Tłumaczenia na język polski:

  • pneumonologia   
    (Noun  f)
  • pulmonologia   

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pneumologia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tara, puoi portare la sig. ra Gomez in pneumologia?Tara, mogłabyś wziąć panią Gomez na pulmonologię?
La diagnosi di asma persistente nei bambini molto piccoli (età compresa tra ‧ mesi e ‧ anni) va effettuata da un pediatra o da uno pneumologoRozpoznanie astmy przewlekłej u bardzo małych dzieci (w wieku od ‧ miesięcy do ‧ lat) powinien ustalić lekarz pediatra lub pulmonolog
Dall'altro lato, la qualità dell'aria ha delle conseguenze importanti sulla spesa sanitaria, in particolare per i reparti di pneumologia e oncologia.Jakość powietrza ma także istotny wpływ na wydatki na leczenie, a w szczególności na wydatki na oddziały chorób płuc i onkologiczne.
alla voce Pneumologia: Intern medicin: lungesygdommepod nagłówkiem Medycyna układu oddechowego: Intern medicin: lungesygdomme
La diagnosi di asma persistente in bambini molto piccoli (‧ mesi-‧ anni) deve essere stabilita da un pediatra o da uno pneumologoRozpoznanie astmy przewlekłej u bardzo małych dzieci (w wieku ‧ miesięcy do ‧ lat) powinno być ustalone przez pediatrę lub pulmonologa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5 zdań frazy pneumologia.Znalezione w 0,501 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.