Tłumaczenia na język polski:

  • szczęśliwej drogi   
    (Interjection  )
  • szczęśliwej podróży   
    (Interjection  )

Przykładowe zdania z "jó utat kívánok", pamięć tłumaczeniowa

add example
Végül jó utat kívánok Új-Zélandra a jövő hónapban, és kérem, ügyeljen arra, hogy iPodja ne tartalmazzon semmilyen illegálisan letöltött anyagot!Na koniec życzę udanego pobytu w Nowej Zelandii w przyszłym miesiącu i niech pan się upewni, że pański iPod nie zawiera żadnych nielegalnie pobranych materiałów!
Tudomásom szerint Önök máris gyümölcsöző kapcsolatokat ápolnak az Európai Parlamenttel; küldetésük építő jellegű folytatásához további sikereket, kellemes látogatást kívánok, és majd jó utat hazafelé.Z tego co mi wiadomo, nawiązali już państwo owocne kontakty z Parlamentem Europejskim i życzę państwu konstruktywnego kontynuowania waszej misji, przyjemnego pobytu i szczęśliwego powrotu do domu.
Nos, a viszontlátásig...... jó utat kívánokWięc tymczasem... i szczęśliwej drogi
Mihamarabbi felgyógyulást, egészséget és boldogságot kívánok neki az európai polgárok oly sok évi kiváló szolgálata után.Życzę mu szybkiego powrotu do sił, jak również zdrowia i szczęścia po tak wielu latach doskonałej służby na rzecz obywateli europejskich.
Űzzön vadkanokat a dzsungel sűrűjében!Jó utat, és szelet kívánok!Chcę cię widzieć jeżdzącego na rowerze w Dordogne, walczącego z dzikami w Tristan da Cunha
Továbbá , ha az értékelés a helyes módszertani elveket tiszteletben kívánja tartani , > hivatkoznia kell arra az elméleti modellre ( vagy a problémás magatartás azon fő előrejelzőire ) , amelyre a kampányt alapozták , > kontroll vagy összehasonlító csoportot / csoportokat , valamint > legalább két , a kampány előtt és után felvett mérést magában foglaló megfelelő tervet kell alkalmaznia . Page 17Ponadto ocena , jeśli ma spełniać dobre zasady metodyki , powinna > nawiązywać do modelu teoretycznego ( lub najważniejszych sygnałów zachowania problemowego ) będącego podstawą kampanii ; > być przeprowadzona za pomocą grup kontrolnych i porównawczych ; oraz > być przeprowadzona w oparciu o odpowiedni schemat obejmujący co najmniej dwie oceny przeprowadzone przed i po kampanii . Page 17
A Bizottság, válaszul ezekre az aggodalmakra, a Textília és ruházat ‧ után című, ‧. október ‧-i közleményében jelezte, hogy hozzáférhetővé kívánja tenni a Bizottság által követendőnek tartott eljárásokat és feltételeket tartalmazó iránymutatásokat a Tanács által elfogadott vonatkozó rendeletekkel összhangban a védzáradékok alkalmazására, különösen a Kína WTO-hoz történő csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvben szereplő, textiltermékekre vonatkozó védzáradékra vonatkozóanKomisja, w odpowiedzi na te uwagi, podkreśliła w swoim komunikacie zatytułowanym Przyszłość wyrobów włókienniczych i odzieżowych po ‧ r. z dnia ‧ października ‧ r., że udostępni wytyczne zawierające procedury i kryteria, które Komisja zamierza stosować, zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami przyjętymi przez Radę, w odniesieniu do klauzul ochronnych, w szczególności specjalnej klauzuli ochronnej ustanowionej w Protokóle w sprawie przystąpienia Chin do WTO
Amennyiben valamely tagállam biztosítani kívánja, hogy egy, a hagyományos termesztésből származó összetevő az engedélynek az bekezdés b) pontjában említett harmadik meghosszabbítása után is felhasználható legyen, ez a tagállam a kiadott engedély harmadik meghosszabbításáról szóló értesítés megküldésével egyidejűleg a kérdéses összetevőnek a VI. melléklet C. szakaszába történő felvételére irányuló kérelmet nyújt beJeżeli Państwo Członkowskie żąda zapewnienia, że składniki pochodzące ze zwykłej produkcji mogą ciągle być używane po wydaniu trzeciego przedłużenia zezwolenia określonego w ust. ‧b, to Państwo Członkowskie, razem z wnioskiem o wydanie trzeciego przedłużenia przyznanego zezwolenia, przedkłada wniosek o włączenie składnika do załącznika ‧ część C
Ha az bekezdésben szereplő döntést a szabványok vagy a műszaki előírások hiányossága indokolja, akkor a Bizottság abban az esetben, ha az intézkedést hozó tagállam az intézkedéseket fenn kívánja tartani, két hónapon belül az érintett felekkel történő konzultáció után a ‧. cikkben meghatározott bizottság, valamint harmonizált szabvány hiánya esetén a ‧/EGK irányelv értelmében létrehozott bizottság elé is terjeszti az ügyet, és kezdeményezi az ‧. cikk bekezdésében meghatározott eljárástJeżeli decyzja, określona w ust. ‧, wynika z niekompletności norm lub specyfikacji technicznych i jeżeli Państwo Członkowskie, które podjęło tę decyzję, ma zamiar ją utrzymać oraz rozpocznie procedurę, określoną w art. ‧ ust. ‧, Komisja, po konsultacji z zainteresowanymi stronami, w terminie dwóch miesięcy przedłoży sprawę Komitetowi, określonemu art. ‧, jak również, w wypadku niekompletności zharmonizowanej normy, Komitetowi ustanowionemu zgodnie z dyrektywą ‧/EWG
Az Európai Bizottság állítása szerint fel kívánja eleveníteni a ‧-es kiinduló tervezetet, ugyanakkor figyelembe kívánja venni ‧-es saját módosított javaslatát és a Tanács közös álláspontját, illetve a második parlamenti olvasat után beindított egyeztetési eljárás eredményeit tartalmazó dokumentumokatKomisja zapewnia, że podjęła na nowo początkowy projekt z ‧ r., uwzględniając przy tym własny, zmodyfikowany wniosek z ‧ r. oraz stanowisko wspólne Rady, a także teksty będące wynikiem kompromisu osiągniętego po drugim czytaniu w Parlamencie
Ennek a személynek, ha úgy kívánja, joga lenne visszatérni saját országába is, majd egy idő után ismét visszatérni Európába.Osoba ta jest uprawniona do powrotu do własnego kraju wedle życzenia, a następnie do powrotu do Europy po kolejnym okresie czasu, jeśli sobie tego życzy.
A Bizottság elfogadása után öt évvel felül kívánja vizsgálni e közleménytKomisja zamierza przeprowadzić przegląd niniejszego zawiadomienia pięć lat po jego przyjęciu
Kellemes utat kívánok Önnek Lappföldre.Życzę pani przyjemnej podróży do Laponii.
Egy gazdálkodó nem készítheti el pénzügyi kimutatásait a vállalkozás folytatása elve alapján, ha a vezetés a mérlegfordulónap után úgy dönt, hogy fel kívánja számolni a vállalkozást vagy meg kívánja szüntetni a kereskedelmi tevékenységet, vagy ha ennek megtételén kívül nincs más ésszerű lehetőségeJednostka gospodarcza nie powinna sporządzać sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuacji działalności, jeżeli po dniu bilansowym kierownictwo jednostki zdecydowało o likwidacji jednostki lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności handlowej, lub brak jest realnej alternatywy do likwidacji jednostki lub zaprzestania działalności
Közel tíz évvel az emberi jogokról szóló legelső uniós közlemény után és az új szolgálat megalakulásával oda kívánok hatni, hogy emberi jogi politikánk hatékony, innovatív és célzott legyen: ez legyen külső fellépésünk vezérfonala és külpolitikánk aranyszabálya.Po prawie dziesięciu latach od pierwszego komunikatu UE w sprawie praw człowieka oraz po ustanowieniu nowej służby, chcę Państwa zapewnić, że nasza polityka w dziedzinie praw człowieka jest skuteczna, innowacyjna i nakierowana na cele: to srebrna nić, która biegnie przez wszystkie nasze działania zewnętrzne oraz złota zasada naszej polityki zagranicznej.
Végezetül harmadik kérdésének a ) pontjával a kérdést előterjesztő bíróság azt kívánja megtudni , hogy befolyásolja-e az előző kérdésekre adott válaszokat az a körülmény , hogy a más államban beszedett forrásadó magasabb , mint a külföldi befektetőknek felosztott osztalékok után fizetett forrásadó a kollektív befektetési szervezet letelepedése szerinti tagállamban .Wreszcie w pytaniu trzecim lit. a ) sąd krajowy zmierza do ustalenia , czy okoliczność , iż podatek pobrany w innym państwie członkowskim od dywidend tam uzyskanych jest wyższy od podatku od dywidend wypłaconych na rzecz zagranicznych udziałowców w państwie członkowskim , w którym siedzibę ma przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania , ma znaczenie dla odpowiedzi na pytania poprzednie .
Az egyik kínai gyártó azt állította, hogy a felülvizsgálati időszak után jelentősen csökkenteni kívánja termelési kapacitásátJeden z chińskich producentów utrzymywał, że miał zamiar znacząco zmniejszyć swoje moce produkcyjne po ODP
Ma az új, Lisszabonban megkötött reformszerződésről szóló állásfoglalás után mindannyian szebb jövőt kívánunk az Európai Uniónak.Dzisiaj, po rezolucji w sprawie nowego zreformowanego traktatu lizbońskiego, wszyscy mamy nadzieję na lepszą przyszłość dla UE.
Pusztán arra a tényre kívánom felhívni a figyelmet, hogy bár ez az érv első ránézésre igen meggyőző, közelebbről megvizsgálva már azt jelenti, hogy a CO2-kibocsátás eredményeként, kerülő utakon, Európában az életstílust is szabályozzák majd minden tekintetben.Chciałbym zwrócić także uwagę na fakt, że choć taka argumentacja wydaje się na pierwszy rzut oka przekonująca, jeżeliby zbadać tę sprawę dogłębniej, oznaczałoby to, że dążenie do ograniczenia emisji CO2 pośrednio doprowadziłoby nas do wprowadzenia w Europie przepisów prawnych obejmujących wszystkie aspekty naszego stylu życia.
Harmadik kérdésének a ) pontjában azt kívánja megtudni a kérdést előterjesztő bíróság , hogy az , hogy a más országból kapott osztalékok után e másik országban levont adó magasabb annál az adónál , mint amely a külföldi befektetőknek kifizetett osztalékot terheli a kollektív befektetési szervezet letelepedése szerinti tagállamban , h atással van-e az előző kérdésekre adandó válaszokra .W pytaniu trzecim lit. a ) sąd krajowy wnosi o wyjaśnienie , czy okoliczność , iż podatek pobrany u źródła w innym państwie z tytułu dywidend tam uzyskanych jest wyższy aniżeli podatek u źródła mający zastosowanie do dywidend wypłaconych na rzecz zagranicznych udziałowców w państwie członkowskim , w którym przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania posiada siedzibę , ma znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytania wcześniejsze .
Ez a támogatások még szélesebb körét kívánja meg annak érdekében, hogy kiépítsék az integráció felé vezető utat, és leküzdjék a hátrányos megkülönböztetéstWymaga to jeszcze większego zakresu wsparcia w celu budowania metod integracji i zwalczania dyskryminacji
Az Európai Bizottság ezzel a cukorrendtartást be kívánja illeszteni a KAP reformjának logikájába, az európai cukorpiacot védeni kívánja a behozataltól, jelentősen csökkenteni akarja a támogatott kvótás cukor kivitelét és a vegyipari célokra értékesített cukor esetében el kívánja törölni a termelés után járó visszatérítéseketKomisja pragnie tym samym włączyć system regulacji prawnych dotyczących rynku cukru do reformy WPR, sprawić, aby rynek europejski stał się mniej atrakcyjnym celem importu, znacznie ograniczyć eksport kwotowego cukru objętego refundacją oraz znieść refundacje produkcji dla cukru odsprzedawanego przemysłowi chemicznemu
Amennyiben az bekezdésben említett intézkedés indoka a harmonizált szabványok hiányossága, úgy a Bizottság, a felekkel folytatott egyeztetés után – amennyiben az érintett tagállam fenn kívánja tartani az intézkedést – a kérdést a bizottság elé terjeszti, és kezdeményezi a ‧. cikk és bekezdésében említett eljárástW przypadku gdy środek, o którym mowa w ust. ‧ związany jest z brakami w normach zharmonizowanych, Komisja, po konsultacji ze stronami, jeżeli zainteresowane Państwo Członkowskie zamierza utrzymać dany środek, przekazuje sprawę do Komitetu i wszczyna procedurę, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ i
Ugyancsak meg kívánjuk tartani a segítő házastársak munkavégzésének elismerésére vonatkozó rendelkezést annak érdekében, hogy kártérítést kaphassanak, mindenekelőtt válás esetén, amikor is a segítő házastárs a családi vállalkozásban végzett többéves munka után bizonytalan helyzetbe kerül.Pragniemy również zachować dawne przepisy dotyczące uznawania pracy współpracujących małżonków w celu zapewnienia im rekompensaty, zwłaszcza w przypadku rozwodu, gdy współpracujący małżonek znajduje się w niepewnej sytuacji po latach pracy w rodzinnej firmie.
A 2006. évi Eurobarometer közvéleménykutatás szerint az európaiak 56%-a kívánja halála után szerveit transzplantációs célra felajánlani.Zgodnie z sondażem Eurobarometru, przeprowadzonym w 2006 r., 56% Europejczyków pragnie po śmierci oddać swoje organy dla celów transplantacji.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 87404 zdań frazy jó utat kívánok.Znalezione w 26,49 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.