Tłumaczenia na język polski:

  • w nadziei   
  • w przyszłości   

Przykładowe zdania z "in spe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Canis in domo est.Pies jest w domu.
In principio creavit Deus caelum et terram.Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
Calefacta est in focum.Ona ogrzała się przy ogniu.
Hoc medicamentum bis in die sume.Zażywaj ten lek dwa razy dziennie.
Bonum est fugienda aspicere in alieno malo.Dobrze jest uczyć się na błędach innych.
In domo amici manebit.Zatrzyma się w domu przyjaciela.
Omnis jus habet in socialibus et externis rebus ordinem regnari , ut jura et libertates enuntiatae in hac Declaratione fieri possint .Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku społecznego i międzynarodowego , w którym prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji byłyby w pełni realizowane .
Illud verbum in glossario meo non est.Tego słowa nie ma w moim słowniku.
In culina est.To jest w kuchni.
Quattuor oceani in mundo sunt.Na świecie są cztery oceany.
Gallia est in Europa Occidentali.Francja znajduje się w Europie Zachodniej.
Velisne in cubiculo expectare?Zechciałbyś poczekać w tym pokoju?
Ea semel in hebdomade teniludio cum amicis ludit.Gra w tenisa z przyjaciółmi raz w tygodniu.
Pharampus libum in duas partes secuit.Pharamp przekroił ciasto na pół.
Helena in horto ludit.Helen bawi się w ogrodzie.
In argentaria munere fungitur.On pracuje w banku.
Doctrinae ad scientiam et ad professionem pertinentes multis exponenda est ; oportet aditum studiis superis in tota aequalitate omnibus secundum meritum patere .Oświata techniczna i zawodowa jest powszechnie dostępna , a studia wyższe są dostępne dla wszystkich na zasadzie równości w zależności od zalet osobistych .
Quamdiu in Libro Facierum agis?Jak dużo czasu spędzasz na Facebooku?
Pater meus nunc in horto est.Mój ojciec jest w tej chwili w ogrodzie.
In forica est.Ona jest w toalecie.
Haec urbs in Gallia est.To miasto jest we Francji.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 142 zdań frazy in spe.Znalezione w 0,564 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.