wymowa: IPA: ʁɑ̃.pe /ʁɑ̃pe/    

Tłumaczenia na język polski:

  • czołgać   
  • czołgać się   
  • pełzać   
  • płaszczyć   

Pozostałe znaczenia:

 
czołgać się
 
Se traîner sur le ventre

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (3)

rampebalustrada; reling; poręcz; belka opryskująca; pochylnia; rampa
rampéreling
rampementpełzanie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ramper", pamięć tłumaczeniowa

add example
Les effets indésirables courants observés suite à l' utilisation de DaTSCAN sont: une augmentation de l appétit, des céphalées, des fourmillements (sensation d avoir quelque chose qui rampe sur ou sous la peau) et des vertiges (sentiment d étourdissementCzęstymi działaniami niepożądanymi obserwowanymi po zastosowaniu preparatu DaTSCAN są: nasilony apetyt, bóle głowy, mrowienie (uczucie drapania na skórze lub pod skórą) oraz zawroty głowy (uczucie wirowania
Angle de rampe (nc): ... degrésKąt rampowy (nc): ... stopni
mn pour ramperPowiedzmy ‧ minut, żeby się tam zaczołgać...- Tak... godzinę, żeby się podłączyć i ustawić antenę
Le déploiement et le rangement de la rampe susceptibles d’entraîner des risques de blessures doivent être protégés par un ou plusieurs dispositifs de sécuritéW czasie wyciągania i chowania pochylni mogącego nieść za sobą ryzyka spowodowania obrażeń ciała muszą pracować urządzenia zabezpieczające
Il convient de veiller tout particulièrement à ce qu'il n'y ait aucun vide notable ou marche entre le plancher du véhicule et la rampe ou entre la rampe et le sol de l'aire de déchargement obligeant les animaux à sauter ou susceptible de les faire glisser ou trébucherNależy zwrócić szczególną uwagę na to, aby między rampą a podłogą pojazdu lub między rampą a podłogą powierzchni rozładunkowej, nie powstała zauważalna przerwa co wymagałoby wykonania przez zwierzęta skoku lub mogłoby spowodować poślizgnięcie się lub potknięcie
Toute rampe qui, lorsqu’elle est en position d’utilisation, a plus de ‧ mm de longueur doit être munie d’un dispositif empêchant le fauteuil de tomber sur les côtés de la rampePochylnia, której długość w stanie gotowości do użytku przekracza ‧ mm, wyposażona jest w urządzenie zapobiegające zjechaniu wózka inwalidzkiego na boki
Allons, personne ne dit « ramper, ramper » (fluage, fluage) Si vous n' êtes pas en citant le TLCMówisz, że nie pełzasz TLC nie zacytować cię
la longueur maximale en rampe ou pente continue de ‧ [permil ] ne devra pas dépasser ‧ mmaksymalna długość nieprzerwanego ‧ pochylenia nie przekracza ‧ m
Dispositifs techniques facilitant l’accès aux véhicules (rampe, élévateur système de baraquageUrządzenia techniczne ułatwiające dostęp do pojazdów (pochylnia, podnośnik, układ przyklęku
Les Graystone sont sous les feux de la rampeGraystones biorą całe ciepło w tv do tego już teraz
La sortie et la rentrée de la rampe peuvent être effectuées manuellement ou électriquementWysuwanie i chowanie pochylni można przeprowadzać ręcznie albo mechanicznie
Le déploiement et le rangement de la rampe peuvent être effectués manuellement ou de manière commandéePochylnia może być wyciągana i chowana bądź ręcznie, bądź mechanicznie
Les rampes de chargement doivent offrir une sécurité telle que les travailleurs ne puissent pas chuterRampy załadowcze muszą być wyposażone w urządzenia chroniące pracowników przed upadkiem
Rampes actionnées manuellementObsługa pochylni obsługiwanej ręcznie
J' ai tué tout ce qui marche ou rampel wszystko co się rusza i na drzewo nie ucieka
catalyseurs (relevé séparé de chaque rampekatalizatory (każdy bank jest raportowany osobno
Plus personne, on reléve la rampeNie wpuszczajcie więcej ludzi
Les ponts, rampes et passerelles doivent être dotés de parois latérales, de garde-fous ou de tout autre moyen de protection pour empêcher les animaux dPomosty, rampy i trapy muszą mieć zamontowane boki, poręcze lub inne środki ochrony, zapobiegające spadaniu zwierząt
La pente de la rampe, lorsqu’elle est sortie et qu’elle repose sur un trottoir de ‧ mm de hauteur, ne doit pas dépasser ‧ %Nachylenie pochylni wysuniętej lub rozłożonej na krawężniku o wysokości ‧ mm nie przekracza ‧ %
Je vais ramper, faut pas que je me lèveLepiej, żebym nie wstawał
Les ponts, rampes et passerelles doivent être équipés de parapets, de rambardes ou de tout autre moyen de protection empêchant les animaux de chuterMostki, rampy i kładki muszą posiadać umocowane boki, balustrady lub inne środki zabezpieczające, aby zapobiec wypadnięciu z nich zwierząt
Pentes et rampes maximales (paramètreMaksymalne pochylenia (BP
Deuxièmement, un engagement institutionnel aux industries culturelles et créatives permettrait aux jeunes talents d'orienter de manière constructive leurs compétences et ambitions, ce qui leur offrirait une rampe de lancement, parfois professionnelle, capable de les mener ensuite à de nouvelles possibilités d'emploi tout en leur évitant de gaspiller leurs talents dans des domaines qui ne leur permettraient pas d'avancer sur le plan culturel ou sont simplement inadaptés à leurs objectifs.Po drugie, zinstytucjonalizowane zaangażowanie na rzecz branży kulturalnej i twórczej pozwoliłoby utalentowanym młodym ludziom na konstruktywne wykorzystanie ich umiejętności i ambicji, oferując im płaszczyznę startu, także startu zawodowego, otwierającą nowe perspektywy zawodowe, aby nie zmarnowali talentu w obszarach stagnacji kulturalnej lub po prostu nieodpowiednich.
La sortie de la rampe dans le sens horizontal doit être contrôlée par un dispositif de sécuritéWysuwanie pochylni w kierunku poziomym zabezpieczone jest przez odpowiednie urządzenie
Pour les moteurs ayant des flux d’échappement multiples (comme certains moteurs V‧ et V‧), chaque rampe du système d’échappement est installée séparément sur le bancW przypadku silników o wielu strumieniach spalin (takich jak niektóre silniki V‧ i V‧) na stanowisku badawczym wszystkie banki układu wydechowego instaluje się osobno
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 275 zdań frazy ramper.Znalezione w 1,332 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.