wymowa: IPA: ˌalfabɛˈtɨʧ̑nɨ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • alphabetisch   
    (Adjective  )
     
    ułożony w kolejności zgodnej z układem liter w alfabecie

Pozostałe znaczenia:

 
odnoszący się do alfabetu, związany z alfabetem

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

indeks alfabetycznyRegister
katalog alfabetycznyalphabetischer Katalog
w porządku alfabetycznymalphabetisch

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alfabetyczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
zwracają uwagę na fakt, że państwa stowarzyszone wyraziły gotowość zrzeczenia się, w razie konieczności, przewodniczenia i jego rotacji według porządku alfabetycznego od chwili wejścia w życie Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej jej włączenia we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengennehmen den Wunsch der assoziierten Staaten zur Kenntnis, den Vorsitz gegebenenfalls abzutreten und diesen ab Inkrafttreten des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands abwechselnd in der alphabetischen Reihenfolge ihrer Namen wahrzunehmen
Znak ten zawiera oznaczenie Edam Holland razem z kombinacją cyfr i liter (w rosnącej kolejności alfabetycznej i liczbowejAuf dieser Marke steht eine nur einmal vergebene Kombination aus Zahlen und Buchstaben (alphabetisch und numerisch aufwärts
nazwy nieuwzględnione w pkt ‧.‧ zostały podane w porządku alfabetycznym, a za nimi umieszczono skrót dla państwa członkowskiego lub państwa EFTA, w którym ta nazwa jest używanadie etwaigen nicht von Punkt ‧.‧ erfassten Sortenbezeichnungen werden in alphabetischer Reihenfolge mit der abgekürzten Bezeichnung des Mitgliedstaats oder EFTA-Staats aufgeführt, in dem sie verwendet werden
Klucz do znaków: N = numeryczne; A = alfabetyczne; AN = alfanumeryczne; B = binarneZeichenlegende: N = numerisch; A = alphabetisch; AN = alphanumerisch; B = binär
Bezpośrednio pod nazwą formalną zostały powtórzone (w porządku alfabetycznym) i poprzedzone myślnikiem inne nazwy tej odmiany, pod którymi oficjalnie zarejestrowano ją w państwach członkowskich lub państwie EFTA; podano tylko jedną na kraj rejestrującyUnmittelbar unter der Leitbezeichnung werden- eingerückt mit einem Gedankenstrich- in alphabetischer Reihenfolge die anderen Bezeichnungen der betreffenden Sorten wiederholt, unter denen diese in den Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten amtlich zugelassen worden ist, und zwar höchstens eine je Zulassungsland
Następujący wiersz jest umieszczony zgodnie z porządkiem alfabetycznym kodu ISOIn der alphabetischen Reihenfolge des ISO-Codes wird folgende Zeile eingefügt
pierwszy poziom składający się z grupowań oznaczonych kodem alfabetycznym (sekcjeeiner ersten Ebene, deren Positionen mit einem alphabetischen Kode gekennzeichnet sind (Abschnitte
W Załączniku dodaje się, co następuje, zgodnie z porządkiem alfabetycznym kodów ISOIn den Anhang wird in alphabetischer Reihenfolge gemäß dem ISO-Code folgender Text eingefügt
Zalecane szczepy są dostępne w postaci kultur jednoalgowych z następujących kolekcji (w kolejności alfabetycznejDie empfohlenen Stämme sind als artenreine Algenkulturen aus folgenden Sammlungen verfügbar (in alphabetischer Reihenfolge
Lista przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego w porządku alfabetycznymListe der Vertreter(innen) der pharmazeutischen Industrie in alphabetischer Reihenfolge
Jeżeli dyrektywa lub rozporządzenie wraz z ich aktami wykonawczymi zawierają różne zalecenia techniczne, które mają obowiązywać od określonych dat, po sekcji ‧ następuje znak alfabetyczny, który jednoznacznie identyfikuje na podstawie jakich zaleceń technicznych udzielono homologacjiEnthält eine Richtlinie oder Verordnung (einschließlich deren jeweiliger Durchführungsrechtsakte) unterschiedliche Umsetzungsdaten für unterschiedliche technische Vorschriften, ist ein Buchstabe hinzuzufügen, der angibt, nach welcher Vorschrift die Typgenehmigung erteilt wurde
Kolumna ‧ zestawia wszystkie nazwy odmian w porządku alfabetycznymIn Spalte ‧ werden alle Sortenbezeichnungen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt
Lista alfabetyczna członków wspólnego zgromadzenia parlamentarnegoAlphabetisches Verzeichnis der Mitglieder der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung
W granicach każdego obszaru zasoby rybne określa się zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunkówDie Bestände sind für jedes Gebiet nach der alphabetischen Reihenfolge der lateinischen Bezeichnungen aufgeführt
listy terminów w porządku alfabetycznymeine alphabetisch geordnete Auflistung der Begriffe
Głosowanie imienne odbywa się przez wzywanie delegacji we francuskim porządku alfabetycznymBei namentlicher Abstimmung werden die Delegationen in der französischen alphabetischen Reihenfolge aufgerufen
Porty i subporty objęte statystyką klasyfikowane są w porządku alfabetycznym dla każdego z państw członkowskichStatistisch relevante Häfen und Nebenhäfen sind für jeden Mitgliedstaat in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt
Organizacje (w porządku alfabetycznymOrganisationen (in alphabetischer Reihenfolge
opublikowaniu ich w formie obszernej listy, sporządzonej w kolejności alfabetycznej i uporządkowanej według kategorii dochodów i gminin einem Druckerzeugnis, in alphabetischer Reihenfolge und nach Einkommenskategorien aufgeführt, in Form umfassender, nach Gemeinden geordneter Listen veröffentlicht werden
W obrębie każdego gatunku lub, w odpowiednim przypadku, podgatunku, wyszczególnia on odmiany w porządku alfabetycznym przyjętych dla nich nazw odmianInnerhalb der Arten oder der angegebenen Unterarten sind die Sorten in alphabetischer Reihenfolge der für sie zulässigen Sortenbezeichnungen aufgeführt
Rozwiazalismy sprawe alfabetycznych przestepstwWir haben die Alphabet- Verbrechen aufgeklärt
W obrębie każdego gatunku lub, w odpowiednim przypadku (który określa się nazwą botaniczną i jej odpowiednikiem w języku angielskim), podgatunku wyszczególnia on odmiany w porządku alfabetycznym przyjętych dla nich nazw odmianInnerhalb der Arten oder der angegebenen Unterarten (mit ihrem botanischen Namen oder dessen Übersetzung ins Englische angegeben) sind die Sorten in alphabetischer Reihenfolge der für sie zulässigen Sortenbezeichnungen aufgeführt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 190 zdań frazy alfabetyczny.Znalezione w 0,311 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.