Tłumaczenia na język polski:

  • żyła wrotna   
     
    anat. anatomia żyła doprowadzająca krew do wątroby;

Pozostałe znaczenia:

 
anat. anatomia żyła wrotna

Przykładowe zdania z "vena porta", pamięć tłumaczeniowa

add example
Negli studi sul Doppler, l impiego di SonoVue per misurare il flusso del sangue nei grandi vasi sanguigni ha migliorato l accuratezza diagnostica negli esami delle arterie cerebrali, delle carotidi (arteria del collo) e della vena porta (che si immette nel fegato), ma non delle arterie renaliW badaniach dopplerowskich stosowanie preparatu SonoVue do pomiaru przepływu krwi w dużych naczyniach krwionośnych poprawiało jakość badania podczas badań tętnic mózgowych (w głowie), tętnic szyjnych (w szyi) oraz żyły wrotnej (prowadzącej do wątroby), lecz nie poprawiało jakości badań tętnic nerkowych (prowadzących do nerek
Trombosi arteriosa, trombosi arteriosa degli arti, trombosi della vena Patologie vascolari ascellare, sindrome di Budd-Chiari, trombosi arteriosa coronarica, trombosi venosa profonda, embolismo, trombosi della vena epatica, ipertensione, crisi ipertensiva, trombosi dell arteria iliaca, trombi intracardiaci, trombosi della vena giugulare, trombosi della vena mesenterica, trombosi venosa pelvica, embolismo periferico, trombosi della vena porta, embolismo renale, trombosi della vena renale, occlusione dell arteria retinica, trombosi vascolare retinica, occlusione della vena retinica, trombosi della vena splenica, tromboflebiti superficiali, tromboflebiti, trombosi, trombosi della vena cava, trombosi venosa, trombosi venosa degli artiZakrzepica tętnic, zakrzepica tętnic kończyn, zakrzepica żyły Zaburzenia naczyniowe pachowej, zespół Budda-Chiariego, zakrzepica tętnic wieńcowych, zakrzepica żył głębokich, zatorowość, zakrzepica żył wątrobowych, nadciśnienie tętnicze, przełom nadciśnieniowy, zakrzepica tętnicy biodrowej, zakrzep wewnątrzsercowy, zakrzepica żyły szyjnej, zakrzepica żyły krezkowej, zakrzepica żył miednicy, zator obwodowy, zakrzepica żyły wrotnej, zator nerki, zakrzepica żyły nerkowej, niedrożność tęrnicy siatkówki, zakrzepica naczyń siatkówki, zatkanie żyły siatkówki, zakrzepica żył śledziony, zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych, zakrzepowe zapalenie żył, zakrzep, zakrzepica żyły głównej, zakrzep żylny, zakrzep żylny kończyny
I pazienti possono autoiniettarsi il farmaco per via sottocutanea o endovenosa con un emodialisi (un tubicino che porta in una vena) dopo aver ricevuto opportune istruzioniDopuszcza się możliwość samodzielnego podania leku przez pacjenta podskórnie lub dożylnie, przez cewnik do hemodializ (rurkę zapewniającą dostęp do żyły) pod warunkiem uprzedniego przeszkolenia
Foscan va somministrato attraverso una cannula endovenosa posizionata in una grande vena prossimale dell arto, preferibilmente nella fossa antecubitale, in una singola iniezione endovenosa lenta in un arco di tempo non inferiore a ‧ minutiFoscan podaje się przez założoną na stałe kaniulę dożylną do dużej żyły kończyny w odcinku proksymalnym, najlepiej do żyły w rejonie zgięcia łokciowego.Lek podaje się w powolnym wstrzyknięciu dożylnym, trwającym nie krócej niż ‧ minut
Permettere il ritorno di sangue alla estremità aperta del set per l iniezione in vena e connettere la siringa contenente il concentratoPozwolić, aby krew wypłynęła przez otwarty koniec zestawu do wkłucia dożylnego a następnie podłączyć strzykawkę z koncentratem
Qui possiamo certamente scorgere una vena di orgoglio nazionale.Można oczywiście dopatrzyć się tu narodowej buty.
I più comuni (più di ‧ su ‧ pazienti e meno di ‧ su ‧ pazienti) effetti indesiderati sono: Mal di testa Diarrea, nausea, vomito Rash, prurito Problemi a carico della vena in cui il farmaco è stato iniettato (comprese infiammazione, comparsa di una tumefazione, gonfiore nel punto di iniezione o stravaso del fluido nei tessuti e nella pelle intorno all area di iniezioneNajczęściej występujące działania niepożądane (u więcej niż ‧ na ‧ pacjentów i u mniej niż ‧ na ‧ pacjentów) to: • ból głowy • biegunka, nudności, wymioty • wysypka, świąd • powikłania w obrębie żyły, do której podawano lek (w tym zapalenie, tworzenie się guzków, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia lub wysięk płynu do tkanek i skóry wokół miejsca podania
Non iniettare direttamente in venaNie wstrzykiwać bezpośrednio do żyły
L infusione può essere somministrata attraverso una vena perifericaWlew może być podawany do żyły obwodowej
Perciò, se lei viene trattato per un anemia associata a malattie renali, Epoetin alfa HEXAL deve essere somministrato tramite iniezione in una vena (via endovenosaZ tego powodu lek Epoetin alfa HEXAL należy podać przez wstrzyknięcie dożylne, jeśli pacjent jest leczony na niedokrwistość powiązaną z chorobą nerek
Poco dopo aver mescolato LeukoScan con l' isotopo radioattivo del tecnezio, il medico glielo inietterà in venaW krótkim czasie po wymieszaniu LeukoScan z radioaktywnym izotopem technetu lekarz wstrzyknie go do żył
L'attività di macellazione dovrà avvenire entro ‧ ore dal conferimento al mattatoio, mediante recisione netta della vena giugulare, a cui segue lo spellamento e la contemporanea recisione delle zampe anteriori e posterioriUbój powinien nastąpić w ciągu ‧ godzin od przekazania zwierzęcia do ubojni i odbywa się przez przecięcie żyły szyjnej, po którym następuje ściągnięcie skóry z jednoczesnym odcięciem przednich i tylnich nóg
Ratiograstim è una soluzione iniettabile o per infusione (flebo in una venaRatiograstim to roztwór do sporządzania roztworu do infuzji (wlewu dożylnego
Nel giugno 2008 , i membri del Parlamento europeo e i governi nazionali , rappresentati dalla presidenza slo vena , hanno raggiunto un compromesso in merito ai dettagli del piano per includere le attività del trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio a partire dal 2012.Ponadto PE wezwał do stworzenia skutecznej , spójnej i zintegrowanej polityki wodnej , w której zostan ie uwzględniona wrażliwość ekosystemów wodnych znajdujących się w pobliżu wybrzeży i ujść .
Il medicinale è somministrato mediante iniezione lenta per via endovenosa (in una vena) nell arco di un minutoPreparat należy podawać powoli, przez wstrzyknięcie dożylne, w ciągu jednej minuty
Zevalin è un kit per la preparazione di un infusione (flebo in vena) radiomarcata del principio attivo ibritumomab tiuxetanoPreparat Zevalin jest zestawem do sporządzania „ znakowanych radioaktywnie ” infuzji (wlewy dożylne) substancji czynnej ibrytumomabu tiuksetanu
Erbitux è una soluzione per infusione (flebo in vena) contenente il principio attivo cetuximabErbitux to roztwór do infuzji (wlewu dożylnego) zawierający substancję czynną cetuksymab
Inserire l ago in vena e assicurare il set per l iniezione in vena con un cerottoWkłuć się do żyły i zabezpieczyć zestaw do wkłucia dożylnego plastrem
Iniezione della soluzione Se il medico le ha consigliato di iniettare MIRCERA attraverso l accesso all emodialisi o in vena, somministri la dose come illustrato dall' operatore sanitarioWstrzykiwania roztworu Jeśli lekarz zalecił wstrzykiwanie leku MIRCERA poprzez dostęp naczyniowy do hemodializy lub do żyły, dawkę leku należy podawać tak, jak pokazał to lekarz
Prenda la siringa blu e se la inietti nella vena del colloWeź niebieski płyn.Wstrzyknij sobie w szyję
Aclasta viene somministrato da un medico o da un infermiere per singola infusione in venaLek Aclasta podawany jest przez lekarza lub pielęgniarkę, w postaci jednorazowej infuzji dożylnej
La presenza di eventuale sangue nella siringa indica che l ago è penetrato in una vena od arteriaKrew pojawiająca się wewnątrz strzykawki po pociągnięciu tłoka świadczy, że koniec igły znajduje się w żyle lub tętnicy
Insulin Human Winthrop Rapid è una soluzione per iniezione sottocutanea o, in casi eccezionali, in vena (vaso sanguignoInsulin Human Winthrop Rapid jest roztworem do wstrzykiwań podskórnych, a w wyjątkowych przypadkach do wstrzykiwań dożylnych (do naczynia krwionośnego
Aranesp viene somministrato una volta la settimana, una volta ogni due settimane o una volta al mese con una singola iniezione sotto la pelle (sottocutanea) o in vena (endovenosaAranesp podaje się w pojedynczym wstrzyknięciu raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie lub raz w miesiącu pod powierzchnię skóry (podskórnie) lub do światła żyły (dożylnie
Fabrazyme è una soluzione per infusione endovenosa (flebo in vena), che contiene come principio attivo l agalsidasi betaFabrazyme jest roztworem zawierającym substancję czynną, agalzydazę beta, podawany wlewem dożylnym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4357 zdań frazy vena porta.Znalezione w 1,318 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.