Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Trommelfell   
    (Noun  n)
  • Paukenhöhle   
  • trommelfell   

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "błona bębenkowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przed podaniem leku należy dokładnie zbadać zewnętrzny przewód słuchowy w celu sprawdzenia czy błona bębenkowa nie jest uszkodzona ażeby uniknąć możliwości zakażenia ucha środkowego i uszkodzenia aparatu przedsionkowego i ślimakaUm eine Übertragung der Infektion auf das Mittelohr sowie eine Schädigungen der Cochlea und des vestibulären Systems zu vermeiden, muss vor der Anwendung des Tierarzneimittels durch eine gründliche Untersuchung des äußeren Gehörgangs sichergestellt werden, dass das Trommelfell nicht perforiert ist
Nie stosować w przypadku uszkodzonej błony bębenkowejNicht bei Hunden mit perforiertem Trommelfell anwenden
Następujące próby wykonuje się wyłącznie w przypadku, gdy nie jest stosowana wkładka bębenkowa zamka drzwi stanowiącego oryginalne wyposażenieDie nachstehenden Prüfungen sind nur durchzuführen, wenn der Schließzylinder des Türschlosses für die Erstausrüstung nicht verwendet wird
Zamek musi być skonstruowany, wykonany i zamontowany w taki sposób, by obrót wkładki bębenkowej w położeniu zablokowanym przy momencie poniżej ‧,‧ Nm był możliwy jedynie przy pomocy pasującego klucza, a ponadtoDas Schloss muss so konstruiert, gebaut und eingebaut sein, dass ein Drehen des in der Verriegelungsstellung befindlichen Schließzylinders bei einem Drehmoment von weniger als ‧,‧ Nm nur mit dem passenden Schlüssel möglich ist und dass
Zamek musi być skonstruowany, wykonany i zamontowany w taki sposób, by wkładkę bębenkową zamka w położeniu zablokowanym dało się obrócić przy momencie obrotowym poniżej ‧,‧ Nm jedynie przy pomocy pasującego klucza, a ponadtoDas Schloss muss so konstruiert, gebaut und eingebaut sein, dass ein Drehen des in der Verriegelungsstellung befindlichen Schließzylinders bei einem Drehmoment von weniger als ‧,‧ Nm nur mit dem passenden Schlüssel möglich ist und dass
Amlodypina Amlodypina-składnik produktu Exforge hamuje wejście jonów wapnia przez błony komórkowe do komórek mięśnia sercowego oraz mięśni gładkich naczyń krwionośnychAmlodipin Die Amlodipin-Komponente von Exforge hemmt den transmembranösen Einstrom von Calciumionen in Herzmuskelzellen und glatte Gefäßmuskelzellen
Czas trwania leczenia lekiem Aerius roztwór doustny będzie określony przez lekarza prowadzącego po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, które występuje u pacjentaBezüglich der Behandlungsdauer wird Ihr Arzt die Art der allergischen Rhinitis feststellen, unter der Sie leiden und wird danach festlegen, wie lange Sie Aerius Lösung zum Einnehmen einnehmen sollen
Zwrócono również uwagę na niewielką zmienność osobniczą stężenia fentanylu w surowicy, w tym zmienność wynikającą z przyjmowania płynów, obecności skaleczeń w jamie ustnej, suchości w jamie ustnej i zapalenia błon śluzowychAuch wurde die einigermaßen niedrige intra-individuelle Schwankung der Plasmakonzentrationen von Fentynal zur Kenntnis genommen, einschließlich der Schwankung in Zusammenhang mit der Flüssigkeitsaufnahme, Wunden im Mund, Xerostomie (Mundtrockenheit) und Mukositis (Schleimhautentzündung
Inne możliwe działania niepożądane: • Omamy, myśli samobójcze, agresja i przejawy gniewu. • Uczucie niepokoju lub niemożność spokojnego usiedzenia lub ustania w miejscu lub zespół serotoninowy (rzadko występująca reakcja, która może powodować poczucie zadowolenia, ospałość, zaburzenia koordynacji ruchowej, niepokój ruchowy, wrażenie upojenia alkoholowego, gorączkę, pocenie się lub sztywność mięśni), napad drgawek. • Jasnoczerwona krew w kale, wymioty z krwią lub czarny, smolisty kał. • Nieprawidłowy zapach moczu. • Ból w klatce piersiowej. • Źółte zabarwienie skóry (żółtaczka), uszkodzenie wątroby, syndrom Stevens-Johnsona, nagłe obrzęki skóry lub błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowyAndere mögliche Nebenwirkungen Sinnestäuschungen, Suizidgedanken, oder verhalten, Aggression und Wut. Empfindungen von innerer Unruhe oder Unvermögen still zu sitzen bzw. zu stehen, Serotonin-Syndrom (eine seltene Reaktion, die zu Glücksgefühlen, Benommenheit, Schwerfälligkeit, Rastlosigkeit, dem Gefühl betrunken zu sein, Fieber, Schwitzen oder steifen Muskeln führen kann), Krampfanfälle. Hellrotes Blut im Stuhl, blutiges Erbrechen oder schwarze teerige Stühle. ungewöhnlicher Harngeruch. Brustschmerzen Gelbliche Verfärbung der Haut (Gelbsucht), Leberversagen, Stevens-Johnson-Syndrom, plötzliches Anschwellen der Haut oder Schleimhaut (Angioödem
Jest to zapalenie spojówki (błona wyściełająca powiekę) oraz rogówki (przezroczysta zewnętrzna warstwa znajdująca się przed źrenicą) o podłożu uczuleniowymDabei handelt es sich um eine Entzündung der Bindehaut (der Membran, die die Augenlider innen auskleidet) und der Hornhaut (der durchsichtigen Schicht vor der Pupille), die durch eine Allergie ausgelöst wird
Oprócz ustalonego podziału na sezonowe i całoroczne, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa można podzielić, w zależności od czasu trwania objawów, na okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosaZusätzlich zu der etablierten Klassifizierung in saisonal und perennial, kann allergische Rhinitis in Abhängigkeit von der Dauer der Symptome alternativ auch in intermittierende allergische Rhinitis und persistierende allergische Rhinitis eingeteilt werden
Ponadto, suchość w jamie ustnej może powodować uszkodzenie zębów i błony śluzowej jamy ustnej w czasie długotrwałego leczenia preparatem Rebetol w skojarzeniu z interferonem alfa-‧bZusätzlich
produkty z pozycji ‧ (przędza metalizowana) składające się z rdzenia z cienkiej taśmy aluminiowej lub błony z tworzywa sztucznego pokrytej lub nie proszkiem aluminiowym, o szerokości nieprzekraczającej ‧ mm, przy czym rdzeń ten wklejony jest za pomocą przezroczystego lub barwnego kleju między dwie błony z tworzywa sztucznegoErzeugnisse der Position ‧ (Metallgarne) aus Streifen von nicht mehr als ‧ mm, bestehend aus einer Seele aus Aluminiumfolie oder aus Kunststofffolie, auch mit Aluminiumpulver überzogen, die durch Kleben mit durchsichtigem oder farbigem Klebstoff zwischen zwei Lagen Kunststofffolie eingefügt ist
Błonica jest chorobą o ostrym przebiegu spowodowaną przez produkujące toksyny szczepy bakterii Corynebacterium diphtheriae (w niektórych przypadkach przez bakterie Corynebacterium ulcerans ), które kolonizują błony śluzowe.Diphtherie ist eine akute Krankheit, die von Toxin bildenden Stämmen von Corynebacterium diphtheriae (gelegentlich auch von Corynebacterium ulcerans )-Bakterien hervorgerufen wird. Von diesen Bakterien ist bekannt, dass sie Schleimhäute besiedeln.
limfocytów CD‧/mm‧) ze znacznym zajęciem błon śluzowych, skóry lub narządów wewnętrznychWerten (< ‧ CD‧-Lymphozyten/mm3) und umfangreichem mukokutanem und viszeralem Befall
Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Tyverb w skojarzeniu z kapecytabiną (obserwowane u ponad ‧ pacjenta na ‧) to: biegunka (która może prowadzić do odwodnienia), nudności (mdłości), wymioty, wysypka, jadłowstręt (utrata apetytu), męczliwość (uczucie zmęczenia), niestrawność, suchość skóry, zapalenie jamy ustnej (stan zapalny błony śluzowej wyściełającej jamę ustną), zaparcia, bóle brzucha, erytrodyzestezja dłoniowo-podeszwowa (zaczerwienienie i bóle rąk i stóp), bóle kończyn (rąk i stóp), bóle pleców, zapalenie błon śluzowych (wilgotnych powierzchni ciała) oraz bezsenność (problemy z zasypianiemDie häufigsten Nebenwirkungen mit Tyverb in Kombination mit Capecitabin (beobachtet bei mehr als ‧ von ‧ Patientinnen) sind Durchfall (der ggf. zu Dehydratation führt), Übelkeit (Nausea), Erbrechen, Hautausschlag, Anorexie (Appetitverlust), Müdigkeit (Fatigue), Dyspepsie (Verdauungsstörungen), Hauttrockenheit, Stomatitis (Entzündung der Mundschleimhaut), Verstopfung, Bauchschmerzen, palmar-plantare Erythrodysästhesie (Rötung und Schmerzen an Händen und Füßen), Schmerzen in den Extremitäten (Hände und Füße), Rückenschmerzen, Entzündung der Schleimhäute und Insomnie (Schlafstörungen
Wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okrężnicy, ból w prawym, górnym podżebrzu, dyspepsja, refluks żołądkowo-przełykowy *, zapalenie języka, krwawienia z dziąseł, zapalenie dziąseł, luźne stolce, zaparcia, wzdęciaDiarrhoe, Erbrechen, Übelkeit, Abdominalschmerzen Ulzerative Stomatitis, Stomatitis, Colitis, Schmerzen im oberen rechten Quadranten, Dyspepsie, gastroösophogealer Reflux*, Glossitis, Zahnfleischbluten, Gingivitis, dünner Stuhl, Obstipation, Flatulenz
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania rasagiliny i dekstrometorfanu lub sympatykomimetyków takich, jak wchodzące w skład leków zmniejszających przekrwienie błony śluzowej podawanych do nosa i doustnie albo leków przeciw przeziębieniu zawierających efedrynę lub pseudoefedrynę (patrz punktDie gleichzeitige Anwendung von Rasagilin und Dextromethorphan oder Sympathomimetika, z.B. solchen, die in schleimhautabschwellenden Arzneimitteln zur nasalen und oralen Anwendung enthalten sind, oder mit Arzneimitteln gegen Erkältungen, die Ephedrin oder Pseudoephedrin enthalten, wird nicht empfohlen (siehe Abschnitt
Biegunka, wymioty, nudności, bóle brzucha Owrzodzenie ust, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ból w prawym, górnym podżebrzu, dyspepsja, zapalenie języka, refluks żołądkowo-przełykowy, zaburzenia dotyczące odbytnicy, zaburzenia dotyczące żołądka i jelit, zaparcia, luźne stolce, ból zębów, zaburzenia dotyczące zębówDiarrhoe, Erbrechen, Übelkeit, Abdominalschmerzen Geschwüre im Mund, ulzerative Stomatitis, Stomatitis, Schmerzen im oberen rechten Quadranten, Dyspepsie, Glossitis, gastroösophagealer Reflux, rektale Erkrankung, gastrointestinale Erkrankung, Verstopfung, dünner Stuhl, Zahnschmerzen, Beschwerden an den Zähnen
Techniki produkcji wymagają nałożenia aż ‧ warstw odwzorowujących na szybko poruszającą się błonę, aby utworzyć jednolitą warstwę o grubości zazwyczaj nie przekraczającej ‧,‧ mmEinige Produktionstechniken beinhalten das Auftragen von ‧ Schichten auf einen schnell vorübergleitenden Filmstreifen, damit eine gleichmäßige Beschichtung entsteht, die üblicherweise weniger als ‧,‧ Millimeter dick ist
U zwierząt doksorubicyna w liposomach wykazywała zmniejszenie dystrybucji do serca, błony śluzowej żołądka i jelit w porównaniu z konwencjonalną doksorubicyną, jednocześnie utrzymując skuteczność przeciwnowotworową w doświadczalnych guzachBei Tieren verringerte liposomenverkapseltes Doxorubicin im Vergleich zu konventionellem Doxorubicin die Verteilung in das Herz und in die gastrointestinale Schleimhaut, während die Antitumor-Wirksamkeit in experimentellen Tumoren erhalten blieb
W badaniach klinicznych, w zakresie badanych wskazań, w tym w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa i w przewlekłej pokrzywce idiopatycznej, po podaniu preparatu Azomyr w postaci tabletek w zalecanej dawce ‧ mg/dobę, działania niepożądane wystąpiły u ‧ % pacjentów więcej niż u tych, którzy otrzymywali placeboBei klinischen Studien in verschiedenen Indikationen, einschließlich allergischer Rhinitis und chronisch idiopathischer Urtikaria, wurden bei der empfohlenen Dosis von ‧ mg täglich ‧ % mehr Nebenwirkungen bei Patienten mit Azomyr Tabletten berichtet, als bei Patienten, die mit Placebo behandelt wurden
− Cetyryzyna jest wskazana w łagodzeniu objawów ze strony nosa i oczu sezonowego i przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (kataru siennego). − Cetyryzyna jest wskazana w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywkizur Linderung von nasalen und okularen Symptomen bei saisonaler und perennialer allergischer
W trakcie stosowania olanzapiny z litem lub walproinianem zaobserwowano częstsze (> ‧ %) występowanie drżenia, suchości błony śluzowej jamy ustnej, zwiększonego apetytu i zwiększenia masy ciałaBei gleichzeitiger Gabe von Olanzapin und Lithium oder Valproat kam es häufiger (> ‧ %) zu Zittern, Mundtrockenheit, größerem Appetit und Gewichtszunahme
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 754 zdań frazy błona bębenkowa.Znalezione w 1,346 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.