wymowa: IPA: /mɔ̃.tœʁ/

Tłumaczenia na język polski:

  • redaktor   

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (89)

airelle vigne du Mont Idaborówka brusznica
Bataille du Mont BadonBitwa pod Mons Badonicus
Bataille du mont CassinBitwa pod Monte Cassino
Bataille du mont GisardBitwa pod Montgisard
Bataille du mont GraupiusBitwa pod Mons Graupius
Chamonix-Mont-BlancChamonix-Mont-Blanc
Col du Mont-CenisMont-Cenis
de grande montée, grande chute
Église Saint-Étienne-du-MontKościół St Etienne du Mont w Paryżu
Gouvernorat de Mont-LibanLiban
Le Comte de Monte-CristoHrabia Monte Christo
Le Mont-Saint-MichelMont-Saint-Michel
lecteur montédysk zainstalowany
Les quatre monts bouddhistesŚwięte góry chińskie
Masters de Monte-CarloMasters Series Monte Carlo
méthode de monte carlometoda monte carlo
montgóra; szczyt; zamontować
Mont AlbainGóry Albańskie
Mont AmiataAmiata
Mont AraratArarat
Mont AthosAthos
Mont AugustineAugustine
Mont BéloukhaBiełucha
Mont CarmelGóra Karmel
Mont de DzerjinskiGóra Dzierżyńskiego
mont de piétélombard
Mont des OliviersGóra Oliwna
Mont ErciyesErciyes Dağı
Mont ErebusErebus
Mont GarizimGerizim
Mont HéliconHelikon
Mont HermonHermon
Mont KarisimbiKarisimbi
Mont KatmaiKatmai
Mont KazbekKazbek
Mont KenyaKenia
Mont KirkpatrickGóra Kirkpatricka
Mont KorabKorab
Mont KosciuszkoGóra Kościuszki
Mont KōyaKōya-san
Mont LoganLogan
Mont LovćenPark Narodowy Lovćen
Mont McKinleyMcKinley
Mont MéruMeru
Mont MycaleMykale
Mont NéboGóra Nebo
Mont NgauruhoeNgauruhoe
Mont NimbaNimba
Mont OlympeOlimp
Mont RainierMount Rainier
Mont RushmoreMount Rushmore
Mont Saint EliasMount Saint Elias
Mont Saint HelensMount St. Helens
Mont Sainte-CatherineGóra Świętej Katarzyny
Mont SinaïSynaj
Mont SionSyjon
Mont TaranakiEgmont
Mont TaraweraTarawera
Mont ThaborTabor
Mont TongariroTongariro
Mont VisoMonte Viso
Mont WhitneyMount Whitney
Mont ZaōZao
montestanowienie; wchodzić; drożeć; wjeżdżać
montékonny
monte-chargewinda; dźwig
monte-en-l’airwłamywacz
monte-platswyciąg; winda
monte-sacworkowy; wyciąg
montée en grainepośpiechowatość
monter (sur)wspinać się
monter au créneaustanąć w szranki
Monts ApuseniGóry Zachodniorumuńskie
Monts de VerkhoïanskGóry Wierchojańskie
Monts des GéantsKarkonosze
Monts FăgăraşGóry Fogaraskie
Monts GrampiansGrampiany
Monts HamersleyHamersley
Monts IablonovyGóry Jabłonowe
Monts SaïanSajany
Monts ŠarSzar Płanina
Monts TaurusTaurus
Observatoire du Mont WilsonMount Wilson Observatory
Parc national des Monts GawlerGawler Ranges National Park
Parc national du Mont RainierPark Narodowy Mount Rainier
Parc national du Mont-RidingPark Narodowy Riding Mountain
Rallye automobile Monte-CarloRajd Monte Carlo
stations de monte naturellestanowisko krycia naturalnego
Tunnel du Mont-BlancTunel Mont Blanc

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "monteur", pamięć tłumaczeniowa

add example
L’épreuve de résistance à la pression doit être effectuée avant que l’enveloppe extérieure ne soit montéePróbę ciśnieniową wykonuje się przed zamontowaniem płaszcza zewnętrznego
les vins blancs ayant droit aux appellations d’origine protégées suivantes: Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Graves Supérieures, Sainte-Foy Bordeaux, Saussignac, Jurançon sauf si suivie de la mention sec, Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux du Layon suivi du nom de la commune d'origine, Chaume, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh sauf si suivie de la mention sec, Alsace et Alsace grand cru suivie de la mention vendanges tardives ou sélection de grains noblesbiałych winach objętych następującymi chronionymi nazwami pochodzenia: Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Graves Supérieures, Sainte-Foy Bordeaux, Saussignac, Jurançon, o ile nie towarzyszy im określenie sec, Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux du Layon z nazwą gminy pochodzenia, Chaume, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh, o ile nie towarzyszy im określenie sec, Alsace i Alsace grand cru z określeniem vendanges tardives lub sélection de grains nobles
Heureusement, je consens à monter à bord du X- ‧ pour sauver des viesNa szczęście, zgadzam się tam wejść, dla dobra mieszkańców tego stanu
Je me réjouis donc que nous puissions enfin adopter une directive qui codifie la directive du Conseil 87/402/CEE du 25 juin 1987 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite.Dlatego cieszy mnie, że możemy wreszcie przyjąć dyrektywę ujednolicającą dyrektywę Rady 87/402/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu montowanych przed siedzeniem kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół.
Dans le cas de machines sur lesquelles peut être monté un outil rotatif, lW przypadku maszyn, w których można zabudować obracające się narzędzia, należy wykluczyć możliwość uruchomienia tych narzędzi, gdy włączone jest urządzenie sterowniczy powodujące cofanie, z wyjątkiem przypadku, gdy ruch maszyny powodowany jest przez ruch narzędzia
Il permet de comparer le manomètre à tester à un manomètre de référence, de classe supérieure, raccordé aux étalons nationaux, monté en parallèlePozwala to porównać manometr z manometrem wzorcowym, wyższej klasy, zgodnym z normami krajowymi, zamontowanym równolegle
Quand on lui a demandé si cette attitude était en progression, le président de la Commission a répondu: "Oui, et je crains que la montée du protectionnisme ne s'observe pas qu'en Europe, mais partout.Zapytany, czy coraz więcej osób tak uważa, odpowiedział: "Tak i obawiam się, że nie tylko w Europie, ale wszędzie.
Après le virage, on monte l' escalierSkręcamy w prawo i mam schody, chłopaki
exclusion des concurrents obtenue en faisant monter leurs coûts, en restreignant leur accès à des facteurs de production essentiels ou en élevant d'autres barrières à l'entrée, etwykluczenie konkurentów poprzez podniesienie kosztów, ograniczenie dostępu do kluczowych surowców lub ustanowienie innego rodzaju barier wejścia na rynek; oraz
sur les dispositifs ne pouvant être montés indifféremment sur la partie droite ou la partie gauche du véhicule, une flèche indiquant le sens de montage (la flèche est orientée vers lna urządzeniach, które nie mogą być montowane na dowolnej stronie pojazdu, strzałkę pokazującą, w jakiej pozycji urządzenie ma być montowane (strzałka wskazuje na zewnątrz pojazdu w przypadku urządzeń kategorii ‧, ‧a, ‧b, ‧a i ‧b oraz w kierunku do przodu pojazdu w przypadku urządzeń kategorii ‧, ‧, ‧, i
La marque de réception doit être nettement lisible et indélébile, y compris une fois que le dispositif silencieux de remplacement ou l’élément de ce dispositif est monté sur le véhiculeZnak homologacji musi być czytelny i nieusuwalny, nawet gdy zamienny układ wydechowy lub jego część są zamontowane w pojeździe
Monte, tu saignes beaucoupWskakuj zanim się wykrwawisz na śmierć
Cela dit, l'impact allégué sur les coûts globaux des meubles produits par cette société semble exagéré au regard du volume du produit concerné qui est habituellement contenu dans les meubles à monterMając to w pamięci, należy zauważyć, że rzekomy wpływ na całkowity koszt mebli produkowanych przez to przedsiębiorstwo wydaje się zawyżony wobec typowej ilości produktu objętego postępowaniem w meblach do samodzielnego składania
Les choses ont changé lors de l exercice 2006 , avec la mise en place de la coopération avec les fédérations professionnelles , ce qui a fait monter le nombre de déclarations électroniques à 32 914 ( sur un total de 380 000 ) .W roku podatkowym 2006 działania komunikacyjne zorganizowano we współpracy z organizacjami zawodowymi , a liczbazeznań podatkowych złożonych drogą elektroniczną wzrosła do 32 914 ( na 380 000 ) .
Les éléments susceptibles d’influer sur les émissions de CO‧ et la consommation de carburant ou la consommation d’énergie électrique doivent être conçus, construits et montés de telle façon que dans des conditions normales d’utilisation et en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis, le véhicule puisse satisfaire aux prescriptions du présent règlementCzęści składowe, które mogą wpływać na emisję CO‧ i zużycie paliwa lub energii elektrycznej, powinny być projektowane, konstruowane i montowane w sposób zapewniający zgodność pojazdu z postanowieniami niniejszego regulaminu w warunkach normalnego użytkowania, pomimo wibracji, na jakie mogą być narażone
Malheureusement, Monsieur le Président, ce cessez-le-feu est particulièrement fragile et déjà la tension monte à nouveau dans la région.Niestety, panie przewodniczący, to zawieszenie broni jest niesłychanie delikatne i napięcie znów zaczyna narastać.
Nonobstant l'article ‧, paragraphe ‧, les transporteurs, agents de voyages et voyagistes peuvent refuser d'accepter une réservation, d'émettre ou fournir un billet ou de faire monter à bord une personne en raison de son handicap ou de sa mobilité réduiteNiezależnie od art. ‧ ust. ‧, przewoźnicy, biura podróży i organizatorzy wycieczek mogą odmówić przyjęcia rezerwacji, wydania lub udostępnienia w inny sposób biletu lub przyjęcia danej osoby na pokład ze względu na niepełnosprawność lub ograniczenie ruchowe
Monte Platadominican_republic. kgmMonte Platadominican_ republic. kgm
Conditions de charge auxquelles est mesurée la hauteur de la boule d’attelage d’un dispositif mécanique d’attelage monté sur des véhicules de la catégorie M‧ (voir annexe ‧, appendice ‧, paragraphe ‧): ...Obciążenie, przy którym należy mierzyć wysokość kuli pociągowej mechanicznego urządzenia lub elementu sprzęgającego zamocowanego do pojazdu kategorii M‧ – zob. pkt ‧ załącznik ‧, dodatek ‧: ...
Les angles figurant dans les schémas correspondent à des dispositifs destinés à être montés sur le côté droit du véhiculeKąty ukazane w tych ustawieniach są odpowiednie dla kierunkowskazów montowanych z prawej strony pojazdu
Dans tous les cas, la marque doit être visible, une fois le dispositif monté sur le véhicule ou lorsqu'une partie mobile, telle que capot, hayon du coffre ou porte, est ouverteW każdym przypadku oznaczenia muszą być widoczne, gdy urządzenie jest zamontowane w pojeździe lub gdy ruchoma część, taka jak maska silnika, pokrywa bagażnika lub drzwi jest otwarta
Lady Mary a bien monté, aujourd' huiLady Mary jeździła dziś wspaniale
Le dispositif de retenue pour enfants portant la marque d'homologation ci-dessus est un dispositif qui peut être monté dans n'importe quel véhicule; il peut être utilisé pour la gamme de masse de ‧-‧ kg (groupes I à III) et il est homologué aux Pays-Bas (E‧) sous le numéroUrządzenie przytrzymujące dla dzieci opatrzone powyższym znakiem homologacji jest urządzeniem, które można zainstalować w dowolnym pojeździe i stosować w zakresie wagowym od ‧ kg do ‧ kg (grupy I–III); uzyskało homologację w Niderlandach (E‧), numer homologacji to
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4235 zdań frazy monteur.Znalezione w 5,301 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.