wymowa: IPA: ˈbɛʧ̑ka

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Fass   
  (Noun  n)
   
  cylindryczne naczynie, tradycyjnie wykonywane z klepek drewnianych, spiętych metalowymi obręczami;
 • Tonne   
  (Noun  f) (noun   )
 • Rolle   
  (noun   )
   
  lotn. lotnictwo rodzaj akrobacji powietrznej
 • Barrel   
 • Faß   
 • Schaft   
 • fass   

Pozostałe znaczenia:

 
gwara motoryzacyjna Mercedes, model W123
 
mat. matematyka, matematyczny bryła obrotowa o kształcie przypominającym beczkę ;

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (6)

A teraz coś z zupełnie innej beczkiMonty Pythons wunderbare Welt der Schwerkraft
beczka na gnojówkęJauchefass
dennica (beczki)Fassdeckel
piwo z beczkiFaßbier
płaszcz wewnątrz beczkiTankmantel innen
ścianka działowa (wewnątrz beczki)Schwallwand

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "beczka", pamięć tłumaczeniowa

add example
Drewno dębowe może pochodzić z lasów w regionach Limousin i Allier we Francji, można stosować również beczki z białego dębu amerykańskiego, w których wcześniej przechowywano sherry lub portEs handelt sich um Fässer aus Limousin-Eiche oder Allier-Eiche (Frankreich) oder um Fässer aus Amerikanischer Weißeiche, in denen zuvor Sherry oder Portwein gelagert worden sein kann
Nie znam się na tym, ale to dopiero beczka!Ich weiß nichts über Hyboid- Drüsen, aber was ist die fett!
Nie może zostać pod wodą z trzema beczkamiEr kann nicht mit drei Fässern unten bleiben
Nie mozna zaprzeczyc, ze od czasu do czasu wynurzaly się beczki z whisky, które wystarczyly Jonesowi i Wallinghamowi na kilka dobrych latMan kann nicht bestreiten, dass ab und an Whiskeyfässer auftauchten, die Mr. Jones und Mr. Wallingham, äh... äh... für einige Jahre glücklich machten
Do celów niniejszej decyzji „drewno podatne na infekcję” oznacza opakowanie z drewna wykonane w całości lub w części z nieprzetworzonego drewna drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem Thuja L., pochodzącego z Kanady, Chin, Japonii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w postaci skrzyń do pakowania, pudeł, skrzyń lub beczek oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek paletowych, bez względu na to czy są aktualnie używane w transporcie obiektów każdego rodzajuFür die Zwecke dieser Entscheidung bedeutet
mocny aromat octowy z nutą win likierowych i nadawanym przez beczki posmakiem dębowymStarke Essigaromen mit Noten von Dessertweinen und Anklängen an das umgebende Eichenholz
Na dnie Bałtyku spoczywają tysiące ton bojowych środków trujących w minach, pociskach, bombach, kontenerach i beczkach.Tausende Tonnen toxischer Kampfstoffe liegen auf dem Meeresboden, der von Minen, Geschossen, Bomben, Containern und Fässern übersät ist.
Jest jednak łyżka dziegciu w beczce miodu: powody uzasadniające nieuznawanie określone w art. 9 są bardzo liczne i mogą być do pewnego stopnia wymówką dla państw członkowskich, by nie stosować się do dyrektywy.Es gibt allerdings auch einen Wermutstropfen: Die Nichtanerkennungsgründe im Artikel 9 sind doch sehr weitreichend und können auch zum Teil eine Ausstiegsregelung für die Mitgliedstaaten darstellen.
Guest beer musi być piwem poddanym fermentacji w beczce, z której jest sprzedawane, czyli typu, który produkowany jest prawie wyłącznie w Zjednoczonym KrólestwieBei dem Gastbier müsse es sich um Bier handeln, bei dem in dem Fass, aus dem es verkauft werde, ein Gärungsprozess stattfinde, eine Biersorte, die fast ausschließlich im Vereinigten Königreich produziert werde
Clarence utonal w beczce malmazjiClarence ertrank in einem Fass Malvasier
Z punktu widzenia pobrania, spożycie takich piw owocowych z beczki pozostaje na marginalnym poziomie, a szacunkowe pobranie sorbinianów i benzoesanów, przyjmując najgorszy przypadek, powinno być mniejsze niż ich odpowiednie ADIUnter dem Aspekt der Aufnahme ist der Verzehr solcher fruchtiger Biere von untergeordneter Bedeutung, und die geschätzte Aufnahmemenge von Sorbaten und Benzoaten dürfte selbst bei einem Worst-Case-Ansatz unter der jeweiligen ADI liegen
Beczka drewniana z wyjmowaną pokrywąBehältnis, Holzfaser
Konstruuje się je w formie kosza, beczki lub klatki i w większości przypadków zawierają sztywną lub półsztywną ramę, pokrytą tkaniną sieciowąSie sind korb-, zylinder- oder kastenförmig konstruiert und bestehen in den meisten Fällen aus einem starren oder halbstarren Gestell, auf das ein Netz aufgespannt ist
Orientacja i architektura pomieszczeń, w których dojrzewa ocet, umożliwia dobrą wentylację, a także sprzyja przenikaniu tlenu przez dębowe baryłki lub beczkiDie Ausrichtung und Ausführung der Kellereien gestattet eine gute Belüftung, die den Sauerstoffdurchgang durch das Holz der Eichenfässer oder-großbehälter begünstigt
Przywiąż następną beczkęBinden Sie noch ein Fass fest
Obawiam się, że idąc na te wszystkie ustępstwa, unieważniając nasze tradycyjne praktyki w produkcji wina, Unia zezwoli na dodawanie kawałków drewnianych beczek w celu przyspieszenia procesu aromatyzowania, co doprowadzi do sztucznego aromatyzowania, i ani się obejrzymy, a będziemy dodawać wodę i wytwarzać wino bez winogron.Ich fürchte, dass die Union durch all diese Zugeständnisse, durch die Aufhebung unserer traditionellen Weinerzeugungsverfahren, auch das Hinzufügen von Holzfassstückchen erlauben wird, um den Prozess der Aromaentwicklung zu beschleunigen, was zu einem künstlichen Aroma führen wird und wir, noch bevor wir es selbst merken, Wein mit Wasser versetzen und Wein ohne Trauben herstellen.
Mimo postępów poczynionych w ostatnich latach, Bałkany, uznawane za beczkę prochu Europy, przy swym braku stabilności politycznej oraz w sytuacji kryzysu gospodarczego i społecznego pozostają zasadniczo potencjalnym źródłem napięć etnicznych.Der Balkan, mit seinem Ruf als das "Pulverfass Europas", bleibt trotz der in den letzten Jahren gemachten Fortschritte nach wie vor eine potenzielle Brutstätte interethnischer Spannung mit politischer Instabilität und der hinzukommenden wirtschaftlichen und sozialen Krise.
Beczka/bęben aluminiowy, z wyjmowaną pokrywąBeutel, gewebter Kunststoff, ohne Innenfutter/Auskleidung
Narzędzia, takie jak czerpak, zgłębnik, wiertacz, nóż lub ostrze, służące do wyodrębnienia jednostki z materiału składowanego luzem, z paczek (takich jak beczki, duże sery) bądź z jednostek mięsa lub drobiu, które są zbyt duże, by mogły być potraktowanie jako próbki pierwotneSchaufeln, Löffel, Bohrer, Messer, Stechlanzen oder jedes andere Gerät zur Entnahme einer Einheit aus losem Material, aus Packungen (Fässer, großen Käsen) oder aus Fleisch-oder Gefluegeleinheiten, die zur Verwendung als Primärproben zu groß sind
Jeszcze jedna beczka, jakieś dwie minutyNoch ein Fass, noch zwei Minuten
opakowana w szczelnie zamknięte beczki lub torby zgodnie z postanowieniami kodeksu IMDG, transportowane w szczelnie zamkniętych pojemnikach z miejsca pakowania w kraju pochodzenia do zakładu przetwarzania znajdującego się na terytorium Wspólnoty, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (EWG) nrgemäß der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ in verplombten Fässern oder Säcken, die den Vorgaben des IMDG-Code genügen, verpackt sein und in verplombten Frachtbehältern vom Verpackungsort im Ursprungsland zur Behandlungsanlage in der Gemeinschaft befördert werden
Przymierze państw i samorządów lokalnych to okazja pozwalająca wzmocnić instytucje demokratyczne i sprzyjać sprawiedliwemu podziałowi dóbr, aby unieszkodliwić beczkę prochu, którą jest skrajne ubóstwo, i osiągnąć milenijne cele rozwoju zgodnie ze zobowiązaniami politycznymi i humanistycznymi podjętymi w ‧ rDiese Allianz von Staaten und lokalen Gebietskörperschaften ist eine Gelegenheit zur Stärkung der demokratischen Institutionen und zur Förderung einer gerechten Verteilung des Wohlstandes, um die Zeitbombe der extremen Armut zu entschärfen und die Millenniumsziele entsprechend den ‧ gemachten politisch-humanitären Zusagen zu erreichen
Pod tym względem my w Europie, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich, siedzimy na beczce z prochem, której nie wolno niedoceniać.In dieser Hinsicht sitzen wir in Europa, gerade in den großstädtischen Ballungszentren, auf einem nicht zu unterschätzenden Pulverfass.
Ponadto ocet nabiera swoich charakterystycznych właściwości dzięki dojrzewaniu w beczkach z drewna dębowego w szczególnych warunkach mikroklimatycznych panujących w piwnicachDie Reifung in Eichenfässern und die besonderen mikroklimatischen Bedingungen der Kellereien tragen außerdem dazu bei, dass der Essig während seiner Reifung einige sehr besondere Merkmale erhält
dopuszczonych do spożycia po upływie średnio dwuletniego okresu dojrzewania w dębowych beczkachin den Verkehr gebracht wird, nachdem er im Durchschnitt zwei Jahre in Eichenfässern gereift ist
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 159 zdań frazy beczka.Znalezione w 1,897 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.