Tłumaczenia na język polski:

  • atrofia   
    (Noun  f)
  • zanik   

Przykładowe zdania z "atrofia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Effetti sull atrofia vulvare e vaginale (VVAOddziaływanie na atrofię sromu i pochwy
Tra gli effetti osservati dopo somministrazione cronica in almeno una specie animale o uno studio, ci sono quelli sulla cornea (atrofia, ulcerazione), sulla cute (degenerazione follicolare e infiammazione, arrossamento e alopecia), sull ovaio (atrofia), sul fegato (necrosi epatica), sul rene (necrosi papillare renale e dilatazione tubulare) e sul tratto gastrointestinale (ritardato svuotamento gastrico e diarreaDziałania toksyczne po podaniu wielokrotnym, obserwowane u co najmniej jednego gatunku zwierząt lub w co najmniej jednym badaniu, obejmowały zmiany w rogówce (zanik, owrzodzenie), skórze (zwyrodnienie i zapalenie mieszków włosowych, zaczerwienienie, łysienie), jajnikach (zanik), wątrobie (martwica wątroby), nerkach (martwica brodawek nerkowych i poszerzenie cewek) i przewodzie pokarmowym (opóźnione opróżnianie żołądka i biegunka
Si osserva spesso un atrofia prostatica reversibile in maschi adulti interiU samców często wykrywano odwracalną atrofię prostaty
Sono state osservate riduzioni nel peso dei testicoli e/o lesioni istologiche (per esempio atrofia tubulare e cellule tubulari giganti) nei ratti e in uno studio condotto sulla scimmiaW badaniach na szczurach i małpach stwierdzono zmniejszenie masy jąder i (lub) zmiany histopatologiczne (np. zanik kanalików i komórki olbrzymie kanalików
Nel cane sono state osservate dilatazione ed atrofia dei tubuli renaliU psów zaobserwowano rozszerzenie i zanik kanalików nerkowych
Negli studi di tossicità a dose ripetuta su ratti e cani, sono stati osservati deplezione linfoidea/atrofia dei nodi linfatici, della milza e del timo, diminuzione degli eritrociti, reticolociti, leucociti e piastrine, in associazione a ipocellularità del midollo osseo, ed eventi avversi renali e gastrointestinali con la tigeciclina ad esposizioni ‧ volte e ‧ volte la dose giornaliera umana basata sull AUC in ratti e in cani, rispettivamentePrzeprowadzono badania toksyczności na szczurach i psach, z zastosowaniem dawek wielokrotnych, powodujących narażenie przekraczające, odpowiednio ‧-oraz ‧-krotnie narażenie występujące po dawkach dobowych stosowanych u ludzi (oceniane na podstawie pola pod krzywą).Obserwowano zmniejszenie liczby komórek limfoidalnych lub zanik węzłów chłonnych, śledziony i grasicy, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, retikulocytów, leukocytów i płytek krwi, związane ze zmniejszeniem liczby komórek szpiku kostnego, oraz działania niepożądane na nerki oraz układ pokarmowy
Nel ratto sono state osservate riduzione della cellularità midollare e atrofia timica solo nello studio di carcinogenicitàJedynie w badaniu rakotwórczości u szczurów stwierdzono zmniejszenie liczby komórek w szpiku kostnym i zanik grasicy
Nel cane sono state osservate dilatazione ed atrofia dei tubuli renaliU psów stwierdzono poszerzenie z zanikiem kanalików nerkowych
Gli studi di tossicità a dosi ripetute condotti in ratti e scimmie, della durata fino a ‧ mesi, hanno evidenziato che gli effetti principali a carico degli organi bersaglio interessano il tratto gastrointestinale (emesi e diarrea nelle scimmie), le ghiandole surrenali (congestione e/o emorragia corticale in ratti e scimmie, con necrosi seguita da fibrosi nei ratti), il sistema emolinfopoietico (ipocellularità del midollo osseo e deplezione linfoide di timo, milza e linfonodi), il pancreas esocrino (degranulazione delle cellule acinari con necrosi a cellule singole), le ghiandole salivari (ipertrofia acinare), le articolazioni ossee (ispessimento della piastra di accrescimento), l utero (atrofia) e le ovaie (riduzione dello sviluppo follicolareW dziewięciomiesięcznych badaniach nad toksycznością dawek wielokrotnych u szczurów i małp stwierdzono, że podstawowymi narządami, na które wpływa lek, są: przewód pokarmowy (nudności i biegunki u małp), nadnercza (przekrwienie kory i (lub) krwotoki u szczurów i małp, z martwicą i następującym po niej włóknieniem u szczurów), układ limfatyczny i krwiotwórczy (zmniejszenie liczby komórek szpiku kostnego i zanik tkanki limfoidalnej grasicy, śledziony i węzłów chłonnych), zewnątrzwydzielnicza część trzustki (degranulacja komórek pęcherzykowych z martwicą pojedynczych komórek), ślinianki (przerost gronek), stawy (zgrubienie płytki wzrostu), macica (zanik) i jajniki (zmniejszony wzrost pęcherzyków
Pasteurella multocida, che produce la tossina dermonecrotica, è l agente patogeno responsabile dell atrofia dei turbinati nella Rinite atrofica progressivaPasteurella multocida produkująca dermonekrotyczną toksynę jest patogenem odpowiedzialnym za atrofię małżowin nosowych w przebiegu progresywnego zakaźnego zanikowego zapalenia nosa
Apparato gastroenterico: colite, compresa la colite da citomegalovirus (da ‧ a < ‧), pancreatite (da ‧ a < ‧) e atrofia dei villi intestinaliUkład pokarmowy: zapalenie okrężnicy w tym zapalenie okrężnicy wywołane przez wirus CMV (≥ ‧ do > ‧), zapalenie trzustki (≥ ‧ do < ‧) i atrofia kosmków jelitowych
Gastrointestinali: colite, compresa la colite da citomegalovirus (comune), pancreatite (comune) e atrofia dei villi intestinaliUkład pokarmowy: zapalenie okrężnicy w tym zapalenie okrężnicy wywołane przez wirus CMV (często), zapalenie trzustki (często) i atrofia kosmków jelitowych
In seguito prevalgono i sintomi atipici, quali febbre intermittente, enterite cronica e atrofiaPóźniej przeważające są objawy nieswoiste, tj. przerywana gorączka, przewlekłe zapalenie jelit oraz wyczerpanie
L' idrossicarbamide somministrato a ratti maschi con un dosaggio di ‧ mg/kg p. c./die (circa il doppio del dosaggio massimo raccomandato per l' uso nella specie umana) ha prodotto atrofia testicolare e diminuzione della spermatogenesi ed ha ridotto in misura significativa la capacità dei maschi di ingravidare le femmineHydroksymocznik podawany samcom szczurów w dawce ‧ mg/kg mc./d (około dwukrotnie większa dawka niż zalecana maksymalna dawka u ludzi) powodował zanik jąder i zmniejszoną spermatogenezę oraz znacząco obniżał ich zdolność do zapładniania samic
Nel valutare l istologia dell endometrio il medico patologo deve essere a conoscenza di un eventuale trattamento pregresso con lasofoxifene al fine di garantire una diagnosi accurata dell atrofia cistica benigna, quando presentePodczas oceny histologicznej błony śluzowej macicy patolog powinien mieć świadomość wcześniejszego stosowania przez pacjentkę lazofoksyfenu, aby w razie stwierdzenia łagodnej atrofii torbielowej postawić prawidłową diagnozę
Si osserva spesso un atrofia prostatica reversibile (riduzione della dimensione) in maschi adulti interiU samców często wykrywano odwracalną atrofię prostaty (zmniejszenie rozmiaru
Si ritiene che le alterazioni dell utero (atrofia dell endometrio) e della piastra di accrescimento osseo (ispessimento epifisario o displasia della cartilagine) siano correlate all azione farmacologica di sunitinibUważa się, że zmiany w obrębie macicy (zanik błony śluzowej) i płytki wzrostowej kości (zgrubienie nasad kostnych lub dysplazja chrząstki) są związane z działaniem farmakologicznym sunitynibu
Le due diagnosi più frequenti associate al sanguinamento uterino che si verificano durante il trattamento con raloxifene sono state l atrofia endometriale ed i polipi endometriali benigniDwie najczęściej rozpoznawane przyczyny krwawień z dróg rodnych podczas stosowania raloksyfenu, to zanik endometrium oraz łagodne polipy endometrium
Sono stati osservati casi di nefrite interstiziale con calcificazione midollare ed atrofia corticale in pazienti con leucocituria grave asintomatica (> ‧ cellule/campo ad alta risoluzioneU pacjentów z bezobjawową ciężką leukocyturią (> ‧ komórek w polu widzenia pod dużym powiększeniem) obserwowano przypadki śródmiąższowego zapalenia nerek ze zwapnieniem rdzenia oraz zanikiem kory nerki
Il trattamento con lasofoxifene può essere associato ad effetti benigni sull endometrio: alterazioni delle cisti dell endometrio visualizzate all ecografia ed atrofia cistica benigna rilevata all esame istologico (una variante dell endometrio atrofico), che contribuiscono ad un aumento di circa ‧ mm nello spessore medio dell endometrioLazofoksyfen może być związany z łagodnym oddziaływaniem na błonę śluzową macicy: zmianami torbielowatymi w badaniu USG oraz łagodnym histologicznie zanikiem torbielowatym (rodzaj endometrium atroficznego), przyczyniającym się do zwiększenia średniej grubości błony śluzowej macicy o około ‧, ‧ mm
Abbiamo persino cercato di stimolare i loro centri della parola atrofie' e' atiPróbowaliśmy nawet stymulować zanikłe centra mowy
Atrofia muscolare (riduzione del tessuto muscolare) a livello della base del pollice e disturbiZanik mięśni (zmniejszenie ilości tkanki mięśniowej) kłębu kciuka oraz zaburzenia czucia w
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70 zdań frazy atrofia.Znalezione w 0,362 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.