Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Sehr groß   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (82)

Antoni WielkiAntonius der Große
bardzo duża baza danychsehr große Datenbank
bęben dużygroße Trommel
Cyrus II WielkiKyros II.
dużagroß
duża ilość śmieci z gospodarstwa domowegoeine große Menge von Hausmüll
duża literaGroßbuchstabe; Anfangsbuchstabe; Majuskel
duża organizacjaGroßunternehmen
duża sztuka ( bydła)Grossvieh
dużegroß
duże miastoMegalopolis
duże ustaein großer Mund
duże uszygroße Ohren
duże zainteresowaniesehr aussichtsreich
Duże zainteresowanieSehr aussichtsreich
duże zwierzęGrosstier
dużydick; große; schwer; groß; weit; gross; Buntspecht
duży całusein dicker Kuss
duży kontrasthoher Kontrast
duży literaHauptstadt
Duży MunsterlanderGroßer Münsterländer
duży noseine große Nase
duży obiekt binarnyBinary Large Object
duży pojazd transportowyGroßraumtransporter
Duży szwajcarski pies pasterskiGroßer Schweizer Sennenhund
dzięcioł dużyBuntspecht
Dzięcioł dużyBuntspecht
element największyHöchstwert; Höchststand; Maximum
giez bydlęcy dużyhautdasseln
godzina największego ruchuverkehrszeiten
gospodarstwo dużelandwirtschaftlicher Großbetrieb
Jarzmianka większaGroße Sterndolde
Justynian I WielkiJustinian I.
Karlik większyRauhautfledermaus
kraj największego uprzywilejowaniaMeistbegünstigung
najwięksi kontrahenci wśród centrów autoryzacyjnychgrößte Gegenpartei-Akquisiteure
najwięksi kontrahenci wśród emitentówGrößte Gegenpartei-Emittenten
największa częśćgrößte Teil
największyäußerst; ultimativ
największy wspólny dzielnikggT; größter gemeinsamer Teiler
największy współny dzielnikgrößter gemeinsamer Teiler
Niedźwiedź w dużym niebieskim domuDer Bär im großen blauen Haus
numer większeeine Nummer größer
od wielkiego dzwonualle Jubeljahre
Perkoz wielkiRenntaucher
Perła Wielkiej WartościKöstliche Perle
piwo dużeein großes Bier
Podkowiec dużyGroße Hufeisennase
połączenie wieloukładowe dużej gęstościHDMI
porozumienie w sprawie kredytów eksportowych na duże samolotyLASU
pół numeru większeeine halbe Nummer größer
przedsiębiorstwo dużegrossunternehmen; Großunternehmen
pstrąg tęczowy (osobniki hodowane do dużych rozmiarów)Lachsforelle
pudel dużypudel
rodzaj kija golfowego: o największej masie główkiktóre umożliwiają wykonywanie uderzeń prowadzących do długich lotów piłki, obecnie uzywane i oznaczane: 1 (driver, ok 10 stopni), 3 (13,5) i 5 (17) - Hölzer
ruch drogowy pojazdów o dużym tonażuSchwerlastverkehr
sieć większaPeritoneum
transport dużych prędkościHochgeschwindigkeitsverkehr
Wielcy Szambelanowie FrancjiGroßkammerherr von Frankreich
Wielka AlbaniaGroßalbanien
Wielka KoalicjaGroße Koalition
Wielka MorawaMorava
Wielka PiaśnicaPiaśnica Wielka
Wielka płytaPlattenbau
Wielka Rafa KoralowaGreat Barrier Reef; Großes Barriereriff
wielki artystaein großer Künstler; Künstler
Wielki BełtBelt
Wielki BratGroßer Bruder
Wielki PiesGroßer Hund
Wielki PostFasten; Fastenzeit
Wielki SkokGroßer Sprung nach vorn
wielki skok naprzódgroßer sprung nach vorn
Wielki terrorGroße Säuberung
Wielkie AntyleGroße Antillen
Wielkie Jezioro NiewolniczeGroßer Sklavensee
wielkie literyAktivierung; Großschreibung
Wielkie ŁukiWelikije Luki
Wielkie Oblężenie MaltyBelagerung von Malta
wielkie piece hutniczeZiegelbrennerei
Wielkie żarcieDas große Fressen
Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych z 1998 r.Multisektoraler Regionalbeihilferahmen für große Investitionsvorhaben 1998
WiększyGrößer

Przykładowe zdania z "Największy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jest to wyraz wielkiej solidarności europejskiej.Das ist ein Ausdruck von großer europäischer Solidarität.
Nie należy oczekiwać zwiększenia skuteczności po zastosowaniu większych dawekEine weitere Dosissteigerung bringt keine wesentlichen Vorteile
Takie obszary środkowego zachodu, jak Limerick, Clare i Tipperary, potrzebują dużego zastrzyku finansowego ze środków państwowych w celu stymulowania tworzenia miejsc pracy, bo sytuacja jest naprawdę krytyczna.Regionen im mittleren Westen wie Limerick, Clare und Tipperary brauchen großzügige Staatshilfen als Anreiz für die Schaffung wichtiger Arbeitsplätze; wir nähern uns kritischen Grenzen.
Globali zacja i starzenie się społeczeństwa wymagają od pracowników i przedsiębior stw szybkiej poprawy w zakresie zdolności adaptacyjnych , możliwości przewidywania , wywoływania i przyswajania zmian i restrukturyzacji oraz dobrego funkcjonowania w warunkach dużej konkurencji .Globalisierung und demografische Alterung machen eine stärkere Anpassungsfähigkeit von Arbeitnehmern und Unternehmen dringend erforderlich , damit diese besser in der Lage sind , Wandel und Umstrukturierungen vorherzusehen , anzustoßen und zu verkra en sowie in stark wettbewerbsorientierten Märkten erfolgreich zu bestehen .
Rozszerzenie ograniczenia wydatków na wszystkie główne kategorie wydatków pierwotnych ma zapewnić stopniową konsolidację fiskalną w omawianym okresie, przy czym największe oszczędności mają pochodzić ze zmian w administracji publicznej (w tym zmian kadrowych) oraz zmian w zakresie systemów opieki społecznejEs wird erwartet, dass die geplante Ausgabenzurückhaltung in allen wichtigen Ausgabenkategorien die haushaltspolitische Konsolidierung im Programmzeitraum zunehmend begünstigt, wobei die größten Einsparungen durch Änderungen bei der öffentlichen Verwaltung, die auch die Bediensteten betreffen, und bei den sozialen Sicherungssystemen erzielt werden sollen
Dla większej efektywności administracyjnej wszelkie wydatki przedstawione w celu uzyskania wkładu finansowego Wspólnoty powinny być wyrażone w euroIm Interesse einer effizienten Verwaltung sollten alle mit Blick auf eine Finanzhilfe der Gemeinschaft vorgelegten Ausgaben in Euro angegeben werden
Dlatego niezbędne jest ustanowienie programu przesiedleń, ponieważ taki program ułatwiłby sprawiedliwy podział odpowiedzialności za wypełnianie międzynarodowych zobowiązań w zakresie ochrony uchodźców, a także odciążyłby kraje borykające się z problemem dużej liczby uchodźców przebywających na ich terytorium.Aus diesem Grund ist eine Aufnahme des Neuansiedlungsprogramms wichtig, das eine gerechte Verteilung der Verantwortung zur Erfüllung von internationalen Pflichten zum Flüchtlingsschutz vereinfachen und die Länder entlasten würde, die durch die große Anzahl an Flüchtlingen, denen sie Unterkunft gewähren, stark belastet sind.
Ramka ‧- Komisja zgadza się, że przy przygotowaniu wniosku dotyczącego dużego projektu powinno się uwzględniać możliwie najwięcej informacji o skutkach powiązanych projektów dla odnośnych lokalizacjiKasten ‧- Die Kommission stimmt dem zu, dass bei der Vorbereitung des Finanzierungsantrags für ein Großprojekt Informationen über die Auswirkungen von miteinander verbundenen Projekten auf deren Standort soweit wie möglich berücksichtigt werden sollten
Brzmi dobrze, ale w rzeczywistości jest to bezpośrednia zachęta to większych nadużyć w zakresie dokumentów tożsamości.Das klingt zwar gut, ist im Grunde aber eine regelrechte Einladung zu noch mehr Betrug mit Ausweispapieren.
Mimo to wszystkie badania opinii potwierdzają, że społeczeństwo chce, aby kładziono większy nacisk na zagadnienia społeczne: chce czuć się bezpieczniej, chce mieć większe możliwości nabywcze i chce móc korzystać z lepszych usług publicznych.Aber alle Meinungsumfragen bestätigen, die Menschen wollen eine sozialere Politik, mehr Sicherheit, mehr Kaufkraft, bessere öffentliche Dienstleistungen.
Ważne jest również zwrócenie większej uwagi na przyczyny i ich konsekwencje ubóstwa w Europie.Auch gilt es, die Ursachen und Folgen der Armut in Europa stärker zu berücksichtigen.
Jednak z powodu większej wrażliwości tych pacjentów, należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej, jeśli pozwalają na to okoliczności kliniczne (patrz punktMit Rücksicht auf die größere Empfindlichkeit dieser Patientengruppe sollte eine niedrigere Initialdosis in Betracht gezogen werden, wenn klinische Faktoren dies rechtfertigen (siehe Abschnitt
W przypadku Cmax i C‧hr nie określono proporcjonalności względem dawki leku (wzrost Cmax był większy niż zależny od dawki, a wzrost C‧hr mniejszy niż zależny od dawkiFür die Cmax und die C‧ h wurde keine Dosisproportionalität festgestellt (die Cmax stieg mehr, die C‧ h weniger als dosisproportional an
wiceprzewodniczący Komisji. - Niedawno byłem w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, w którym palenie nie jest zakazane i rzeczywiście zauważyłem wielką różnicę w porównaniu do Unii Europejskiej, gdzie przynajmniej w miejscach publicznych nie czuć nieprzyjemnego zapachu papierosów, przynajmniej w miejscach publicznych.Vizepräsident der Kommission. - Ich habe kürzlich ein Land außerhalb der Europäischen Union, wo Rauchen nicht verboten ist, besucht, und ich habe wirklich bemerkt, wie groß der Unterschied zur Europäischen Union ist, wo man wenigstens an öffentlichen Orten keinen Zigarettengeruch riechen kann.
Jeżeli jednak UE wygra bitwę i przezwycięży przeciwności, wykazując determinację, aby uczynić solidarnie i wspólnymi siłami wszystko, co jest potrzebne w celu powstrzymania organów regulacyjnych i przekonania rynków, będzie to sukces integracji europejskiej oraz wielkie zwycięstwo.Doch wenn die EU diese Schlacht gewinnt und sich in diesen schwierigen Zeiten durchsetzt, indem sie sich entschlossen zeigt, die nötige Solidarität aufzubringen und gemeinsam zu handeln, um den Aufsichtsbehörden entgegenzuwirken und die Märkte zu überzeugen, dann würde dies den Triumph der europäischen Integration sowie einen großen Sieg bedeuten.
Wiarygodność wspólnych zestawień, tabel i badań rośnie w miarę gromadzenia coraz większej ilości danych statystycznych, na których są oparteMit der Zahl der zugrunde gelegten Statistiken erhöht sich auch die Verlässlichkeit der gemeinsamen Erhebungen, Tabellen und Studien
Państwa strony z Afryki mają większe możliwości, by przedstawiać OPCW oferty pomocy w odpowiedzi na prośby o taką pomocDie Vertragsstaaten aus Afrika sind besser in der Lage, als Reaktion auf ein Ersuchen um Hilfeleistung mit Hilfsangeboten an die OVCW zu reagieren
Ze względu na konsekwencje polityki konkurencji UE ratunek dla banków w Wielkiej Brytanii był wolniejszy niż mógł być.Jedoch verlief die Bankenrettung im Vereinigten Königreich nicht so schnell, wie es möglich gewesen wäre, was an den Auswirkungen der EU-Wettbewerbspolitik lag.
wzywa Komisję do zapewnienia, aby w celu zagwarantowania zdrowych finansów zasadnicza struktura Paktu Stabilności i Wzrostu została zabezpieczona w każdej proponowanej reformie, w szczególności odniesienie do istniejącego ‧ %-go deficytu i aby zwrócono większą uwagę na sytuację zadłużenia publicznego Państw Członkowskich oraz na lepsze monitorowanie krajowych wyników gospodarczych i prognozowania, przy jednoczesnym przewidywaniu możliwości pewnej elastyczności dla krajów o niewielkim zadłużeniu w czasach poważnej recesji, pod warunkiem że zachęci to do odpowiedniego postępowania w okresach wzrostu i będzie wspierać ogólną reformę strukturalnąfordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass zur Gewährleistung solider Finanzen die wesentliche Struktur des Stabilitäts- und Wachstumspakts bei jeder vorgeschlagenen Reform gewahrt wird, insbesondere die Bezugnahme auf die derzeitige Obergrenze von ‧% für das Haushaltsdefizit, und dass der Staatsverschuldung der Mitgliedstaaten mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird und die Wirtschaftsleistung der einzelnen Staaten sowie die diesbezüglichen Prognosen strenger überwacht werden, während für Länder mit niedrigen Schulden während einer starken Rezession eine gewisse Flexibilität vorgesehen werden kann, sofern dies einem korrekten Verhalten in Zeiten des Wachstums und den allgemeinen Strukturreformen förderlich ist
Panie przewodniczący Barroso! Kryzys finansowy w Wielkiej Brytanii jest bardzo poważny.Herr Barroso, die Finanzkrise im Vereinigten Königreich ist sehr tiefgreifend.
Oświadczenie pana komisarza odebrałem bardzo pozytywnie. Wysłuchałem go z wielkim zainteresowaniem, ponieważ żegluga jest rzeczywiście bardzo ważna - powiedziałbym, że ma kluczowe znaczenie - dla gospodarki europejskiej.Herr Präsident, der Erklärung des Kommissars, die ich für sehr positiv halte, habe ich mit sehr großem Interesse zugehört, weil die Schifffahrt tatsächlich ein sehr wichtiger - ich würde sagen lebenswichtiger - Sektor für die europäische Wirtschaft ist.
Naprawdę obawiam się, że jeżeli w nadchodzących kilku latach będziemy się nadmiernie wahać, to grozi na utrata miejsc pracy naprawdę na bardzo dużą skalę.Ich fürchte wirklich, wenn wir in den nächsten Jahren zu zögerlich sind, werden wir möglicherweise sehr viel mehr Arbeitsplätze einbüßen.
Prace podjęte w ramach FAO, które mają na celu opracowanie międzynarodowych wytycznych dotyczących zarządzania taką działalnością połowową w ramach kodeksu odpowiedzialnego rybołówstwa, mają również duże znaczenie przy opracowywaniu i przyjmowaniu takich środków, jak również przy ich wdrażaniu przez państwa członkowskieDie Arbeiten innerhalb der FAO über die Ausarbeitung internationaler Leitlinien für die Bewirtschaftung dieser Fischereitätigkeiten im Rahmen des Verhaltenskodex für verantwortungsvolle Fischerei sind ebenfalls von großer Bedeutung für die Konzeption und Annahme solcher Maßnahmen sowie deren Umsetzung durch die Mitgliedstaaten
W takiej sytuacji będę mógł je poprzeć, zwłaszcza, że ochrona środowiska ma dla mnie duże znaczenie, zwłaszcza, jeżeli można ją pogodzić z osiągnięciami socjalnymi i konkurencyjnością gospodarki.Dann kann ich dem Bericht auch zustimmen, weil mir der Umweltschutz am Herzen liegt - am besten, wenn er sich mit sozialen Errungenschaften und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit verbinden lässt.
Ta konwencja w znacznym stopniu przyczyni się do osiągnięcia minimalnych międzynarodowych standardów, które zagwarantują stworzenie lepszych warunków pracy, większe bezpieczeństwo i ograniczenie wypadków ze skutkiem śmiertelnym na całym świecie w tym niebezpiecznym, lecz strategicznym sektorze.Es wird einen wichtigen Beitrag zur Einrichtung internationaler Mindeststandards leisten, die weltweit bessere Arbeitsbedingungen, mehr Sicherheit und weniger tödliche Unfälle in diesem gefährlichen, aber auch strategischen Sektor gewährleisten.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70876 zdań frazy Największy.Znalezione w 12,817 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.