Tłumaczenia na język polski:

  • wygnanie, płacz, ból są obowiązkami życia   
  • wygnanie, płacz, ból są| obowiązkami życia   

Przykładowe zdania z "exilium", pamięć tłumaczeniowa

add example
Omnes jus habent satis altae vitae ut suam valetudinem et suae familiae et suam voluptatem confirmet , praesertim quod pertinet ad cibum , vestem , domum , medicinales curas et beneficia socialia quae necesseria sunt . Omnes jus habent securitati in penuria laboris aut in morbo aut in infirmitate aut in viduitate aut in senectute aut in aliis casibus in quibus copia vivendi esse non potest , temporibus voluntatem non sequentibus .Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny , włączając w to wyżywienie , odzież , mieszkanie , opiekj lekarską i konieczne świadczenia socjalne , oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia , choroby , niezdolności do pracy , wdowieństwa , starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny .
Quadraginta quinque minuta post septimam horam sunt.Jest siódma czterdzieści pięć.
Nemo damnabitur propter acta vel praetermissiones quae , cum commitata sunt , non constituebant delictum ex jure suae gentis vel universarum gentium .Nikt nie może być skazany za przestępstwo z powodu działania lub zaniechania nie stanowiącego w chwili jego dokonania przestępstwa według prawa krajowego lub międzynarodowego .
Viginti minuta post sextam horam sunt.Jest dwudziesty szósty.
Quattuor oceani in mundo sunt.Na świecie cztery oceany.
Ubi catilli sunt?Gdzie dania?
Crura eius longa sunt.Jego nogi długie.
Ignosce. Ubi ova sunt?Przepraszam, gdzie jajka?
"Quota hora est?" "Viginti minuta post tertiam horam sunt."„Która godzina?” „15:30.”
Oculi speculum animae sunt.Oko jest zwierciadłem duszy.
Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione jus habent aequum praesidium legis habere .Wszyscy równi wobec prawa i mają prawo , bez jakiejkolwiek różnicy , do jednakowej ochrony prawnej .
Magdalena et Ania bonae amicae sunt.Magdalena i Ania przyjaciółkami.
Calcei eius fusci sunt.Ma brązowe buty.
Ratione conscientiaque praediti sunt et alii erga alios cum fraternitate se gerere debent . oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa .
Quinquaginta minuta post septimam horam antemeridianam sunt.Jest 7:50.
Multa aedificia alta Novi Eboraci sunt.W Nowym Yorku jest mnóstwo wysokich budynków.
Nullus cruciabitur neque poenis nec tractationibus , quae humanae sunt , objicietur .Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny , nieludzki lub poniżający .
Citrea acerba sunt.Cytryny kwaśne.
Ceresiae rubrae sunt.Wiśnie czerwone.
"Quota hora est?" "Triginta minuta post tertiam horam sunt.""Która jest teraz godzina?" "Jest 3:30."
Micus et Cenus amici sunt.Mike i Ken to przyjaciele.
Ex centum militibus decem incolumes redierunt, reliqui mortui sunt.Ze stu żołnierzy dziesięciu wróciło bez szwanku, reszta zginęła.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59 zdań frazy exilium.Znalezione w 0,395 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.