Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Gerade         

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (38)

cukry prosteEinfachzucker
czas przeszły prostyPräteritum
flet prostyblockflöte; Blockflöte
format pliku prostegoFlatfileformat
funkcja prostaeinfache Funktion
graf prostyschlichter Graph; einfacher Graph
jelito prosteRektum
karta Prosty filtrRegisterkarte "Einfacher Filter"
kąt prostyrechte Winkel; rechter Winkel; rechter winkel; spitze Winkel
klient prostyeinfacher Client
kompleks prostychGeradenkomplex
lud prostyeinfache Volk
łącznik prostygerade Verbindung
model odzyskiwania prostegoeinfaches Wiederherstellungsmodell
plik prostyFlatfile
po prostueinfach; nur; bloß; eben; halt; schlicht
proporcjonalność prostaproportionalität
prostaGerade; direkt; einfach; Linie; gerade
prosta afinicznaaffine Gerade
prosta EuleraEulersche Gerade
prosta prostopadłaSenkrechte; Lot; Normale
prosta równoległaParallele; parallele Gerade
prosta stycznaTangente
prosta technologiaeinheimische Technologie
proste formyeinfache Formen
prostyeinfach; bäuerlich; augenscheinlich; direkt; beziehungslos; offenbar; geradewegs; aufrecht; einfältig; aufrichtig; unvermischt; uneingeschränkt; reinlich; rein; simpel; sauber; ländlich; absolut; unumschränkt; unmittelbar; gerade; recht; gemein; unabhängig; blank; losgelöst; grob; natürlich; primitiv; schlicht; ungekünstelt; verbreitet; alltäglich; allgemein verständlich
prosty noseine gerade Nase
równanie prostej w postaci ogólnejallgemeine Form der Geradengleichung
sieć prostaeinfacher Arbeitsplan
tak po prostunur
typ prostyeinfacher Typ
ułamek prostyStammbruch
warstwa zabezpieczeń i prostego uwierzytelnieniaSimple Authentication and Security Layer
węzeł prostykreuzknoten
włosy prosteeinfache Haare
wolumin prostyeinfaches Volume
wskaźnik prostyeinfacher Indikator
You Can Dance - Po prostu tańczYou Can Dance

Przykładowe zdania z "Prosta", pamięć tłumaczeniowa

add example
KGpg-prosty graficzny interfejs do gpg KGpg powstał aby ułatwić używanie gpg. Starałem się uczynić go tak bezpiecznym jak to tylko możliwe. Mam nadzieję że ci się spodobaKGpg-Einfache graphische Oberfläche fÃ1⁄4r gpg KGpg wurde entworfen, um die Bedienung von gpg so einfach wie möglich zu gestalten. Ich versuchte, es so sicher wie möglich zu machen. Ich hoffe es gefällt Ihnen
Wszystkie te działania mają na względzie stworzenie Europejskiej Przestrzeni Prawnej, umożliwienie podmiotom gospodarczym prostego i bezproblemowego funkcjonowania na europejskim rynku wewnętrznym, podwyższenie bezpieczeństwa prawnego, ułatwienie stosowania prawa przez sądy i dostępu do niego obywateli państw europejskichAll diese Aktivitäten dienen den Zielen der Schaffung eines Europäischen Rechtsraumes, der Schaffung eines Rechtsrahmens, der eine einfachere und problemlosere Nutzung des Europäischen Binnenmarktes durch alle Wirtschaftsteilnehmer ermöglicht, der Erhöhung der Rechtssicherheit und der Erleichterung der Rechtsanwendung durch die Gerichte und des Zugangs der europäischen Bürger zum Recht
Zdecydujmy się po prostu na stanowisko, które popieramy w stu procentach.Lassen Sie uns einfach auf eine Position konzentrieren, die wir hundertprozentig unterstützen.
Dla osiągnięcia tego celu oraz uwzględniając fakt, iż strona internetowa Eurostatu wpływa na wizerunek Unii Europejskiej, konieczne jest, by prezentacja danych i ich lektura była tak prosta i atrakcyjna, jak tylko pozwala na to technologiaZur Verwirklichung dieses Ziels und angesichts der Tatsache, dass die Internetseiten von Eurostat ein Bild der Europäischen Union vermitteln, ist es notwendig, die Darstellung von Daten mit technischen Mitteln soweit wie möglich zu vereinfachen, attraktiver zu gestalten und so lesbarer zu machen
Krytykować należy za pomocą wszelkich środków tam, gdzie potrzeba, a tym, którzy martwią się o napastowanie Irlandii, jak Nigel Farage, powiem: nie napastowano nas tak po prostu.Wenn es erforderlich ist, kritisieren Sie mit allen Mitteln, und zu jenen, wie Nigel Farage, die fürchten, dass die Iren eingeschüchtert wurden, möchte ich sagen: Es ist nicht leicht, uns einzuschüchtern.
Po prostu cierpliwie czekaj, MikeHalte einfach durch, Mike
Po prostu musimy zrobić, co w naszej mocy, aby zapewnić zastosowanie wszystkich koniecznych zabezpieczeń, tak aby wybory przebiegły sprawnie.Wir müssen einfach alles in unserer Macht Stehende tun, um zu gewährleisten, dass alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen für ihren reibungslosen Ablauf getroffen sind.
Taka wizja Europy dwóch prędkości, z różnymi przepisami dla starych i nowych państw członkowskich, jest po prostu nie do przyjęcia.Diese Vision eines Europas des zwei Geschwindigkeiten mit unterschiedlichen Regeln für alte und neue Mitgliedstaaten ist ganz einfach inakzeptabel.
Mogłem po prostu użyć ConfundusaUnd ein Verwirrungszauber geht wohl in Ordnung?
W związku z tym, jeśli możliwe jest, aby obowiązujące ustawodawstwo dopuszczało taką sytuację, to mamy tutaj wyraźny problem o znaczeniu fundamentalnym, którego nie można rozwiązać po prostu rozwiązując problemy związane z informacją.Wenn es möglich ist, dass ein Gesetz gilt, das so etwas zulässt, haben wir eindeutig ein grundlegendes Problem, das nicht allein durch die Regelung der Informationsfragen gelöst werden kann.
Niemniej jednak pojęcie to uwzględnia znacznie więcej niż tak proste do zdefiniowania czynniki , jak wymienione powyżej , czy też coraz większe nakłady na badania i rozwój .Innovation reicht jedoch viel weiter als die genannten Punkte ; hinter dem Begriff verbirgt sich auch mehr als die reine Aufstockung der Mittel für Forschung und Entwicklung .
Czy powiecie po prostu, no cóż, to nie ma żadnego znaczenia; takie produkty i tak będą wwożone?Werden Sie einfach sagen: Nun, das tut nicht wirklich etwas zur Sache, diese Produkte kommen ohnehin hier herein?
Niektórzy mogą żywić nadzieję, że sprawę tę da się rozstrzygnąć w o wiele prostszy sposób.Andere können glauben, dass es viel einfacherer Lösungen dafür gibt.
Nie powinniśmy postrzegać Turcji po prostu jako kandydata do akcesji.Wir sollten die Türkei nicht nur unter der Beitrittsperspektive - ja oder nein - sehen.
Sprawozdanie Goldstone'a, ten odważny raport, który po prostu wymaga, by sprawiedliwości stało się zadość, czy to zbyt wiele, by tego żądać?Der Goldstone-Bericht, dieser mutige Bericht, der ganz einfach nur Gerechtigkeit fordert, ist das zuviel verlangt?
Jest to etykieta wskazująca w jasny i prosty sposób zużycie energii przez produkt w trakcie używania, na podstawie jednolitych parametrów, zapewniająca pełną porównywalność i dynamiczną ponowną klasyfikację, tak jak powinna czynić zaktualizowana etykieta efektywności energetycznej (standardy kroczące (rolling standards)/nieograniczona skala etykietowania + stopniowe wycofywanie mniej wydajnych produktóweine Angabe, die klar und einfach den Energieverbrauch des Produkts während seines Gebrauchs angibt, und zwar auf der Grundlage von einheitlichen Parametern, was bei einer angemessenen Aktualisierung der Energieverbrauchsangabe die volle Vergleichbarkeit und die dynamische Neuklassifizierung gewährleistet (Weiterentwicklung von Normen, nach oben offene Skala und schrittweise Eliminierung der leistungsschwächsten Produkte
Tak po prostu, co?So einfach ist das
Musimy wyciągnąć wnioski z wcześniejszych błędów w polityce rozwoju, kiedy to po prostu zapewnialiśmy technologie, zapominając o konieczności przekazywania wiedzy na temat ich wykorzystania. Mówię o tym w obecności komisarza ds. rozwoju.Wir müssen aus früheren Fehlern in der Entwicklungspolitik lernen, als wir lediglich Technologie zur Verfügung stellten, ohne zu bedenken, dass wir auch die Menschen mit dieser Technologie vertraut machen müssen.
Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy po prostu przyjąć kolejną tabletkę o zwykłej porzeWenn es jedoch schon fast Zeit für Ihre nächste Dosis ist, nehmen Sie einfach die nächste Tablette zur gewohnten Zeit ein
Nie możemy po prostu powiedzieć, że amerykanie wpadli na szalony plan, że George Bush za sześć miesięcy nie będzie już prezydentem, więc mogą realizować ten swój zwariowany plan, ale Europejczycy nie mają z tym nic wspólnego.Vielleicht ist Herr Bush in sechs Monaten nicht mehr da, dann haben sie diese spinnerische Idee nicht mehr. Aber wir Europäer haben damit nichts zu tun.
Po prostu nie chcę pseudonauczycieli, mieszkających w moim domuIch hab was gegen Lehrer, die im selben Haus wohnen
Czy nie wydaje się panu, że istnieje ryzyko wysyłania dzieci nielegalnie do państw członkowskich, tak aby ich rodzice dołączali do nich później w ramach łączenia rodzin, co prowadzi w prostej linii do zwiększenia zjawiska nielegalnej imigracji?Sehen Sie nicht eine gewisse Gefahr darin, dass Kinder vorgeschickt werden, um dann im Wege der Familienzusammenführung Eltern nachkommen zu lassen und damit die illegale Einwanderung einfach über diesen Umweg zu beschleunigen?
wzywa Komisję i państwa członkowskie do ustanowienia prostych, przejrzystych i jasnych zasad wdrażania PPP, tak aby stały się one skutecznym instrumentem finansowania przedsięwzięć kulturalnych w regionach i umożliwiły aktywniejsze włączenie MŚPfordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einfache, transparente und klare Regeln für die Errichtung öffentlich-privater Partnerschaften zu erstellen, damit diese zu einem effizienten Instrument für die Finanzierung kultureller Projekte in den Regionen werden und eine aktivere Einbeziehung von KMU ermöglichen
Aby rozpocząć tworzenie etykiety tekstowej, po prostu wciśnij przycisk Etykieta tekstowa na pasku narzędzi & kig; lub wybierz na pasku menu Obiekty Inne Etykieta tekstowaUm ein Textfeld zu konstruieren, klicken Sie einfach auf den Knopf Textfeld in der Werkzeugleiste oder wählen Sie in der Menüleiste Objekte Sonstige Textfeld
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7139 zdań frazy Prosta.Znalezione w 3,346 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.