Tłumaczenia na język niemiecki:

  • ackerbohne   

Przykładowe zdania z "bób (warzywo)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Vicia faba L. (partim)- BóbVicia faba L. (partim)-Dicke Bohne/Puffbohne
Ogół szczególnych cech bobu z Santorynu, które znajdują odzwierciedlenie w jego właściwościach fizycznych i chemicznych, lecz także we właściwościach organoleptycznych dań przygotowanych z udziałem tego składnika, wynika z połączenia wpływu cech środowiska, lokalnego know-how i wyjątkowych zasobów genetycznychDie verschiedenen besonderen Eigenschaften der Fava Santorinis- die physischen und chemischen Eigenschaften sowie die sensorischen Eigenschaften der mit ihr zubereiteten Speisen- sind Ergebnis des Zusammentreffens von Umweltfaktoren, örtlichem Fachwissen und einem einzigartigen genetischen Substrat
Praktyka ta wydaje się być jedyną przyczyną wyjaśniającą fakt, że od ‧ lat utrwaliła się uprawa tej rośliny, odmiennej od innych motylkowatych lokalnej odmiany, którą stosuje się wyłącznie do produkcji słynnego bobu z SantorynuDiesem Verfahren ist zu verdanken, dass der Anbau dieser ausschließlich zur Herstellung der berühmten Fava Santorinis verwendeten Pflanzenart als unverwechselbare örtliche Hülsenfruchtkultur über dreieinhalb Jahrtausende erhalten geblieben ist
Dostępne są substytuty dla modyfikowanej genetycznie soi, które mogłyby pomóc zaspokoić zapotrzebowanie na białko, na przykład groch polny, bób, fasola polna, łubin, soczewica czy groch włoski, nie wspominając o lucernie i koniczynie, które jednocześnie mogą znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.Es gibt Substitute für gentechnisch verändertes Soja, die dazu beitragen könnten, Proteinanforderungen zu erfüllen, beispielsweise Erbsen, Puff- und Ackerbohnen, Lupinen, Linsen, Kichererbsen, ganz zu schweigen von Luzernen/Alfalfa und Klee, die gleichzeitig den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich reduzieren können.
Lathyrus clymenum L. jest źródłem właściwości fizycznych bobu z Santorynu, ponieważ są one związane ze specyficzną ekspresją fenotypową głównych cech taksonomicznych, takich jak rozmiar i barwa liścieniDie besonderen physischen Eigenschaften der Fava Santorinis sind auf die Pflanzenart Lathyrus clymenum L. zurückzuführen, da diese Eigenschaften an die spezifische phänotypische Expression zentraler taxonomischer Merkmale (wie Größe und Farbe der Samen) gekoppelt sind
Vicia faba L. (partim) BóbVicia faba L. (partim) Dicke Bohne oder Puffbohne
Bób, wytyczne TG/‧ zPuffbohne, Richtlinie TG/‧ vom
Koniec z Bobem Swarley' emKein weiteres Swar... warte darauf... ley
Jestem Bobem Arctorem?Ich bin Bob Arctor?
Vicia faba L. (partim) BóbVicia faba L. (partim)- Dicke Bohne oder Puffbohne
Tym samym wykazano ponad wszelką wątpliwość, że bób z Santorynu jest uprawiany nieustannie w tym regionie od ponad ‧ latDamit ist deutlich, dass die Fava Santorinis in diesem Gebiet seit über ‧ Jahren kontinuierlich angebaut wird
W Finlandii ilość dostępnego materiału siewnego grochu polnego (Pisum sativa), bobu (Vicia faba) i lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum) dostosowanego do tamtejszych warunków klimatycznych oraz spełniającego wymogi dotyczące zdolności kiełkowania określonego w dyrektywach ‧/‧/EWG i ‧/‧/WE jest niewystarczająca i w związku z tym nie odpowiada potrzebom tego Państwa CzłonkowskiegoDie in Finnland verfügbare Menge Saatgut von Futtererbsen (Pisum sativa), Ackerbohnen (Vicia faba) und Leinsamen (Linum usitatissimum), das den Anforderungen der Richtlinien ‧/‧/EWG und ‧/‧/EG im Hinblick auf die Keimfähigkeit entspricht und für die klimatischen Gegebenheiten geeignet ist, reicht nicht aus, um den Bedarf dieses Mitgliedstaats zu decken
Niech zdejmie Bobowi kajdanki, za granicą okręguAußerhalb des Countys kann er die Handschellen lösen
Rekompensata szkód w odniesieniu do upraw lnu, ziemniaków, zbóż, warzyw i bobu pastewnego spowodowanych przez deszcze we wrześniu ‧ rEntschädigung für die durch die Regenfälle im September ‧ an Flachs-, Kartoffel-, Getreide-, Gemüse- und Ackerbohnenkulturen entstandenen Schäden
Geograficzny obszar produkcji bobu z Santorynu obejmuje greckie wysypy Santoryn, Thirasia, Palea Kameni, Nea Kameni, Aspronisi, Christiana i Askania znajdujące się w departamencie Cyklady (region Południowego Morza EgejskiegoZu dem geografischen Gebiet, in dem die Fava Santorinis erzeugt wird, zählen die im Verwaltungsbezirk Kykladen der Region Süd-Ägäis in Griechenland gelegenen Inseln Santorin, Thirassia, Palea und Nea Kameni, Aspro (Aspronisi), Christiani und Askania
Wypłacić odszkodowanie producentom lnu, ziemniaków, zbóż, warzyw i bobu pastewnego, którzy ponieśli straty na skutek wyjątkowo silnych deszczy we wrześniu ‧ rEntschädigung der Erzeuger von Flachs, Kartoffeln, Getreide, Gemüse und Ackerbohnen, die durch die außergewöhnlich starken Regenfälle im September ‧ große Verluste erlitten haben
bób pod postacią ziarna, śruty i otrąb; ziarno bobika, ziarno wyki i ziarno łubinuAckerbohnen in Form von Samen; Wicken in Form von Samen; Lupinen in Form von Samen
Vicia faba L. (partim)- BóbVicia faba L. (partim)- Dicke Bohne/Puffbohne
Należy również podkreślić, że stosowanie bobu z Santorynu przy przygotowywaniu potraw nadaje tym ostatnim szczególne właściwości organoleptyczne, które odróżniają dany środek spożywczy od innych podobnych produktów i przyczyniają się do jego renomyHinzu kommt, dass Speisen, die mit der Fava Santorinis zubereitet werden, bestimmte sensorische Eigenschaften erhalten, die sie von ähnlichen Speisen abheben und damit zum Renommee der Fava Santorinis beitragen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 57 zdań frazy bób (warzywo).Znalezione w 0,313 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.