wymowa: IPA: də /də/  

Tłumaczenia na język polski:

 • ta   
   
  zaimek wskazujący, rodzaj żeński
 • ten   
   
  ...na przedmiot, zwierzę, osobę lub pojęcie znajdujące się blisko mówiącego
 • mieć możliwość   
  (Adjective  )
 • móc         
  (Adjective  )
 • niego   
 • niej   
 • potrafić   
  (Adjective  )
 • ty     
  (Determiner  s)
 • tym   
 • wy     
  (Determiner  p)
 • z   

Pozostałe znaczenia:

 
przedimek określony rodzaju męsko-żeńskiego oraz liczby mnogiej; brak odpowiednika w jęz. polskim
 
Het mannelijke bepaalde lidwoord.
 
Het bepaalde lidwoord.
 
Het mannelijk enkelvoudig bepaald lidwoord.
 
Het vrouwelijke bepaalde lidwoord.

Podobne frazy w słowniku niderlandzki polski. (86)

Aan de slagPrzewodnik Szybki start; Wprowadzenie
Akbar de GroteAkbar
Asterix de GalliërAsterix Gall
Authari van de LangobardenAutaris
Brief van Paulus aan de FilippenzenList do Filipian
Celta de VigoCelta Vigo
certificaat voor de infrastructuur van openbare sleutelsCertyfikat infrastruktury kluczy publicznych
Charles de ColmarCharles Xavier Thomas
Constantijn de GroteKonstantyn I Wielki
crème de la crèmeśmietanka
de harejej
De Helse HoutzagerijTartak tortur
de jurede iure
de keel smerenpić
de KrimKrym
De mysterieuze vlam van koningin LoanaTajemniczy płomień królowej Loany
De NachtwachtKompania Fransa Banninga Cocqa i Willema van Ruytenburcha
De open samenleving en haar vijandenSpołeczeństwo otwarte i jego wrogowie
de pijp aan Maarten gevenkopnąć w kalendarz; odwalić kitę
diversificatie van de productiedywersyfikacja produkcji
duwtje in de rugwzmocnienie
een kat in de zakkot w worku
Europa van de burgersEuropa obywateli
Europees Verdrag voor de rechten van de mensEuropejska konwencja praw człowieka
evaluatie van de hulpbronnenocena zasobów
Fédération Internationale de SkiMiędzynarodowa Federacja Narciarska
financiering van de hulpfinansowanie pomocy
gebruik van de ruimtewykorzystanie przestrzeni kosmicznej
George Louis Leclerc de BuffonGeorges-Louis Leclerc
Geschiedenis van de AardeHistoria Ziemi
goedkeuring van de wetprzyjęcie ustawy
groei van de ondernemingrozwój przedsiębiorstwa
handelingen van de apostelendzieje apostolskie
handvest van de stadsecologiemapa ekologii miejskiej
Harry Potter en de Halfbloed PrinsHarry Potter i Książę Półkrwi
Hendrik de LeeuwHenryk Lew
Hendrik de ZeevaarderHenryk Żeglarz
heractivering van de economiereflacja
herziening van de financiële vooruitzichtenrewizja prognoz finansowych
Het Graf van de Onbekende SoldaatGrób Nieznanego Żołnierza
het gras is altijd groener aan de overkantChciec innych ludzi rzeczy, bo sie wydaja lepsze, ale w rzeczywistosci to sa takie same jak teraz masz
Hoge commissaris voor de vluchtelingenWysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców
Hospital de Sant PauSzpital św. Pawła w Barcelonie
Hr. Ms. De RuyterDe Ruyter
in de wachtrij plaatsenbuforowanie
Johanna Francisca de ChantalJoanna de Chantal
Le tombeau de CouperinNagrobek Couperina
Les aventures de Rabbi JacobPrzygody rabbiego Jakuba
Lijst van landvoogden van de NederlandenNamiestnicy Niderlandów Habsburskich
Lijst van premiers van de Nederlandse AntillenPremierzy Antyli Holenderskich
Louis de la BourdonnaisLouis de la Bourdonnais
natuurreservaat van de staatpaństwowy rezerwat biologiczny
Oblaten van de Onbevlekte Maagd MariaOblaci
ondergang van de maanzachód księzyca
Oorlog van de Drievoudige AlliantieWojna paragwajska
opschorting van de strafzawieszenie kary
Parti de l’Indépendence et du TravailPartia Niepodległości i Pracy
Partij van de ArbeidPartia Pracy
Paulo Sergio de Oliveira SilvaSerginho
pluralisme in de mediapluralizm mediów
Racing de SantanderRacing Santander
Rodrigo Díaz de VivarCyd
Secretaris-generaal van de NAVOSekretarz Generalny NATO
Slag bij de HoofdenBitwa morska pod Kentish Knock
Slag bij de Milvische brugBitwa przy Moście Mulwijskim
Slag bij Las Navas de TolosaBitwa pod Las Navas de Tolosa
Slag op de Witte BergBitwa pod Białą Górą
Soera De BevingAz-Zalzala
specialisatie van de productiespecjalizacja produkcji
stabilisering van de inkomensstabilizacja dochodu
storten van afval op de zeebodemzatapianie odpadów
strijd tegen de misdadigheidwalka z przestępczością drobną
structuur van de ondernemingstruktura przedsiębiorstwa
Tennis op de Olympische ZomerspelenTenis ziemny na letnich igrzyskach olimpijskich
Territoire de BelfortTerritoire-de-Belfort
Theodorik de GroteTeodoryk Wielki
Tip van de dagPorada dnia
Traditionele Chinese opvatting over de oudste Chinese geschiedenisTrzech Czcigodnych i Pięciu Cesarzy
Tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen2. List do Tesaloniczan
Vlag van de Afrikaanse UnieFlaga Unii Afrykańskiej
Vlag van de Amerikaanse MaagdeneilandenFlaga Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych
Vlag van de Centraal-Afrikaanse RepubliekFlaga Republiki Środkowoafrykańskiej
Vlag van de Republiek ChinaFlaga Republiki Chińskiej
Wapen van de MaldivenGodło Malediwów
Zorba de GriekGrek Zorba
Zuil van de Heilige Drie-eenheidKolumna Trójcy Przenajświętszej

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "de", pamięć tłumaczeniowa

add example
Beknopte omschrijving van de afbakening van het geografische gebiedZwięzłe określenie obszaru geograficznego
Advies over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de derde fase van het Jeugd voor Europa-programmaOpinia w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej trzecią fazę programu Młodzież dla Europy
Door het voortschrijden van de technologie is het mogelijk inhoud een meerwaarde te geven in de vorm van ingebedde kennis en de interoperabiliteit op dienstenniveau te verbeteren, hetgeen fundamenteel is voor de toegang tot en de verspreiding van digitale inhoudRozwój technologiczny stwarza potencjał dla zwiększenia wartości zasobów w formie utrwalonej wiedzy oraz dla poprawienia interoperatywności na poziomie usług, co stanowi podstawę dla dostępu, ich użytkowania i rozpowszechniania
Het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn ‧/‧/EEG beoogt de bescherming van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en/of tijdens de lactatie te verbeterenNiniejszy wniosek w sprawie dyrektywy zmieniającej dyrektywę ‧/‧/EWG ma na celu poprawę ochrony przysługującej pracownicom w ciąży, pracownicom, które niedawno rodziły, i pracownicom karmiącym piersią
Om te waarborgen dat de verplichtingen van de artikelen ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ en ‧ worden nagekomen, stelt iedere Lid-Staat een validatieregeling in die met name voorziet in vergelijkende controles ter verificatie van de gegevens die het resultaat zijn van bedoelde verplichtingenW celu zapewnienia przestrzegania zobowiązań ustalonych w art. ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧, każde Państwo Członkowskie opracuje system zatwierdzania oparty w szczególności na badaniach potwierdzających oraz weryfikacji danych wynikających z tych zobowiązań
Ook de producten die worden verkregen door een chemische combinatie van biologische moleculen en fossiele moleculen worden als biobrandstoffen beschouwdZa biopaliwa uznawane są również wyroby uzyskane z połączenia chemicznego cząsteczek pochodzenia biologicznego i kopalnego
Op basis van de conclusies van deze pilotstudies stelt de Commissie de nodige uitvoeringsbepalingen vastNa podstawie wniosków z badań pilotażowych Komisja przyjmuje niezbędne środki wykonawcze
Het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn voor producten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaanDomniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy dla produktów, które objęte są zakresem (częściowo) zastąpionej normy, ale nie są objęte zakresem nowej normy, pozostaje bez zmian
De grenswaarden van de zojuist begonnen fase zijn veel strenger dan die van de voorgaande fase.Limity przewidziane dla etapu, który się właśnie rozpoczął, są dużo bardziej rygorystyczne niż te dla poprzedniego etapu.
Overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst en het protocol kan de financiële tegenprestatie worden gewijzigd om de volgende redenenZ zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy i protokołu, rekompensata finansowa może ulec zmianie w wyniku
het recht op afgifte, in de lidstaat waar de offerte is ingediend, van een invoercertificaat waarin de in de offerte vastgestelde en voor de betrokken hoeveelheid toegewezen verlaging van het recht bij invoer wordt vermeldDaje stronie zainteresowanej prawo do otrzymania w Państwie Członkowskim, w którym oferta została złożona, pozwolenia na przywóz podającego obniżenie opłat przywozowych, o którym mowa w ofercie, i przyznanego dla ilości o którą aplikowano
Ondernemingen die in een steekproef zijn opgenomen, moeten de vragenlijst binnen de in punt ‧, onder b) iii), vermelde termijn ingevuld terugsturenPrzedsiębiorstwa wybrane do próby muszą przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu w terminach wskazanych w pkt ‧ lit. b) ppkt (iii) niniejszego zawiadomienia
Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. ‧/‧ kan vallenPo wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr
Het niveau van de voorzienbare omstandigheden waarin de beveiliging gehandhaafd moet blijven, wordt bepaald in de voorschriften inzake operationele netwerkbeveiligingPoziom przewidywalnych warunków, w których zachowane jest bezpieczeństwo, określony jest w zasadach dotyczących bezpieczeństwa operacyjnego sieci
Bij deze berekening wordt de moederonderneming behandeld als betrof het een verzekerings- of herverzekeringsonderneming die onderworpen is aan de voorschriften van titel I, hoofdstuk VI, afdeling ‧, onderafdelingen ‧, ‧ en ‧, met betrekking tot het solvabiliteitskapitaalvereiste en aan dezelfde voorwaarden als die van titel I, hoofdstuk VI, afdeling ‧, onderafdelingen ‧, ‧ en ‧, met betrekking tot het voor het solvabiliteitskapitaalvereiste in aanmerking komend eigen vermogenDo celów tego obliczenia jednostkę dominującą traktuje się tak, jakby była zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji podlegającym w odniesieniu do kapitałowego wymogu wypłacalności przepisom określonym w tytule I rozdział ‧ sekcja ‧ podsekcje ‧, ‧ i ‧, i podlegała warunkom określonym w tytule I rozdział ‧ sekcja ‧ podsekcje ‧, ‧ i ‧ w odniesieniu do środków własnych dopuszczalnych na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności
de Italiaanse Republiek te verwijzen in de kostenobciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania
De kleine mensjesNigdy nie przestaną mieszać!
Ik vind dat we nadrukkelijk moeten zeggen dat we hebben gekozen voor een autoritaire verstoring van de rechtsstaat in plaats van te kiezen voor het bewaken van de rechtsstaat teneinde het terrorisme te bestrijden.Sądzę, że powinniśmy dobitnie powiedzieć, że wybraliśmy autorytarne odstępstwo od państwa prawa zamiast wybrania ochrony państwa prawa w celu walki z terroryzmem.
Ten vierde is UOP het met de Commissie eens dat, om te voorkomen dat IFP/Axens wordt begunstigd, de begrotingsmiddelen van IFP die bestemd zijn voor O&O-activiteiten welke in samenwerking met of voor rekening van Axens worden verricht, zouden moeten worden gefinancierd met op de markt verworven inkomstenPo czwarte, UOP uważa, podobnie jak Komisja, że aby nie istniała przewaga na korzyść grupy IFP/Axens, budżet IFP przeznaczony na badania i rozwój prowadzone we współpracy ze spółką Axens lub na jej rzecz powinien być finansowany z dochodów uzyskiwanych na rynku
In dat geval brengt het douanekantoor van uitgang of het kantoor van bestemming van de T‧ op het controle-exemplaar T‧ of, in voorkomend geval, op het nationale document dat aan de bevoegde autoriteit wordt teruggezonden, één van de volgende vermeldingen aanW takim przypadku urząd celny wyjścia lub urząd otrzymujący egzemplarz kontrolny T‧, umieszcza jedną z poniższych informacji na egzemplarzu T‧ lub, w stosownym przypadku, na dokumencie krajowym, który ma być zwrócony właściwym organom
In de Commissiemededeling Herstructureringen en werkgelegenheid van ‧ maart ‧ wordt uiteengezet welke maatregelen de Unie moet nemen of intensiveren om haar potentieel te mobiliserenW komunikacie Restrukturyzacje i zatrudnienie, przedłożonym ‧ marca ‧ r., Komisja przedstawia kroki, jakie UE powinna podjąć lub zintensyfikować, aby zmobilizować posiadany potencjał
Teneinde de inachtneming van het beginsel van gelijke behandeling bij de gunning van opdrachten te waarborgen, moet worden voorzien in de door de jurisprudentie bevestigde verplichting om de nodige transparantie te garanderen teneinde iedere inschrijver de mogelijkheid te bieden redelijkerwijs kennis te nemen van de criteria en de nadere regelingen die zullen worden toegepast ter bepaling van de economisch voordeligste inschrijvingAby zapewnić przestrzeganie zasady równego traktowania przy udzielaniu zamówień, należy wprowadzić – ustanowiony przez orzecznictw – obowiązek zapewnienia niezbędnej przejrzystości, umożliwiający uzyskanie przez wszystkich oferentów wiarygodnych informacji na temat kryteriów i ustaleń, które będą stosowane w celu wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty
De door de Gemeenschap uit het ISPA te financieren maatregelen moeten in overeenstemming zijn met het bepaalde in de Europaovereenkomsten, waaronder de uitvoeringsbepalingen inzake staatssteun, en moeten bijdragen tot de verwezenlijking van het beleid van de Gemeenschap op verscheidene gebieden, met name inzake de bescherming en verbetering van het milieu, het vervoer en de trans-Europese netwerkenŚrodki finansowane przez Wspólnotę w ramach ISPA są zgodne z przepisami Układu Europejskiego, w tym z przepisami wykonawczymi dla stosowania przepisów w sprawie pomocy państwa; środki te wnoszą wkład w realizację polityki Wspólnoty, w szczególności związanej z ochroną i poprawą stanu środowiska, oraz z sieciami transportowymi i transeuropejskimi
Zij staat ook open voor rechtspersonen die gevestigd zijn in andere landen die onder de voorwaarden van artikel ‧ van het programmabesluit vallen, mits een bilaterale overeenkomst wordt ondertekendZaproszenie jest również skierowane do osób prawnych mających siedzibę w innych krajach, na warunkach określonych w art. ‧ decyzji w sprawie ustanowienia programu i pod warunkiem podpisania umowy dwustronnej
Nu bespeur ik echter de volgende tendens: welke voorwaarden leggen we Rusland op om dit land als betrouwbare partner te kunnen aanvaarden?Nastrój, jaki jednak wyczuwam tu dziś jest raczej taki: jakie warunki nałożymy na Rosję, byśmy mogli zaakceptować jako wiarygodnego partnera?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2361141 zdań frazy de.Znalezione w 443,488 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.