Tłumaczenia na język polski:

  • atrofia   
    (Noun  f)
  • zanik   

Przykładowe zdania z "atrofia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pasteurella multocida, che produce la tossina dermonecrotica, è l agente patogeno responsabile dell atrofia dei turbinati nella Rinite atrofica progressivaPasteurella multocida produkująca dermonekrotyczną toksynę jest patogenem odpowiedzialnym za atrofię małżowin nosowych w przebiegu progresywnego zakaźnego zanikowego zapalenia nosa
L atrofia retinica si verificava non prima diDo atrofii siatkówki nie dochodziło przed upływem ‧ miesięcy terapii
La somministrazione di pemetrexed a topi maschi ha determinato un danno sulla capacità riproduttiva caratterizzato da una riduzione del grado di fertilità e atrofia testicolarePo podaniu pemetreksedu samcom myszy obserwowano szkodliwy wpływ na reprodukcję, objawiający się zmniejszoną płodnością i zanikiem jąder
Si osserva spesso un atrofia prostatica reversibile (riduzione della dimensione) in maschi adulti interiU samców często wykrywano odwracalną atrofię prostaty (zmniejszenie rozmiaru
Tacrolimus unguento non ha ridotto lo spessore cutaneo e non ha causato atrofia cutanea negli animaliU zwierząt takrolimus nie zmniejszał grubości skóry i nie powodował jej zaniku
Ha una atrofia cerebrale diffusaOn ma postępujący zanik mózgu
Nel cane sono state osservate dilatazione ed atrofia dei tubuli renaliU psów zaobserwowano rozszerzenie i zanik kanalików nerkowych
Nel ratto sono state osservate riduzione della cellularità midollare e atrofia timica solo nello studio di carcinogenicitàJedynie w badaniu rakotwórczości u szczurów stwierdzono zmniejszenie liczby komórek w szpiku kostnym i zanik grasicy
Nel cane sono state osservate dilatazione ed atrofia dei tubuli renaliU psów stwierdzono poszerzenie z zanikiem kanalików nerkowych
Le due diagnosi più frequenti associate al sanguinamento uterino che si verificano durante il trattamento con raloxifene sono state l atrofia endometriale ed i polipi endometriali benigniDwie najczęściej rozpoznawane przyczyny krwawień z dróg rodnych podczas stosowania raloksyfenu, to zanik endometrium oraz łagodne polipy endometrium
Sono state osservate riduzioni nel peso dei testicoli e/o lesioni istologiche (per esempio atrofia tubulare e cellule tubulari giganti) nei ratti e in uno studio condotto sulla scimmiaW badaniach na szczurach i małpach stwierdzono zmniejszenie masy jąder i (lub) zmiany histopatologiczne (np. zanik kanalików i komórki olbrzymie kanalików
L' idrossicarbamide somministrato a ratti maschi con un dosaggio di ‧ mg/kg p. c./die (circa il doppio del dosaggio massimo raccomandato per l' uso nella specie umana) ha prodotto atrofia testicolare e diminuzione della spermatogenesi ed ha ridotto in misura significativa la capacità dei maschi di ingravidare le femmineHydroksymocznik podawany samcom szczurów w dawce ‧ mg/kg mc./d (około dwukrotnie większa dawka niż zalecana maksymalna dawka u ludzi) powodował zanik jąder i zmniejszoną spermatogenezę oraz znacząco obniżał ich zdolność do zapładniania samic
Nel valutare l istologia dell endometrio il medico patologo deve essere a conoscenza di un eventuale trattamento pregresso con lasofoxifene al fine di garantire una diagnosi accurata dell atrofia cistica benigna, quando presentePodczas oceny histologicznej błony śluzowej macicy patolog powinien mieć świadomość wcześniejszego stosowania przez pacjentkę lazofoksyfenu, aby w razie stwierdzenia łagodnej atrofii torbielowej postawić prawidłową diagnozę
Impotenza, sterilità, azoospermia e atrofia testicolare sono state riportate in pazienti maschiU mężczyzn opisywano impotencję, bezpłodność, brak plemników w nasieniu oraz zanik jąder
Altri effetti osservati nel corso degli studi hanno incluso un prolungamento dell intervallo QTc, riduzione della frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF), ipertrofia ipofisaria ed atrofia tubulare testicolare, aumento delle cellule mesangiali nel rene, emorragia del tratto gastrointestinale e della mucosa orale ed ipertrofia delle cellule dell ipofisi anterioreDodatkowe działania preparatu obserwowane w innych badaniach obejmowały: wydłużenie odstępu QTc, zmniejszenie LVEF, przerost przysadki i zanik kanalików jądrowych, rozrost komórek mezangium w nerkach, krwotok z przewodu pokarmowego i do jamy ustnej i przerost komórek płata przedniego przysadki
La somministrazione cronica di Volibris negli animali è stata correlata all atrofia dei tubuli dei testicoli ed alla compromissione della fertilitàPrzewlekłe stosowanie produktu leczniczego Volibris wiązało się z występowaniem zaniku kanalików nasiennych u zwierząt eksperymentalnych i upośledzeniem rozrodczości
Nel cane adulto sono stati osservati atrofia dei tubuli seminiferi con vacuolizzazione dell epitelio seminifero e diminuzione degli spermatozoi nell epididimo in seguito a trattamento prolungato (‧ settimane) ma non dopo ‧ settimane di trattamentoPo długotrwałym (‧ tygodni) leczeniu u dorosłych psów stwierdzono zanik kanalików nasiennych i wakuolizację nabłonka nasiennego oraz zmniejszenie ilości nasienia w najądrzach; zmiany te nie występowały po ‧ tygodniach leczenia
Sono stati osservati effetti sulla fertilità del ratto maschio sotto forma di atrofia tubulare nei testicoli, riduzione degli spermatozoi nell epididimo e deplezione colloidale nella prostata e nelle vescicole seminali a livelli di esposizione plasmatica ‧ volte più elevati di quelli osservati nella clinicaU szczurów obserwowano wpływ leku na płodność samców w postaci zaniku kanalików jąder, zmniejszenia liczby plemników w najądrzach i zmniejszenia ilości koloidu w obrębie gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych przy poziomach ekspozycji osoczowej ‧ razy większych niż stwierdzane w warunkach klinicznych
Il trattamento con lasofoxifene può essere associato ad effetti benigni sull endometrio: alterazioni delle cisti dell endometrio visualizzate all ecografia ed atrofia cistica benigna rilevata all esame istologico (una variante dell endometrio atrofico), che contribuiscono ad un aumento di circa ‧ mm nello spessore medio dell endometrioLazofoksyfen może być związany z łagodnym oddziaływaniem na błonę śluzową macicy: zmianami torbielowatymi w badaniu USG oraz łagodnym histologicznie zanikiem torbielowatym (rodzaj endometrium atroficznego), przyczyniającym się do zwiększenia średniej grubości błony śluzowej macicy o około ‧, ‧ mm
Gli studi di tossicità a dosi ripetute condotti in studi in ratti e scimmie, della durata fino a ‧ mesi, hanno evidenziato che gli effetti principali a carico degli organi bersaglio interessano il tratto gastrointestinale (emesi e diarrea nelle scimmie), le ghiandole surrenali (congestione e/o emorragia corticale in ratti e scimmie, con necrosi seguita da fibrosi nei ratti), il sistema emolinfopoietico (ipocellularità del midollo osseo e deplezione linfoide di timo, milza e linfonodi), il pancreas esocrino (degranulazione delle cellule acinari con necrosi a cellule singole), le ghiandole salivari (ipertrofia acinare), le articolazioni ossee (ispessimento della piastra di accrescimento), l utero (atrofia) e le ovaie (riduzione dello sviluppo follicolareW dziewięciomiesięcznych badaniach nad toksycznością dawek wielokrotnych u szczurów i małp stwierdzono, że podstawowymi narządami, na które wpływa lek, są: przewód pokarmowy (nudności i biegunki u małp), nadnercza (przekrwienie kory i (lub) krwotoki u szczurów i małp, z martwicą i następującym po niej włóknieniem u szczurów), układ limfatyczny i krwiotwórczy (zmniejszenie liczby komórek szpiku kostnego i zanik tkanki limfoidalnej grasicy, śledziony i węzłów chłonnych), zewnątrzwydzielnicza część trzustki (degranulacja komórek pęcherzykowych z martwicą pojedynczych komórek), ślinianki (przerost gronek), stawy (zgrubienie płytki wzrostu), macica (zanik) i jajniki (zmniejszony wzrost pęcherzyków
A dosi di ‧ mg/kg/die o superiori, si sono osservati casi di atrofia del timo, dei tessuti linfatici e dei testicoli, ed ipertrofia delle ghiandole surrenali in animali senza sovraccarico di ferroW tkankach zwierząt, u których nie występowała zwiększona zawartość żelaza, po podaniu deferypronu w dawkach ‧ mg/kg mc./dobę i większych, stwierdzono atrofię grasicy, jąder i tkanek układu limfatycznego oraz przerost nadnerczy
Si ritiene che le alterazioni dell utero (atrofia dell endometrio) e della piastra di accrescimento osseo (ispessimento epifisario o displasia della cartilagine) siano correlate all azione farmacologica di sunitinibUważa się, że zmiany w obrębie macicy (zanik błony śluzowej) i płytki wzrostowej kości (zgrubienie nasad kostnych lub dysplazja chrząstki) są związane z działaniem farmakologicznym sunitynibu
Tale osservazione è anche coerente con i noti effetti farmacodinamici dell' aggiunta di progestinici sull' endometrio, ad es. riduzione dei livelli dei recettori degli estrogeni e atrofia endometrialeTa obserwacja jest ponadto zgodna ze znanym wpływem farmakodynamicznym dołączenia progestagenów na endometrium, co powoduje m. in. zmniejszenie liczby receptorów estrogenowych i zanik endometrium
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70 zdań frazy atrofia.Znalezione w 0,586 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.