Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Sehr groß   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (82)

Antoni WielkiAntonius der Große
bardzo duża baza danychsehr große Datenbank
bęben dużygroße Trommel
Cyrus II WielkiKyros II.
dużagroß
duża ilość śmieci z gospodarstwa domowegoeine große Menge von Hausmüll
duża literaGroßbuchstabe; Anfangsbuchstabe; Majuskel
duża organizacjaGroßunternehmen
duża sztuka ( bydła)Grossvieh
dużegroß
duże miastoMegalopolis
duże ustaein großer Mund
duże uszygroße Ohren
duże zainteresowaniesehr aussichtsreich
Duże zainteresowanieSehr aussichtsreich
duże zwierzęGrosstier
dużydick; große; schwer; groß; weit; gross; Buntspecht
duży całusein dicker Kuss
duży kontrasthoher Kontrast
duży literaHauptstadt
Duży MunsterlanderGroßer Münsterländer
duży noseine große Nase
duży obiekt binarnyBinary Large Object
duży pojazd transportowyGroßraumtransporter
Duży szwajcarski pies pasterskiGroßer Schweizer Sennenhund
dzięcioł dużyBuntspecht
Dzięcioł dużyBuntspecht
element największyHöchstwert; Höchststand; Maximum
giez bydlęcy dużyhautdasseln
godzina największego ruchuverkehrszeiten
gospodarstwo dużelandwirtschaftlicher Großbetrieb
Jarzmianka większaGroße Sterndolde
Justynian I WielkiJustinian I.
Karlik większyRauhautfledermaus
kraj największego uprzywilejowaniaMeistbegünstigung
najwięksi kontrahenci wśród centrów autoryzacyjnychgrößte Gegenpartei-Akquisiteure
najwięksi kontrahenci wśród emitentówGrößte Gegenpartei-Emittenten
największa częśćgrößte Teil
największyäußerst; ultimativ
największy wspólny dzielnikggT; größter gemeinsamer Teiler
największy współny dzielnikgrößter gemeinsamer Teiler
Niedźwiedź w dużym niebieskim domuDer Bär im großen blauen Haus
numer większeeine Nummer größer
od wielkiego dzwonualle Jubeljahre
Perkoz wielkiRenntaucher
Perła Wielkiej WartościKöstliche Perle
piwo dużeein großes Bier
Podkowiec dużyGroße Hufeisennase
połączenie wieloukładowe dużej gęstościHDMI
porozumienie w sprawie kredytów eksportowych na duże samolotyLASU
pół numeru większeeine halbe Nummer größer
przedsiębiorstwo dużegrossunternehmen; Großunternehmen
pstrąg tęczowy (osobniki hodowane do dużych rozmiarów)Lachsforelle
pudel dużypudel
rodzaj kija golfowego: o największej masie główkiktóre umożliwiają wykonywanie uderzeń prowadzących do długich lotów piłki, obecnie uzywane i oznaczane: 1 (driver, ok 10 stopni), 3 (13,5) i 5 (17) - Hölzer
ruch drogowy pojazdów o dużym tonażuSchwerlastverkehr
sieć większaPeritoneum
transport dużych prędkościHochgeschwindigkeitsverkehr
Wielcy Szambelanowie FrancjiGroßkammerherr von Frankreich
Wielka AlbaniaGroßalbanien
Wielka KoalicjaGroße Koalition
Wielka MorawaMorava
Wielka PiaśnicaPiaśnica Wielka
Wielka płytaPlattenbau
Wielka Rafa KoralowaGreat Barrier Reef; Großes Barriereriff
wielki artystaein großer Künstler; Künstler
Wielki BełtBelt
Wielki BratGroßer Bruder
Wielki PiesGroßer Hund
Wielki PostFasten; Fastenzeit
Wielki SkokGroßer Sprung nach vorn
wielki skok naprzódgroßer sprung nach vorn
Wielki terrorGroße Säuberung
Wielkie AntyleGroße Antillen
Wielkie Jezioro NiewolniczeGroßer Sklavensee
wielkie literyAktivierung; Großschreibung
Wielkie ŁukiWelikije Luki
Wielkie Oblężenie MaltyBelagerung von Malta
wielkie piece hutniczeZiegelbrennerei
Wielkie żarcieDas große Fressen
Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych z 1998 r.Multisektoraler Regionalbeihilferahmen für große Investitionsvorhaben 1998
WiększyGrößer

Przykładowe zdania z "Największy", pamięć tłumaczeniowa

add example
prześwit pod tylną osią nie większy niż ‧ mmBodenfreiheit: höchstens ‧ mm
Prawdopodobnie niemożliwe będzie przeprowadzenie drugiej tury głosowania w większej części delty w dniu 24 maja.Vermutlich wird es in den meisten Gebieten des Irrawaddy-Deltas unmöglich sein, die zweite Abstimmungsrunde am 24. Mai durchzuführen.
Globali zacja i starzenie się społeczeństwa wymagają od pracowników i przedsiębior stw szybkiej poprawy w zakresie zdolności adaptacyjnych , możliwości przewidywania , wywoływania i przyswajania zmian i restrukturyzacji oraz dobrego funkcjonowania w warunkach dużej konkurencji .Globalisierung und demografische Alterung machen eine stärkere Anpassungsfähigkeit von Arbeitnehmern und Unternehmen dringend erforderlich , damit diese besser in der Lage sind , Wandel und Umstrukturierungen vorherzusehen , anzustoßen und zu verkra en sowie in stark wettbewerbsorientierten Märkten erfolgreich zu bestehen .
Dodatkowo pacjenci w podeszłym wieku są narażeni na większe ryzyko zmniejszenia liczby białych krwinek we krwi oraz krwinek, które wpływają na krzepliwość krwiDarüber hinaus haben ältere Patienten ein höheres Risiko für eine Abnahme der Zahl der weißen Blutzellen und derjenigen Zellen, die die Blutgerinnung fördern
Obszar Périgord odznacza się dużym zróżnicowaniem warunków glebowych i klimatycznych, charakteryzujących się ubogimi glebami i nieregularną rzeźbą terenu, mroźnymi zimami i gorącymi latami oraz bardzo niestałymi porami przejściowymiIm Périgord finden sich vielfältige Boden- und Klimaverhältnisse, arme Böden und ein ausgeprägtes Relief; das Klima ist gekennzeichnet durch ausgeprägte Winter und Sommer und wechselhafte Übergangszeiten
nie większy niż ‧ % maksymalnych wartości granicznychhöchstens ‧ % der Höchstwerte und
Koszt wojny jest zbyt duży.Der Krieg bringt immense Kosten mit sich.
Chciałabym przypomnieć tej partii rządzącej, że UE jest największym pojedynczym donatorem na rzecz Kambodży, a udzielanie tej pomocy jest uwarunkowane przestrzeganiem praw człowieka i wolności podstawowych.Ich möchte diese regierende Partei daran erinnern, dass die EU die größte Spenderinstitution für Kambodscha ist und dass diese Hilfe von der Achtung von Menschenrechten und Grundfreiheiten abhängt.
Jednocześnie chciałbym potępić niektóre istotne aspekty, takie jak dążenie do większej regionalizacji stosunków AKP-UE, ponieważ jest ono związane z większym zagrożeniem dla spójności i siły grupy krajów AKP.Zugleich verurteile ich einige wichtige Aspekte, wie die angestrebte stärkere Regionalisierung der Beziehungen zwischen AKP-Staaten und der EU, da dies eine Gefahr für die Kohärenz und die Stärke der AKP-Gruppe darstellen könnte.
Mój kraj był jednym z ośmiu największych producentów tytoniu w Europie, którzy jeszcze rok temu postulowali przedłużenie bieżących dopłat do 2013 roku, pomimo istnienia umowy przewidującej, że związek pomiędzy wysokością alokowanych środków a wielkością produkcji musi przestać obowiązywać do 2010 roku.Mein Land war eines der acht größten Tabakerzeuger in Europa, die vor einem Jahr die aktuellen Subventionen bis 2013 erweitert haben wollten, trotz des vereinbarten Abkommens, dass die Verbindung zwischen der Höhe der bereitgestellten Ressourcen und dem Produktionsvolumen bis zum Jahr 2010 enden müsse.
Umowa o transporcie lotniczym między Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga a Rządem Jego Królewskiej Mości Króla Maroka sporządzona w Bonn dnia ‧ lipca ‧ rLuftverkehrsabkommen zwischen der Regierung des Großherzogtums Luxemburg und der Regierung Seiner Majestät des Königs von Marokko, unterzeichnet am ‧. Juli ‧ in Bonn
Czynniki te mogą wpływać na większą średnią ekspozycję obserwowaną u młodzieżyDiese Faktoren haben möglicherweise zur höheren durchschnittlichen Verfügbarkeit beigetragen, die bei Jugendlichen beobachtet wurde
Pacjenci leczeni produktem Humira wykazywali istotnie większą poprawę w ‧. tygodniu, która utrzymywała się do ‧. tygodnia włącznie, mierzoną zarówno SF‧, jak i kwestionariuszem jakości życia w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ASQoLMit Humira behandelte Patienten zeigten eine signifikant größere Verbesserung in Woche ‧, die über ‧ Wochen aufrecht erhalten wurde, sowohl im SF ‧ als auch im Fragebogen zur Lebensqualität bei ankylosierender Spondylitis [ Ankylosing Spondylitis Quality of Life Questionnaire (ASQoL) ]
Foscan podaje się przez założoną na stałe kaniulę dożylną do dużej żyły kończyny w odcinku proksymalnym, najlepiej do żyły w rejonie zgięcia łokciowego.Lek podaje się w powolnym wstrzyknięciu dożylnym, trwającym nie krócej niż ‧ minutFoscan wird über eine intravenöse Verweilkanüle in eine große Vene einer proximalen Extremität, vorzugsweise in der Ellenbogengrube, als langsame intravenöse Einzelinjektion über einen Zeitraum von nicht weniger als ‧ Minuten verabreicht
Chciałabym zatem zapytać, czy w przyszłych procesach selekcji przewiduje się rekrutację kandydatów z możliwie dużej puli osób w celu zapewnienia niezależności opinii i bardziej różnorodnego składu wyższego kierownictwa tych urzędów.Daher möchte ich darum bitten, dass zukünftige Auswahlverfahren so angelegt werden, dass Bewerberinnen und Bewerber aus einem möglichst großen Talent-Pool rekrutiert werden, um sicherzustellen, dass an der Spitze solcher Behörden unabhängige Köpfe und eine neue Vielfalt zu finden sind.
Jestem świadomy powstania w Wielkiej Brytanii Stowarzyszenia zrzeszającego właścicieli jednostek o długości poniżej 10 metrów.Ich bin über die Bildung eines Verbandes informiert, der die Eigner von Fischereifahrzeugen der britischen Flotte von unter 10 Metern Länge vereint.
Większy wskaźnik odpowiedzi wirusologicznej po zastosowaniu leczenia skojarzonego preparatem IntronA i rybawiryną w porównaniu do monoterapii preparatem IntronA, utrzymuje się we wszystkich podgrupach pacjentówDie erhöhte Ansprechrate auf die Kombination von IntronA + Ribavirin im Vergleich zu IntronA allein wird bei allen Untergruppen erreicht
w szczególności docenia włączenie przez nowe państwa członkowskie do programów operacyjnych na lata ‧–‧ wyników inicjatyw wspólnotowych URBAN i EQUAL; pochwala wysiłki państw członkowskich na rzecz realizacji zintegrowanych planów dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, ponieważ w miastach zlokalizowane są przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzą miejsca pracy; ponadto uważa, że należy wykorzystać pełny potencjał programów europejskiej współpracy terytorialnej, a także instrumentów Jessica, Jaspers, Jeremie oraz Jasmine, w celu przyspieszenia rozwoju i osiągnięcia większej stopy wzrostuwürdigt insbesondere die Einbeziehung der Ergebnisse der Gemeinschaftsinitiativen URBAN und EQUAL in die operationellen Programme für den Zeitraum ‧-‧ durch die neuen Mitgliedstaaten; billigt die Bemühungen, die die Mitgliedstaaten unternommen haben, um integrierte Pläne für eine nachhaltige Stadtentwicklung aufzustellen, da Gemeinden und Städte Sitz von Unternehmen sind, die für Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen verantwortlich sind; ist darüber hinaus der Auffassung, dass das volle Potenzial der Programme für europäische territoriale Zusammenarbeit wie auch der Instrumente Jessica, Jaspers, Jeremie und Jasmine ausgeschöpft werden sollte, um die Entwicklung zu beschleunigen und höhere Wachstumsraten zu erreichen
Zasadniczo przy kształtowaniu Instrumentu Mikrofinansowego Progress należy w większym stopniu rozróżniać między grupami docelowymi, czyliGrundsätzlich sollte bei der Ausgestaltung des Progress-Mikrofinanzierungsinstruments stärker nach den Zielgruppen unterschieden werden
pacjent otrzyma zbyt dużą dawkę leku Simulect, lekarz prowadzący będzie obserwował ewentualny wpływ leku na układ odpornościowy i w razie konieczności zastosuje odpowiednie leczenieIhr Arzt wird Sie hinsichtlich der Auswirkungen auf Ihr Immunsystem genau überwachen und alle eventuell notwendigen Gegenmaßnahmen einleiten
Utrzymywała, że rok ten był rokiem wyjątkowo dobrym dla przemysłu wspólnotowego ze względu na bardzo duży popyt, podczas gdy wybór roku ‧ jako punktu rozpoczynającego pokazałby, że sytuacja przemysłu wspólnotowego w czasie OD była na tym samym poziomie co w ‧ roku i dlatego nie poniósł on szkodyAngeblich sei dieses Jahr für den Wirtschaftszweig der Gemeinschaft aufgrund einer sehr hohen Nachfrage außergewöhnlich gut gewesen. Wäre das Jahr ‧ als Ausgangspunkt gewählt worden, hätte sich gezeigt, dass die Lage des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft im UZ derjenigen im Jahr ‧ entsprach und er folglich nicht geschädigt wurde
Dlatego proszę pana, pomimo krótkiego okresu czasu do posiedzenia Rady w poniedziałek, aby postarał się pan uprościć swoje rozwiązania i myśleć realistycznie, tak aby pozytywna wiadomość dla sektora, oczekującego naszej pomocy z wielką nadzieją, nie stała się powodem do jego wielkiego rozczarowania.Trotz der kurzen Zeitspanne bis zur Ratssitzung am Montag bitte ich Sie daher, Vereinfachungen anzubringen und Realismus an den Tag zu legen, damit das positive politische Signal nicht in tiefe Enttäuschung im Fischereisektor umschlägt, der mit großen Hoffnungen auf uns schaut.
mając na uwadze, że obecnie zapotrzebowanie Unii na energię wciąż rośnie w większości sektorów, a potencjał w zakresie efektywności energetycznej pozostaje w dużej mierze niewykorzystanyunter Hinweis darauf, dass derzeit die Nachfrage nach Energie in der Union in den meisten Sektoren noch immer steigt und dass demnach die Potenziale in Bezug auf die Energieeffizienz weitgehend ungenutzt bleiben
Bogactwo minerałów na terenach zalewowych, w szczególności potasu, powoduje, że ryż cechuje się wysoką zawartością białka i większą odpornością ziarna podczas gotowaniaDer hohe Mineralgehalt der Alluvialböden und insbesondere ihr Kaliumgehalt begünstigen die Entwicklung von besonders proteinreichem Reis mit besserer Kochfestigkeit
W świetle wyżej przedstawionych faktów Komisja ma wątpliwości, czy transakcja jako taka może zostać uznana za zgodną z przepisami dotyczącymi maksymalnej intensywności pomocy, która to, w przypadku dużych przedsiębiorstw działających w przedmiotowym regionie, nie powinna przekroczyć ‧ %Die Kommission hat daher Zweifel, ob diese Transaktion als solche als mit der zulässigen Beihilfehöchstintensität von ‧ % vereinbar angesehen werden kann, die für große Unternehmen in der Region der betroffenen Unternehmen gilt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70876 zdań frazy Największy.Znalezione w 8,503 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.