Tłumaczenia na język czeski:

  • obklad   
  • obložení   
  • podšívka   

Pozostałe znaczenia:

 
Pokrywa i zdobi ściany budynku
 
Wierzchnia warstwa ścian budynku nakładana dla ich wzmocnienia, ochrony lub ozdoby
 
fornir, okleina
 
część hamulca ciernego
 
Okleina
 
Rama stanowiąca obsadę drzwi
 
materiał do pokrywania ścian
 
Fornir
 
obudowa, lico, oblicówka
 
materiał używany w celach dekoracyjnych do pokrywania zewnętrznych powierzchni ścian
 
Terakota lub boazeria na ścianie
 
Boazeria lub terakota na ścianie
 
płyty kamienne na ścianie
 
glazura lub boazeria
 
licówka, siding, suchy tynk
 
płyty kamienne, ceramiczne, wysoko gatunkowe drewno służące do okładania ścian lub innych części budynku
 
Jest nią boazeria

Przykładowe zdania z "okładzina", pamięć tłumaczeniowa

add example
wyłącznie w przypadku gdy homologacja dotyczy okładzin hamulców używanych jako hamulce postojowePouze v případě, kdy se brzdy, pro něž se žádá o schválení obložení, používají k parkování
producent oznacza podmiot, który może przyjąć techniczną odpowiedzialność za zespoły okładzin hamulcowych lub okładziny hamulców bębnowych i jest w stanie wykazać, że posiada środki niezbędne do osiągnięcia zgodności produkcjivýrobcem organizace, která může převzít technickou zodpovědnost za části s brzdovým obložením nebo obložení bubnových brzd a může prokázat, že vlastní nezbytné prostředky k zajištění shodnosti výroby
rodzaj okładziny hamulcowejtyp brzdového obložení
Okładziny hamulcowe dla pojazdów silnikowych kategorii M‧ (z wyjątkiem tych, dla których jest wymagane, zgodnie z ppkt ‧.‧ załącznika I, przeprowadzenie badania typu ‧ A) i N‧, oraz przyczep kategorii O‧, badane są zgodnie z procedurą ustaloną w ppkt ‧.‧ załącznikaBrzdová obložení pro vozidla kategorie M‧ (s výjimkou vozidel, pro něž je předepsána v bodu ‧.‧ přílohy I zkouška typu IIA) a kategorie N‧ a pro přípojná vozidla kategorie O‧ se zkoušejí postupem podle bodu ‧.‧ přílohy
Skuteczność hamowania na zimno dla zamiennych zespołów okładzin hamulcowych i oryginalnych zespołów okładzin porównuje się analizując uzyskane wyniki według następującej metodyÚčinnost náhradní a originální části s brzdovým obložením za studena se srovnává na základě výsledků zkoušky provedené následující metodou
Dopuszcza się również zastosowanie odpowiednich czujników, po jednym na każde koło (koła bliźniacze uznaje się za jedno koło), które ostrzegają kierowcę siedzącego na swoim miejscu w pojeździe o konieczności wymiany okładzinyJako alternativa je přijatelné snímací zařízení na každém kole (dvojitá kola se považují za jedno kolo), které varuje řidiče na jeho místě k řízení vozidla, když je nutno vyměnit obložení
Badanie typu ‧ opisane w pkt ‧.‧.‧.‧ przeprowadza się z użyciem jednego kompletu oryginalnych zespołów okładzin hamulcowychZkouška typu ‧, jak je stanoveno v odstavci ‧.‧.‧.‧, se provede s jednou sadou originálních částí s brzdovým obložením
Numer wyrobu i numer identyfikujący część zestawu okładzin hamulcowych, jak zawarto w informacji, wymienionej w pktZnačka a identifikační číslo dílu pro část s brzdovým obložením, které jsou uvedeny v informaci požadované bodem
Okładziny hamulcowe nie mogą zawierać azbestuBrzdová obložení nesmějí obsahovat azbest
informującą, że w przypadku wymiany zamiennych zespołów okładzin hamulcowych lub zamiennych okładzin hamulca bębnowego należy wymienić cały komplet na ośuvádějící, že náhradní části s brzdovým obložením nebo náhradní obložení bubnových brzd se musí vyměnit vždy najednou v sadě pro jednu nápravu
Okładziny na buty/skarpety i tampon zanurza się całkowicie w zbuforowanej wodzie peptonowej, tak aby wystarczająco dużo płynu wokół próbki umożliwiło migrację salmonelli z próbki i dlatego w razie potrzeby można dodać więcej zbuforowanej wody peptonowejStírací/gázový a textilní tampon se zcela ponoří do pufrované peptonové vody, aby byl kolem vzorku dostatek volné kapaliny pro migraci salmonel ze vzorku, a proto lze v případě potřeby přidat více pufrované peptonové vody
Przed każdym uruchomieniem hamulca średnia temperatura hamulców roboczych na najgorętszej osi pojazdu, mierzona wewnątrz okładzin hamulca lub na powierzchni hamowania tarczy lub bębna, musi wynosić od ‧ °C do ‧ °CPrůměrná teplota provozních brzd na nejvíce zahřáté nápravě vozidla měřená uvnitř brzdových obložení nebo na brzdné ploše kotouče nebo bubnu musí být před každým brzděním mezi ‧ a ‧ °C
Zamienne okładziny hamulców bębnowych nitowane do szczęk mogą być homologowane w zakresie montażu i stosowania w pojazdach o napędzie silnikowym i przyczepach, które uzyskały homologację typu zgodnie z regulaminem nr ‧ i zostały zaklasyfikowane do kategorii M‧, N‧, N‧, O‧ i ONáhradní obložení bubnových brzd určené k přinýtování na brzdové čelisti může být schváleno k montáži a používání v motorových vozidlech a přípojných vozidlech kategorií M‧, N‧, N‧, O‧ a O‧, jejichž typ byl schválen podle předpisu č
Dodatkowo, mechanizm uruchamiający oraz części układu przenoszenia i hamulców posiadają rezerwę skoku i, jeżeli to konieczne, odpowiednie sposoby wyrównywania takie, że kiedy hamulce zagrzeją się lub kiedy okładziny hamulcowe osiągną pewien stopień zużycia, skuteczne hamowanie jest zapewnione bez konieczności bezpośredniej regulacjiKromě toho musí mít ovládací prvek a součásti převodu a brzd rezervu zdvihu, a pokud je to potřebné, musí mít vhodné zařízení pro její vyrovnání, tak aby po zahřátí brzd nebo po určitém stupni opotřebení obložení bylo zajištěno účinné brzdění, aniž je nutné ihned provést seřízení
Aby zachować materiał, okładziny na buty można odwrócić na drugą stronęStírací tampony lze obrátit, aby se přichycený materiál neuvolnil
Kryteria dla pokryć z drewna mogą być stosowane zarówno do pokryć podłogowych, jak i okładzin ściennych, jeśli procesy ich produkcji są jednakowe, z wykorzystaniem tych samych surowców i tych samych metod wytwarzaniaKritéria na krytiny ze dřeva a z užitkového dřeva lze použít jak na krycí materiály na stěny, tak i na podlahové krytiny, pokud jsou výrobní postupy stejné a používají se stejné materiály a stejné výrobní metody
W przypadku zespołów okładzin hamulcowych przeznaczonych do pojazdów z układem hamulcowym kombinowanym w rozumieniu pkt ‧.‧ regulaminu nr ‧ wymagane jest zbadanie połączeń zespołów okładzin hamulcowych osi przedniej i tylnej, których dotyczy homologacjaU částí s brzdovým obložením určených pro vozidla s kombinovanou brzdnou soustavou podle odstavce ‧.‧ předpisu č. ‧ se musí zkoušet kombinace částí s brzdovým obložením pro přední a zadní nápravu, pro něž se žádá o schválení
zatem uznano za konieczne, aby dostosować przepisy dyrektywy ‧/EWG do regulaminu EKG ONZ nr ‧ odnoszące się do układów hamulców oraz regulaminu nr ‧ odnoszących się do zespołów wymiennych okładzin hamulcowychže z tohoto důvodu bylo považováno za nutné uvést ustanovení směrnice ‧/EHS do souladu s předpisem EHK OSN č. ‧ o brzdění a předpisem č. ‧ o náhradních brzdových obloženích
Uznaje się, że wymienne zespoły okładzin hamulcowych wykazują podobną charakterystykę w działaniu do oryginalnych zespołów okładzin hamulcowych, jeżeli osiągnięte średnie całkowite zmniejszenie prędkości przy takiej samej sile na urządzeniu sterującym lub przy ciśnieniu w przewodzie mieszczącym się w górnych dwóch trzecich sporządzonej krzywej znajdują się w zakresie ‧ % wartości uzyskanych z oryginalnymi zespołami okładzin hamulcowychHodnoty brzdného účinku náhradní části s brzdovým obložením se pokládají za srovnatelné s hodnotami originální části s brzdovým obložením, jestliže dosažená střední plná zpomalení při téže ovládací síle nebo tomtéž tlaku v ovládacím potrubí se v horních dvou třetinách sestrojené křivky liší o méně než ‧ % od hodnot získaných s originální částí s brzdovým obložením
jeżeli chodzi o szczególne uzgodnienia, dotyczące np. pokładów podwieszanych o pełnej szerokości oraz szerokich okładzin, można przyjąć w oparciu o szczegółowe próby inne wysokości grodzipro zvláštní uspořádání jako jsou například najížděcí paluby přes celou šířku lodě a široké postraní šachty mohou být na základě jednotlivých modelových zkoušek uznány i jiné výšky přepážek
W celu dopasowania do możliwości stanowiska badawczego zespoły okładzin hamulcowych można podzielić na dwie lub trzy częściČásti s brzdovým obložením se mohou rozdělit do dvou nebo tří sad dle kapacity zkušebního zařízení
sprzedaż wymiennych okładzin hamulcowych na rynku wtórnym stwarza obecnie potrzebę regulacji, w drodze niniejszej dyrektywy, jakości i osiągów okładzin hamulcowych znajdujących się na rynku, w celu zapewnienia utrzymania standardów bezpieczeństwa i niezawodnościvzhledem k tomu, že trh náhradních brzdových obložení mimo síť oficiálních koncesionářů je takový, že k udržení úrovně bezpečnosti a spolehlivosti se nyní požaduje stanovit jakost a vlastnosti náhradních brzdových obložení na trhu prostřednictvím této směrnice
Badanie typu ‧ opisane w ppkt ‧ przeprowadza się z jednym zestawem oryginalnych zespołów okładzin hamulcowychZkouška typu ‧, jak je stanoveno v bodě ‧, se vykoná s jednou sadou originálních částí s brzdovým obložením
ustanawiająca klasy odporności na oddziaływanie ognia zewnętrznego niektórych wyrobów budowlanych dotycząca dachowych płyt warstwowych z dwiema okładzinami metalowymikterým se pro některé stavební výrobky stanoví třídy chování při vnějším požáru, pokud jde o dvouplášťové sendvičové střešní panely s kovovým povrchem
Okładziny hamulcowe i zestawy okładzin hamulcowych„‧ Brzdová obložení a části s brzdovým obložením
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 535 zdań frazy okładzina.Znalezione w 0,68 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.