Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Horror   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

Amityville HorrorAmityville Horror
filmowe horroryHorrorfilm; Gruselfilm
horrorHorror; Horrorfilm

Przykładowe zdania z "Horror", pamięć tłumaczeniowa

add example
mając na uwadze, że dzieci w Europie już w młodym wieku konfrontowane są z obrazami z gatunku horroru, scenami pornograficznymi i scenami przemocy, oraz że przemoc pokazywana w mediach może mieć pustoszące skutki psychospołeczne, takie jak stany lękowe i depresje, wzrost agresywności i problemy w szkolein der Erwägung, dass Kinder in Europa bereits in jungen Jahren mit Horror-, Porno- und Gewaltdarstellungen in den Medien konfrontiert werden, und dass dies verheerende psycho-soziale Folgen für Kinder haben kann, wie Angstzustände, Depressionen, gesteigerte Aggressivität und Schulprobleme
Przyglądałem się tym wydarzeniom, które w Austrii miały miejsce na porządku dziennym dwa lub trzy lata temu, jakbym oglądał jakiś horror, a mówiąc inaczej - z ogromnym współczuciem i zrozumieniem.Ich habe diese Vorfälle, die auch bei uns in Österreich vor zwei, drei Jahren an der Tagesordnung waren, mit Erschütterung gesehen, das heißt mit tiefem Mitgefühl und Verständnis.
Jednym z horrorów, z którymi wszyscy musimy stanąć twarzą w twarz omawiając i patrząc na sytuację w Czadzie i w całej tej części Afryki, jest ciągła niestabilność, nie tylko w samym Czadzie, ale także w Sudanie, w regionie Darfuru i Republice Środkowoafrykańskiej, a także inne aspekty - w szczególności wpływy zewnętrzne pojawiające się wzdłuż granic.Eine der Schreckensmeldungen, auf die wir bei der Aussprache und der Beschäftigung mit der Lage im Tschad, ja in diesem Teil Afrikas generell, immer wieder stoßen, ist die anhaltende Instabilität nicht nur im Tschad selbst, sondern auch im Sudan und in der Region Darfur sowie in der Zentralafrikanischen Republik und in Bezug auf andere Aspekte, vor allem die Einflüsse von außen, die über die einzelnen Grenzen zu spüren sind.
na piśmie. - (FR) Ogromną wartością niniejszego sprawozdania jest jasne określenie praw dziecka, ale przede wszystkim potępienie praktycznie wszystkich zagrożeń, na jakie dzieci są narażone: od pokazywania obrazów horrorów, pornografii i przemocy w mediach w najmłodszym wieku, po przymusowe małżeństwa i okaleczenie narządów płciowych z przyczyn kulturowych czy religijnych.schriftlich. - (FR) Dieser Bericht hat das große Verdienst, dass er klar die Rechte des Kindes definiert, vor allem aber dass er fast erschöpfend die Gefahren aufzeigt, denen Kinder ausgesetzt sind: von der Konfrontation mit Schreckensbildern im frühesten Kindesalter und der Vermittlung von Pornografie und Gewalt über die Medien bis zu Ehrenverbrechen, Zwangsehen und Genitalverstümmelung aus kulturellen oder religiösen Gründen.
Bez wątpienia regulacje dotyczące zaopatrzenia w gaz będą biurokratycznym horrorem, pojawiającym się właśnie w momencie, kiedy Komisja zadeklarowała chęć ukrócenia biurokracji.Außer Zweifel steht, dass die Regelungen zur Gasversorgung ein bürokratischer Alptraum sein werden, obwohl die Kommission doch immer vom Abbau der Bürokratie spricht.
Współpraca prezydentów Łukaszenki i Saakaszwilego wygląda jak połączenie politycznej fikcji z politycznym horrorem.Die Zusammenarbeit zwischen Herrn Lukaschenko und Herrn Saakaschwili sieht wie die Kombination aus politischer Fiktion und politischem Horror aus.
W rzeczy samej, zawsze mówiliśmy, że popieramy dyrektywę dotyczącą powrotów, ponieważ byliśmy świadkami zbyt wielu horrorów podczas naszych odwiedzin w obozach dla internowanych.Wir haben immer gesagt, wir seien für eine Rückkehrrichtlinie, weil wir bei unseren Besuchen in Haftzentren zu viele schreckliche Dinge beobachtet haben.
Ja tworzę horroryMein Genre sind Thriller
Tylko nie horror, dobra?Aber keine deiner Horrorgeschichten, OK?
Jestem zwykłym inżynierem.Mam żonę, lubię czytać horrory, jeść lody czekoladowe i oczywiście łazić po ścianachlch bin lngenieur, lese gern und klettere gern durch Psychoturnhallen
Chciałabym powiedzieć Pani Wysokiej Przedstawiciel, że straszliwie brakowało mi jej głosu w trakcie pierwszych kilku dni horroru urządzonego przez władze syryjskie.Ich möchte der Hohen Vertreterin sagen, dass ich ihre Stimme in den ersten Tagen, als die syrischen Behörden diese schrecklichen Taten begangen haben, schmerzlich vermisst habe.
Mój brat lubi horrory.Mein Bruder mag Horrorfilme.
Obecnie jesteśmy w Strasburgu, pięknym i pociągającym mieście, którego historia przywodzi na myśl horror wojny.Wir sind hier in Straßburg, einer wunderschönen und angenehmen Stadt, deren Geschichte uns an das Grauen des Krieges erinnert.
Carol często ogląda horrory.Carol schaut oft Horrorfilme an.
Nie możemy przenieść tego horroru do UE.Wir können nicht wollen, dass diese Abscheulichkeit in die EU importiert wird.
AIDS i HIV były kiedyś w prasie materiałem z pogranicza horroru.Aids und HIV waren einmal gut für echte Gruselgeschichten in Zeitungen.
Europejska historia dowodzi, do jakich horrorów dochodziło w przypadku zamykania mediów i uniemożliwienia swobodnego przepływu informacji.Die europäische Geschichte zeigt, welche Schrecken sich daraus ergeben haben, wenn die Medien ausgeschlossen worden sind und Informationen sich nicht frei verbreiten konnten.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 31 zdań frazy Horror.Znalezione w 0,706 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.