Tłumaczenia na język duński:

  • metaldetektor   

Podobne frazy w słowniku polski duński. (1)

wykrywacz metalimetaldetektor

Przykładowe zdania z "wykrywacz metalu", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku gdy korzysta się ze stacjonarnego wykrywacza metali, kalibruje się to urządzenie tak, aby zapewnić wykrycie niewielkich przedmiotów metalowychNår der anvendes metaldetektorkarme, skal de justeres til et niveau, som med rimelighed kan sikre, at små metalgenstande opdages
ręczny wykrywacz metali (HHMDbombehunde og
Wykrywacze metali uznaje się za skuteczną metodę kontroli bezpieczeństwa pewnych rodzajów ładunkówMetaldetektorer anses for et effektivt middel til screening af visse typer fragt
Wewnątrz każdy przechodzi przez wykrywacz metaluInden døre skal man igennem en standard- metaldetektor
Kiedy przenosiliśmy ciało do laboratorium, przeszło przez wykrywacz metaliLiget udløste metaldetektoren
Środki ogólne, które przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, należy zmienić w celu wprowadzenia przepisów umożliwiających użycie, w stosownych przypadkach, wykrywaczy metali do kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego, ładunku i poczty oraz zezwolenia na stopniowe wprowadzenie środków dotyczących płynów, aerozoli i żeli wnoszonych do stref zastrzeżonych lotniska lub na pokład statków powietrznych w ograniczonym okresie, aby uniknąć obniżenia norm ochronyDe generelle foranstaltninger, der er fastlagt i forordning (EF) nr. ‧/‧, bør ændres, så der indføres bestemmelser, der tillader brug af metaldetektorer til screening af indskrevet bagage, fragt og post, hvor det er relevant, og som tillader, at der for en begrænset periode indføres overgangsordninger for væsker, aerosoldåser og geléer, der medbringes i security-beskyttede områder og om bord på fly, så luftfartssikkerheden ikke bringes i fare
Wykrywacze metaluMetaldetektorer
Ręczne wykrywacze metaliHåndholdte metaldetektorer
Ręczne wykrywacze metali stosowane do kontroli pasażerów spełniają następujące wymaganiaHåndholdte metaldetektorer, der anvendes til screening af passagerer, skal opfylde følgende krav
Hej, mój wykrywacz metalu!Min metaldetektor!
cewka wykrywacza bez trudu ustala położenie wykrywanego metaluDetektorspolen skal designes på en sådan måde, at metallet let kan lokaliseres
Aby uniemożliwić dostęp osób nieuprawnionych do obszarów lotniska objętych ochroną bezpieczeństwa, wszystkie osoby, pojazdy oraz towary są kierowane do punktów kontrolnych wyposażonych w bramki kontrolne, urządzenia rentgenowskie oraz ręczne wykrywacze metaliFor at forhindre uautoriseret adgang til lufthavnens sikkerhedsområder skal alle personer, køretøjer og varer passere gennem adgangskontrolpunkter, som er forsynet med sikkerhedsporte, røntgenudstyr og hånddetektorer
prześwietlenie przez stacjonarny wykrywacz metaliscreening med metaldetektorkarme
zostać przeszukana ręcznie z pomocą ręcznego wykrywacza metaliundersøges manuelt med brug af en håndholdt metaldetektor
Gdy korzysta się ze stacjonarnego wykrywacza metali, stosuje się także stałe wyrywkowe rewizje ręczne kontrolowanych pasażerówNår der anvendes metaldetektorkarme, skal der også foretages en kontinuerlig manuel stikprøvevis undersøgelse af screenede passager
Wiem, że niektórzy nie zgodzili się z tym dzisiejszego wieczora, ale zwiększa ona bezpieczeństwo, ponieważ umożliwia wykrycie ceramicznej i plastikowej broni, której nie można wykryć standardowymi wykrywaczami metalu.Jeg ved, at andre her er uenige i dette, men det øger sikkerheden, fordi man kan detektere våben lavet af keramik og plast, som ikke kan spores med almindelige metaldetektorer.
wykrywacze metalimetaldetektorer
Wykrywacze zagrzanego łożyska (ppktvarmløbningsdetektorer (punkt
Ponadto przy pomocy wykrywaczy tła promieniowania należy dokonać pomiaru w każdym miejscu przeprowadzania pomiarówDerudover bør der foretages en detektorbaggrundsmåling på hvert målingssted
Co roku przechodził kontrole wykrywaczem kłamstwKlaret at blive udsat for sikkerhed undersøgelser...... og løgnedetektortests årligt
Nie przyniesie pecha zabicie wykrywaczaDet betyder ikke sort uheld at dræbe en røgalarm
Wykrywacze zagrzanych łożyskVarmløbningsdetektorer
Indywidualne łazienki i kuchnie nie muszą być wyposażone w wykrywacze dymuDer kræves ikke installeret røgdetektorer i private badeværelser og kabysser
Wykrywacz granic zdańGrænsedetektor for sætning
Oni mają Wykrywacza MegawykrywaczaDe har en " Sporsletter- sletter "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1600 zdań frazy wykrywacz metalu.Znalezione w 0,862 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.