Tłumaczenia na język polski:

  • wygnanie, płacz, ból są obowiązkami życia   
  • wygnanie, płacz, ból są| obowiązkami życia   

Przykładowe zdania z "exilium", pamięć tłumaczeniowa

add example
Omnes jus habent satis altae vitae ut suam valetudinem et suae familiae et suam voluptatem confirmet , praesertim quod pertinet ad cibum , vestem , domum , medicinales curas et beneficia socialia quae necesseria sunt . Omnes jus habent securitati in penuria laboris aut in morbo aut in infirmitate aut in viduitate aut in senectute aut in aliis casibus in quibus copia vivendi esse non potest , temporibus voluntatem non sequentibus .Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny , włączając w to wyżywienie , odzież , mieszkanie , opiekj lekarską i konieczne świadczenia socjalne , oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia , choroby , niezdolności do pracy , wdowieństwa , starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny .
Primae litterae sunt necessariae .Nauka podstawowa jest obowiązkowa .
Viginti minuta post sextam horam sunt.Jest dwudziesty szósty.
Multi pisces mortui sunt.Wiele ryb zdechło.
"Quota hora est?" "Viginti minuta post tertiam horam sunt."„Która godzina?” „15:30.”
Citrea acerba sunt.Cytryny kwaśne.
Parentes mei e Sinis oriundi sunt.Moi rodzice z Chin.
Quinquaginta minuta post septimam horam antemeridianam sunt.Jest 7:50.
Calcei eius fusci sunt.Ma brązowe buty.
Omnes homines dignitate et iure liberi et pares nascuntur, rationis et conscientiae participes sunt, quibus inter se concordiae studio est agendum.Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach. one obdarzone rozumem i sumieniem oraz powinny postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.
Sinae multo maiores sunt quam Iaponia.Chiny znaczenie większe od Japonii.
Ceresiae rubrae sunt.Wiśnie czerwone.
Quattuor oceani in mundo sunt.Na świecie cztery oceany.
Hae capsae magnitudinis eiusdem sunt.Te pudełka tej samej wielkości.
Quadraginta quinque minuta post septimam horam sunt.Jest siódma czterdzieści pięć.
Oculi speculum animae sunt.Oko jest zwierciadłem duszy.
Sinae maiores quam Iaponia sunt.Chiny większe od Japonii.
Robertus et Didymus fratres sunt.Bob i Tom braćmi.
Mala matura sunt.Jabłka dojrzałe.
Tempora anni sunt quattuor: ver, aestas, autumnus, hiems.Mamy cztery pory roku: wiosnę, lato, jesień i zimę.
Is flos flavus, alteri caerulei sunt.Ten kwiat jest żółty, a inne niebieskie.
Ubi ocularia mea sunt?Gdzie moje okulary?
Hi libri novi sunt.Te książki nowe.
Crura eius longa sunt.Jego nogi długie.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59 zdań frazy exilium.Znalezione w 4,047 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.