Tłumaczenia na język czeski:

  • očkování proti vzteklině   

Przykładowe zdania z "szczepienie przeciw wściekliźnie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Rabigen SAG‧ może być stosowany wyłącznie przez personel posiadający odpowiednie zezwolenie w ramach kampanii szczepienia przeciw wściekliźniePřípravek Rabigen SAG‧ mohou používat pouze oprávněné osoby v rámci vakcinačních kampaní proti vzteklině
Niemniej jednak, Zjednoczone Królestwo, Irlandia i Szwecja mogą utrzymać warunki krajowe mające zastosowanie przed ‧ lipca ‧ r. do zatwierdzenia świadectw szczepienia przeciw wściekliźnieSpojené království, Irsko a Švédsko nicméně mohou zachovat vnitrostátní podmínky pro uznání osvědčení o vzteklině použitelné před ‧. červencem
Obecnie w wielu państwach członkowskich prowadzone są na szeroką skalę szczepienia finansowane przez Unię, zarówno przeciw chorobie niebieskiego języka, jak i wściekliźnie. Jeśli jednak chodzi o pryszczycę, to muszę wyjaśnić, panie pośle Matsakis, że nie popieramy szczepienia zapobiegawczego, chociaż w sytuacjach kryzysowych będziemy oczywiście szczepić.V současnosti probíhá v mnoha členských státech očkování proti katarální horečce ovcí, stejně jako proti vzteklině, které financuje Unie, ale chtěla bych vyjasnit případ očkování proti slintavce a kulhavce, pane Matsakisi, nesouhlasíme s preventivním očkováním navzdory tomu, že v naléhavých případech samozřejmě k očkování přistoupíme.
W drodze odstępstwa od decyzji ‧/WE i ‧/WE oraz w odniesieniu do świadectw szczepienia przeciw wściekliźnie, Państwa Członkowskie zezwalają na niehandlowe przemieszczanie między Państwami Członkowskimi i z państw trzecich psów, kotów i fretek zaopatrzonych w świadectwo o innym formacie niż wzory ustanowione przez te decyzje, pod warunkiem że spełnia ono następujące wymogiOdchylně od rozhodnutí ‧/ES a ‧/ES a s ohledem na osvědčení o vzteklině povolí členské státy neobchodní přesun psů, koček a fretek mezi členskými státy a ze třetích zemí, který doprovází osvědčení formálně odlišné od vzorů stanovených v těchto rozhodnutích za předpokladu, že splňuje tyto požadavky
W ten sposób przemieszczanie zwierząt domowych o charakterze niehandlowym będzie łatwiejsze, dzięki zastosowaniu właściwych zasad oraz przewożeniu na obszarze Wspólnoty zwierząt posiadających dokument poświadczający szczepienia przeciw wściekliźnie oraz analizę reakcji systemu odpornościowego na szczepienie, wykonaną przez weterynarza.Pokud budou dodržena příslušná pravidla a vlastníci zvířat budou mít na svých cestách v rámci Společenství u sebe potvrzení o očkování svého zvířete proti vzteklině a analýzu reakce imunitního systému na tuto vakcínu provedenou pověřeným veterinárním lékařem, budou tak usnadněny neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu.
koordynuje ustanawianie, udoskonalanie i standaryzację metod serologicznego miareczkowania u zwierząt mięsożernych szczepionych przeciw wściekliźniekoordinuje zavádění, zlepšování a normalizaci metod sérologické titrace na masožravcích, u nichž bylo provedeno očkování proti vzteklině
Laboratoria przedstawione przez Państwa Członkowskie i upoważnione do wykonywania analiz w celu kontrolowania skuteczności szczepień przeciw wściekliźnie u niektórych domowych zwierząt mięsożernych wymienione są w Załączniku do niniejszej decyzjiLaboratoře navržené členskými státy a schválené k provádění analýz sloužících ke kontrole účinnosti očkování některých domácích masožravců proti vzteklině jsou uvedeny v seznamu v příloze
Zabierając ze sobą kota lub psa , musimy pamiętać o paszporcie z poświadczeniem szczepień przeciw k o wściekliźnie .Každý pes i kočkamusí mít svůj pas uvádějící podrobnosti o platném očkování proti vzteklině .
Kilka Państw Członkowskich złożyło wnioski o zatwierdzenie laboratoriów dla przeprowadzania analiz kontrolujących skuteczność szczepień przeciw wściekliźnie u niektórych domowych zwierząt mięsożernychNěkolik členských států předložilo žádosti o schválení laboratoří k provádění analýz pro kontrolu účinnosti očkování některých domácích masožravců proti vzteklině
Decyzją ‧/WE, laboratorium AFSSA w Nancy we Francji zostało wyznaczone jako instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciw wściekliźnieRozhodnutím ‧/ES byla laboratoř AFSSA v Nancy ve Francii určena za ústav zodpovědný za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických zkoušek ke sledování účinnosti očkování proti vzteklině
Właściwe jest również uznanie za ważne miareczkowania przeciwciał wykonywanego na podstawie przepisów krajowych, które miały zastosowanie przed przyjęciem decyzji Komisji ‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie uznawania laboratoriów do sprawdzania skuteczności szczepień przeciw wściekliźnie u niektórych domowych mięsożerców [‧]Je rovněž vhodné uznat za platné titrace protilátek prováděné na základě vnitrostátních předpisů, které byly použitelné před přijetím rozhodnutí Komise ‧/ES ze dne ‧. března ‧, kterým se schvalují laboratoře ke kontrole účinnosti očkování proti vzteklině u některých domácích masožravců [‧]
Choroba trzewna związana ze szczepieniem przeciw żółtej gorączce Bardzo rzadko po szczepieniu zgłaszano związaną ze szczepieniem przeciw żółtej gorączce chorobę trzewną (YEL-AVD) przypominającą piorunujące zakażenie dzikim wirusem (patrz punktViscerotropní nemoc související s vakcínou proti žluté zimnici Velmi vzácně byla po očkování hlášena viscerotropní nemoc (YEL-AVD) související s vakcínou proti žluté zimnici, která připomíná fulminantní infekci virem divokého typu (viz bod
na ich terytorium zakazane było szczepienie przeciw grypie ptaków, z wyjątkiem przepisów sekcji ‧ ina jejich území bylo zakázáno očkování proti influenze ptáků, s výjimkou očkování podle oddílů ‧ a
Po szczepieniu przeciw grypie zaobserwowano fałszywie dodatnie wyniki testów serologicznych przeprowadzanych metodą ELISA wykrywających przeciwciała przeciw HIV-‧, wirusowi zapalenia wątroby typu C a szczególnie HTLVPo očkování proti chřipce byly zjištěny falešně pozitivní výsledky sérologických testů používajících metodu ELISA k detekci protilátek proti HIV-‧, hepatitidě C a zvláště HTLV
W badaniu ‧, które objęło kobiety w wieku od ‧ do ‧ lat w momencie szczepienia, oceniano odpowiedź immunologiczną przeciw HPV-‧ i HPV-‧ w okresie do ‧ miesięcy od podania pierwszej dawkiVe studii ‧ zahrnující ženy, kterým bylo v době očkování ‧ až ‧ let, byla po dobu až ‧ měsíců po podání ‧. dávky hodnocena imunitní odpověďproti HPV-‧ a HPV
Przed podjęciem decyzji o podaniu szczepionki przeciw żółtej gorączce, należy ustalić osoby podwyższonego ryzyka, które mogą być bardziej narażone na działania niepożądane po szczepieniu (patrz punkt ‧. ‧ i poniżejPřed zvážením podání vakcíny proti žluté zimnici je nutné pečlivě identifikovat osoby, u kterých může být vyšší riziko výskytu nežádoucích účinků po očkování (viz bod ‧. ‧ a níže
Działanie ochronne szczepionki przeciw zakażeniu WZW typu A i WZW typu B powstaje w ciągu ‧ do ‧ tygodni od szczepieniaOchrana proti hepatitidě A a hepatitidě B se vyvíjí v průběhu ‧ týdnů po aplikaci vakcíny
Ważne informacje o niektórych składnikach leku IntronA Jeśli pacjent regularnie lub wielokrotnie otrzymuje albuminę ludzkiego osocza lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi rozważenie szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i BDůležité informace o některých složkách přípravku IntronA Váš lékař Vám může doporučit, abyste zvážil(a) očkování proti hepatitidě A a B, jestliže pravidelně/opakovaně dostáváte albumin pocházející z lidské plazmy
Zaburzenia układu nerwowego Po szczepieniu przeciw żółtej gorączce zgłaszano przypadki choroby neurotropowej (znanej jako YEL-AND), kilka zakończonych zgonem (patrz punktPoruchy nervového systému Po očkování proti žluté zimnici byly hlášeny případy neurotropní nemoci (známé jako YEL-AND), v některých případech se smrtelnými následky (viz bod
Po roku, po szczepieniu szczepionką ProQuad przeciwciała przeciw odrze stwierdzono u ‧, ‧ % osób, przeciw śwince u ‧, ‧ %, przeciw różyczce u ‧, ‧ % i przeciw ospie wietrznej u ‧, ‧ % (≥ ‧ gpELISA jednostek/mlMíra přetrvávání protilátek ‧ rok po očkování u jedinců, jimž byla aplikována jediná dávka vakcíny ProQuad dosáhla ‧, ‧ % (‧/‧) u spalniček, ‧, ‧ % (‧/‧) u příušnic, ‧, ‧ % (‧/‧) u zarděnek a ‧, ‧ % (‧/‧) u planých neštovic (≥ ‧ gpELISA j./ml
Miarą skuteczności był poziom wytworzonych przeciwciał ochronnych przeciw toksoidowi tężca po szczepieniuMěřítkem účinnosti byla tvorba ochranných protilátek proti tetanovému toxoidu po vakcinaci
W przypadku otrzymywania niedawno leków, które mogły osłabić układ odpornościowy, szczepienie przeciw żółtej gorączce powinno być przełożone do czasu, kiedy wyniki badań laboratoryjnych wykażą normalizację funkcjonowania układu odpornościowegoJestliže jste v nedávné době podstoupili nějakou léčbu, která by mohla oslabit váš imunitní systém, je třeba očkování proti žluté zimnici odložit, dokud laboratorní výsledky neprokáží, že se váš imunitní systém zotavil
zwierzę zostało zaszczepione w...‧ przeciw wirusowemu zapaleniu tętnic koni pod urzędowym nadzorem weterynaryjnym szczepionką zatwierdzoną przez właściwe władze, zgodnie z następującymi programami wstępnego szczepienia i zostało zaszczepiane ponownie w regularnych odstępach czasuzvíře bylo očkováno dne. proti virové artritidě koní za úředního veterinárního dohledu očkovací látkou schválenou příslušným orgánem, v souladu s následujícími programy pro počáteční očkování, a bylo přeočkováno v pravidelných intervalech
Jeżeli lekarz zleci wykonanie powyższych testów, pacjent powinien poinformować go o szczepieniu Prepandemiczną szczepionką przeciw grypie (H‧N‧) (rozszczepiony wirion) inaktywowaną, z adiuwantem produkcji GlaxoSmithKline Biologicals ‧, ‧ μgInformujte lékaře, který požaduje tyto testy, že Vám byla nedávno podána Prepandemická vakcína proti chřipce (H‧N‧) (štěpený virion, inaktivovaná, obsahující adjuvans) GlaxoSmithKline Biologicals ‧. ‧ μg
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9899 zdań frazy szczepienie przeciw wściekliźnie.Znalezione w 3,03 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.