Tłumaczenia na język polski:

  • wygnanie, płacz, ból są obowiązkami życia   
  • wygnanie, płacz, ból są| obowiązkami życia   

Przykładowe zdania z "exilium", pamięć tłumaczeniowa

add example
Omnes jus habent satis altae vitae ut suam valetudinem et suae familiae et suam voluptatem confirmet , praesertim quod pertinet ad cibum , vestem , domum , medicinales curas et beneficia socialia quae necesseria sunt . Omnes jus habent securitati in penuria laboris aut in morbo aut in infirmitate aut in viduitate aut in senectute aut in aliis casibus in quibus copia vivendi esse non potest , temporibus voluntatem non sequentibus .Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny , włączając w to wyżywienie , odzież , mieszkanie , opiekj lekarską i konieczne świadczenia socjalne , oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia , choroby , niezdolności do pracy , wdowieństwa , starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny .
Parentes mei e Sinis oriundi sunt.Moi rodzice z Chin.
Hae capsae magnitudinis eiusdem sunt.Te pudełka tej samej wielkości.
Ubi catilli sunt?Gdzie dania?
"Quota hora est?" "Viginti minuta post tertiam horam sunt."„Która godzina?” „15:30.”
Bracae meae sunt.To moje majtki.
Oculi speculum animae sunt.Oko jest zwierciadłem duszy.
Illa mala magna sunt.Te jabłka duże.
Calcei eius fusci sunt.Ma brązowe buty.
Quadraginta quinque minuta post septimam horam sunt.Jest siódma czterdzieści pięć.
Magdalena et Ania bonae amicae sunt.Magdalena i Ania przyjaciółkami.
Sinae multo maiores sunt quam Iaponia.Chiny znaczenie większe od Japonii.
In Graecia multae insulae sunt.W Grecji jest dużo wysp.
Hi libri novi sunt.Te książki nowe.
Ubi ocularia mea sunt?Gdzie moje okulary?
Multa aedificia alta Novi Eboraci sunt.W Nowym Yorku jest mnóstwo wysokich budynków.
lingua qualibet scribere potes. linguae omnes in Tatoëba aequae sunt.Możesz pisać w dowolnym języku. W Tatoeba wszystkie języki równe.
Cuique officia sunt erga societatem , in qua solum liberum plenumque incrementum ingenii fieri potest .Każdy człowiek ma obowiązki wobec społeczeństwa , bez którego niemożliwy jest swobodny i pełny rozwój jego osobowości .
Is flos flavus, alteri caerulei sunt.Ten kwiat jest żółty, a inne niebieskie.
Illae bracae meae sunt.To moje spodnie.
Tres raedae tibi sunt.Masz trzy samochody.
Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione jus habent aequum praesidium legis habere .Wszyscy równi wobec prawa i mają prawo , bez jakiejkolwiek różnicy , do jednakowej ochrony prawnej .
Nullum decretum hujus Declarationis interpretari potest quasi civitati , societati aut cuidam homini jus aliquid implicans se dedendi alicui facinori aut aliquid faciendi ad libertates et jura evertenda , quae hoc loco enuntiata sunt .Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie można rozumieć jako udzielającego jakiemukolwiek Państwu , grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania działalności lub wydawania aktów zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw i wolności zawartych w niniejszej Deklaracji .
Omnes homines dignitate et iure liberi et pares nascuntur, rationis et conscientiae participes sunt, quibus inter se concordiae studio est agendum.Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach. one obdarzone rozumem i sumieniem oraz powinny postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59 zdań frazy exilium.Znalezione w 2,794 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.