wymowa: IPA: rɛˈpubljika ˈɡãmbjji

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Republik Gambia   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

republika gambiirepublik gambia

Przykładowe zdania z "Republika Gambii", pamięć tłumaczeniowa

add example
PREZYDENT ORAZ SZEF PAŃSTWA REPUBLIKI GAMBIIDER PRÄSIDENT UND DAS STAATSOBERHAUPT DER REPUBLIK GAMBIA
Odpowiadając na pytanie delegacji UE, delegacja USA wyjaśniła, że na dzień podpisania niniejszej umowy następujące państwa wprowadzają w życie zawarte ze Stanami Zjednoczonymi umowy o otwartym niebie: Burkina Faso, Republika Zielonego Przylądka, Republika Kamerunu, Republika Czadu, Republika Gabońska, Republika Gambii, Republika Ghany, Federalna Demokratyczna Republika Etiopii, Republika Liberii, Republika Madagaskaru, Republika Mali, Królestwo Marokańskie, Republika Namibii, Federalna Republika Nigerii, Republika Senegalu, Zjednoczona Republika Tanzanii i Republika UgandyAuf eine Frage der Delegation der EU erläuterte die US-Delegation, dass zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens die folgenden Länder mit den USA geschlossene Open-Skies-Luftverkehrsabkommen durchführen: Burkina Faso, die Republik Kap Verde, die Republik Kamerun, die Republik Tschad, die Gabunische Republik, die Republik Gambia, die Republik Ghana, die Demokratische Bundesrepublik Äthiopien, die Republik Liberia, die Republik Madagaskar, die Republik Mali, das Königreich Marokko, die Republik Namibia, die Bundesrepublik Nigeria, die Republik Senegal, die Vereinigte Republik Tansania und die Republik Uganda
Prezydenta oraz Szefa Państwa Republiki Gambiides Präsidenten und Staatsoberhauptes der Republik Gambia
Poicephalus robustus z Botswany, Gambii, Namibii, Senegalu, Republiki Południowej Afryki i SuaziPoicephalus robustus aus Botswana, Gambia, Namibia, Senegal, Südafrika und Swasiland
Eva Müller wspomniała o innowacyjnych programach w Tanzanii , Gambii i Mozambiku i podkreśliła , że zmiany polityczne i lepsze egzekwowanie przepisów mogą pomóc małym społecznościom zarządzać lasami w sposób bardziej zrównoważony .Laut Eva Müller von der FAO-Abteilung für Forstpolitik ist die anhaltende Entwaldung vor allem auf politisches und institutionelles Versagen zurückzuführen .
Aby uniknąć zakłóceń w handlu, należy wprowadzić okres przejściowy obejmujący wysyłki produktów akwakultury z Gambii i miodu z Indii, wysłanych do Unii przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszej decyzjiFür Sendungen von Aquakulturerzeugnissen aus Gambia und Honig aus Indien, die vor dem Geltungsbeginn des vorliegenden Beschlusses in die Union versandt wurden, sollte eine Übergangsfrist festgelegt werden, damit es nicht zu Störungen im Handelsverkehr kommt
wyraża zaniepokojenie pogorszeniem sytuacji w Gambii, co wiąże się z licznymi przypadkami naruszenia wolności prasy, i wzywa do śledztwa w sprawie morderstwa dziennikarza Deyda Hydara w grudniu ‧ rist besorgt über die Verschlimmerung der Lage in Gambia, wozu zahlreiche Verstöße gegen die Pressefreiheit zählen, und fordert die Einleitung einer Untersuchung im Zusammenhang mit dem Mord an dem Journalisten Deyda Hydara im Dezember
Wzięli w niej udział Ministrowie ds . Energii Burkina Faso , Gambii i Gwinei Bissau oraz przedstawiciele ministrów Nigeru , Senegalu , Mali i Mauretanii .Zu den Teilnehmern zählten die Energieminister aus Burkina Faso , Ga mbia und Guinea Bissau sowie die Vertreter der Minister aus Niger , Senegal , Mali und Mauretanien .
Deputowany do Parlamentu GambiiMitglied des gambischen Parlaments
Dotyczy: aresztowania Davida i Fiony Fulton w GambiiBetrifft: Verhaftung von David und Fiona Fulton in Gambia
Zielonego Przylàdka , Gambii , Gwinei , Gwinei Bissau , Mauretanii i Senegalu – by powo ∏ açsieç morskich rezerwatów majàcych chroniçakweny morskie przed zbyt intensywnymipo ∏ owami i poszukiwaniami ropy .Meeresschutzgebieten zu entwickeln , um die Überfischung und mögliche Gefahren in Verbindung mit Ölbohrungen zu reduzieren . von Nachbarn , sagt Klaus Töpfer , der seit 1998das Umweltprogramm der Vereinten Nationen(UNEP ) leitet .
Należy zatem skreślić odpowiedni wpis dotyczący Gambii w wykazie zawartym w załączniku do decyzji ‧/‧/WEDaher sollte der diesbezügliche Eintrag für Gambia aus der Liste im Anhang zur Entscheidung ‧/‧/EG gestrichen werden
potępia wydanie w trybie nadzwyczajnym Bishera Al-Rawiego, zamieszkałego w Wielkiej Brytanii obywatela Iraku, oraz Jamila El-Banny, zamieszkałego w Wielkiej Brytanii obywatela Jordanii, którzy zostali aresztowani przez gambijskie władze w Gambii w listopadzie ‧ r., przekazani agentom amerykańskim i przewiezieni samolotem do Afganistanu, a następnie do Guantánamo, gdzie byli przetrzymywani bez procesu czy innej formy pomocy sądowejverurteilt die außerordentliche Überstellung von Bisher Al-Rawi, einem irakischen Staatsbürger, der im Vereinigten Königreich ansässig ist, und von Jamil El-Banna, einem jordanischen Staatsbürger, der ebenfalls im Vereinigten Königreich lebt, die von den gambischen Behörden im November ‧ in Gambia verhaftet wurden, anschließend US-Agenten übergeben und zunächst nach Afghanistan und später nach Guantánamo geflogen wurden, wo sie ohne Prozess und ohne jede Art von Rechtsbeistand inhaftiert sind
Dotyczy: praw obywatelskich w GambiiBetrifft: Bürgerrechte in Gambia
Zaproszeni zostaną przedstawiciele: Czadu, Gabonu, Gambii, Ghany, Gwinei, Gwinei Bissau, Gwinei Równikowej, Kamerunu, Kenii, Mauretanii, Nigerii, Sudanu, Tanzanii, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Wysp Świętego Tomasza i KsiążęcejGeplant sind Einladungen an Vertreter von Kamerun, Tschad, Äquatorialguinea, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Côte d’Ivoire, Gabun, Kenia, Mauretanien, Nigeria, São Tomé und Príncipe, Sudan und Tansania
Chargé d'Affaires a.i., Ambasada Gambii, BrukselaChargé d'Affaires a.i., Botschaft von Gambia, Brüssel
Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z GambiiEntscheidung ‧/‧/EG der Kommission vom ‧. Mai ‧ mit Sonderbedingungen für die Einfuhr von Erzeugnissen der Fischerei und Aquakultur mit Ursprung in Gambia
Tyton stad do Anglii, rózne narzedzia z Anglii do Gambii, skad zabierze pan przyprawyTabak von hier nach England,Eisenwaren von England nach Gambia, wo Sie alle möglichen Gewürze laden werden
na posiedzeniu w Pradze (Republika Czeska) w dniach ‧-‧ kwietnia ‧ rauf ihrem Treffen in Prag (Tschechische Republik) vom ‧. bis ‧. April
UZNAJĄC, że wszystkie kwestie dotyczące dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Islamską Republiką Pakistanu muszą być zgodne z prawem stron celem ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla wykonywania przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu, a także w celu zachowania ciągłości takich przewozów lotniczychIN DER ERKENNTNIS, dass sämtliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit bilateralen Luftverkehrsabkommen zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und der Islamischen Republik Pakistan mit dem Recht der Vertragsparteien in Einklang stehen müssen, damit eine solide Rechtsgrundlage für die Luftverkehrsdienste zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Islamischen Republik Pakistan geschaffen und die Kontinuität dieser Luftverkehrsdienste erhalten wird
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25608 zdań frazy Republika Gambii.Znalezione w 3,747 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.