungsvertrags mit mehreren aufeinanderfolgenden Teilstrecken angeboten wird, anteilig zum vollen Preis berechnet
Sprzedaż biletów lotniczych powinna odbywać się przynajmniej w jednym komputerowym systemie rezerwacjiDie Flüge müssen über mindestens ein computergesteuertes Buchungssystem vertrieben werden
Jeżeli to wykracza poza ich możliwości, to muszą zwrócić cenę biletu wraz z dodatkowym odszkodowaniem w wysokości 50 % ceny biletu.Sind die Beförderer dazu nicht in der Lage, müssen sie den Preis der Fahrkarte zurückerstatten und zusätzlich eine Erstattung in Höhe von 50 % des Fahrpreises leisten.
Środki te przeznaczone są, w związku z wyjazdami służbowymi pracowników instytucji i oddelegowanych ekspertów krajowych, na pokrycie kosztów przejazdów, diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej, w tym dodatkowych kosztów wynikających z zakupienia biletów lub dokonywania rezerwacjiDiese Mittel sind im Zusammenhang mit Dienstreisen des Personals des Organs und abgeordneter nationaler Sachverständiger bestimmt für die Deckung der Fahrtkosten, die Zahlung der Tagegelder für Dienstreisen sowie die bei der Durchführung einer Dienstreise anfallenden Nebenkosten oder außergewöhnlichen Kosten, einschließlich der bei der Ausstellung von Fahrausweisen und Reservierungen anfallenden Nebenkosten
Przewoźnik udostępnia bilety poprzez komputerowy system rezerwacji (CRSDie Fluggesellschaft bietet Flugscheine über ein Computerreservierungssystem (CRS) an
Coraz więcej osób korzysta z internetu przy rezerwacji biletów na podróż, miejsc noclegowych oraz produktów związanych z wypoczynkiem i czasem wolnym, a także przy zasięganiu informacjiDie Buchung von Reise-, Hotel-, Ferien- und Freizeitprodukten und-dienstleistungen sowie der Zugriff auf Informationen erfolgt in zunehmendem Maße online
Przeciętna cena biletu w jedną stronę z podatkami i opłatami nie może przekraczać ‧ SEK w kwartale kalendarzowymDer durchschnittliche Ticketpreis pro Kalenderquartal darf ‧ SEK pro Einzelflug, einschließlich Steuern und Abgaben, nicht übersteigen
Na użytek Komisji należy gromadzić dane na temat względnego stosowania taryf pasażerskich ustalonych w ramach konsultacji oraz ich względnego znaczenia dla rzeczywistej akceptacji biletów między przewoźnikami lotniczymi na trasach pomiędzy Wspólnotą a krajami trzecimiEs sollten Daten gesammelt werden, damit die Kommission eine bessere Kenntnis des relativen Anteils der Passagiertarife in den Konsultationen und ihrer relativen Bedeutung für das Interlining im Linienflugverkehr zwischen der Gemeinschaft und dritten Ländern erhält
Na szacunki mogą też mieć duży wpływ obciążenia podatkami, opłatami paliw lotniczych, co powoduje wzrost cen biletów.Steuern und Abgaben auf Kerosin, die zu höheren Flugpreisen führen, können sich ebenfalls deutlich auf die Schätzungen auswirken.
Za każde opóźnienie powyżej ‧ minut przewoźnik wystawi każdemu pasażerowi voucher o wartości ‧,‧ EUR do wykorzystania przy zakupie kolejnego biletuBei Verspätungen über ‧ Minuten erhält jeder Fluggast von dem Luftfahrtunternehmen eine Gutschrift von ‧ EUR, die auf den Kauf eines neuen Flugscheins angerechnet wird
osoby, które zamieszkują od przynajmniej sześciu miesięcy w Autonomicznym Regionie Azorów, na wyspach mających bezpośrednie połączenie z Portugalią kontynentalną lub Funchalem, jak również mieszkańcy Autonomicznego Regionu Madery, będą uprawnieni do zniżki w wysokości ‧ % w opłacie za bilet w klasie ekonomicznej bez ograniczeńeinen gegenüber dem öffentlichen Tarif der Economy-Klasse ohne Beschränkungen um ‧ % ermäßigten Tarif für Personen, die seit mindestens sechs Monaten in der Autonomen Region der Azoren auf den Inseln mit Direktverbindung zum Festland oder nach Funchal ansässig sind, sowie für Personen, die in der Autonomen Region von Madeira ansässig sind
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1385 zdań frazy bilet.Znalezione w 0,432 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.