Tłumaczenia na język czeski:

  • kujný kov   

Przykładowe zdania z "metal kowalny", pamięć tłumaczeniowa

add example
trietyloaluminium (TEA), trimetyloaluminium (TMA) i inne, piroforyczne alkile metali oraz aryle litu, sodu, magnezu, cynku i borutriethylaluminium (TEA), trimethylaluminium (TMA) a další pyroforové kovové alkyly a aryly lithia, sodíku, hořčíku, zinku a bóru
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest doskonałym źródłem metali szlachetnych oraz innych zasobów przywożonych do UE.Odpadní elektrická a elektronická zařízení jsou vynikajícím zdrojem vzácných kovů a dalších zdrojů dovážených do EU.
W szczególności, w stosownych przypadkach, należy dostosować szczególne kryteria czystości, aby uwzględnić limity dla poszczególnych metali ciężkichZejména v příslušných případech se specifická kritéria pro čistotu přizpůsobila tak, aby odrážela hodnoty pro jednotlivé dotyčné těžké kovy
Jeśli dopuszcza się mniej rygorystyczne wartości dopuszczalne stężenia metali ciężkich w glebie zgodnie z załącznikiem I A przypis ‧, proszę wypełnić poniższą tabelę, określając, które z podanych danych są szacunkowePokud byly povoleny méně přísné mezní hodnoty koncentrací těžkých kovů v půdách v souladu s přílohou I A pozn. pod čarou ‧, vyplňte, prosím, následující tabulku a uveďte, zda je některý údaj odhadem
Miednice oparcia i siedzenia zbudowane są ze wzmocnionego tworzywa sztucznego i metalu; imitują tułów i uda człowieka, i są mechanicznie umocowane zawiasowo w punkcie H. Do sondy umocowanej zawiasowo w punkcie H przymocowany jest kątomierz służący do pomiaru rzeczywistego kąta tułowiaTSkořepiny zádové a sedací části jsou vyrobeny z vyztužených plastů a kovu; simulují lidský trup a stehna a jsou mechanicky otočně spojeny v bodu H. K sondě otočně upevněné v bodu H je připevněna úhloměrná stupnice k měření skutečného úhlu trupu
Oliwa powinna być butelkowana w pojemnikach ze szkła, PET, powlekanego metalu, kartonu lub ceramiki pokrywanej szkliwemOlej se plní do nádob ze skla, do PET lahví, nádob z natíraného kovu, kartónové lepenky nebo glazované keramiky
Ten metal to stop zwany adamantiumTen kov je slitina nazývaná domatium
Całkowita zawartość metali szlachetnych: ...Celková náplň drahých kovů: ...
pojedynczy metal (grupa platynowców) na nośniku z tlenku glinu lub zeolitu, specjalnie zaprojektowany do procesu reformingu katalitycznegojeden kov (platinové skupiny) na alumině nebo zeolitu, speciálně určeno pro katalytické reformování
Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do stosowania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich w dziedzinie certyfikacji i oznaczania norm dotyczących prób wyrobów z metali szlachetnychTato směrnice se nevztahuje na uplatňování právních a správních předpisů členských států, které se týkají vydávání osvědčení a stanovení ryzosti předmětů z drahých kovů
Państwa Członkowskie mogą również, zgodnie z Traktatem, unieszkodliwić zebrane baterie lub akumulatory przenośne zawierające kadm, rtęć lub ołów poprzez złożenie ich w składowiskach odpadów, także podziemnych, w ramach strategii mającej na celu stopniowe odchodzenie od metali ciężkich, która na podstawie szczegółowej oceny ekologicznych, gospodarczych i społecznych skutków dowodzi, że ta metoda unieszkodliwiania powinna mieć pierwszeństwo przed recyklingiemČlenské státy mohou v souladu se Smlouvou rovněž ukládat sebrané přenosné baterie nebo akumulátory obsahující kadmium, rtuť nebo olovo na skládkách nebo v podzemních skladovacích prostorách v rámci strategie postupného útlumu těžkých kovů, která na základě podrobného hodnocení environmentálních, ekonomických a sociálních dopadů prokáže, že tento způsob odstranění by měl být upřednostněn před recyklací
obecność szkodliwych metali i innych substancji w opakowaniach powinna być ograniczona ze względu na ich wpływ na środowisko (szczególnie w świetle prawdopodobieństwa ich występowania w emisjach i popiele powstających w procesie spalania opakowań, a także w odciekach, gdy opakowania są składowanevzhledem k tomu, že přítomnost škodlivých kovů a jiných látek v obalech je třeba s ohledem na jejich vliv na životní prostředí omezit (zejména s ohledem na jejich pravděpodobnou přítomnost v emisích nebo popelu v případě spalování obalového odpadu nebo ve výluzích v případě skládkování obalového odpadu
Instalacje do prażenia lub spiekania o zdolności produkcyjnej większej, niż ‧ ton rudy metalu rocznieZařízení na pražení nebo slinování kovové rudy o kapacitě větší než ‧ tun rudy ročně
Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiająca warunki odstępstwa dla skrzyń i palet z tworzyw w odniesieniu do poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych w dyrektywie ‧/‧/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wygasła z dniem ‧ lutego ‧ rPlatnost rozhodnutí Komise ‧/‧/ES ze dne ‧. února ‧, kterým se stanoví podmínky pro udělování výjimky ze směrnice ‧/‧/ES o obalech a obalových odpadech pro přepravky a palety z plastů týkající se úrovní koncentrace těžkých kovů, skončila dne ‧. února
Kalandry lub inne maszyny do walcowania, nieprzeznaczone do obróbki metali lub szkła, oraz walce do tych urządzeńKalandry nebo jiné válcovací stroje, jiné než stroje na válcování kovů nebo skla, válce pro tyto stroje
Wiem, że kontrolujesz metalVím že ovládáš kov
Z tego powodu kraje, których produkcja koncentratów zawierających cynę przekracza ich zgłaszane zużycie cyny pierwotnej w postaci metalu, są kwalifikowane jako kraje produkujące, natomiast kraje, których zgłaszane zużycie cyny pierwotnej w postaci metalu przekracza zgłaszaną produkcję koncentratów zawierających cynę, są kwalifikowane jako kraje będące konsumentamiV tomto ohledu jsou země, jejichž výroba koncentrátů cínu je vyšší než jejich spotřeba primárního cínu, považovány za výrobce a země, jejichž spotřeba primárního cínu je vyšší než výroba koncentrátů cínu, za spotřebitele
Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ września ‧ r.- Yoshida Metal Industry przeciwko OHIM- Pi-Design i in. (Powierzchnia pokryta czarnymi krążkamiVěc T-‧/‧: Žaloba podaná dne ‧. září ‧- Yoshida Metal Industry v. OHIM- Pi-Design a další (plocha pokrytá černými kruhy
CPA ‧.‧.‧: Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze; walcarki do metaluCPA ‧.‧.‧: Konvertory, licí pánve, kokily na ingoty a odlévací stroje; válcovací stolice
Następujące metaloidy i metale oraz ich związkiNásledující metaloidy a kovy a jejich sloučeniny
Prażenie lub spiekanie rudy metalu (łącznie z rudą siarczkowąPražení nebo slinování kovové rudy (včetně sirníkové rudy
Mając na uwadze osiągnięty poziom automatyzacji i integracji, fakt że każde przedsiębiorstwo dysponuje doskonałym wyposażeniem, w szczególności urządzeniami do obróbki metali, niemożliwe byłoby zaniechanie linii produktów bez pogorszenia sytuacji innychPři současné situaci automatizace a integrace, kdy každá společnost disponuje některými unikátními zařízeními, jako jsou zařízení na zpracování kovů, by bylo nemožné opustit některé výrobní linky, aniž by se zhoršila situace ostatních
Przewóz cennych towarów (np. metali szlachetnych) przez specjalne pojazdy eskortowane przez policję lub inne służby ochronnePřeprava cenného zboží (např. drahých kovů) speciálními vozidly doprovázenými policií nebo jinou bezpečnostní službou
pozostałości zawierające metale szlachetne w postaci stałej, zawierające ślady nieorganicznych cyjankówTuhé zbytky obsahující drahé kovy a stopy anorganických kyanidů
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1892 zdań frazy metal kowalny.Znalezione w 2,171 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.