Tłumaczenia na język czeski:

  • pornofilm   

Przykładowe zdania z "film pornograficzny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pornograficzne... filmy wideoPornografický...... videokazety
Oglądałem film pornograficznyDíval jsem se na porno!
Takich jak: ubarwianie filmów familijnych pornograficznymi wstawkamiJako třeba vlepit políčko s pornografií do filmu pro děti i pro dospělé
Takich, jak ubarwianie filmów familijnych pornograficznymi wstawkamiJako třeba vlepit políčko s pornografií do filmu pro děti i pro dospělé
określony w art. ‧ lit. b) ppkt iii), gdy zostało stwierdzone, że materiały pornograficzne są produkowane lub znajdują się w posiadaniu osoby je produkującej wyłącznie dla jej prywatnego użytku, w takim zakresie, w jakim materiały pornograficzne określone w art. ‧ lit. b) ppkt i) i ii) nie zostały wykorzystane do celów ich produkcji, a także pod warunkiem że czyn ten nie stwarza ryzyka rozpowszechnienia takich materiałówuvedené v čl. ‧ písm. b) bodu iii), pokud je prokázáno, že pornografický materiál je vyroben a držen výrobcem výhradně pro jeho vlastní soukromé užívání, a to za podmínky, že k jeho výrobě nebyl použit žádný pornografický materiál uvedený v čl. ‧ písm. b) bodě i) a ii), a za předpokladu, že zde nehrozí další rozšiřování materiálu
film-tabletek powlekanych ‧ film-tabletek powlekanych ‧ film-tabletek powlekanych ‧ film-tabletek powlekanych ‧ film-tabletek powlekanych ‧ film-tabletek powlekanychpotahovaných tablet ‧ potahovaných tablet ‧ potahovaných tablet ‧ potahovaných tablet ‧ potahovaných tablet ‧ potahovaných tablet
mając na uwadze, że dzieci w Europie już w młodym wieku konfrontowane są z obrazami z gatunku horroru, scenami pornograficznymi i scenami przemocy, oraz że przemoc pokazywana w mediach może mieć pustoszące skutki psychospołeczne, takie jak stany lękowe i depresje, wzrost agresywności i problemy w szkolevzhledem k tomu, že v Evropě jsou děti od raného věku konfrontovány prostřednictvím sdělovacích prostředků se zobrazováním hrůz, pornografie a násilí, což na ně může mít zhoubné psychické a sociální účinky, například úzkost, depresi, zvýšenou agresivitu a problémy ve škole
Władze lotniska w Manchesterze, na którym testowane jest jedno urządzenie, utrzymują, że czarno-białe obrazy nie są obrazami pornograficznymi ani erotycznymi i są przeglądane przez jednego operatora w odległym pomieszczeniu, po czym są natychmiastowo kasowane.Letiště v Manchesteru, kde je jeden z detektorů testován, tvrdí, že černobílé snímky nejsou pornografické ani erotické a že na ně nahlíží pouze jediný úředník na vzdáleném pracovišti a poté jsou okamžitě zničeny.
Dotyczy: przesyłania pocztą niezamawianych materiałów o treści pornograficznejPředmět: Nežádoucí pornografická pošta
projekty promujące przemoc i/lub rasizm i/lub zawierające treści pornograficzneprojekty propagující násilí a/nebo rasismus a/nebo projekty s pornografickým obsahem
Pisze, że zabił Jacka, bo odkrył jego pornograficzny interesJacka zabil, protože mu přišel na ty boudy s pornografií
projekty promujące przemoc i/lub rasizm i/lub zawierające treści pornograficzneprojekty propagující násilí a/nebo rasismus a/nebo s pornografickým obsahem
Szacuje się, że około 90% dzieci wieku 8-16 lat ma kontakt z materiałami pornograficznymi w Internecie.Odhaduje se, že 9 z 10 dětí ve věku mezi 8 a 16 lety přišlo do kontaktu s pornografickým materiálem na internetu.
mając na uwadze, że lawina obrazów scen skrajnej przemocy i sprzętu pornograficznego w grach, telewizji i internecie, a także wykorzystywanie przez środki masowego przekazu obrazu nieletnich przestępców i ofiar graniczą często z naruszaniem podstawowych praw dziecka i przyczyniają się do banalizowania przemocyvzhledem k tomu, že záplava snímků zobrazujících extrémní násilí a pornografických materiálů šířená televizí a na internetu, stejně tak jako využívání mladistvých delikventů a jejich obětí médii často hraničí s porušováním základních práv dítěte a napomáhá tomu, že se násilí stává všední záležitostí
Kolejna sprawa to ochrona dzieci przed treściami dla nich szkodliwymi, np. scenami brutalnymi i pornograficznymi, poprzez odpowiednie filtry i edukację rodziców.Další záležitost se týká ochrany dětí před škodlivým obsahem, jako jsou brutální záběry a pornografie, prostřednictvím vhodných filtrů a vzděláváním rodičů.
Podczas, gdy materiały pornograficzne mogą wywoływać jedynie zaniepokojenie, oglądanie niezwykle dosadnych obrazów dotyczących przemocy wymierzonej przeciwko innym ludziom, a nawet obrazów dotyczących samookaleczeń, może naprawdę sprowokować młodzież do podjęcia bezmyślnych działań.Pornografický materiál může být při prohlížení jen vzrušující, ale sledování velice přesvědčivých scén násilí vůči druhým, nebo dokonce sebepoškozování je něco, co by skutečně mohlo povzbudit mladé k bezmyšlenkovitým činům.
Obawiam się, że w panujących obecnie warunkach, w których w bazie danych Interpolu odnotowano ponad pięćset tysięcy zdjęć z pornografią dziecięcą - połowa dzieci miała już w przeszłości kontakt z witrynami WWW udostępniającymi treści pornograficzne, podczas gdy jedynie 4% rodziców w ogóle dopuszcza do siebie możliwość, że ich dzieci to robią - środki przeznaczone na zapewnienie bezpieczeństwa internetowego są zbyt małe.Za současného stavu, kdy je v databázi Interpolu evidováno přes pět set tisíc snímků s dětskou pornografií - polovina dětí se již někdy dostala na stránky s pornografií a jen 4 % rodičů takovou možnost u svých dětí vůbec připouští - se domnívám, že rozpočet pro bezpečný Internet je poddimenzován.
Podmioty handlujące materiałami pornograficznymi w środowisku online stają się coraz bardziej beztroskie.Internetoví obchodníci s pornem jsou stále nezodpovědnější.
Przeprowadzone badania wskazują na fakt, że prawie wszystkie dzieci zetknęły się z obrazami o treści pornograficznej.Provedené studie ukazují, že se téměř všechny děti setkaly s pornografickými snímky.
Jako przykłady można wspomnieć choćby problem naruszenia prywatności, zagrożenia terroryzmem cybernetycznym, czy istnienie stron internetowych rozpowszechniających treści pornograficzne, homofoniczne, rasistowskie i innePro příklad zde uveďme mj. třeba ohrožení soukromí, nebezpečí kybernetického terorismu a internetových stránek k šíření pornografie, homofobie a rasismu
Rodzaj pornograficznego grafomanaUbulená, oplzlá limonáda
Jest świadom, że pornograficzne obrazy przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci oraz inne formy niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych są zjawiskiem nasilającym się i upowszechniającym się poprzez wykorzystanie nowych technologii, a środki przyjęte do tej pory nie działają wystarczająco szybko lub nie są wystarczająco skuteczneje si vědom skutečnosti, že pornografická vyobrazení pohlavního zneužívání dětí a jiné formy pohlavního vykořisťování dětí stále narůstají a šíří se využíváním nových technologií, a také toho, že opatření pro řešení tohoto problému nebyla dostatečně rychlá a účinná
wzywa państwa bałkańskie do pilnego podjęcia działań mających na celu zapobieganie prostytucji, w szczególności prostytucji dzieci, i pornografii, zaostrzenie kar za przymuszanie bądź nakłanianie do prostytucji i/oraz za uczestnictwo w tworzeniu materiałów pornograficznych, a także uznanie dziecięcej pornografii w Internecie za niezgodną z przestępstwovyzývá balkánské země, aby bezodkladně přijaly preventivní opatření proti prostituci, zejména dětské prostituci a pornografii, aby zpřísnily sankce za donucení a podněcování k prostituci a/nebo za podílení se na tvorbě pornografických materiálů a aby trestně stíhaly dětskou pornografii na internetu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2611 zdań frazy film pornograficzny.Znalezione w 9,55 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.