Tłumaczenia na język polski:

  • World Trade Center   

Przykładowe zdania z "World Trade Center", pamięć tłumaczeniowa

add example
Uno dopo l' altro hanno colpito il World Trade CenterJeden po drugim uderzyły w World Trade Center
Greg, guarda il World Trade Center.- Cosa?Greg, spójrz na World Trade Center
l Lizzie, non il World Trade Center giusto?Ma il Pentagono?Lyzzie, nie Trade Center, prawda?
E il World Trade Center?A wieże World Trade?Albo tramwaje?
(PL) Gli attentati al World Trade Center nel 2001 hanno aperto gli occhi del mondo sull'imponente minaccia costituita dai movimenti terroristici organizzati.Ataki na World Trade Center w 2001 r. uświadomiły całemu światu, jak ogromnym zagrożeniem są zorganizowane ruchy terrorystyczne.
Confermo che la Torre Sud del World Trade Center è crollataPotwierdzamy, ze poludniowa wieza World Trade Center wlasnie runela
Aerei, uno dopo l' altro, sul World Trade CenterSamoloty, jeden po drugim uderzyły w World Trade Center
Attenti alle intrusioni in cabina.Due aerei hanno colpito il World Trade Center? Abbiamo appena lasciato Newark" Uwaga na naruszenie kokpitu. "/ " Dwa samoloty uderzyły/ w World Trade Center. "
Il ‧ aprile ‧ è stato inaugurato il World Cargo Center, con una capacità di movimentazione pari a ‧ tonnellate di merci annue, che ha contribuito a consolidare ulteriormente la posizione dell'aeroporto come hub merciW dniu ‧ kwietnia ‧ r. uruchomiono na terenie portu lotniczego w Lipsku oddział World Cargo Center o mocach przeładunkowych ‧ ton rocznie, co dodatkowo wzmocniło pozycję lotniska jako ważnego centrum logistycznego
Secondo le ultime previsioni di World Semiconductor Trade Statistics (vedasi tabella seguente), il tasso medio di crescita annuo del mercato mondiale dei semiconduttori tra il ‧ e il ‧ sarà pari al ‧,‧ %Według ostatnich ocen World Semiconductor Trade Statistics (Statystyki światowego rynku półprzewodników, patrz: tabela poniżej), średni roczny wzrost rynku półprzewodników w okresie od ‧ do ‧ r. wyniesie ‧,‧ %
Ho ricevuto commenti dello stesso tenore anche da centinaia di altre persone, dalla Empire World Trade, organizzazione con sede a Spalding nel Lincolnshire, da John Manby di Parker Farms con sede a Leicester, da John Clark del Nottinghamshire, da Jonathan Reading e la lista continua.Uwagi tego rodzaju otrzymałem dosłownie od setek innych osób z Empire World Trade z miejscowości Spalding w Lincolnshire, od Johna Manby'ego z Parker Farms w Leicester, Johna Clarka, który prowadzi działalność w Nottinghamshire, Jonathana Readinga oraz setek innych.
vista la clausola di difesa reciproca enunciata all'articolo ‧ del Trattato di Washington, invocata dai membri della NATO il ‧ settembre ‧, definendo così l'attacco terroristico al World Trade Centre dell'‧ settembre ‧ come attacco esterno contro gli Stati Unitiuwzględniając klauzulę wzajemnej obrony wyrażoną w art. ‧ traktatu waszyngtońskiego, na którą dnia ‧ września ‧ r. powołali się członkowie NATO, uznając w ten sposób atak terrorystyczny na World Trade Centre z dnia ‧ września ‧ r. za atak na Stany Zjednoczone
Il nitrato di ammonio è stato per anni l'esplosivo preferito dell'IRA nell'Irlanda del Nord ed è stato utilizzato in famosi attacchi dinamitardi a Oklahoma, al World Trade Centre e a BaliAzotan amonu przez wiele lat był wykorzystywany przez terrorystów z IRA, zastosowano go także w głośnych zamachach w Oklahomie, Word Trade Centre i na Bali
se la Convenzione di Roma sui diritti connessi del ‧ ottobre ‧, l'Accordo TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), il Trattato WIPO (World Intellectual Property Organization) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) siano immediatamente applicabili nell'ordinamento comunitarioCzy Konwencja rzymska o ochronie praw pokrewnych z dnia ‧ października ‧ r., porozumienie TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), Traktat WIPO (World Intellectual Property Organization) o artystycznych wykonaniach i fonogramach (WPPT) są bezpośrednio stosowane we wspólnotowym porządku prawnym?
Le autorità slovene hanno trasmesso alla Commissione un elenco degli investimenti, che comprendono misure quali la modernizzazione del centro di profitto (profit center) dei pannelli di compensato, l’introduzione di un processo di essiccazione controllato elettronicamente, la modernizzazione della produzione nel centro di profitto dei nuovi prodotti, la revisione del sistema energetico e l’introduzione di un nuovo sistema informaticoSłoweńskie władze przedstawiły Komisji tabelę z wykazem inwestycji, które polegają na takich działaniach, jak unowocześnienie centrum zysku dla sklejki, wprowadzenie sterowanego komputerowo procesu suszenia, modernizacji produkcji w centrum zysku dla wytwarzania nowego asortymentu produktów, przeprowadzeniu kompleksowego remontu systemu energetycznego i wprowadzeniu nowego sytemu informatycznego
Ricorso proposto il ‧ novembre ‧- ATB Norte/UAMI- Bricocenter Italia (BRICO CENTERSkarga wniesiona w dniu ‧ listopada ‧ r.- ATB Norte przeciwko OHIM- Bricocenter Italia (BRICO CENTER
I vettori potranno anche riscuotere una tassa di ‧ EUR e ‧ EUR al massimo per il servizio di prenotazione e di emissione dei biglietti tramite, rispettivamente, i propri punti di vendita diretta ed il call centerPrzewoźnicy będą też uprawnieni do pobrania opłaty w maksymalnych wysokościach ‧ EUR i ‧ EUR za usługi rezerwacji i wystawienia biletu przez, odpowiednio, swoje biura sprzedaży bezpośredniej i centra obsługi telefonicznej
Come soluzione a breve termine, il catalogo sarà disponibile attraverso i servizi del Call Center di GME, che fornirà via fax ai riparatori indipendenti, su richiesta e senza indugio, le pagine richieste in qualsiasi lingua in cui il catalogo sia disponibile per i riparatori autorizzatiW ramach rozwiązania tymczasowego katalog ten będzie dostępny w centrum obsługi telefonicznej GME, które na wniosek niezależnych podmiotów zajmujących się naprawami niezwłocznie przefaksuje żądane strony w wybranej wersji językowej, spośród wersji dostępnych dla autoryzowanych podmiotów zajmujących się naprawami
GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione ‧, ‧ Milano, Italia; codice fiscale: ‧; partita IVA: ITGULF CENTER S.R.L., Corso Sempione ‧, ‧ Mediolan, Włochy; kod fiskalny: ‧; Numer V.A.T.: IT
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 633 zdań frazy World Trade Center.Znalezione w 0,85 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.