wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

  • furgonetka   
    (Noun  f)

Pozostałe znaczenia:

 
auto die structureel ingericht is voor het vervoer van goederen

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "bestelwagen", pamięć tłumaczeniowa

add example
De bestelwagen?- Hé, zo is ie. Hoort bij z' n werkwijzeMnie nie pytaj, to część jego dziwactw, pomaga mu się skupić
Ik zag je bestelwagen op de parkingJack, zauważyłem twojego vana na parkingu
voor N‧: vrachtwagen, bestelwagendla N‧: samochód ciężarowy, furgon
Ik heb er eens eentje overreden met mijn bestelwagenRaz potrąciłem jednego autem
Toen Aidan Kater bij mij de zwarte kunst kwam leren... was hij een sukkel die in een bestelwagen woondeKiedy Aidan Kater przyszedł do mnie na nauki...Żył jak objazdowy artysta w przyczepie
Vervolgens, tolde ik rond achteraan in een bestelwagenA w następnej chwili, obijałem się z tyłu furgonetki
Nu gaan wij de Bestelwagen van Stranz zien en van Fairchild Waldenberg die zijn presentatie maaktA teraz obejrzyjmy końcówkę układu Van Waldenbergów
Verlenging van de promotiecampagne met gebruikmaking van een aangepaste bestelwagen die door Europa trekt en landbouwbeurzen, bijeenkomsten van dierenartsen, toeristische evenementen en scholen aandoetprzedłużenie kampanii promocyjnej z wykorzystaniem specjalnie przystosowanego samochodu dostawczego przemieszczającego się po całej UE, zatrzymującego się na pokazach rolniczych, konwencjach weterynaryjnych, targach turystycznych i przy szkołach
bestelwagen: vrachtwagen met in de carrosserie geïntegreerde cabinePółciężarówka oznacza ciężarówkę o kabinie kierowcy zawartej w bryle nadwozia
De bestuurder van de bestelwagen is...Ik zie goudKierowcą vana jest
ls deze bestelwagen van u?Czy to pani auto?
Een heel donkere bestelwagenTo van.Bardzo ciemny van
Dus, ik ben klaar en ga in de richting van mijn bestelwagen, als Mr Wong zegt dat het toilet ontploft is en dat het mijn schuld isSkończyłem robotę i idę do mojego vana, a tu wychodzi pan Wong i mówi, że toaleta eksplodowała czy coś i to przeze mnie!
We wilden vroeger beginnen maar ' t is moeilijk een bestelwagen te vindenMieliśmy nadzieję wyruszyć wcześniej, ale trudno znaleźć transport
De eerste indruk is dus dat het bij die auto om ' n bestelwagen of ' n terreinwagen gaat... vermoedelijk rood of bruin van kleurŁadunek był zgromadzony prawdopodobnie w furgonetce albo SUVie
Ten tweede, omdat verwacht wordt dat er vóór 2012 een nieuw model bestelwagen op de markt moet zijn, en dat wanneer Magna niet de zekerheid geeft dat dat nieuwe model er ook inderdaad komt, er gevreesd wordt voor de toekomst van de fabriek.Po drugie, ponieważ do 2012 roku na rynku furgonetek ma się pojawić nowy model, to dopóki Magna nie udzieli zapewnień, że nowy model zostanie wprowadzony, będą istniały obawy o przyszłość zakładu.
voor N‧, N‧: vrachtwagen, bestelwagendla N‧, N‧: samochód ciężarowy, furgonetka
Miguel, kan je wat van die rode zakken uit de bestelwagen pakken voor mij?Miguel, możesz przynieść parę czerwonych toreb z vana?
Voertuigen van het type bestelwagen met een rij stoelen en geen permanente verankeringspunten en bevestigingspunten voor het monteren van stoelen en veiligheidsuitrusting in het achterdeel van het voertuig, ongeacht het feit of zij al dan niet zijn uitgerust met een permanente scheidingswand of afsluiting tussen het gedeelte voor personen en het vrachtgedeelte of met ramen in de zijwanden, moeten worden ingedeeld onder postJednakże pojazd typu wan z jednym rzędem siedzeń i nieposiadający żadnych stałych punktów ich kotwiczenia oraz urządzeń do instalowania siedzeń i bez wyposażenia bezpieczeństwa, znajdujących się w tylnej części pojazdu, ma być klasyfikowany do pozycji ‧ nawet, jeśli posiada stałą płytę lub przegrodę pomiędzy przestrzenią dla osób a powierzchnią ładunkową lub okna w panelach bocznych
Dat was een bestelwagenMyślę, że to był van
Muisstil in een bestelwagenZamknięty w furgonetce
Als een producent een bestelwagen fabriceert met een lagere emissie dan 50 gram CO2 per kilometer, krijgt hij een 'superkrediet' met een geldigheid van een beperkte duur.Jeżeli producenci wytworzą furgonetkę emitującą mniej niż 50 g CO2/km, zostaną nagrodzeni przyznaniem superkredytów o określonym terminie ważności.
Het voertuig van het type bestelwagen met meer dan een rij stoelen moet voldoen aan de GS-toelichting op postPojazd typu wan z więcej niż jednym rzędem siedzeń musi spełniać wskazania podane w Notach wyjaśniających HS do pozycji
voor N‧: vrachtwagen, bestelwagenDla N‧: samochód ciężarowy, furgon
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 29 zdań frazy bestelwagen.Znalezione w 0,332 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.