Tłumaczenia na język niemiecki:

  • ackerbohne   

Przykładowe zdania z "bób (warzywo)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Vicia faba L. (partim) BóbVicia faba L. (partim) Dicke Bohne oder Puffbohne
Ale drugiego dnia w domu Thomasa Howarda...... Bobowi przyszło na myśl, że mógłby nigdy nie wyjeżdżać...... lecz zostać jako kuzyn chłopca...... i dżentelmeńska pomoc dla ZeeDoch nach dem zweiten Tag im Thomas- Howard- Haus, dachte Bob, er müsste vielleicht nie mehr gehen und würde stattdessen als freundlicher Cousin des Jungen und als wohlwollender Helfer für Zee in der Familie aufgenommen
Vicia faba L. (partim)- BóbVicia faba L. (partim)- Dicke Bohne/Puffbohne
Materiał genetyczny: od starożytności gatunek, z którego produkowany jest bób z Santorynu (Lathyrus clymenum L. z rodziny motylkowatych (bobowatych)) jest uprawiany wyłącznie na Santorynie i okolicznych wysepkachPflanzenmaterial: Seit dem Altertum wird die der Herstellung der Fava Santorinis zugrunde liegende Pflanzenart (Lathyrus clymenum L. aus der Familie der Fabaceae) ausschließlich auf Santorin und ihren Nebeninseln angebaut
Praktyka ta wydaje się być jedyną przyczyną wyjaśniającą fakt, że od ‧ lat utrwaliła się uprawa tej rośliny, odmiennej od innych motylkowatych lokalnej odmiany, którą stosuje się wyłącznie do produkcji słynnego bobu z SantorynuDiesem Verfahren ist zu verdanken, dass der Anbau dieser ausschließlich zur Herstellung der berühmten Fava Santorinis verwendeten Pflanzenart als unverwechselbare örtliche Hülsenfruchtkultur über dreieinhalb Jahrtausende erhalten geblieben ist
W Finlandii ilość dostępnego materiału siewnego grochu polnego (Pisum sativa), bobu (Vicia faba) i lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum) dostosowanego do tamtejszych warunków klimatycznych oraz spełniającego wymogi dotyczące zdolności kiełkowania określonego w dyrektywach ‧/‧/EWG i ‧/‧/WE jest niewystarczająca i w związku z tym nie odpowiada potrzebom tego Państwa CzłonkowskiegoDie in Finnland verfügbare Menge Saatgut von Futtererbsen (Pisum sativa), Ackerbohnen (Vicia faba) und Leinsamen (Linum usitatissimum), das den Anforderungen der Richtlinien ‧/‧/EWG und ‧/‧/EG im Hinblick auf die Keimfähigkeit entspricht und für die klimatischen Gegebenheiten geeignet ist, reicht nicht aus, um den Bedarf dieses Mitgliedstaats zu decken
Rose przełożyła twoje spotkanie z Bobem Kahanem z trzeciej na czwartąIch habe deinen Termin mit Bob Kahan auf ‧ Uhr verschoben
Z Bobem Dylanem!Ich wollte dich ihm vorstellen
Rekompensata szkód w odniesieniu do upraw lnu, ziemniaków, zbóż, warzyw i bobu pastewnego spowodowanych przez deszcze we wrześniu ‧ rEntschädigung für die durch die Regenfälle im September ‧ an Flachs-, Kartoffel-, Getreide-, Gemüse- und Ackerbohnenkulturen entstandenen Schäden
Vicia faba L. (partim)- BóbVicia faba L. (partim)-Dicke Bohne/Puffbohne
Słyszałeś kiedyś o Bobie Bouquecie?Haben Sie von Bob Bouquet gehört?
Klimat: dane przedstawione poniżej uznaje się za szczególne czynniki klimatyczne, które są źródłem jakości bobu z SantorynuKlima: Als die der Qualität der Fava Santorinis zugrunde liegenden besonderen Klimabedingungen gelten die nachstehend aufgeführten Faktoren
Etapy te muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze, ponieważ to właśnie charakterystyczne parametry środowiska, uprawy i procesu suszenia (wykorzystanie ziemi z Santorynu) są źródłem szczególnego charakteru produktu, a zmiana tychże parametrów wiąże się z ogromnym ryzykiem zmiany właściwości bobu z SantorynuDiese Erzeugungsschritte müssen in dem abgegrenzten Gebiet erfolgen, da die Einzigartigkeit der Fava Santorinis und ihre qualitativen Merkmale den besonderen Umwelt- und Anbaubedingungen und dem besonderen Verfahren der Trocknung (Verwendung der Santorin-Erde) zu verdanken sind
Należy również podkreślić, że stosowanie bobu z Santorynu przy przygotowywaniu potraw nadaje tym ostatnim szczególne właściwości organoleptyczne, które odróżniają dany środek spożywczy od innych podobnych produktów i przyczyniają się do jego renomyHinzu kommt, dass Speisen, die mit der Fava Santorinis zubereitet werden, bestimmte sensorische Eigenschaften erhalten, die sie von ähnlichen Speisen abheben und damit zum Renommee der Fava Santorinis beitragen
Jest wiele rzeczy związanych z Bobem Arctorem, o których nie masz pojęciaEs gibt viel, das du von Bob Arctor nicht weißt
Vicia faba L. (partim) BóbVicia faba L. (partim)- Dicke Bohne oder Puffbohne
Tym samym wykazano ponad wszelką wątpliwość, że bób z Santorynu jest uprawiany nieustannie w tym regionie od ponad ‧ latDamit ist deutlich, dass die Fava Santorinis in diesem Gebiet seit über ‧ Jahren kontinuierlich angebaut wird
Ryzykujemy już z Bobem milionBob und ich riskieren bereits ‧ Million
Mogła cię pomylić z drugim Bobem SpenseremVielleicht verwechselte sie Sie mit einem anderen Bob Spenser
Więc Danny i ja dołączyliśmy się i graliśmy z BobemAlso ging ich mit Danny hin, und wir spielten gegen diesen Bob
Warunki glebowe i klimatyczne dominujące na tych wyspach utrudniają bowiem, a wręcz uniemożliwiają uprawę jakichkolwiek innych gatunków stosowanych do produkcji bobuGrund dafür ist, dass der Anbau einer anderen zur Herstellung von Püree (Fava) geeigneten Pflanzenart aufgrund der besonderen Boden- und Klimaverhältnisse auf diesen Inseln unrentabel bzw. unmöglich wäre
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 57 zdań frazy bób (warzywo).Znalezione w 0,507 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.