wymowa: IPA: ˌartɨˈkuwɨ ˌɡɔspɔˈdarstfa ˌdɔ̃mɔˈvɛɡɔ

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Haushaltsgerät   
     
    urządzenia, sprzęty, narzędzia używane w domu, np. do gotowania, utrzymywania porządku
  • Haushaltsartikel   

Przykładowe zdania z "artykuły gospodarstwa domowego", pamięć tłumaczeniowa

add example
inne nietrwałe artykuły gospodarstwa domowego, takie jak zapałki, świeczki, knoty do lamp, spirytus denaturowany, szpilki i igły, gwoździe, śruby, podkładki, wkręty, nakrętki, kleje i taśma klejąca do użytku domowego, nici i rękawiczki gumoweandere kurzlebige Haushaltswaren wie Streichhölzer, Kerzen, Lampendochte, Brennspiritus, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben, Muttern, Stifte, Unterlegscheiben, Kleber und Klebebänder für den Hausgebrauch, Bindfaden und Gummihandschuhe
Litwa otrzymała łącznie 2,9 miliona euro pomocy z EFG, która została wypłacona pracownikom z sektora budowlanego i sektora produkcji artykułów gospodarstwa domowego, które dotkliwie odczuły skutki kryzysu.Litauen erhielt insgesamt 2,9 Millionen EUR, die für Arbeitnehmer aus dem Bausektor sowie dem Sektor der Haushaltswarenhersteller bestimmt waren. Beide erlitten durch die Krise erheblichen Schaden.
CPA ‧.‧.‧: Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiejCPA ‧.‧.‧: Anderes keramisches Geschirr, andere keramische Haushalts-, Hygiene- und Toilettengegenstände
Jak wynika z najnowszych danych, każdego roku w Unii Europejskiej sprzedaje się 9,3 miliona ton sprzętu elektrycznego i elektronicznego, na który składają się głównie wielkogabarytowe artykuły gospodarstwa domowego oraz sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny.Aktuellen Zahlen zufolge werden in der Europäischen Union jedes Jahr 9,3 Mio. Tonnen an Elektro- und Elektronikgeräten, worunter hauptsächlich Haushaltsgroßgeräte sowie IT- und Telekommunikationsgeräte fallen, verkauft.
Przedmiot: Transport drogowy opakowań lub artykułów zawierających odpady lub pozostałości towarów niebezpiecznych zebranych z gospodarstw domowych i niektórych przedsiębiorstw w celu ich unieszkodliwieniaBetrifft: Beförderung von Abfälle oder Rückstände gefährlicher Stoffe enthaltenden Verpackungen oder Gegenständen aus Haushalten und bestimmten Betrieben zur Entsorgung
w przypadku przedsiębiorstwa K-mail Order GmbH & Co KG: handel detaliczny artykułami z branży mody, jubilerstwa, artykułami gospodarstwa domowego i wyposażenia wnętrz oraz artykułami medycznymiK-mail Order GmbH & Co KG: Einzelhandel mit Mode, Schmuck, Wohn- und Haushaltsgegenständen sowie mit Gesundheitsartikeln
Skorzystam z okazji, aby podkreślić, że należy respektować kategorie towarów przewidziane w rozporządzeniu, którego dotyczy wniosek. Należy je również rozszerzyć o wyroby używane do mocowania, czyli wyroby, w których przypadku zagwarantowanie jakości i zgodności z przepisami europejskimi ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa podczas budowy mostów, produkcji samochodów, elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i innych elementów, w których wykorzystuje się wyroby do mocowania.Ich möchte diese Gelegenheit nutzen um zu betonen, dass die im derzeitigen Vorschlag für eine Verordnung vorgesehenen Handelswarenkategorien eingehalten und um Befestigungsprodukte ergänzt werden müssen, das heißt um Produkte, bei denen die Gewährleistung von Qualität und die Einhaltung europäischer Vorschriften entscheidend ist, um die Sicherheit beim Bau von Brücken, Kraftfahrzeugen, elektrischen Haushaltsgeräten und anderen Produkten, die mit der Verwendung von Befestigungsprodukten einhergehen, sicherzustellen.
Na szczeblu UE istnieją wymogi dotyczące oznaczania artykułów gospodarstwa domowego i innych oraz dyrektywa w sprawie zużycia energii w budynkachAuf EU-Ebene gibt es Vorschriften für die Etikettierung von Haushalts- und anderen Geräten und eine Richtlinie über die Energieeffizienz von Gebäuden
Dzięki temu powstały miejsca pracy w przemyśle (artykuły gospodarstwa domowego, motoryzacja, sektor rolno-spożywczy), w placówkach zbiorowego żywienia, w służbie zdrowia, w sektorze społecznym, w usługach związanych ze szkołą, opieką nad małymi dziećmi i edukacją, w budownictwie, turystyce, w sektorze rozrywek, kultury, przewozu osób itdAuf diese Weise entstanden Arbeitsplätze in der Industrie (Haushaltsgeräte, Automobil- und Lebensmittelindustrie), in der Großgastronomie, im Gesundheits- und Sozialbereich, im Bereich der Nachmittagsbetreuung, der Kleinkindbetreuung und dem Bildungswesen, in der Baubranche, im Tourismus, in der Freizeitwirtschaft, im Kulturbereich, im Reiseverkehrsbereich...
nieelektryczne artykuły gospodarstwa domowego z wszelkich materiałów, takie jak pojemniki na pieczywo, kawę, przyprawy itd., kosze na odpady, kosze na papier, kosze na pranie, deski do prasowania, skrzynki na listy, butelki do karmienia, termosy i torby-lodówkinichtelektrische Haushaltsartikel aus beliebigem Material wie Behälter für Brot, Kaffee, Gewürze usw., Abfalleimer, Papierkörbe, Wäschekörbe, Bügelbretter, Briefkästen, Säuglingsflaschen, Thermoskannen und Kühltaschen
w przypadku Hagemeyer: hurtowa dystrybucja produktów elektrycznych; produkty HVAC; elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i elektronika użytkowa; produkty potrzebne do obsługi technicznej, napraw i bieżącej działalności (w tym wyposażenie ochrony osobistej dla specjalistów); jak również (w ramach działalności ACE) hurtowa dystrybucja niektórych produktów elektroniki użytkowej w Niderlandach, Australii i Nowej Zelandii oraz dystrybucja niektórych dóbr luksusowych (zegarki, artykuły modny i kosmetyki) w Hongkongu, Chinach, Tajwanie, Korei Południowej i IndonezjiHagemeyer: Fachgroßhandel für Elektromaterialien; Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenbedarf; Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik; Wartungs-, Reparatur- und Betriebsbedarf (einschließlich Arbeitsschutzartikel); sowie (über die Geschäftssparte ACE Business) Vertrieb bestimmter Unterhaltungselektronikgeräte in den Niederlanden, Australien und Neuseeland sowie Vertrieb bestimmter Luxusgüter (Uhren, Modeartikel und Kosmetika) in Hongkong, China, Taiwan, Südkorea und Indonesien
korzystanie z Internetu do zamawiania artykułów gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcyNutzung des Internets in den letzten zwölf Monaten zur Bestellung von Gebrauchsgütern
w przypadku Total Produce: skup, przywóz, wprowadzanie do obrotu i dystrybucja owoców i warzyw, roślin doniczkowych i artykułów gospodarstwa domowegoTotal Produce: Beschaffung, Einfuhr, Marketing und Vertrieb von Obst und Gemüse, Topfpflanzen und Haushaltsgegenständen
Sanyo: produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego (artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, aparaty fotograficzne, urządzenia klimatyzacyjne, baterie itpSanyo: Herstellung von elektrischen und elektronischen Produkten (Haushaltsgeräte, audiovisuelle Multimedia, Kameras, Klimatechnikprodukte, Batterien etc
inne nietrwałe artykuły gospodarstwa domowego, jak zapałki, świeczki, knoty do lamp, spirytus denaturowany, spinacze do bielizny, wieszaki do ubrań, igły, druty, naparstki, agrafki, gwoździe, śrubki, nakrętki, haftki, pisaki, podstawki, klej, taśma klejąca do użytku domowego, nici, rękawiczki gumoweandere kurzlebige Haushaltswaren wie Streichhölzer, Kerzen, Lampendochte, Brennspiritus, Wäscheklammern, Kleiderbügel, Näh-und Stricknadeln, Fingerhüte, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben, Muttern, Heftzwecken, Stifte, Unterlegscheiben, Kleber und Klebeband für den Hausgebrauch, Bindfaden, Zwirn und Gummihandschuhe
na piśmie - Zdaniem Komisji, co roku w samej UE sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) szacuje się na poziomie 9,3 miliona ton, w czym największy udział mają wielkogabarytowe artykuły gospodarstwa domowego (AGD) oraz urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne.schriftlich. - Laut der Kommission werden allein in der EU jährlich 9,3 Millionen Tonnen Elektro- und Elektronikgeräte verkauft. Den größten Anteil davon machen Haushaltsgroßgeräte und IT- und Telekommunikationsgeräte aus.
Po pierwsze, ustanowienie wysokich standardów wydajności energetycznej w Europie dla takich artykułów gospodarstwa domowego, jak lodówki, zmywarki, kuchenki mikrofalowe itp., może nie tylko prowadzić do zmniejszenia emisji CO2 tu w Europie, lecz również stworzyć warunki dla wyższych standardów gdzie indziej.Erstens darf die Festsetzung von strengen Energieeffizienznormen in Europa für Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Geschirrspüler, Mikrowellengeräte und so weiter nicht nur zur Reduzierung der CO2-Emissionen hier führen, sondern muss auch die Bedingungen für höhere Standards anderswo schaffen.
CPA ‧.‧.‧: Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany, również chińskiejCPA ‧.‧.‧: Geschirr, andere Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel, Hygiene- oder Toilettengegenstände, aus Porzellan
NACE ‧.‧: Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnychNACE ‧.‧: Herstellung von Haushalts-, Hygiene- und Toilettenartikeln aus Zellstoff, Papier und Pappe
Środki czyszczące i konserwujące, artykuły do sprzątania i nietrwałe artykuły gospodarstwa domowegoReinigungs- und Pflegeprodukte, Reinigungsartikel und kurzlebige Haushaltswaren
CPA ‧.‧.‧: Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw sztucznychCPA ‧.‧.‧: Geschirr, andere Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel, Hygiene- oder Toilettengegenstände, aus Kunststoffen
Kontenery te zawierają rozmait e typy towarów : meble , artykuły gospodarstwa domowego , nawozy , a nawet pr odukty świeże .In diesen Containern findet man alle Arten von Waren : Möbel , Haushaltsgeräte , Düngem ittel und sogar Frischprodukte .
Nie obejmuje: małych nieelektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i sprzętów kuchennych (‧.‧); urządzeń elektrycznych do higieny osobistejHierzu gehören nicht: nichtelektrische Haushaltskleingeräte und Küchengeräte (‧.‧); elektrische Geräte für die Körperpflege
artykuły szklane i kryształowe do gospodarstwa domowego, biura i dekoracjiGlas-und Kristallwaren für Haushalt, Büro und Dekoration
w przypadku przedsiębiorstwa Divisie Vroom & Dreesmann: sprzedaż detaliczna odzieży, artykułów gospodarstwa domowego, elektroniki, artykułów rozrywkowych i książekDivisie Vroom & Dreesmann: Einzelhandel mit Bekleidung, Haushaltswaren, Elektronik, Unterhaltungsgütern und Büchern
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 238276 zdań frazy artykuły gospodarstwa domowego.Znalezione w 42,773 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.