Tłumaczenia na język polski:

  • sznurowadło   

Przykładowe zdania z "laccio da scarpe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Passami il laccio della scarpa, per favoreRzuć mi sznurowadło
Dall'altro, il laccio a scatto è uno strumento di caccia non selettivo, dato che qualsiasi animale, a prescindere da quello che si intende catturare (nel caso di specie la volpe), può restare intrappolatoZ drugiej strony, wnyki z ogranicznikiem są metodą polowania nie działającą selektywnie, skutkiem czego złapane może zostać jakiekolwiek zwierzę, niekoniecznie to, które zamierza się schwytać (w tym przypadku lis
Il ‧ maggio ‧ è stata registrata la domanda della ricorrente di registrazione del marchio comunitario figurativo KENITEX TINTAS A QUALIDADE DA COR per prodotti delle classi ‧, ‧ e ‧ della classificazione di Nizza (prodotti chimici destinati all'industria, resine artificiali, colori, vernici, lacche, diluenti, resine naturali, metalli per pittori; materiali da costruzione non metallici, pavimentazioni in asfalto, rivestimenti, guide di sicurezza per strade, vetro da costruzioneW dniu ‧ maja ‧ r., na wniosek skarżącej, został zarejestrowany wspólnotowy graficzny znak towarowy KENITEX TINTAS A QUALIDADE DA COR dla towarów należących do klas ‧, ‧ i ‧ w rozumieniu porozumienia nicejskiego (produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, żywice syntetyczne, farby, pokosty, lakiery, rozpuszczalniki, żywice naturalne, materiały metalowe dla malarzy; materiały budowlane niemetalowe, płytki asfaltowe, pokrycia dla budownictwa, barierki bezpieczeństwa na drogach, szkło budowlane
Prima della somministrazione di Beromun è necessario isolare l arto: con il paziente in anestesia generale, si applica un laccio stretto a monte dell arto interessato, in modo da isolare l afflusso di sangue e da impedire che il medicinale si immetta nella circolazione sistemica (generalePrzed podaniem preparatu Beromun kończynę izoluje się: gdy pacjent pozostaje w znieczuleniu ogólnym, w górnej części kończyny zakłada się ciasną opaskę, aby odciąć dopływ krwi do niej i uniemożliwić przedostanie się leku do pozostałej części organizmu
Da un lato, è stato consentito l'uso del laccio a scatto nelle zone di Aldenueva de la Sierra e di Mediana de Voltoya, il che comporta la caccia o la turbativa intenzionale di una specie animale, la lutra lutra (nutria), menzionata nell'allegato ‧ della direttiva quale specie di interesse comunitario che richiede una protezione particolareZ jednej strony, użycie wnyków z ogranicznikiem zostało dopuszczone na obszarach Aldenanueva de la Sierra i Mediana de Voltoya, co jest jednoznaczne z dopuszczeniem polowań lub świadomych ingerencji w obrębie gatunku lutra lutra (wydra), wymienionego w załączniku ‧ do dyrektywy wśród gatunków zwierząt ważnych dla Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony
Il laccio devi trovartelo da soloBez zobowiązań
rivestimenti di superficie ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitturepowłoki powierzchniowe otrzymane z żywicy lub polimeryzowanych wyrobów płynnych, w proszku lub dyspersji, takich jak pokosty, lakiery, farby itd
rivestimenti di superficie ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture eccpowłok powierzchniowych otrzymanych z żywicy lub polimeryzowanych wyrobów płynnych, proszku lub dyspersji, takich jak pokosty, farby, lakiery itd
Voleva indossare le scarpe da tennis, come i suoi compagniChciał założyć mokre tenisówki, jak jego towarzysze
Causa T-‧/‧: Ricorso proposto il ‧ settembre ‧- ara/UAMI- Allrounder (Rappresentazione di una scarpa da ginnastica con la lettera A sul latoSprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ września ‧ r.- ara przeciwko OHIM- Allrounder (Przedstawienie obuwia sportowego z literą A na boku
Ordina scarpe da golf o non usciremo vivi da quiZamów buty do golfa, bo nie wyjdziemy stąd żywi
I piedi devono essere calzati da scarpeKażda stopa jest wyposażona w but
Tanto ho le scarpe da ginnastica ai piediMam nawet trampki
Lacci da scarpeSznurowadła
Stanno escogitando il modo per farci fare le scarpe da Troy e GabriellaMów.Na pewno teraz próbują wymyśleć sposób, aby Troy i Gabriella nas pokonali
annullare la decisione del Tribunale di primo grado nella parte in cui ha dichiarato che la prima commissione di ricorso dell'UAMI non aveva violato l'art. ‧, n. ‧, lett. h), del regolamento sul marchio comunitario nell'adottare la sua decisione ‧ maggio ‧ (procedimento R ‧/‧-‧) nella parte in cui riguarda la registrazione del marchio richiesto per i prodotti rientranti nella classe ‧ Cuoio e sue imitazioni, articoli in questa materia non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria e ‧ Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleriauchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji w zakresie, w jakim stwierdzono w nim, że Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM nie naruszyła art. ‧ ust. ‧ lit. h) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wydając swoją decyzję z dnia ‧ maja ‧ r. (sprawa R ‧/‧-‧) w zakresie dotyczącym rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów z klasy ‧ skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze i wyroby rymarskie oraz z klasy ‧ odzież, obuwie, nakrycia głowy
I sandali da spiaggia in EVA sono scarpe la cui tomaia si limita ad una striscia di cuoio fissata da entrambi i lati ad una spessa suola leggera costituita da una combinazione di EVA e di altri materialiKlapki plażowe EVA (EBS) są obuwiem, którego cholewka ogranicza się do skórzanego paska przymocowanego z dwóch stron do grubej lekkiej podeszwy, wytworzonej poprzez połączenie EVA i innych materiałów
Da quando vendere scarpe e ' illegale?Odkąd to sprzedawanie butów jest przestępstwem?
Questo deve fare,.... non mandarci il lucido da scarpe!Właśnie to musi zrobić, a nie przysyłać nam pastę do butów!
Era un gibbone.- " Calzoncini e scarpe da tennis... "A' la gibbon.- " Szorty do tenisa. skórzane tenisówki, opaski na nadgarstki. "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 298273 zdań frazy laccio da scarpe.Znalezione w 37,412 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.